V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


free html hit
counter
Archiv mých reportáží


Úvod
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Úvod

Motto:

Horníček: "Tedy to jsou knihy ... přísně ... .."
Werich: "..... přísně vo dnešku. Ovšem musí se to hlídat. Každej den ráno to vobejdu. kdyby tam nebylo něco snad už po včerejšku nebo tak."
Horníček:"No jo vono někdy stačí jedna kapitola zasmrádne a chytne celá kniha."
Werich:"Co. Slovo, pane, slovo. ..."

forbína: Příchozí Vejda ze hry Voskovce a Wericha Těžká Barbora


Tyto stránky jsou až na výjimky "nabalovací", dají se tedy přirovnat k průměrné osobě muže po padesáti let věku, kterého postihne-li jakýkoliv neduh, již se ho do smrti nezbaví, takže jeden po druhém nedobrovolně shromažďuje na svém těle a i na své duši, jako on sám v osobním životě dobrovolně sbírá třeba poštovní známky, fotky holek nebo porcelán z období dynastie Ming. Tím chci vyjádřit, že to, co se tu jednou objeví, již odtud bohužel nezmizí.
Jednou z oněch výjimek, jež k ulehčení čtenářů, především pak rodičů nezletilých dětí a vychovatelů se tu objevovaly jen krátce, byly konkrétní jedinečné reportáže z turistických akcí, jež jsou pravidelně nahrazovány aktuálními. Důvodem ovšem nebylo, že by těmi stárnoucími zatuchly celé stránky /k tomu účelu byly již zcela nadbytečné, že ano/, ale důvody vyplývající z vypočítavosti autorovy.
Reportáže, jež vznikaly od roku 1992 původně byly určeny pro vývěsku odboru KČT T. J. Lokomotiva Trutnov ku pobavení a zušlechtění členské základny i příchozích. Postupem času staly se tak těžkými, nesrozumitelnými a těžce stravitelnými /mnohdy i pro autora samotného/ natolik, že jsem je směroval již pouze na tyto stránky.
Reportáže napsané od roku 1992 do roku 1998 jsem sebral pak do roztomilé publikace Drobečky z večeří v hotelu Inter-Continental, jež vyšla v roce 1999 v rekordním nákladu jednoho výtisku, jíž nemá již ani autor, neb ji co dar předal člověku, jež vyznačuje se nelíčeným zájmem o turistiku, u něhož jest záruka, že tu nebude ležet zbůhdarma bez užitku /nalézá se tu totiž početné potomstvo a tím i potenciální další čtenářstvo, především pak krb na tuhá paliva/. Z této publikace objevily se jako aktuální na těchto stránkách poslední dvě reportáže z roku 1998 a pak několik náhodně vybraných jako retro. Reportáže napsané od roku 1999 zamýšlím po dalších sedmi letech vydat do další ještě roztomilejší publikace, důvod jejich zaměňování spočíval v obavách, aby nevyčichly a publikace neztratila punc originálnosti.
K posunu tohoto mého náhledu došlo na začátku roku 2002. V krvi a v potu dokončil jsem jednu skupinu reportáží a vtělil jsem je do aktualizaci k 12.lednu 2003. Jelikož jsem byl při chuti, završil jsem další sérii k 15. únoru 2003. I přišlo mi líto najednou, že se tak lopotně stvořená dílka objeví na stránkách tak krátce, že si je početná klientela ani nestačí přečíst, ohodnotil jsem tento stav v porovnání s mou předchozí úpornou snahou jako neadekvátní, to vše pak ve světle skutečnosti, že reportáže jsou právě pilířem a pokladnicí těchto stránek, neb vyjadřují /byť po svém/ celý ten pestrý kolorit a atmosféru turistických akcí, jež postupně budou zacházet na úbytě, jelikož nastupující generace je polarizována: jednu část tvoří potomstvo příliš dobrodružně založené, pro které jsou v důsledku toho podobné akce nudou, druhá pak je příliš líná, pro kterou jsou pěší pochody proto .... taky nudou. Druhý důvod pak spočinul v tom, že jednoho rána jsem se odvážil podívat se na sebe po dlouhé době do zrcadla, vyděsil jsem se a v důsledku toho jsem si přestal být tak úplně jistý, zda vůbec v roce 2006 ještě další publikaci vydám.
Bolestný názorový přerod vyústil pak v konečné mé rozhodnutí vydat veškeré reportáže - s dále uvedeným vymezením - na těchto stránkách v plen veškerému ctěnému návštěvnictvu natrvalo. Činím tak vědomě, že třeba budu vykrádán, když to bude činit radost někomu, kdo tak přizná nedostatek vlastní invence a nápadu. Činím tak s rezignací, že z mých reportáží zveřejněných později v další samostatné publikaci již nezbohatnu a z jejího výtěžku si nekoupím kýžený rodinný domek. Činím tak s vědomím, že namísto toho předmětná vyprávění postupně zlidovějí, neb je budou postupně vyprávět rodiče svým dětem, děti jejich vnukům atd., samozřejmě vždy za trest a pro výstrahu za nějaký zvlášť zavrženíhodný kázeňský prohřešek, za který by fyzické represe - beztak zakázané Evropskou unií - byly příliš jemným trestem, nevystihujícím závažnost provinění. Činím tak s vědomím, že se tak reportáže stanou součástí lidové slovesnosti a kulturního dědictví lidu podkrkonošského v těsném závěsu za báchorkami o Krakonoši, za což si nic nekoupím, ale vezmi to čert.


P. S. v závěru ještě slíbené časové vymezení reportáží: objeví se pouze ty, jež tu byly zveřejňovány od vzniku těchto stránek /t. j. od podzimu roku 1998, kdy jsem začal na nich začal pracovat/ vždy k tehdy aktuálním turistickým akcím, ať již se objevily na části mých stránek věnovaných reportážím, nebo Zpravodaji, srazům či turistickým akcím odborů. Neobjeví se tu tedy starší reportáže nebo retroreportáže vznikající ex post v delším časovém odstupu.

Hezké počtení přeje

autor Luděk z Trutnova

1998
název reportáže název akce datum
V očích děs a nohou olovo Za posledním puchýřem 21. 11. 1998
Na útěku před mýthy a pověrami Vánoční pochod 19. 12. 1998
1999
název reportáže název akce datum
Dálkoplaz nejde nikdy sám Chrastavské šlápoty 09. 01. 1999
Jako skuteční gurmáni a milovníci Lyžařský přejezd Zvičiny /pěšky/ 16. 01. 1999
Lyžařští bohové trestali s obzvláštní shovívavostí Žacléř - Rýchory - Trutnov /na lyžích/ 20. 02. 1999
Na počátku putování turistickým vlakem naděje Jarní nástup do přírody 20. 03. 1999
Už v tom zase lítáme Úpická padesátka 10. 04. 1999
Navždy ztracená důvěra O Žižkův štít 17. 04. 1999
Ve změti protichůdných pocitů Krajem českých sklářů 01. 05. 1999
Ženy, pouštějte své muže na pochod Praha - Prčice bez obav Praha - Prčice, ale také odjinud 22. 05. 1999
Na dvou koních nelze rajtovat současně Líšenské pochody Českým rájem 05. 06. 1999
Na rekordní trase Po stopách bojů z roku 1866 26. 06. 1999
Divadelní představení laděné do červena a do žluta Noční výstup na Sněžku za východem slunce 02. - 03. 07. 1999
Ze Řešetovy Lhoty až do lůna Orlických hor plnění odznaku Hraničními hvozdy východních Čech 05. 07. 1999
Na všech deseti Červenokostelecká stovka 09. - 10. 07. 1999
Bloudění jako daň setkání po měsících Týnišťské šlápoty od dubu k dubu 17. 07. 1999
Kdo jednou stál, stojí již opodál Šmajd naším okolím 21. 08. 1999
Osud George Malloryho Internetový pochod Pardubice - Sněžka 18. - 19. 09. 1999
Když léto předává žezlo vlády podzimu Novopacké pochody 25. 09. 1999
Fragmenty z obnovené premiéry Mladobucká padesátka 02. 10. 1999
Těžká, leč úchvatná Za posledním puchýřem 05. - 07. 11. 1999
Na návštěvě u doktora Vánoční pochod 18. 12. 1999
Pozdravuj ve Slavoňově Silvestrovský pochod 31. 12. 1999
2000
název reportáže název akce datum
Ať nám zdraví dovoluje vykonávat turistiku naplno Novoroční výstup na Žaltman 01. 01. 2000
Až na ten pitomej zip … Pochod tříkrálový 15. 01. 2000
Pták Fénix ráno křídly mávne … Setkání v Adršpašských skalách 22. 01. 2000
Neradno v zimě na Planýrce o rybolovu vyprávěti! Po stopách první středoevropské padesátky 12. 02. 2000
Zpráva o zcela novém pochodu Pardubický maraton 26. 02. 2000
V dostatečné vzdálenosti od povodní Pochod dr. Roberta Šumavského okolo Prahy 11. 03. 2000
Jak Karel zvonil na řidiče tak dlouho, až se naneštěstí dozvonil Pochod Českým rájem putování za Rumcajsem 25. 03. 2000
Na posledním sněhu Okolo pevnosti Dobrošov 21. 04. 2000
Kolikrát jsme tudy prošli Cestami Cyrila Boudy 30. 04. 2000
Po stopách klasiky Babička 07. 05. 2000
Pochod s jednou vadou na kráse Krvavej Čepelka 13. 05. 2000
Souboj s chladem, deštěm, časovou tísní a autorovými předsudky Sraz turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší 20. 05. 2000
Rouhání na Kozákově a trest Boží na Kopanině Líšenské pochody Českým rájem 03. 06. 2000
Vstříc lepším zítřkům Pochod Hanče a Vrbaty 09. - 10. 06. 2000
Konečně ve sportovním duchu Krakonošova stovka 16. - 17. 06. 2000
Cestami Lenina Za svitu luny 23. - 24. 06. 2000
Usilování - to je jádro věci Noční výstup na Sněžku za východem Slunce 30. 06. - 01. 07. 2000
Skládání obrázku Račí stezkou 12. 08. 2000
Klasika umocněná vedrem a potem Šmajd naším okolím 19. 08. 2000
Na krátké trase, zato s dlouhým vedením Memoriál Jaroslava Růžičky a Vladimíra Kvítka 26. 08. 2000
Málem první sedmistovka Poříčská čtyřicítka 02. 09. 2000
Dvěstětřicetosm metrů pod vrcholem Hvězda 16. 09. 2000
Díkuvzdání na Černé hoře Mladobucká padesátka 30. 09. 2000
Exkurze po stopách zapomenutého génia v Pojizeří Májový pochod Járy Cimrmana 15. 10. 2000
Pod spolehlivým vedením Míši Pojďte s námi 28. 10. 2000
Plnými doušky Za posledním puchýřem 17. - 19. 11. 2000
Pochod lidí dobré vůle Vánoční pochod 16. 12. 2000
2001
název reportáže název akce datum
Zanechat po sobě něco hezkého Novoroční výstup na Žaltman - Memoriál Jaroslava Másla 01. 01. 2001
Jako John Wayne ve filmu Eldorado Zima na Náchodsku - Skály 06. 01. 2001
S nezvykle mlčenlivým průvodcem Zimní setkání v Adršpašských skalách 20. 01. 2001
Svědectví hřbitůvku pod horami Plnění TTO Hradník 10. 02. 2001
Správný pochod dělá správná atmosféra Pardubický maraton 03. 03. 2001
Cizinec v Modré stodole Pochod Dr. Roberta Šumavského okolo Prahy 10. 03. 2001
Přes močálišté, přes bahenní stoky Honzova patnáctka 24. 03. 2001
Pod přísným, leč přece nedůsledným dozorem Boru Hadařská pětadvacítka 28. 04. 2001
Samota - ano či ne? Praha - Prčice, ale také odjinud 19. 05. 2001
Fragmenty - I. variace /pro "Draka"/ Za trutnovským drakem 26. 05. 2001
Fragmenty - II. variace /pro sraz/ Sraz turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší 26. - 27. 05. 2001
Kam pánové, kam jdete? Městská trasa IVV Královská cesta 30. 05. 2001
Věčný koloběh života v turistice Líšenské pochody Českým rájem 02. 06. 2001
Debut a comeback Pochod Hanče a Vrbaty 08. - 09. 06. 2001
Vítězství poražených Krakonošova stovka 15. - 16. 06. 2001
Reportáž psaná na opr......avdové stovce Červenokostelecká stovka 04. - 05. 07. 2001
Být něčím posedlý... Týnišťské šlápoty od dubu k dubu 13. 07. 2001
Sentence na krvavém poli Výlet na královéhradecké bojiště z roku 1866 27. 07. 2001
Z fiktivního deníku melancholického šílence Za oblastními odznaky Podkrkonoší 11. - 18. 08. 2001
Šílená stovka v týmovém duchu Havlíčskobrodská padesátka 31. 08. - 01. 09. 2001
Ten dělá to a ten zas´ ono, všichni dohromady uděláme moc Po stopách řídícího učitele Jana Buchara 08. 09. 2001
Kam ještě nedošla lidská zloba Kam nedošel velbloud 15. 09. 2001
Promítání filmu Mladobucká padesátka 22. 09. 2001
Až na pokraji abstinence Novopacké pochody 29. 09. 2001
Píle versus velkorysost Přes tři hrady /KČT Lomnice n. P./ 07. 10. 2001
Kamarádka asi má pravdu Poslední pochod roku 03. 11. 2001
Reportáž z léčení otravy jedem Pochod Draháňským údolím 17. 11. 2001
Od kondiční turistiky po bekhendhalfvolej po lajně Tulácká cítka 08. 12. 2001
Když v Podkrkonoší přišly velké sněhy Vánoční pochod 22. 12. 2001
Tajnosti odboru Tajný výlet odboru KČT Lokomotiva Trutnov 28. 12. 2001
Začátek nové tradice? Silvestrovský pochod 31. 12. 2001
2002
název reportáže název akce datum
Na Zvičinu až z Mladých Buků Lyžařský přejezd Zvičiny /pěšky/ 12. 01. 2002
Státní hranice jsem nepřekročil Do Žiliny bez pasu 26. 01. 2002
Na Tábor až z Mladých Buků Zimní výstup na horu Tábor 16. 02. 2002
V podobenství s chodícími sálajícími piliňáky Pochod dr. Roberta Šumavského okolo Prahy 09. 03. 2002
Putování za čtverhrannou rotundou Městská trasa IVV První pouliční plahočení Prahou románskou 16. 03. 2002
Šílencova úlitba bohům První jarní kilometry 23. 03. 2002
Člověk je nádoba nevyzpytatelná Pochod Českým rájem putování za Rumcajsem 30. 03. 2002
Zýšenou námahou proti frustraci O Žižkův štít 20. 04. 2002
Správný člověk by měl vybočovat z řady Pochod okolo Jaroměře 27. 04. 2002
V úplné režii Charlieho Květnový pochod 08. 05. 2002
Až na tu syfilidu Praha - Prčice, ale také odjinud 18. 05. 2002
O Arlettě se svatým Jiřím, maratoncích a prvním pražském kosmodromu Městská trasa IVV První pouliční plahočení Prahou gotickou 19. 05. 2002
Vydařená autoexhumace Pochod Hanče a Vrbaty 07. - 08. 06. 2002
Chutný předkrm Po stopách Keltů 15. 06. 2002
Od jitřních hřbitovních meditací až k podvečerním hospodským plkům Hoškova šlápota Raisovým krajem 22. 06. 2002
Tajemství jednoho vysvědčení Noční výstup na Sněžku za východem Slunce 29. - 30. 06. 2002
Žeň razítek a neobyčejně silných zážitků Sraz turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší 06. 07. 2002
Chvála bezstarostnému létu a Olafplazu Týnišťské šlápoty od dubu k dubu 13. 07. 2002
Obnovená premiéra ve Vysokém Krajem zapadlých vlastenců 27. 07. 2002
Kacířské úvahy v botaskách Za oblastními odznaky Podkrkonoší 10. - 18. 08. 2002
Smiřovačka s Kosmickým Universem Poříčská čtyřicítka 31. 08. 2002
Osud je přece jen zbabělý pes Výlet do Polska přes Karpacz 07. 09. 2002
Chtělo to se konečně zrasovat Hvězda 14. 09. 2002
Do Mladých Buků také bez golfových holí Mladobucká padesátka 21. 09. 2002
Údolími dvou potoků Českobrodská padesátka 05. 10. 2002
Pohlcování a vstřebávání malověrného Za posledním puchýřem 15. - 17. 11. 2002
Pokud jde o pochody, skončil bych U Skoby Skobácké putování 07. 12. 2002
Spousta dobrých důvodů proč o svatém Štěpánu vypadnout z baráku Na Štěpána ....... na Štěpánce 26. 12. 2002
Zasněženým Českým rájem naskrz Předsilvestrovské setkání členů, přátel a příznivců turistiky v Českém ráji 28. 12. 2002
Chvála každodennosti Silvestrovský pochod 31. 12. 2002
2003
název reportáže název akce datum
Dle scénáře Kroniky Pickwickova klubu Tříkrálová Okoř 04. 01. 2003
Jen pro ten okamžik Lyžařský přejezd Zvičiny /pěšky/ 11. 01. 2003
Nasnídat se a jen tak si prostě vyrazit Přejezd Staropackých hor /pěšky/ 18. 01. 2003
Krásné je jít Jestřebím horám blíž Za zmrzlým Čepelkou /pěšky/ 01. 02. 2003
Hádala se duše s tělem Zimním Hořovickem 08. 02. 2003
V turistice není nikdy pozdě "bycha" honit Příměstská trasa IVV Okolím Berouna 09. 02. 2003
Všude kudy chodím chodím rád /pěšky/ Zimní výstup na horu Tábor 15. 02. 2003
Na Jestřebí boudu až z Mladých Buků /pěšky/ Za ohřátou medovinou 22. 02. 2003
S propustkou za prvními posly jara Příměstská trasa IVV Kunětická hora 08. 03. 2003
Poznat chleba pěkně o obou kůrkách První jarní kilometry 22. 03. 2003
Kouzlo domu čp. 22 v Želivského ulici v Praze na Žižkově Městská trasa IVV Zlatá Praha 29. 03. 2003
D'Artagnan v mém těle a v mém srdci O Žižkův štít 19. 04. 2003
Tajemství lyžařského vleku Pochod okolo Jaroměře 26. 04. 2003
Vždycky záleží je na nás Šmajd Novoměstskem 03. 05. 2003
Se šíleným dědkem v patách Praha - Prčice, ale také odjinud 10. 05. 2003
Obchvatem na Javoří hory Plnění OTO Vrcholy a hory severovýchodních Čech 31. 05. 2003
Takměř ode dna Líšeňské pochody Českým rájem 07. 06. 2003
O věčném boji nepohody a slasti Pochod Hanče a Vrbaty 13. - 14. 06. 2003
Rentgenový snímek oblastního potlachu Sraz turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší 21. 06. 2003
Po stopách statečnosti a zrady Memoriál Jiřího Potůčka - Tolara 28. 06. 2003
Šťastný nápad výlet odboru KČT Lokomotiva Trutnov do Žďárských vrchů a Poličky 06. 07. 2003
Od rozlité kyseliny sírové po vraždícího důchodce Týnišťské šlápoty od dubu k dubu 11. - 12. 07. 2003
S bateriemi protichůdných kvalit Poříčská čtyřicítka 30. 08. 2003
Babí léto pod Žalým L. P. 2003 Po stopách řídícího učitele Jana Buchara 06. 09. 2003
Pohodová derniéra pod Ostašem Hvězda 13. 09. 2003
Podzimní paleta Krkonoš Kam nedošel velbloud 20. 09. 2003
Tentokráte v pojetí renesančně-poznávacím Mladobucká padesátka 27. 09. 2003
V čarokrásných kulisách Českého ráje v dokonalé režii vedoucích výlet odboru KČT Lokomotiva Trutnov do Prachovských skal a Českého ráje 28. 09. 2003
Dřina, ale super Přes tři hrady /KČT Lomnice n. P./ 04. 10. 2003
Jít či nejít není otázka Podorlický šmajd 18. 10. 2003
Dobře namíchaný koktejl Českým rájem podzimem s kacanovským Sokolem 25. 10. 2003
Místo Halloweenu Poslední pochod roku 01. 11. 2003
Na Koníčka si vyskočím Plnění různých OTO 08. 11. 2003
Klaunova zpověď Plnění OTO Vrcholy a hory severovýchodních Čech 15. 11. 2003
Trocha války, trocha dětství Plnění OTO Po stopách bojů 1866 29. 11. 2003
Podzimní apríl na Ústeckoorlicku Skobácké putování 06. 12. 2003
Kolínskě ódy a filipiky Vánoční pochod 20. 12. 2003
Co harlekýn s kouzelným méďou na batohu Silvestrovský pochod 31. 12. 2003

2004
název reportáže název akce datum
Takový "obyčejný" výlet Plnění OTO Podzvičinsko 02. 01. 2004
Cesta k turistické blaženosti Lyžařský přejezd Zvičiny /pěšky/ 10. 01. 2004
Navlékání korálků Přejezd Staropackých hor /pěšky/ 17. 01. 2004
Od Soudku k Soudku Memoriál Jindry Axmana 31. 01. 2004
Dvě atrakce uprostřed vichru Zimním Polabím 21. 02. 2004
Terezka z 1. B se mi snad smát nebude Pardubický maraton 06. 03. 2004
Vzpomínka na můj první letošní opravdový jarní den Pochod dr. Roberta Šumavského okolo Prahy 13. 03. 2004
Korektura První jarní kilometry 20. 03. 2004
S děvčaty věku gymnaziálního v patách Českým rájem putování za Rumcajsem 27. 03. 2004
Politické školení mužstva pod Hvězdou Oblastní turistické zahájení sezony na Hvězdě 03. 04. 2004
Rok 2004: Na Kozákov výhradně pomocí chůze na trenažéru Jarní pochod Podkrkonoším 10. 04. 2004
První evropskounijní Cestami Cyrila Boudy 01. 05. 2004
Generálka se vším všudy Šmajd Novoměstskem 08. 05. 2004
"Prčice 2004" pod drobnohledem Praha - Prčice, ale také odjinud 15. 05. 2004
S Američany v Adršpachu Trasa IVV v Adršpachu 20. 05. 2004
Mlázovickým Chlumem skrz na skrz Pochod Eduarda Štorcha 22. 05. 2004
Slovo pořadatele z kroniky Sraz turistů regionu Krkonoše a Podkrkonoší 29. - 30. 05. 2004
Pravda o zrození srazu Sraz turistů regionu Krkonoše a Podkrkonoší 29. - 30. 05. 2004
Hra na schovávanou se Sněžkou Cestou Jakuba Haliny 12. 06. 2004
Hledání ztracených kilometrů Hoškova šlápota Raisovým krajem 19. 06. 2004
Míjení se s Drašarem Zájezd odboru do Žďárských vrchů a Poličky 27. 06. 2004
Pamlsky se nikdy nepřejedí Noční výstup na Sněžku za východem Slunce 02. - 03. 07. 2004
V prokletí nočního bloudění Týnišťské šlápoty od dubu k dubu 09. - 10. 07. 2004
Dobrodružství i za humny Plnění různých OTO 24. 07. 2004
Podzvičinské chvalozpěvy a hanobopisy Plnění různých OTO 28. 07. 2004
Lovy beze zbraní Za oblastními odznaky v Podkrkonoší 07. - 14. 08. 2004
Dvojí výzva Šmajd naším okolím 21. 08. 2004
Zarytými Homoláky tělem i duší Poříčská 40 28. 08. 2004
Začátek špatný v Trutnově - konec skvělý v Tupadlech Autobusový zájezd s odboru výletem do Mělníka a jeho okolí 05. 09. 2004
Sápání s Tomem Výlet odboru na Náchodsko 12. 09. 2004
Zpráva o výsledku šetření poplašné zprávy Kam nedošel velbloud 18. 09. 2004
Takměř jak za starých časů Katovská třicítka 25. 09. 2004
Jak jsme dostali Milana Přes tři hrady /KČT Lomnice n. P./ 02. 10. 2004
Adorace podzimu a dlouhých tras, trocha nepřiměřené sebechvály Spadaným listím 09. 10. 2004
Potíže Louise Armstronga s ochránci zvířat na Jestřebí boudě před vystoupením v La Scale Pojďte s námi 23. 10. 2004
Vábného Sirénina zpěvu marné svody a lákání Poslední pochod roku 06. 11. 2004
Za "Puchýřem" letem světem Za posledním puchýřem 13. 11. 2004
Polární výprava v šlépějích českého klasika Výlet po naučné stezce "Po stopách K. V. Raise" 20. 11. 2004
V očarování kostely a kapličkami Výlet ze Semil do Jilemnice 27. 11. 2004
Idylka na Ústeckoorlicku Skobácké putování 04. 12. 2004
Advent - konec i začátek tradic Návštěva Adventu v Babiččině údolí 11. 12. 2004
Čas meditací a rozjímání Vánoční pochod 18. 12. 2004
2005
název reportáže název akce datum
V lednu na Zvičinu jako zjara Lyžařský přejezd Zvičiny /pěšky/ 08. 01. 2005
Modrobílé vzpomínání na Staropacké hory Přejezd /přechod/ Staropackých hor /pěšky/ 15. 01. 2005
Na "Axmana" takměř z kola Memoriál Jindry Axmana /pěšky/ 29. 01. 2005
Mokré pochodování kol Vysokého Po stopách první středoevropské padesátky /pěšky/ 12. 02. 2005
Setkávání se s Bohumilem Hrabalem Zimním Polabím 19. 02. 2005
Královédvorskem do Miletína na velkého panáka Plnění OTO Královédvorsko 26. 02. 2005
Přenádherné "plápolání" přes Plešivec Za brdským Fabiánem 05. 03. 2005
Téměř jako podle Andersena První jarní kilometry 19. 03. 2005
Napoleonovo blahořečení bitvy u Waterloo Oblastní zahájení turistické sezony 26. 03. 2005
Vždyť nejde přece o život Pardubický maraton 02. 04. 2005
Vytoužený návrat ve znamení bledulí Jarní provětrání 23. 04. 2005
Návrat s olověnými botami na nohou Krajem českých sklářů 30. 04. 2005
Květnový pochod jako boj s nepřízní počasí Květnový pochod 08. 05. 2005
Objevování Podještědí Krajem Karoliny Světlé 14. 05. 2005
Lucullské hody v Meziměstí Turistický pochod u příležitosti výročí 130 let železnice v Meziměstí 21. 05. 2005
Per qualche chilometro in piu Krvavej Čepelka 04. 06. 2005
Vyslyšená výzva Pochod Hanče a Vrbaty 11. 06. 2005
Zas na chvilku nahoře Cestou Jakuba Haliny 18. 06. 2005
Do gotiky jen s hrstkou nejvěrnějších Za středověkými kupci a rytíři 19. 06. 2005
Po osmistovkách Žďárských vrchů Výlet odboru do Žďárských vrchů 26. 06. 2005
Kdo se nezúčastnil může jen litovat Noční výstup na Sněžku za východem Slunce 01. - 02. 07. 2005
Z putování pod Korunou - občas dokonce trnovou Plnění turistických odznaků 16. 07. 2005
Postup obrácený naruby Křížem krážem pěšky i na kole panstvím hraběte Šporka 23. 07. 2005
Olympionikem na poslední chvíli a spíše napůl Olympiáda IVV 30. 07. 2005
Od deseti k pěti až k úplné spokojenosti Za oblastními odznaky v Podkrkonoší 06. - 13. 08. 2005
V poklidné atmosféře srazu, se psy a na houbách Letní sraz turistů Královéhradecké oblasti 21. 08. 2005
Boží den jednoho bezbožníka Plnění turistických odznaků 27. 08. 2005
Složité dobývání kóty litíčského kostela Safari - Zvičina 03. 09. 2005
Chodecký festival s bradavicí na kráse Po stopách řídícího učitele Jana Buchara 10. 09. 2005
Mnohdy neznámými cestami vnitřních Krkonoš Kam nedošel velbloud 17. 09. 2005
Na pochodu v Nové Pace Novopacké pochody 24. 09. 2005
Óda na famózní návrat Mladobucká padesátka 01. 10. 2005
Podzimní všehochuť Spadaným listím 08. 10. 2005
Poklusem za slastmi pěší turistiky Podorlický šmajd 15. 10. 2005
Od Karla ke Karolině Po stopách K. V. Raise na Zvičinu + Plnění OTO Královédvorsko 28. 10. 2005
Hledání ztracené vyhlídky Plnění OTO Královédvorsko 28. 10. 2005
Skoro detektivní pátrání po stopách Josefa Váchala Poslední pochod roku 05. 11. 2005
Marné nadmořských výšek hledání Podzimní přírodou 12. 11. 2005
Nerad se pouštím do něčeho neznámého Za posledním puchýřem 19. 11. 2005
Na honu na divočáky Zimní přechod Chlumu 03. 12. 2005
Přes Libice - naše první Lidice Vánoční pochod 17. 12. 2005
Každý den jeden zážitek - každý den jedno dobrodružství Silvestrovský pochod 31. 12. 2005
2006
název reportáže název akce datum
Až z nejvzdálenějšího místa Chrastavské šlápoty 07. 01. 2006
Pendlování mezi Lysou a Čelákovicemi Pochod tříkrálový 14. 01. 2006
Přesvědčivý důkaz Putování ze Zelené louky do Malých Svatoňovic 21. 01. 2006
Z rozbředlého sněhu na led Zimním Polabím 18. 02. 2006
Den plný komplikací Hledání Stromoucha 04. 03. 2006
Motáky z ostrova svaté Heleny První jarní kilometry 01. 04. 2006
Dětskými krůčky Jarní třicítka 15. 04. 2006
Nasávání O Žižkův štít 22. 04. 2006
Nedalo se zůstat doma Hadařská pětadvacítka 29. 04. 2006
Kolonoskopie Babičky Babička 06. 05. 2006
Labe - jistota a prosperita Tour de Poděbrady 13. 05. 2006
Duel s Černou horou Pochod Karla Klíče 20. 05. 2006
Co se vaří pod pokličkou Za trutnovským drakem 27. 05. 2006
Se zatvrzelostí v duši Líšenské pochody Českým rájem 03. 06. 2006
Složitá cesta do hlubin dětské duše Oblastní letní sraz turistů oblasti Královehradeckého kraje + Barunka 10. 06. 2006
Triumf paličatosti Cestami Jakuba Haliny 17. 06. 2006
S vánkem v zádech, útrobách i v duši výlet odboru KČT Lokomotiva Trutnov do Žďárských vrchů 25. 06. 2006
Bohatství o něž nelze přijít ni na burze Noční výstup na Sněžku za východem Slunce 30. 06. - 01. 07. 2006
V "přívalovém" suchu horkého letního dne Letní přechod Chlumu 08. 07. 2006
Do Kuksu a na Betlém až z Mladých Buků Křížem krážem pěšky i na kole panstvím hraběte Šporka 22. 07. 2006
Ve stopách mizejících dětských táborů a pramenů Letní putování Jestřebími horami 29. 07. 2006
Romantika dávných tragédií DEP Za oblastními odznaky v Podkrkonoší - 6. etapa 10. 08. 2006
Případ komží odcizených z kostela v B. Toulky Machovskem 12. 08. 2006
Hřích dřevorytce Váchala Za brdským Fabiánem 19. 08. 2006
Paměť pospolitosti výlet po Pardubicích po trase IVV Městem Pardubice 26. 08. 2006
Záznam z dědického řízení A. D. 2006, Sept. 09 Dny evropského dědictví v Trutnově 09. 09. 2006
Skok do rozjetého vlaku Kam nedošel velbloud 16. 09. 2006
S cestovní kanceláří Jana kombinovaný výlet Podkrkonoším 24. 09. 2006
Zpráva o objevení Ameriky po 514 letech výlet za pomníky západně od České Skalice 29. 09. 2006
Sondáž pocitů pionýra Mladobucká padesátka 30. 09. 2006
Po sinusoidě zapomnění a tvrdého realna, pozdní poděkování Podorlický šmajd 14. 10. 2006
S Jožinou poslední překrásný podzimní den Pojďte s námi 28. 10. 2006
Psáno odzadu Poslední pochod roku 04. 11. 2006
Putování po zobáku netvora gryphona Městská trasa IVV Město Chrudim 18. 11. 2006
Optimální řešení Zimní přechod Chlumu 02. 12. 2006
Návrat na tradiční trasu netradičním spojením Vánoční pochod 16. 12. 2006
Tentokráte bez sněhu Na Štěpána na Štěpánku 26. 12. 2006
2007
název reportáže název akce datum
Z Vánočních a novoročních zvyků ve východních Čechách Novoroční výstup na Žaltman 01. 01. 2007
Prodloužený podzim v Chrastavě Chrastavské šlápoty 06. 01. 2007
V Bratrouchově pod Hejlovem hotel stojí Setkání turistů v Bratrouchově v hostinci U Mikšů 13. 01. 2007
Ve sněhovém zajetí Za zmrzlým Čepelkou 03. 02. 2007
Šťastnë zastavení v Modré stodole Pochod Dr. Roberta Šumavského okolo Prahy 10. 03. 2007
Babce jsem neunikl Se Startem na start 17. 03. 2007
Ze zákulisí První jarní kilometry 24. 03. 2007
V ozvěnách z dávných bojů Pochod Českým rájem putování za Rumcajsem 31. 03. 2007
Pod laskavou ochranou sv. Donáta Vidrholec 07. 04. 2007
Redakční toulky mezi Jaroměří a Smiřicemi Oblastní zahájení turistické sezóny 14. 04. 2007
Ten úžasný pocit svobody O Žižkův štít 21. 04. 2007
Na pochodu s léčitelkou Okolo pevnosti Dobrošov 28. 04. 2007
Náchodskem a zcela sám! Novoměstský šmajd 05. 05. 2007
Na každém stromě vařečka Hrádouská vařečka 12. 05. 2007
Dílčí rezumé o stavu pochodů v Čechách Polický vandr 19. 05. 2007
Modlení se za lávku Za trutnovským drakem 26. 05. 2007
Vyslyšený pokyn shůry v Martinicích Líšenské pochody Českým rájem 02. 06. 2007
Až do noci od kuropění bohyni chůze zasvěcení Pochod Hanče a Vrbaty 09. 06. 2007
Na Sněžku po ranním cestování do Broumova Cestou Jakuba Haliny 16. 06. 2007
V ozdravném objetí zeleně výlet odboru do Žďárských vrchů 24. 06. 2007
Prokletí Liščí hory Noční výstup na Sněžku za východem Slunce 29. - 30. 06. 2007
Pivní ráj v Litoboři Červenokostelecká stovka - kratší trasa 05. 07. 2007
Od nevidím do nevidím přes Vidim Výlet na Kokořínsko 14. 07. 2007
Okurková sezóna mezi Orlicí a Opočnem Týnišťské šlápoty od dubu k dubu 21. 07. 2007
Šachmat na Studenově Krajem zapadlých vlastenců 28. 07. 2007
Hejšovina Letní sraz turistů oblasti Královéhradeckého kraje + Toulky Machovskem 11. 08. 2007
By mi pivo lépe chutnalo Výlet na Berounsko 18. 08. 2007
Po méně známých rodištích významných osobnosti Memoriál J. Růžičky a Vl.Kvítka 25. 08. 2007
Jako za starých časů. Začátek nových časů? Lanškrounská kopa 08. 09. 2007
Na povinném pochodu Kam nedošel velbloud 15. 09. 2007
S postranními oumysly Cestami pošťáka Kolbaby 22. 09. 2007
Třicet kilometrů s okovy na nohou Teplicko-adršpašská 33 29. 09. 2007
Boj motivů pod Jizerskými horami Po stopách Liberecké stovky 06. 10. 2007
Je nás na sta Roháčů Za malínským křenem 13. 10. 2007
Z chorobopisu psychotika Radotínské kolo Jardy Baráka 20. 10. 2007
Kouzlo a magie podzimních pochodů Pojďte s námi 27. 10. 2007
Reportáž málem psaná z Erebu Poslední pochod roku 03. 11. 2007
Šestero bloudění při matičce Praze Do Holyně bez holinek 10. 11. 2007
Do Moravského krasu improvizovaně a na skok Za posledním puchýřem 17. 11. 2007
Kverulanti na trenažér! Draháňským údolím 24. 11. 2007
Výron v Mendriku Skobácké putování 01. 12. 2007
Tarring and feathering mezi polabskými zdymadly Tulácká cítka 08. 12. 2007
Výlet jako umělecký artefakt Výlet na Semilsko 10. 11. 2007
Celý den naruby - ke všemu ještě s mudrováním na konci Vánoční pochod 22. 12. 2007
Po cestě ledových stalaktitů Na Štěpána na Štěpánku 26. 12. 2007
Dolce farniente z pod Ještědu Tajný výlet odboru KČT Lokomotiva Trutnov 28. 12. 2007
Inovace - objevení východní cesty Silvestrovský pochod 31. 12. 2007
2008
název reportáže název akce datum
Když turistika začne opět chutnat Memoriál Jindry Axmana /pěšky/ 26. 01. 2008
Toulání mezi Hradcem a Třebechovicemi Výlet na Královéhradecko 09. 02. 2008
Čarovná destinace Tábor Zimní výstup na horu Tábor 16. 02. 2008
Z Brandýsa do Litomyšle za Josefem Portmanem Výlet na Ústeckoorlicko 23. 02. 2008
Na pochodu s Emmou Hledání Stromoucha 01. 03. 2008
Jaro na česko-moravském pomezí Jarní přírodou 15. 03. 2008
Na vystoupení s filharmonií První jarní kilometry 05. 04. 2008
Pochod bahenní, kondiční a trochu i misijní Jarní pochod Podkrkonoším a Českým rájem 12. 04. 2008
S desetikilometrovým broukem v hlavě Pardubická podkova 19. 04. 2008
Chvála zdravému patriotismu Poříčské toulky 08. 05. 2008
Vše pro boj o titul Hrádouská vařečka 17. 05. 2008
Poselství jedné mohyly Krajem bitvy u Lipan 24. 05. 2008
Jeden den na srazu Letní turistický sraz 07. 06. 2008
Bezúspěšné Barunčiny svody Barunka 14. 06. 2008
Nihata Kahveciho kontroverzní rozhodnutí Rozhledny Jablonecka 21. 06. 2008
V onen čas již letní pohody Po stopách bojů z roku 1866 28. 06. 2008
Dolní Kalná - Twenty-two years after Noční výstup na Sněžku za východem Slunce 04. 07. 2008
Dvojprojekce výlet odboru KČT Lokomotiva Trutnov do západních Krkonoš 12. 07. 2008
Bezstarostný letní den na sever od Orlice Týnišťské šlápoty od dubu k dubu 19. 07. 2008
Valdek Za brdským Fabiánem 26. 07. 2008
Činná sopka na Mackově hoře výlet na Novostrašecku 10. 08. 2008
Experiment "Luděk" Šmajd naším okolím 23. 08. 2008
Po Praze jako po Novopacku Pochod k výročí otevření rozhledny na Petříně 30. 08. 2008
Takměř do plného vysušení Podzimním Královédvorskem 06. 09. 2008
Začínající podzim na Klimentově vrchu a Žalém o stopách řídicího učitele Jana Buchara 13. 09. 2008
S Turistickým deníkem na věčné časy! Kam nedošel velbloud 20. 09. 2008
Poslední babí léto A. D. 2008 ve skalách Teplicko-adršpašská 33 27. 09. 2008
S čerstvým epitafem v mysli a s nadějí na pozdní jeho využití v srdci Mladobucká padesátka 04. 10. 2008
Tam blízko řeky Jizery Sraz pěšáků Středočeské oblasti 11. 10. 2008
Pometujská idylka Podorlický šmajd 18. 10. 2008
Na cestě ze Zeleně louky do oblastní nemocnice v Trutnově Pojďte s námi 25. 10. 2008
Vepřový steak s čokoládou Poslední pochod roku 01. 11. 2008
Vepřový steak bez čokolády Výlet na Jičinsko 15. 11. 2008
Palebným územím Skobácké putování 06. 12. 2008
Kdyby redaktor peprného tisku …. Výlet do Krkonoš 13. 12. 2008
Paranormální jev ve Staré hospodě a jiné episody z Kolínska Vánoční pochod 20. 12. 2008
Kruh uzavřel se…. Na Štěpána na Štěpánku 26. 12. 2008
Poslední prospektorův den v roce na Náchodsku Silvestrovský pochod 31. 12. 2008
2009
název reportáže název akce datum
Věčný příslib novoročních ohňů v Jestřebích horách Novoroční výstup na Žaltman 01. 01. 2009
Den bez holek Mráčkových Lyžařský přejezd Zvičiny - pěšky 10. 01. 2009
Za křížem cestou necestou Zimní přechod Staropackých hor 17. 01. 2009
Chodit, chodit, chodit!! Za zmrzlým Čepelkou 07. 02. 2009
Po cestách mezi Jaroměří a Dvorem Králové Výlet do Podkrkonoší 14. 02. 2009
V Polabí už jako pamětník Zimním Polabím 21. 02. 2009
Na jih od Nymburka za výjimečnými Čechy Výlet do středních Čech 28. 02. 2009
Pod maskou bonvivána a klauna Hledání Stromoucha 07. 03. 2009
Hledání ztraceného času - východně od Litavky Loučení se zimou na Koukolově hoře 14. 03. 2009
Útěk na Moravu 50 vrcholů Brněnska /Proklest/ 12. 04. 2009
Skok do rychlovlaku 5O Žižkův štít 18. 04. 2009
S dobrým prospěchem na samém konci Kujebácký šmajd 25. 04. 2009
Překvapení na startu Novoměstský šmajd 02. 05. 2009
Z důvodů zdánlivě nicotných Babička 09. 05. 2009
Přesná trefa do Oken Všechny cesty vedou do Mšena 16. 05. 2009
Patník? Ne! Pochod jako do kamene vytesaný! Za třebovským kohoutem 23. 05. 2009
Zacházky záměrné, okolnostmi vynucené a mimoděčné Barunka + sraz turistů Královéhradeckého kraje 06. 06. 2009
Návrat "pamětníka" Putování Broumovskem 13. 06. 2009
Turistika budiž pestra! Přes machovské vršky 20. 06. 2009
Z prádelny do archivu Po stopách bojů z r. 1866 27. 06. 2009
Představení v mezírce vprostřed nepohod Noční výstup na Sněžku za východem Slunce 03. 07. 2009
Do Mladé Boleslavi za turistickými vizitkami Letní přechod Chlumu 11. 07. 2009
Kratochvilné vyprávění o slavném dobytí Trojzemí Výlet do Lužických hor 18. 07. 2009
Hrůzyplné vyprávění o strašlivého orkánu následování Krajem zapadlých vlastenců 25. 07. 2009
Za turistickými vizitkami do Jičína Výlet do Jičína 29. 07. 2009
Odhleňování v polském příhraničí Toulky Machovskem 08. 08. 2009
Trio na Smrku a ufouni nad Pilníkovem Výlet do Jizerských hor 15. 08. 2009
Ve znamení rekordních pětapadesátek Šmajd naším oko1ím 22. 08. 2009
Za závazky a pohledávkami do Jizerských hor Výlet do Jizerských hor 29. 08. 2009
Nomen omen Velká Deštná a Hejkalové nad Jedlovou Setkání Rampušáků 05. 09. 2009
Pátrání po Bucharovi s příchutí švestek Po stopách řídícího učitele Jana Buchara 12. 09. 2009
Čtvero výstupů do rajské pohody Kam nedošel velbloud 19. 09. 2009
Až na Ostaš a na Skály Katovská třicítka 26. 09. 2009
Za turistickými vizitkami na Maloskalsko Výlet do Českého ráje 27. 09. 2009
Za horskými nosiči a výrobci másla Mladobucká padesátka 03. 10. 2009
Vpravdě keltský happy-end v Nasavrkách Výlet do Železných hor 10. 10. 2009
Na první podzimní sníh nejen do Sněžného Podorlický šmajd 17. 10. 2009
Zpráva o rybolovu v Českém ráji Českým rájem podzimem s kacanovským Sokolem 24. 10. 2009
Po rozhlednách s příchutí lesních plodin Výlet na Chrudimsko 31. 10. 2009
Těsně před "puchýřem": těžko na cvičišti.... Poslední pochod 07. 11. 2009
....."Puchýř": lehko na bojišti Za posledním puchýřem 14. 11. 2009
Z Berouna do Černošic krajinou rozbrázděnou a rozeklanou Pražská stovka - kratší trasa 28. 11. 2009
Se dvěma klenoty na podušce spokojenosti Skobácké putování 05. 12. 2009
V prokletí Nechanic, zrádné techniky a stálého chladu Výlet na Královéhradecko 12. 12. 2009
Nůše plná výslužky bez kolednic Předsilvestrovské setkání členů, přátel a příznivců turistiky v Českém ráji 26. 12. 2009
Zdařilá předávka na Broumovsku Tajný výlet odboru KČT Lokomotiva Trutnov 29. 12. 2009
2010
název reportáže název akce datum
Rozličný osud dvou různých tradic Novoroční výstup na Žaltman 01. 01. 2010
Chvalozpěvy na praštěnost Chrastavské šlápoty 09. 01. 2010
Klikyháky před Levínskou Olešnicí Lyžařský přejezd Staropackých hor - pěšky 16. 01. 2010
Veřejná kontrola plnění závazku na počest …… Za zmrzlým Čepelkou 06. 02. 2010
V konci decennia Hledání Stromoucha 06. 03. 2010
Brázdim: vše nadvakrát Pochod dr. Roberta Šumavského okolo Prahy 13. 03. 2010
S plamenometem v zátylku Za jarním sluníčkem 20. 03. 2010
V té nejlepší možné společnosti Pochod Českým rájem putování za Rumcajsem 27. 03. 2010
Revidování, díkúvzdávání, glosování Jarní třicítka 10. 04. 2010
Simulace: Z Opočna do Hradce před 26. červencem 1875 Turistické setkání 2010 17. 04. 2010
Na jih od Vysokého Mýta Kujebácký šmajd 24. 04. 2010
Z mých slavných útěků - tentokráte do okolí Nové Paky Cestami Cyrila Boudy 01. 05. 2010
Zúčtování s minulostí v Hejnici Přes tři hrady /KČT Sopotnice/ 08. 05. 2010
Nepřemlouvání na Dědu Výlet na Berounsko 15. 05. 2010
Ve stopách uprchlého kocourka pijavice Cesta kocoura Mikeše 22. 05. 2010
Líšenské novelety včetně dobrodružného návratu domů Líšenské pochody Českým rájem 05. 06. 2010
Úlitba fotbalu ve žhnoucím Polabí Kmochova padesátka - kratší trasa 12. 06. 2010
Ze Svitav do Litomyšle za Járou Cimrmanem Výlet na Svitavskou pahorkatinu 19. 06. 2010
Vynucená improvizace: Na Sněžku a do Lánova z Janských Lázní Výstup Lánovských na Sněžku přes tři vrcholy 26. 06. 2010
Zpráva o stavu unie Noční výstup na Sněžku za východem Slunce 02. 07. 2010
Taková nepatrná lapálie na Křemenici Letní přechod Chlumu 10. 07. 2010
Do údoli říčky Svitavky pro ochlazení Výlet do Podlužičí 17. 07. 2010
Z Potštejna do Týniště pěkně za studena Týnišťské šlápoty od dubu k dubu 24. 07. 2010
S podběrákem do skal Výlet na Hruboskalsko 05. 08. 2010
Nejsem ještě mrtvej Homolka Račí stezkou 14. 08. 2010
Z Bohuslavic nad Úpou do Jaroměře DEP Za oblastními odznaky v Podkrkonoší - 6. etapa 19. 08. 2010
Spanilá jízda do hořeního Posázaví Cestami Jaroslava Haška 28. 08. 2010
Jelenia Góra - výsledek průzkumu Výlet do Jelení Góra 29. 08. 2010
Třemi dolinami krajiny sobotecké Výlet na jižní kraj Českého ráje 03. 09. 2010
Lanškrounský dvoutucet a rudoltický máz navrch Lanškrounská kopa 11. 09. 2010
Umět si užívat, ale umět taky zabrat! Kam nedošel velbloud 18. 09. 2010
V dohledu paneláků i bujné vegetace, žel též i majestátu smrti /Sašovi/ Z Dubče do Dubče 25. 09. 2010
Na jih i na sever od Hradce Okolo Hradce 02. 10. 2010
Drobnotinky Krátké výlety na Trutnovsku 28.10. - 29. 10. 2010
Opět na palubě Poslední pochod roku 06. 11. 2010
Za překrásnými výhledy na Prahu ze všech možných míst Pochod ke Dni válečných veteránů 13. 11. 2010
Moravská Třebová: Těsné okolí. Cesta do Svitav Výlet na Svitavskou pahorkatinu 20. 11. 2010
Na Klepec bez klepce Výlet do okolí Prahy 27. 11. 2010
Hlavní téma dne: Přívrat Skobácké putování 04. 12. 2010
Matrjoška nejrůznějších setkání Předsilvestrovské setkání členů, přátel a příznivců turistiky v Českém ráji 11. 12. 2010
Od babočky admirála k medvědovi - ke všemu ještě přes Jelena Vánoční pochod 18. 12. 2010
Polykání žiletek u Příchovic Na Štěpána na Štěpánku 26. 12. 2010
Po stopách duchovního zrání Otce vlasti Tajný výlet odboru KČT Lokomotiva Trutnov 28. 12. 2010
2011
název reportáže název akce datum
Předčasné předjaří v Polabí Pochod tříkrálový 15. 01. 2011
Nezdravý nenemocný /Hommage à R. T. Chandler/ Za zmrzlým Čepelkou 05. 02. 2011
Sláva rodinné turistice! Lidice s otazníky Praha - Okoř 12. 02. 2011
Z defilé drobných církevních památek v Horním Pomoraví Šumperská zimní padesátka - kratší trasa 19. 02. 2011
Protínání Olomouce Setkání s pivem 05. 03. 2011
Dvěma kraji za dozvuky dávných řeží Výlet na okraj Železných hor 12. 03. 2011
Hledání ztraceného času - putování za českým velikánem Loučení se zimou na Koukolově hoře 19. 03. 2011
Na Ralsko před realitou všedního dne Za prvním puchýřem 26. 03. 2011
Luďkův seznam Jarní pochod Podkrkonoším a Českým rájem 09. 04. 2011
Boj s hloučky o Ameriku Jarní třicítka 16. 04. 2011
Pohled do zrcadla Pochod okolo Jaroměře 23. 04. 2011
Řekni kde ty hroby jsou Turistické setkání 2011 - Eurorando 2011 30. 04. 2011
Od pěti skoro k deseti Šmajd Novoměstskem 07. 05. 2011
Epopej Moravanům - Slavii slávistům!! Výlet na jižní Moravu 14. 05. 2011
Přepych Přepych Putování okolím Chlumce 21. 05. 2011
Kozákov zcela ukradený Líšenské pochody Českým rájem 04. 06. 2011
Šedesátka versus šedesátka Pochod Hanče a Vrbaty 11. 06. 2011
S Javorkou za lhoteckými čtveráky Pochod k prameni Javorky - Eurorando 2011 18. 06. 2011
Mindrák pošilhávajícího dálkoplaze Po stopách bojů z roku 1866 25. 06. 2011
Třičtvrtěhodinka na větrné hoře Noční výstup na Sněžku za východem Slunce 01. 07. 2011
Benátky, Palermo, Bolzano….. Letní přechod Chlumu 09. 07. 2011
Jára Cimrman v Podorličí Výlet do Podorličí 16. 07. 2011
Pacem in terris z Českolipska Výlet do Podlužičí 23. 07. 2011
Háj sokolů ráj a Brníčko trníčko Se Sokolem na rozhledny - 14. výstup 30. 07. 2011
Piknik na ležaté osmě Krajem malířů Vysočiny 13. 08. 2011
Osm kamejí na královském diadému pohody, klidu a míru Cestami českých králů 20. 08. 2011
Po "absťáku" Dvořákova stezka 10. 09. 2011
Namísto boláků roztomilé bradavičky Výlet do Českého ráje 17. 09. 2011
Plavovlasý cherub a obr Koloděj ve vodním Království Podzimní přírodou Podkrkonoším 24. 09. 2011
Výpadky z role pralesního muže Rudnickej vejšlap 01. 10. 2011
Propříště….. Doležalova dvacítka 08. 10. 2011
Štafetový kolík z lodyh pelyňkových spletený Podorlický šmajd 15. 10. 2011
Jak se rodí pochod Memoriál Miroslava Petiry 22. 10. 2011
Nad oběma břehy Berounky Do Holyně bez holinek 29. 10. 2011
Pro kártridžku až z jícnu sopečného Poslední pochod roku 05. 11. 2011
Sbírání perel na Svitavsku Výlet na Svitavskou pahorkatinu 12. 11. 2011
Zličín Petřín, jak se to rýmuje Pražský minimax 17. 11. 2011
Začátek adventu v Čechách Draháňským údolím 26. 11. 2011
Uchovaná tradice Andrlova chlumu Skobácké putování 03. 12. 2011
2011: Dobytí ráje Předsilvestrovské setkání členů, přátel a příznivců turistiky v Českém ráji 10. 12. 2011
Čas předvánoční – čas osobních setkání a úvah skoro až na pováženou Vánoční pochod 17. 12. 2011
Proti toku Černé Desné až ke kříži maltézskému Na Štěpána na Śtěpánku 26. 12. 2011
Přes Ostaš Tajný výlet odboru KČT Lokomotiva Trutnov 28. 12. 2012
2012
název reportáže název akce datum
Novoroční rituál … a den předtím ve stejnou dobu na Silvestra Novoroční výstup na Žaltman 01. 01. 2012
S orkánem na Zvičinu Zimní přechod Zvičiny 07. 01. 2012
Zarámované Podkrkonoší Zimní přechod Staropackých hor 14. 01. 2012
Dočesná Zimní táboření na Kozlově - jako hvězdicová akce 21. 01. 2012
Návrat z týdenního špacíru přes Malé Svatoňovice Za zmrzlým Čepelkou 04. 02. 2012
Nostalgie na zapřenou Kouzlo zimního lesa 11. 02. 2012
Hora sněhem zasypaná Zimní výstup na horu Tábor 18. 02. 2012
Můj E-mail:
slosar@zpa.cz
Jsi od 01.04.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem