V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Zpravodaj

Poznámka: Na těchto stránkách je Zpravodaj č. 1/03 uveden bez grafické úpravy, navíc však s fotografiemi z reportáže z turistické akce Za zmrzlým Čepelkou.


Obsah:


Zaručeně spolehlivý recept /úvodník/
Respekt a dobré pocity z oblastní konference
Kam kráčíš, turistiko?! /otevřený dopis tří odborů/
Občanská sdružení
Nové OTO KČT Bohuslavice n. Ú.
Krásné je jít Jestřebím horám blíž /reportáž/
Hraniční přechody
Pozvánka na nové či významné akce
- Zpestření termínové listiny v Jestřebích horách
- Sraz oblasti bude letos již po desáté
- V létě za oblastními odznaky Podkrkonoší opět po zajímavých trasáchZaručeně spolehlivý recept
V současné době se v televizi i v tisku objevuje velké množství zaručeně spolehlivých receptů ve prospěch i proti čemukoliv. Naše jedna z nejvtipnějších a nejinteligentnějších moderátorek propaguje recept na hubnutí tím, že obětem doporučuje jakýsi lektvar. Z populistického hlediska jsou takovéto recepty přijatelnější než recepty obsahující třeba výzvu k pohybu. Čtenář a divák rád vypije i nejodpornější drink, jen když ho to nestojí čas a námahu, běda však když mu poradíte, aby za účelem zhubnutí prodal auto, chodil denně do práce a z práce pěšky a o víkendech k tomu ušel s ruksakem na zádech 20 - 30 km, určitě přejde ke konkurenci doporučující mu právě jen nějaké ty vodičky a koktejly.
Mám taky jeden zaručený recept: jak znehodnotit dlouholeté výsledky vlastní práce. Mějme poctivého funkcionáře, který je po dlouhá léta v čele turistické organizace nebo v ní vede nějakou agendu nebo vykonává specifickou činnost nebo je manažerem nějaké turistické akce. Přirozeně čas od času ho přepadne únava a přesycení, zvláště dostane-li se mu nevděku či nedostatečné součinnosti od druhých. Tak čas od času pocítí chuť s funkcí švihnout, místo toho raději vyběhnut bosý na sluncem prohřátý trávník, přivonět si k šeříku, polehávat na měkkém mechu nebo v povzdálí v mlženém oparu sledovat laňku vracející se ke kolouškům atd. Nakonec většinou pokračuje dál, až jednoho dne se únava a pocit zmaru, případně neshoda s mocnými, nakumuluje, erozivní podemílající protestní jednání životního partnera nabude nejvyšší intenzity a náš funkcionář si řekne: "Dost!", ze dne na den funkci složí a k pokračování v ní ho nepřiměje nic, ani náhle vzniklá katastrofická situace, ani vzpomínky na akce odboru, jež vedl, nebo na chuchvalec dětí, jenž ho obklopoval v cíli pochodu a žádal ho o razítko.
Protože pud sebezáchovy každého celku je omezený, hlavně výběrem lidí a jejich připraveností a adaptabilitou, stane se nezřídka, že turistická organizace přestane fungovat, otrávení lidé z ní odcházející a ta se později rozpadne zcela, pochod a cykloakce zaniknou. V konečném důsledku se tak stane, že poctivá dlouholetá práce funkcionáře, který tak rázně odstoupil, se promění v prach, jako by on sám po celá léta nic nebudoval, zbudou pouze osiřelé zápisy z kroniky a vzpomínky již bývalých členů.
Právo důstojně odstoupit ze své funkce má každý funkcionář a je více ostudou opuštěného kolektivu, že není schopen ze svých řad najít náhradu a připustit tak svůj zánik. Už je to ale tak: každá činnosti funkcionáře má v sobě prvek přítomnosti a bližší budoucnosti, ale také prvek vzdálenější perspektivy. Aby měl dobrý funkcionář pocit, že jeho práce měla opravdu smysl, nestačí bohužel, že svou práci vykonával poctivě a obětavě, ale také, že někdo další v jeho činnosti bude pokračovat s obdobnými výsledky.
Závěr této mé úvahy je následující: opravdu dobrý funkcionáři by měl svůj odchod ohlásit s větším časovým odstupem, snažit se připravit a doporučit svého nástupce, neměl by za sebou praštit dveřmi, naopak by měl umět svému nástupci dle potřeby poradit a pomoci, neměl by ovšem být šedou eminencí v pozadí, která chce ještě nepřímo rozhodovat. Pokud si bude počínat opačně, jako by jednal podle osvědčeného receptu spolehlivě zaručujícího, že výsledky jeho dlouholeté práce přijdou vniveč. Opravdu dobrý funkcionář by si ale také měl vážit a ctít práci svého předchůdce, tolerovat jeho případné omyly, jež jsou vlastní každému člověku, neměl by na svého předchůdce svalovat neúspěchy, měl by naopak jeho práci a zásluhy v rozumné míře vyzdvihovat a obhajovat.

/Luděk/


Respekt a dobré pocity z oblastní konference
Předem upozorňuji, že stejně jako v úvahách a reportážích z dřívějších konferencí není cílem tohoto zamyšlení nahrazovat činnosti a povinnosti delegátů, spíše navodit atmosféru konference, možná vyvolat diskusi o naznačených problémech.
Letos jsem se vydal na konferenci se značným respektem. Důvodem byly přibývající omluvy pozvaných účastníků - především z řad nejdůležitějších protagonistů. Omluvili se odstupující předseda Jan Mendřický, byl z pracovních důvodů mimo náš kraj, hospodářka Lenka Vacková, které lékař předepsal lázeňský pobyt, předseda revizní komise Manfred John, který krátkodobě prodléval na zahraničním pobytu, bývalý předseda revizní komise Petr Rosůlek, jenž očekával návštěvu, a konečně z vážných rodinných důvodů redaktorka Zpravodaje Ing. Jana Skalková, pro onemocnění se omluvili i oba delegáti z KČT Vrchlabí. Jako funkcionář oblasti jsem neměl dobrý pocit z toho, že zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu, které osobně hodnotím po obsahové stránce oproti minulých rokům jako výtečně zpracované, měly závažné formální nedostatky. Dobré pohodě nenapomohl ani vznášející se Damoklův meč ukončení činnosti oblasti, prakticky z administrativních důvodů! S jakým entusiasmem se provozuje lidská činnost v atmosféře, kdy je na možnostech, schopnostech a vůli účastníků rozvíjet něco, co bylo vybudováno, obohacovat to novými nápady a myšlenkami, pokračovat v nějaké tradici. S jakými demoralizujícími pocity pak se pracuje, je-li vnímána hrozba, že vnějším zásahem - bez možnosti ovlivnění účastníky - může dojít k zániku nějaké pospolitosti, jejích vymožeností i tradice!
Oblastní konference dopadla nakonec dobře, dík za to patří především delegátům a hostům, přesněji řečeno za jejich přístup k jednání. V některých případech bylo možno nepřítomnost funkcionářů nahradit, odcházející předseda výboru oblasti a předseda Rady značení zpracovali včas zprávu a řádně ji předali. Zprávu značení navíc předčítal nástupce zpracovatele, který dokázal mechanické čtení doplnit vlastním doplňujícím komentářem. Totéž platí stran vypracování zprávy s plným uznáním i o hospodářce, bohužel obor ekonomiky je tak specifický a vyžadující určitou erudici a hlubší znalost problémů, že nikdo z členů výboru nedokázal reagovat na zcela legitimní a přirozené dotazy a připomínky, které vyplynuly z diskuse, především od Vládi Škopa. Zastoupen byl i předseda revizní komise, bohužel jeho zástupkyně kolegyně Hálková neměla nikoliv vlastní vinou možnost se vyjádřit ke zprávě o hospodaření. Nepodařilo se - alespoň podle mých představ - zajistit zastoupení redaktorky, protože já osobně jsem na konferenci seděl na dvou židlích - jako funkcionář a delegát - a více jsem nezvládl. S kolegyní jsme měli o zpravodajství jasnou představu, v níž nechyběly rozhovory a úvahy k některým zajímavým problémům /tento úkol se teď snažím naplnit/, případně doplnění všeho nějakými zajímavými postřehy. Bohužel, tady se nedalo nic dělat, protože neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
Na zpracování zprávy o hospodaření není obecně po začátku roku příliš mnoho času, ale potom je třeba všechny účetní položky zaúčtovat a revizní komisi poskytnout přiměřený čas, aby se ke zprávě o hospodaření mohla fundovaně vyjádřit. V našem případě hospodářka, byť v horečných přípravách na lázeňský pobyt, zpracovala všechny účetní údaje, zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu co nejdříve, a obratem vše poštou zaslala pracovníku oblasti pověřenému vedením účetnictví. K jejímu zděšení se vrátila celá zásilka zpět jako nedoručitelná. Musel jsem nato zjišťovat novou adresu zmíněného /přestěhoval se totiž/ a doručit mu zásilku bez zbytečného odkladu dodatečně. To znamenalo prodlení skoro dvou týdnů, termín oblastní konference se přiblížil a současně se naplnil termín začátku zahraničního pobytu předsedy revizní komise. Jsme rádi, že jsme dodrželi /ve srovnání s jinými oblastmi i organizacemi/ nadstandardní, ale dle mého názoru zcela správnou službu zasílat odborům alespoň v částečném časovém předstihu oba ekonomické dokumenty, aby na jejich delegátech nebylo přímo při jednání požadováno schválit cosi, co by neměli možnost si pořádně prostudovat. Je nutno objektivně dodat, že - vedle "požehnání" revizní komise - nebyly oba dokumenty podepsány předsedou, také na poslední schůzi výboru mu znemožnily účast pracovní důvody. Příslušná část usnesení byla proto logicky přijata v tomto znění: "Oblastní konference neschválila zprávu o hospodaření za rok 2002 a rozpočet na rok 2003 a uložila výboru oblasti přepracovat oba dokumenty podle připomínek z diskuse a předložit je ke schválení revizní komisi".
Poměrně dost se hovořilo o zamýšleném slučování oblastí na úroveň jediné v rámci kraje. Zabývala se tím zpráva předsedy, který za "velmi nešťastné považuje rozhodnutí, které vyšlo z celostátní konference 2002, ale které prosadilo ústředí. Jedná se o utvoření oblastí podle krajů. Je to rozhodnutí nedemokratické, které některým odborům brání provozovat turistiku podle svých možností, podle svých představ a naopak je nutí dělat to, co budou dělat ostatní." Podobné rozpracovanější stanovisko je v otevřeném dopise odborů KČT Bohuslavice nad Úpou, KČT Malé Svatoňovice a KČT Úpice, jehož konečná verze je uvedena v tomto čísle. Aby čtenář měl objektivní informace, uvádím naopak názory z druhé strany. Krajský koordinátor RNDr. V. Hovorka, jehož vystupování v této problematice je přirozeně jednoznačné, na druhé straně vždy naprosto demokratické a korektní, v diskusi obhajoval výhodnost členění oblastí dle krajů - jednodušší evidence členské základny a značení, rychlejší komunikace, zjednodušený a reprezentativnější styk s krajskými správními orgány, snížení náročnosti v rozdělování finančních prostředků. Připustil naopak možnost sdružování odborů KČT v rámci miniregionů /této problematice se věnujeme v jednom z našich článků/. Konečně aby byl čtenář zcela objektivně informován, měl by si přečíst na straně 51 prvního letošního čísla časopisu Turista dokument "Dopis vedení KČT všem svým členům", jeho jeden exemplář obdržel každý odbor prostřednictvím svých delegátů. Oblastní konference tento bod za současného stavu uzavřela ve svém usnesení takto: "Delegáti oblastní konference s ohledem na tradici a teritoriální poměry projevili vůli pokračovat i nadále ve své činnosti v rámci oblasti Krkonoše a Podkrkonoší, pokud jím to umožní stanovy a společenské klima uvnitř KČT".
Nový je rovněž následující bod usnesení: "Oblastní konference ukládá odborům dle svých možností se pokusit zajistit člena odboru, který bude schopen zabezpečovat styk odboru s oblastí elektronickou poštou a v kladném případě tohoto člena nahlásit sekretáři do 30. 04. 2003." S tou korespondencí je to tak: je třeba některé materiály zpracovat /pokud jsou z vlastní dílny jako zápisy/, všechny zkompletovat, přitom jich posílat co nejvíce najednou, aby se ušetřil čas a poštovné. Jiné je to s elektronickou poštou. Materiál dostane člověk buď zpracovaný v elektronické podobě, například z ústředí ve formě dopisu či interní normy, nebo jej sám vytváří výhradně v elektronické podobě nebo konečně já osobně vlastním skener, na kterém jsem s to příslušný materiál zpracovat do elektronické podoby. Odeslání elektronické pošty adresátům, které si vyberu do skupiny, kterou by tvořili styční důstojníci odborů a funkcionáři oblasti, je pak dílem několika vteřin. Rozdíl v nákladech je pak značný ve prospěch elektronické pošty. Čili levnost, rychlost, pružnost - to jsou důvody pro výše uvedené usnesení. Velice se přimlouvám, aby každý odbor nalezl nějakého takového styčného důstojníka, schopného materiál vytisknout nebo jeho vytištění zajistit jinde z diskety a informaci přenést na předsedu. Samozřejmě zasílání poštou zásadních materiálů, jako zápisů z důležitých jednání nebo usnesení, bude nezastupitelné, ale síť styčných důstojníků na "éteru" hodně ušetří a urychlí.
Jestliže mé pocity před konferencí byly pokud ne pesimistické, tak alespoň chmurné, když jsem se vracel z dějiště konference Žacléře pěšky do Trutnova na Zelenou louku, byl jsem spokojen s tím, že její celkové vyznění bylo, když ne optimistické, tak alespoň pozitivní: každý, kdo na konferenci vystupoval anebo alespoň byl přítomen, stavěl, nebylo nikoho, kdo by boural. Za to patří všem dík.

Luděk Šlosar - sekretář oblasti a redaktor Zpravodaje
Kam kráčíš, turistiko?!
Donedávna jsme si mysleli, že turistika je ryze sportovní odvětví. Zjišťujeme však, že opak je pravdou. Po rozdělení republiky v roce 2001 na nové územněsprávní celky došlo zároveň na nové členění i v mnoha různých organizacích. Tato situace se nevyhnula přirozeně ani našemu klubu. Zejména proto, že mnoho turistických oblastí zasahovalo do sousedních krajů. Pro rok 2004 chystá proto ústředí KČT variantu se 14 oblastmi, které mají kopírovat nové územněsprávní celky.
Podle našeho názoru je tento způsob velice nešťastný. Důvod, že krajské orgány nebudou podporovat a financovat organizace s působností v okolních krajích, se zdá rozumný. Musíme si však uvědomit, že turistika je stejně v pomyslném žebříčku až někde dole, a proto nemůžeme čekat, že z tohoto zdroje něco dostaneme. Musíme se proto postarat sami o sebe. Vytvořením nových krajů se také zároveň roztrhaly i přirozené přírodní územní celky (např. Krkonoše, Šumava aj.). Jako turisté bychom tak měli mít zájem, aby tyto celky fungovaly a aby zejména mezi sebou spolupracovaly ty odbory KČT, které působí v těchto územních celcích.
Jsme také zároveň organizací, kde se sdružují lidé se společnými zájmy a funkcionáři na nižších úrovních (myslíme tím zejména odbory popřípadě oblasti) pracují bez finančních nároků a ve svém volném čase. Navíc se jako klub potýkáme s nedostatkem peněz. Máme pocit, že toto nové uspořádání turistických oblastí bude vyhovovat pouze ústředí, protože se jim sníží náklady (korespondovat budou pouze se 14 oblastmi, na konference bude zřejmě jezdit méně delegátů aj.). Zvýšení finanční náročnosti se tak přenese do oblastí a odborů. Mohlo by se stát, že oblastem pak budou vládnout kluby velké a bohaté.
Neumíme si také dost dobře představit, jak budou fungovat oblastní výbory těchto velkých oblastí. Vzhledem k dopravní obslužnosti a dnešní uspěchané době nemá každý čas dojíždět z okrajových oblastí 50 i více kilometrů na schůzi oblastního výboru. Tímto dojížděním se také zvýší finanční nároky na pořádání těchto schůzí a zejména výročních konferencí. Předpokládejme dále, že v oblastním výboru by mělo být po zástupci z každého okresu kraje (oblasti) a tak může nastat někdy i problém při projednávání čistě regionálních věcí. V našem Královehradeckém kraji jsou známá turistická území jako např. Český ráj, Krkonoše, Orlické hory a jiné, které jsou tak rozdílná a řešení některých otázek by bylo těžkopádné a velice by se podobalo naší rozhárané politické scéně. Tyto věci pak odradí i těch pár lidí, kteří jsou ochotni v těchto výborech ještě pracovat a zastávat nějaké funkce.
Jsme tedy zastánci malých oblastí. Jednu takovou jsme chtěli od roku 2003 založit, ale bylo nám to ústředím zamítnuto (a celkem "pružně" během půl roku). V těchto oblastech se dá totiž všechno rychle a operativně vyřešit bez dlouhých jednání, lidi se dobře znají, členové odborů se navzájem navštěvují a znají tak problematiku svoji, ale i sousedních odborů, zástupci oblasti mohou bez problémů jednat s místními úřady o rozvoji turistických aktivit v daném regionu.
KČT je dobrovolná organizace a proto neškatulkujme násilně turisty do oblastí, které jim nic neříkají a nechme je pracovat a vyvíjet aktivity v jejich přirozených oblastech. Myslíme si, že by to byl krok zpět a to snad nikdo nechce.

KČT Bohuslavice nad Úpou                                KČT Malé Svatoňovice                                KČT ÚpiceObčanská sdružení
Na oblastní konferenci krajský koordinátor RNDr. Hovorka upozornil na možnost nadstandardního sdružování odborů mimo oficiální členění KČT v rámci miniregionů. Věnujme tedy aspoň ve stručnosti pozornost tomuto způsobu sdružování. Analogicky jako v případě obcí sdružujících v rámci regionů připadá jako nejvhodnější forma sdružení tzv. zájmové sdružení právnických osob. Tato forma sdružení je upravena v §§ 20f - 21 občanského zákoníku.
Zájmová sdružení právnických osob (dále jen "sdružení") mohou právnické osoby vytvářet k ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu. Dlužno podotknout, že odbor KČT právnickou osobou je v souladu se zák. č. 83/1990 Sb. a stanovami Klubu českých turistů a je tudíž oprávněn činit svým jménem právní úkony, které se týkají jeho činnosti. Sdružení není podnikatelským subjektem, i když nebude možné vyloučit jeho hospodářskou činnost. Poslání sdružení bude zaměřeno na potřeby zakladatelů, resp. členů, například zajištění koordinace některých společenských činností, v případě odborů KČT např. pořádání společných akcí, spolupráce při značení, evidence OTO apod.
K založení sdružení se vyžaduje písemná zakladatelská smlouva uzavřená zakladateli, nebo schválení založení sdružení na ustavující členské schůzi. O založení sdružení na této schůzi se sepíše zápis obsahující seznam zakládajících členů sdružení s uvedením jejich jména (názvu) a bydliště (sídla) a podpisy členů. Ke smlouvě nebo zápisu o ustavující členské schůzi musí být přiloženy stanovy a určení osob oprávněných jednat jménem sdružení, jež schválí zakladatelé nebo ustavující schůze. Stanovy sdružení určí název, sídlo a předmět činnosti sdružení, úpravu majetkových poměrů, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, orgány sdružení a vymezení jejich působnosti, způsob zrušení sdružení a naložení s jeho likvidačním zůstatkem. Členství ve sdružení lze vázat na určitý členský příspěvek. Stanovy schvalují zakladatelé nebo ustavující členská schůze. Stanovy určí způsob, jímž se stanovy mění a doplňují.
Sdružení právnických osob je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností. Sdružení tedy má, podobně jako nyní odbor nebo oblast, svůj majetek, k němuž má právo vlastníka. Je nutno ho rozlišovat od sdružení založeného smlouvou dle ustanovení §§ 829 až 841 o. z., které nemá způsobilost k právům a povinnostem, není tedy subjektem práva. Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla sdružení. Do registru se zapisuje název a sídlo sdružení, předmět jeho činnosti, orgány, kterými sdružení jedná, a jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících jejich působnost.
K návrhu na zápis do registru se přikládá zakladatelská smlouva nebo zápis o ustavující členské schůzi spolu se stanovami. Návrh podává osoba zmocněná zakladateli nebo ustavující členskou schůzí. Před zánikem sdružení se vyžaduje likvidace, jestliže jeho jmění nepřechází na právního nástupce. Způsob zrušení a naložení s eventuálním likvidačním zůstatkem upraví stanovy sdružení. Sdružení zaniká výmazem z registrace.
Objektivně vzato, možnost sdružovat se a spolupracovat s kýmkoliv je českým právním řádem zajištěna. Pokud ve stanovách KČT bude zakotveno, že v rámci kraje bude jediná oblast, půjde však sdružování nad rámec organizačního členění KČT, vyžádá si nepochybně další alespoň minimální finanční náklady. Najdou odbory stávající oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší sílu, vůli a schopnosti založit sdružení právnických osob a budou tak pokračovat v dosavadní spolupráci a vzniklé tradici? Připomenu, že jeden pokus se již objevil. Na oblastní konferenci v roce 2001 sekretář oblasti předložil odborům návrh stanov občanského sdružení MONTES GIGANTUM, jež mělo zahrnovat odbory oblasti včetně čtyř odborů odcházejících do Libereckého kraje. Návrh se setkal s naprostým nezájmem a upadl v zapomenutí.....


Luděk Šlosar - sekretář oblasti


Nové OTO KČT Bohuslavice n. Ú.
Klub českých turistů v Bohuslavicích nad Úpou vydal v letošním roce 2003 dva oblastní odznaky a dřevěnou turistickou známku.
První oblastní odznak má název Vrchy a hory severovýchodních Čech. Místa plnění tohoto odznaku leží v oblasti od Krkonoš přes Vraní, Jestřebí a Javoří hory až k Broumovským stěnám v nadmořské výšce od 500 m do 1300 m. Turisté při jeho plnění navštíví známé i méně známé vrchy v této oblasti a předepsaným způsobem doloží jejich návštěvu. Podmínky plnění tohoto odznaku jsou: navštívit 6 míst povinných a 35 míst volitelných (ze 45 míst). Cena záznamníku včetně odznaku je 50,- Kč + poštovné a lze jej získat na adrese: Stanislav Maissner, Bohuslavice nad Úpou 62, 541 03 Trutnov 3.
Druhý oblastní odznak má název Po stopách bojů 1866. Záznamník je rozdělen na část Hradeckou (4 místa povinná a 18 míst volitelných), Náchodskou (4 místa povinná a 6 míst volitelných), Trutnovskou (4 místa povinná a 14 míst volitelných) a Jizerskou (3 místa povinná a 18 míst volitelných). Dále je v záznamníku část Česká republika a Slovensko (pouze informativně - neplní se).
Při plnění tohoto záznamníku navštíví turisté místa krutých bojů této nesmyslné války a také místa, která jsou s touto válkou nějakým způsobem spojena. Řada míst je náročná na vyhledávání v terénu! Cena záznamníku je 50,- Kč + poštovné a lze jej získat na adrese: Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3. Veškeré oblastní odznaky KČT Bohuslavice nad Úpou (nové i staré) lze získat na kontaktních adresách, na všech turistických akcích odboru nebo na e-mailu: lada.skop@quick.cz.
Ke konci minulého roku 2002 vydal náš klub také, v současné době velice populární, dřevěnou turistickou známku s motivem Čížkovy kameny. Prodejní místo je ve SPORTKLUBU v Bohuslavicích nad Úpou (otevřeno denně od 14,00 hod.). Dále jsme se podíleli na vydání dřevěné turistické známky Trutnov, která se prodává v Informačním centru na náměstí v Trutnově.

Vladimír Škop - KČT Bohuslavice nad Úpou


Krásné je jít Jestřebím horám blíž /reportáž z turistické akce/
Mezi pořadateli z KČT Malé Svatoňovice v prostředí haly tamního Kulturního domu se na startech akcí pořádaných tímto odborem cítím obzvláště dobře. Přesto se sem po startu na únorové turistické akci Za zmrzlým Čepelkou nevracívám. Chodím totiž zásadně pěšky, nechce se mi rajtovat ve sněhu a ledu Jestřebích hor, a tak se vždy s pořadateli dohodnu, že akci absolvuji tím způsobem, že dojdu pěšky do Trutnova. Protože jsme v uplynulých letech tuto vzdálenost překonávali západně od Jestřebích hor přes Rtyni a Úpici, zvolili jsme letos pro změnu trasu krajinou východně od tohoto hřebene. Chtěli jsme využít možnosti plnit OTO Jestřebí hory II a projít zejména Radvanice a Petříkovice.
Jana z Buků a já vyšli jsme po důkladném občerstvení ve třičtvrtě na osm za slunečného počasí a pod zářivě modrými nebesy uprostřed bílé záplavy jsme začali zdolávat převážně táhlé stoupání po silnici přes Petrovice a Strážkovice na Odolov. Sem a posléze při klesání po silnici blíže Tmavého dolu až k potoku Jívku doprovázel nás Petr z Broumova, který poté mířil směrem ke svému domovu. Před mostem jsme se s Petrem rozloučili a zabočili jsme doleva po cyklisticky značené trase dobře prohrnuté - potok zůstal po našich pravicích, po levicích se pak vypínal zalesněný svah Jestřebích hor - a v poklidu jsme doputovali do Radvanic. Když jsme si v obchodě razítkovali záznamníky, bylo přibližně půl jedenácté a ukázalo se, že Petr se nemýlil, když tvrdil, že obě hospody budou v tuto dobu ještě zavřeny.

cesta na Radvanice po cyklisticky značené trase byla lemována zlehka pocukrovanými stromy po obou stranách. Foto: L. Šlosar

Od té sídlištní jsme pokračovali volným terénem skrze pole vyšlapanou stezičkou k radvanickému nádraží. Okolní bělavý sníh ozářený slunečným svitem byl poset tisíci stříbrnými tečičkami, které při doteku ruky mizely. Působivost tohoto pohledu nám připomněla scénu z Leanova filmu Doktor Živago, kdy hlavní hrdina v podání Omara Sharifa uprostřed bouřlivého děje po ranním probuzení v usedlosti ve stepi s úsměvem pozoruje pro změnu květy na okenním skle vytvořené mrazem a celé úchvatné pohledy podbarvuje mocně Jarreho melodie Somewhere, My Love, otextovaná u nás Jiřím Apltem úvodními slovy "Krásné je žít, jen břehu tvému blíž" a zpívaná u nás Milanem Chladilem.
Za nádražím nás čekal - již v odstupu od Jestřebích hor, na jejichž svahu jsme po našich levicích sledovali tmavé špendlíčky sjíždějících lyžařů na sjezdovce - nudný silniční úsek do Chvalče, jehož kostel svatého Jakuba Většího svou špicí protínal vzdálenou výraznou siluetu Vraních hor vpravo před námi. Dalším mírným klesáním jsme se dostali do Petříkovic, jejichž domky - limitovány oběma prudkými protilehlými svahy, do jejichž spojnice se silnice zařezávala - jakoby se seskupily těsně po krajích do špalíru, aby vítaly statečné poutníky. Po několikeré zatáčce sledovali jsme tentokráte vpravo na jiném svahu lyžaře, z menší části sjíždějící prudký svah a z větší části postávající ve frontě na vlek.
Prohlásil jsem, že tam, kde je sjezdovka a následně při silnici množství aut, musí být zákonitě hospoda a na rozdíl od Radvanic a Chvalče otevřená ....... a nespletl jsem se. Ve velice útulné hospodě Soudek s novotou vonícím dřevěným obložením poseděli jsme zcela sami plnou hodinu a spřádali jsme, ba místy i kuli, další turistické plány.

ještě jeden nostalgický pohled z okraje Petříkovice na svah za námi, pod nímž se za zatáčkou skrývala útulná hospoda Soudek. Foto: L. Šlosar

Ani se nám posléze nechtělo pokračovat dál podél koryta Petříkovického potoka po našich levicích po nudné silnici do Lhoty a ještě nudnějším úsekem skrze část Trutnova Poříčí. Blíže středu Trutnova sešli jsme proto na několik okamžiků k litinovému pomníku odpočívajícího lva, postaveného z iniciativy Maxmiliána a Georga Walzela na paměť vojáků zhynuvších ve Walzelově lazaretu v prusko-rakouské válce v roce 1866.

nudu silnice do Lhoty vyrovnávala malebná zákoutí Petříkovického potoka: Foto: L. Šlosar


polostojící pardál /Luděk z Trutnova/ vedle ležícího lva /litinového pomníku u sídliště "Smeťák" v Trutnova/. Foto: známý kolemjdoucí /J. Skalková/

Naše putování jsme - spokojení s absolvovanou, byť silniční trasou - okořenili jsme do odjezdu autobusu posezením v restauraci Antique poblíž autobusového nádraží. Méně spokojení byli pořadatelé akce s účastí pouze 33 turistů, z nich pouze 5 lyžařů, za uspořádání akce jim však patří absolutorium a přání hojnější účasti v příštích ročnících.

Luděk Šlosar - KČT Lokomotiva Trutnov
Hraniční přechody a rozsah jejich provozu
V roce 2000 jsme přinesli v čísle 3 ročníku 6 Zpravodaje přehled hraničních přechodů v naší lokalitě. Letos ve Sbírce zákonů č. 1 vyšlo 08. ledna pod číslem 1 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu.
Protože "pěšácká" a cyklistická sezóna se kvapem blíží, dovolujeme si pro potěchu všech, kteří mají v úmyslu vyhledávat krásy příhraničních oblastí Polska, zveřejnit přehled těch, které se nacházejí v lokalitě naší oblasti v jejím rozsahu k 31. 12. 2002 a na Náchodsku. Upozorňuji, že v seznamu nejsou uvedeny případné přechodné změny.

HRANIČNÍ PŘECHODY:
Na shora uvedených přechodech mohou překračovat státní hranice státní občané České republiky i cizinci.
Náchod - Kudowa Slone - pro pěší, cyklisty, osoby jedoucí na motocyklu , osobním automobilem, autobusem a v nákladním vozidle - provozní doba 00.00-24.00 hod.
Otovice - Tlumaczów - pro pěší, cyklisty, osoby jedoucí na motocyklu , osobním automobilem a autobusem - provozní doba 00.00-24.00 hod.
Meziměstí - Mieroszów - pro osoby jedoucí ve vlaku bez rozdílu, zda jde o drážní osobní nebo nákladní dopravu - 00.00-24.00 hod.
Starostín - Golinsk - pro pěší, cyklisty, osoby jedoucí na motocyklu osobním automobilem, autobusem a v nákladním vozidle do 6 t užitečné hmotnosti evidovaném v ČR nebo v Polsku /s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů/ - provozní doba 00.00-24.00 hod.
Královec - Lubawka - pro osoby jedoucí ve vlaku drážní nákladní dopravy - provozní doba 00.00-24.00 hod.
Královec - Lubawka - pro pěší, cyklisty, osoby jedoucí na motocyklu, osobním automobilem, autobusem a v nákladním vozidle do 6 t užitečné hmotnosti evidovaném v ČR nebo v Polsku /s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů/ - provozní doba 00.00-24.00 hod.
Pomezní Boudy - Przelecz Okraj - pro pěší, cyklisty, osoby jedoucí na motocyklu a osobním automobilem /s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů/ - provozní doba - 00.00-24.00 hod.
Harrachov - Jakuszyce - pro pěší, cyklisty, osoby jedoucí na motocyklu , osobním automobilem, autobusem a v nákladním vozidle - provozní doba - 00.00-24.00 hod.
Nové Město p. Smrkem - Czerniawa Zdrój - pro pěší, cyklisty, osoby jedoucí na motocyklu, osobním automobilem, autobusem a v nákladním vozidle do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaném v ČR nebo v Polsku /s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů/ - provozní doba 00.00-24.00 hod.

PŘECHODY URČENÉ VÝHRADNĚ PRO MALÝ POHRANIČNÍ STYK: Na přechodech malého pohraničního styku mohou překračovat státní hranice státní občané České republiky a státní občané Polské republiky za podmínek stanovených Smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, ze dne 17.1.1995.
Malá Čermná - Czarmna - pro pěší, cyklisty, osoby jedoucí na malém motocyklu /obsahu válců 50 ccm/ a osoby používající zemědělskou techniku - provozní doba 06.00-22.00 hod.

PŘECHODY NA TURISTICKÝCH STEZKÁCH PROTÍNAJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE:
Na uvedených přechodech mohou překračovat státní hranice občané České republiky a státní příslušníci Polské republiky, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Izraele, Japonska, Kanady, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spolkové republiky Německo, Španělska, Švédska, Švýcarska, USA a Velké Británie za podmínek stanovených Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, ze dne 22.11.1996.
Česká Čermná - Brzozowice - pro pěší, cyklisty, lyžaře a vozíčkáře /uživatele ekologického invalidního vozíku/ - období a provozní doba 01. 04. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01.10. - 31. 03. od 08.00 do 18.00 hod.
Machovská Lhota - Ostra Góra - pro pěší, cyklisty, lyžaře a vozíčkáře /uživatele ekologického invalidního vozíku/ - období a provozní doba 01. 04. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01.10. - 31. 03. od 08.00 do 18.00 hod.
Božanov - Radków - pro pěší, cyklisty, lyžaře a vozíčkáře /uživatele ekologického invalidního vozíku/ - období a provozní doba 01. 4. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01.10. - 31. 03. od 08.00 do 18.00 hod.
Janovičky - Gluszyca Górna - pro pěší, cyklisty a lyžaře - období a provozní doba 01. 4. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01.10. - 31. 03. od 08.00 do 18.00 hod.
Zdoňov - Laczna - pro pěší, cyklisty a vozíčkáře /uživatele ekologického invalidního vozíku/ - období a provozní doba od 01 . 04. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01.10. - 31. 03. od 08.00 do 18.00 hod.
Petříkovice - Okreszyn - pro pěší, cyklisty - období a provozní doba 01. 04. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01.10. - 31. 03. od 08.00 do 18.00 hod.
Žacléř (Bobr) - Níedomirów - pro pěší, cyklisty - období a provozní doba 01. 04. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01.10 - 31. 3. od 08.00 do 18.00 hod.
Soví Sedlo (Jelenka) - Sowia Przelecz - pro pěší a lyžaře - období a provozní doba 01. 04. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01.10. - 31. 03. od 09.00 do 16.00 hod.
Luční bouda - Slaski dom - pro pěší a lyžaře - období a provozní doba 01. 4. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01.10. - 31. 03. od 09.00 do16.00 hod.
Luční bouda - Równia p. S. - pro pěší a lyžaře - období a provozní doba 01. 04. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01. 10. - 31. 03. od 09.00 do 16.00 hod.
Vosecká bouda (Tvarožník) - Szrenica - pro pěší - období a provozní doba 01. 04. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01.10. - 3l. 03. od 09.00 do 16.00 hod.
Smrk - Stóg Izerski - pro pěší a lyžaře - období a provozní doba 0l . 04. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01.10. - 31. 03. od 09.00 do 16.00 hod.
Andělka - Lutogniewice - pro pěší a cyklisty - období a provozní doba od 01. 4. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01.10. - 31. 03. od 08.00 do 18.00 hod.
Špindlerův Mlýn - Przesieka - pro pěší, cyklisty a lyžaře - období a provozní doba 01. 4. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01.10. - 31. 03. od 08.00 do 18.00 hod.
Harrachov - Polana Jakuszycka - pro pěší, cyklisty a lyžaře - období a provozní doba 01. 4. - 30. 09. od 08.00 do 20.00 hod. a 01.10. - 31. 03. od 08.00 do 18.00 hod.

Příjemné zážitky z putování v příhraničním území Polska přeje

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje


Zpestření termínové listiny v Jestřebích horách
Klub českých turistů Úpice se rozhodl zpestřit již tak bohatý program termínové listiny oblasti a uspořádat dne 19. dubna 2003 01. ročník akce Zahájení turistické sezóny v Jestřebích horách. Místo pořádání je rozcestník U Bílého kůlu na Panské cestě v Jestřebích horách, kam se dostanete pěšky po značených turistických cestách z Malých Svatoňovic (zelená), Odolova (červená), Radvanic (modrá) a z ostatních míst dle vlastního výběru trasy. Odměnou kromě příjemných pocitů z jarních Jestřebích hor, euforie ze zdolaných kilometrů a setkání s přáteli bude diplom a nové razítko. Začátek akce je ve 14.00 hodin.
Závěr akce pak se odehraje na Jestřebí boudě, která nabízí široký sortiment občerstvení,její návštěvou je možno plnit i odznak Jestřebí hory II. Všechny milovníky přírody do probouzejícího se jara v Jestřebích horách srdečně zvou na novou turistickou sezónu úpičtí turisté.

-lš-


Sraz oblasti bude letos již po desáté
Odbor KČT Dvoráci Dvůr Králové n. L., založený v roce 1898, a Dům dětí a mládeže Jednička pořádají 20. až 22. června 2003 10. sraz turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší. Start a cíl je Domě dětí a mládeže Jednička v ulici Spojených národů ve Dvoře Králové nad Labem - tel. 499320353 /dále jen: DDM/. Prezentace účastníků je v pátek 20. června od 17.00 do 20.00, v sobotu 21. června od 06.30 do 11.00 hod. a v neděli 22. června od 06.30 do 09.00 hod vždy v DDM. Slavnostní start je tamtéž v sobotu 21. června 07.15 hod. Ukončení celé akce je v neděli 22. června 2003 do 16.00 hodin.
Pro účastníky jsou v sobotu 21. června připraveny pěší trasy 7 km v rámci tradiční akce Pohádkové postavy (zde bude několik kontrol, tato trasa je určena pro děti a jejich dospělé průvodce), pro starší účastníky pak trasy 15 až 50 km v okolí Dvora Králové nad Labem a Zvičiny. Cyklisté se mohou v sobotu těšit na trasy 30 až 80 km přibližně ve stejné lokalitě. Na neděli 22. června jsou pak připraveny pěší trasy 15 až 25 km v okolí Betléma a Kuksu. Podrobné mapy tras budou k dispozici v místě startu. Pořadatelé doporučují mapu Podkrkonoší č. 23. V průběhu srazu budou rovněž uskutečněny doprovodné akce jako např. prohlídka města - ZOO, Městského muzea, Veteran car muzea atd.
Ubytování je připraveno v místě startu v DDM - v tělocvičně ve vlastních spacích pytlích za 20 Kč za osobu a noc, v ubytovně pro kapacitou omezený počet míst za 100 Kč osobu a noc a ve vlastních stanech v areálu DDM za 20 Kč na osobu a noc. Závazné přihlášky je nutno zaslat na níže uvedenou adresu do 30. dubna 2003.
Osobní vozy účastníků mohou parkovat v areálu DDM, počet míst je omezen. Občerstvení bude podáváno v sobotu 21. června na trase 7 km, účastníci budou mít možnost tentýž den zakoupit si v DDM kávu, párky, limonádu, nanuky atd. Zavazadla je možno ponechat v místě startu. Startovné bude na pěší trase 7 km 10 Kč, na pěších trasách 15 až 50 km a na cyklotrasách 20 Kč, pro oba dva dny 21. a 22. června současně bude startovné 30 Kč. Pořadatel neposkytuje slevy. Pochod a cyklojízdy se konají za každého počasí a každý účastník je absolvuje na vlastní nebezpečí!
Informace o srazu lze získat na adrese: Jaroslav Mrázek, Vítězná - Huntířov 31/B, pošta Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01 nebo na elektronických adresách kctdvoraci@seznam.cz nebo ddm@dkseznam.cz.

dle propozic zpracoval Luděk Šlosar - redaktor Zpravodaje


V létě za oblastními odznaky Podkrkonoší opět po zajímavých trasách
Turisté z Bohuslavic nad Úpou, Malých Svatoňovic, Trutnova a Úpice pořádají ve dnech 2. až 9.srpna 2003 3.ročník DEPu Za oblastními odznaky Podkrkonoší. Účastníci pochodu projdou část Podkrkonoší a na trasách budou mít možnost plnit podmínky oblastních odznaků, vydaných v této oblasti: Cestami spisovatelů, Hory a vrchy severovýchodních Čech, Jestřebí hory, Krkonoše, Podkrkonoší, Po stopách bojů 1866, Turista oblasti a Úpicko. Dále je možno plnit Náchodsko a Rozhledník. Všechny záznamníky lze zakoupit na startu všech etap.
Ubytování bude zajištěno v Bohuslavicích nad Úpou, na Jestřebí boudě, v Malých Svatoňovicích a v Trutnově ve vlastním spacím pytli. Startovné je ve výši 700,- Kč a zahrnuje startovné, ubytování, převoz zavazadel, propozice, vandrovní knížku, kulturní program, diplom a upomínkové předměty. Závazné přihlášky do 30.června 2003 ( DEP je limitován počtem 60 účastníků ), podrobnější informace dostanou přihlášení účastníci do 20.července 2003. Informace a přihlášky: Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3, tel. 499 892 154, e-mail: lada.skop@quick.cz
Zájemci se mohou zúčastnit i jednotlivých denních etap, jednotné startovné ve výši 15,- Kč na den. Start všech etap je každý den stejný: mezi 7,00 - 9,00 hod.

Přehled denních etap, jejich kilometráž a průchozí místa:


Datum Start Trasa Cíl Průchozí místa
02. 08
sobota
M.Svatoňovice, žel. st. 16 km Trutnov Žaltman, Paseka, Poříčí
Trutnov, I. zákl. škola 28 km Trutnov Poříčí, Paseka, Petříkovice
Trutnov, I. zákl. škola 38,5 km Trutnov Paseka,Bernartice, Stachelberg
03. 08.
neděle
Trutnov, I. zákl. škola 18 km Bohuslavice Bučina, H. S. Město, St. Rokytník
Svoboda nad Ú.,žel. st. 28 km Bohuslavice J. Lázně, Břecštejn, St. Rokytník
Svoboda nad Ú., žel. st. 41 km Bohuslavice Rýchorská b., J. Lázně, Trutnov/td>
04. 08
pondělí
Bohuslavice, hřiště 16 km Bohuslavice St. Rokytník, Úpice, Sedmidomí
Bohuslavice, hřiště 28 km Bohuslavice St. Rokytník, Úpice, Havlovice
Bohuslavice, hřiště 42 km Bohuslavice St. Rokytník, Úpice, Běluň
05. 08.
úterý
Bohuslavice, hřiště 17 km Paseka Lhota, M. Svatoňovice
Bohuslavice, hřiště 26 km Paseka Lhota, M.Svatoňovice, Úpice
Bohuslavice, hřiště 36 km Paseka Lhota, Havlovice, Rtyně v P.
06. 08.
středa
Paseka, Jestřebí bouda 15,5 km Paseka Radvanice, M. Svatoňovice
Paseka, Jestřebí bouda 23 km Paseka Radvanice, Skály, M.Svatoňovice
Paseka, Jestřebí bouda 37 km Paseka Radvanice, Adršpach, Skály
07. 08.
čtvrtek
Paseka, Jestřebí bouda 16 km M. Svatoňovice Odolov, Rtyně v P.
Paseka, Jestřebí bouda 29 km M.Svatoňovice Odolov, Turov, Odolov
Paseka, Jestřebí bouda 38,5 km M.Svatoňovice Odolov, Turov, Hronov
08. 08.
pátek
M.Svatoňovice, nám. 17,5 km M.Svatoňovice Úpice, Havlovice, Rtyně v P.
M.Svatoňovice, nám. 30 km M.Svatoňovice Úpice, Boušín, Špinka
M.Svatoňovice, nám. 39 km M.Svatoňovice Úpice, Ratibořice, Špinka
09. 08.
sobota
M.Svatoňovice, nám. 17,5 km M.Svatoňovice Paseka, Bohuslavice
M.Svatoňovice, nám. 25,5 km M.Svatoňovice Paseka, Bohuslavice, Úpice
M.Svatoňovice, nám. 31,5 km M.Svatoňovice Paseka, Trutnov, St. Rokytník


"Přijďte pobejt" do Podkrkonoší, bratry Čapkovými zvaného "Krakonošova zahrada" Na vaší účast se těší turisté z pořádajících odborů.

Vladimír Škop, KČT Bohuslavice nad ÚpouZPRAVODAJ. Čtvrtletník pro pěšáky, kolaře, lyžníky a vodáky Podkrkonoší a Krkonoš. Ročník 9, číslo 1. Vydavatel: KČT - oblast Krkonoše a Podkrkonoší. Redakce: Mgr. Luděk Šlosar /šéfredaktor/, Ing. Jana Skalková /redaktorka/. Adresa redakce: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Telefon domů 499732830, mobil 728262273. Elektronická adresa: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz.
Dáno do tisku: 18. 03. 2003. Místo vydání: Trutnov. Cena: zdarma. Náklad jednoho čísla: 25 ks.
Improvizovaná grafická úprava: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Tisk: Mgr. Luděk Šlosar. Distribuce: Mgr. Luděk Šlosar Všem přispěvatelům děkujeme za zaslané příspěvky.
Všem přispěvatelům děkujeme za zaslané příspěvky.
Uzávěrka příštího čísla do 15. 06.
Registrováno u Okresního úřadu v Trutnově pod registračním číslem RR/44/95/AI.
Můj E-mail:
ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 17.03.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem