V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
   Naše parta
   Kdo je kdo?

Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Zajímaví lidé


Dálkové a turistické pochody pořádají organizace či spolky. Zúčastňují se jich však konkrétní lidé. Ti dlouhé kilometry absolvují velmi často jako osamělí vlci, nejčastěji ve dvojicích. Zde je dlužno poznamenat, že v manželských párech se chodí pochody relativně málo. Vedle častosti rozvodů je to dokladem toho, že lidé opačného pohlaví se vyhledávají ani ne tak kvůli společným zájmům, jako kvůli něčemu jinému, že? Ale toto téma ponechme stránkám psychologů, případně advokátů, v krajním případě kriminalistů.
Jednotlivci se na pochodech mohou sejít také ve vícečlenných skupinách. Zatímco však na pochodech potkáváme spíše dvojice, málokdy se formují stabilní větší skupiny.
Naše parta je v nejširším okolí jedna z mála, ba - troufám si říci - jediná, jež se v počtu 4, ba až 7, mnohdy 9 vyskytuje na pochodech pravidelněji. Vůbec si mnoho nefandím, budu-li na těchto řádcích tvrdit, že je tím v přilehlých lokalitách vyhlášená.

Kam nedošel velbloud 19.9.98
U pramene Labe
zleva Luděk z Trutnova, Milan z Lomnice, Jožina z Čisté,
Maruška z Trutnova, Vláďa z Kruhu, Karel z Trutnova, Jirka z Turnova


Naši partu, jež nemá názvu a jíž uvádím tady pod pracovním názvem Přátelé dlouhých tras, je možno nejčastěji vidět na pochodech Českým rájem za Rumcajsem, Líšenské pochody Českým rájem, Pochod Hanče a Vrbaty /zde trpí tím, že jeden z ní je pořadatelem/, Po stopách řídícího učitele Jana Buchara, Kam nedošel velbloud a dalších.

V cíli Pochodu Hanče a Vrbaty v Kruhu 13.06.1998
vpredu zleva: Jirka z Turnova, Luděk z Trutnova a Maruška z Trutnova
vzadu zleva: Jirka z Jilemnice, Vláďa z Kruhu, Milan z Lomnice n. Popelkou a Karel z Trutnova
Pro statistiky budiž řečeno, že z 11 jejích neformálních členů jsou pouze dva ďaury /rozuměj: neregistrovanými turisty / a pouze 4 nemají osobní razítka.

chloubou naší ekvipy jsou naše dívky. Stojící zleva Maruška z Trutnova, Máša z Vrchoviny a Jana z Buků, v podřepu Jožina z Čisté. Před hospodou U Stýblů na Karlově 09. 12. 2000. Foto: neznámý kolemjdoucí


naše ekvipa v dosud nejsilnějším složení, zleva Jirka z Jilemnice, Maruška z Trutnova, Vláďa z Kruhu, Máša z Vrchoviny, Jirka z Turnova, Luděk z Trutnova, Karel z Trutnova, Jožina z Čisté, Milan z Lomnice n. P., Jana z Buků a Pepa z Jilemnice. Před hospodou U Stýblů na Karlově 09. 12. 2000. Foto: neznámý kolemjdoucí
Je jedna společná akce, která je pořádána mimo okruh široké veřejnosti. Již po dva roky se scházíme druhou sobotu v prosinci v hostinci U Stýblů na Karlově /ne v Praze, ale mezi Starou Pakou a Roztokami u Jilemnice/. Ze společných akcí existuje mnoho usvědčujících důkazů - fotografií s různě nalomenýma rukama. Další kompromitující materiál tvoří reportáže ... a jedna vybraná nádavkem z dob dřívějších ve vývěsní skřínce KČT Lokomotiva Trutnov. Leccos jsme na sebe prozradili ve slabých chvílích při posledním setkání U Stýblů /viz rubrika Kdo je kdo?/.
Protože ani tato stránka není líčena po vzoru budovatelských filmů padesátých let, nelze se nezmínit o tom, že oblíbeným tekutinami, mající význam pro jejich adresáty, jsou dva různé nápoje svou barvou přecházející od téměř zlatavé přes hnědou do téměř černé. Pro mentory a karatele budiž však jedním dechem vyřčeno, že hlavní zájem je soustředěn na absolvování svižných kilometrů ve stále hezké české krajině.
Komu obraty na úvodní straně připadají jakoby vytažené z nedělního pastorova kázání nebo z úvodníku Rudého práva, nechť si spraví chuť, nemá-li při ruce něco ostřejšího, kliknutím na článeček Naše parta.
Můj E-mail:
ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 1.4.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem