V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Zpravodaj

Poznámka: Na těchto stránkách je Zpravodaj č. 2/03 uveden bez grafické úpravy, navíc však s fotografiemi ze srazu turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší.


Obsah:


Zpověď /úvodník/
Reportáže ze srazu oblasti
- Byl jsem na srazu ve Dvoře Králové
- Jaký byl 10. sraz oblasti?
- Rentgenový snímek oblastního potlachu
Současná ekonomická situace vyžaduje nové přístupy
Jak hluboko sáhneme do peněženky v příštích letech
K článku "Kam kráčíš turistiko"
Každá poctivá práce je hodná ocenění
Informace
Rodina odborů oblasti na Internetu se rozrostla
Zpravodaj představuje zajímavé lokality oblasti - reliéf svatého Františka u Stanovic
Změny ve značení ve Dvoře Králové nad Labem a jeho okolíZpověď
Již více než deset let jsem manažerem turistické akce Za trutnovským drakem. Sám dobře cítím, že nejsem tím pravým člověkem na svém místě, že nedokážu dát zdaru akce celé své ego, už léta nejsem schopen vložit do akce nové nápady, nebo alespoň nové trasy, a někdy mě celý shon okolo natolik unavuje, že zvažuji možnost pořadatelství zanechat. Za pravdu mi dává i stagnující účast. Pokud by se akce neuskutečňovala, asi by se tu a tam někdo podivoval, že tak velké město nemá odpovídající turistickou akci, ale nakonec by pravidelní dálkoplazi jezdili jinam a sváteční účastníci by si na obvyklý termín turistické akce nalezli jinou zábavu, takže by "Drak" nikomu nechyběl.
V neděli jsem se doma pohádal, když jsem místo okamžité pomoci dával dohromady toto číslo, abychom vám vyprávěli o srazu oblasti, zabývali se v něm ekonomickou situací Klubu a jejím dopadem na nás členy, seznámili vás s jiným zcela legitimním názorem na osud oblastí, vysvětlili vám, co můžete vykonat pro odměnění nejpracovitějších členů odboru, pozvali vás na nové internetové stránky dalšího odboru naší oblasti a inspirovali vás k návštěvě jednoho málo známého místa v naší lokalitě atd. Protože každý jsme jiný a Zpravodaj není nafukovací, nevylučuji, že se najdou ti, kdož si svůj článeček v omezené nabídce nevyberou a kdož i tomuto číslu vytknou malou informační hodnotu. A je možné, že když Zpravodaj přestane vycházet, nebude chybět ani jednomu členu oblasti.
Podobně vyšetřuji denně desítky minut pro aktualizace svých internetových turistických stránek, i když se může zdát, že za denního návštěvního průměru okolo 5,2 sessions a 6,7 přístupů taková snaha naprosto zcestná a že by bylo lepší pro mě věnovat se finančně výhodným aktivitám, k čemuž bych neměl jako právník daleko.
Jako volený funkcionář oblasti snažím se udržet naši oblast aspoň ve své stávající podobě, jež opravdu /bohudík/ nemůže býti tak všemocná, aby umravnila termíny akcí odborů, a která opravdu není pořadatelem srazů, nýbrž jejich iniciátorem. Možná je má snaha k ničemu, protože většině členů naší oblasti třeba pocit sounáležitosti k ní chybí, účast na posledním srazu dokonce jakoby to potvrzovala.
Třeba jednám v hlubokém omylu jako nedávno v osobním životě, kdy jsem selhal v jednom ryze kamarádském vztahu slovy nespravedlivými, právě když jsem měl vyslovit slova povzbuzení, a ohrozil natolik, že v tomto vztahu možná nebudu už druhému chybět.
Přesto budu do svého vystřídání pokračovat na "Drakovi", protože k mému mateřskému odboru patří, a protože spokojenost dětí razítkujících si v cíli paže není malou odměnou za naše snažení. Přesto budeme - bude-li možnost - i nadále vydávat Zpravodaj, dokud budeme mít co zajímavého sdělit, totéž platí i o mých stránkách. I nadále budu usilovat - budou-li pro to podmínky - o pokračování činnosti naší oblasti, v případě jejího zrušení pak iniciovat - bude-li k tomu vůle a konsensus - nějakou její obdobu, protože uskutečněné srazy a další setkání s turisty oblasti, odznak Turista, tradice Zpravodaje, úzký vztah našich odborů ke Krkonoším, činí tuto snahu prospěšnou. A konečně budu i nadále bojovat o své kamarádství, protože mě obohacuje, inspiruje, motivuje, povzbuzuje a dává mi sílu, byť bych začínal znovu od nuly a získával znovu ztracenou důvěru.
K tomu všemu mám důvod, je ryze můj vlastní. Není vyloučeno, že opět ve svém nějakém snažení vyhořím s že se dopustím dalších omylů. Přesto jde pro mě o přijatelnější alternativu, než se vzdát a nebýt posedlý snahou o něco, co fungovalo, co bylo přijímáno s radostí a se zájmem a co mám dle svého nejlepšího svědomí za smysluplné.

/Luděk/


Byl jsem na srazu ve Dvoře Králové
Tradiční raz turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší byl dobře připraven a proběhl ve velmi dobré turistické atmosféře. Myslím si že pořadatelé, tentokráte KČT DVORÁCI, se zhostili úkolů dobře a připravili jak pro dospělé tak pro mládež pěkný program. Děkujeme za uspořádání i aktivní činnost.

František Moser - 1. místopředseda KČTJaký byl 10. sraz oblasti?
Tento jubilejní sraz konaný ve Dvoře Králové nad Labem jsem navštívil jako jeden z vedoucích turistických oddílů mládeže z Úpice a Radvanic. Z toho vyplývá i trochu odlišný pohled na sraz.
Přijeli jsme do Dvora Králové v pátek večer a po uvítání pořadateli jsme se ubytovali v tělocvičně. Překvapilo nás, že v tělocvičně byl ubytován pouze jeden turista, později přišel druhý, a to bylo vše.
V místě srazu vládl do té doby klid a pohoda, a tak se naše rozdováděné děti postaraly o atmosféru prvního večera. Ihned byly kamarády s pořadateli a hlavně s paní ředitelkou Domu dětí a mládeže a daly se do plenění jejího kiosku. Ještě večer jsme provedli první průzkumnou misi po městě a v deset hodin ulehli na kutě.
Ráno se již děti nemohly dočkat startu na trase s pohádkovými postavami, a tak slavnostní zahájení srazu pro ně bylo zajímavé hlavně tím, že bude mluvit i jejich "dydy". Účast turistů na slavnostním zahájení zklamala asi nejvíce pořadatele, kteří byli pomalu v přesile. Naše 15-ti členná výprava se stala výraznou skupinou srazu, kterou nebylo možno přehlédnout. Její hlasitý zpěv a svérázný humor zlepšoval celkovou atmosféru srazu. Na trasu jsme vyrazili jako jedni z prvních a již první kontrola nás přesvědčila, že se máme na co těšit. Všechny pohádkové bytosti byly velmi realistické, ale nejvíce se nám líbili rytíři s koňmi, na kterých se děti mohli projet. Po překonání celé trasy jsme byli odměněni pěknými diplomy, hrou a perníkovými ježečky. Jak jsme se později dozvěděli, vyráběla je předsedkyně odboru Lenka.
Po dobrém obědě v blízké restauraci jsme si opět prohlédli město s vyhlídkou z radniční věže. Na závěr jsme se zastavili na místním stadiónu, kde si děti odzkoušely svou zdatnost a obratnost v některých atletických disciplínách. Po návratu do místa konání srazu jsme byli jako jedni z mála stálých účastníků srazu osloveni pořadateli, zda půjdeme k ohni, kde hrála country kapela. Děti však o tuto muziku nejevily zájem, a tak kapela odešla hrát do blízké restaurace Vagón.
Přestože v tomto čase jsem byl zaměstnán jinou činností /schůze výboru oblasti/, měl jsem o dění v oddíle stálý přehled díky rychlým spojkám. Pozvánka pro všechny přítomné na kouzelnické vystoupení připravené dětmi pro všechny dospělé bylo však i pro mne překvapením. Před jednáním výboru jsme tedy navštívili již zmíněné vystoupení v místní tělocvičně. Zde jsme viděli záhadné zmizení třech dětí a po naší žádosti i jejich navrácení. Prodlevy ve vystoupení pak děti vyplnily oblíbenou písní " Pět zelených lahví na stěně". Tato příjemná změna v programu srazu pozvedla náladu nejen organizátorům srazu, ale také člena ústředního výboru pana Františka Mosera Na místním hřišti se pak strhla bitva ve vybíjené a vyvrcholením bylo všichni proti vedoucím. Večer jsme se přesunuli k restauraci Vagón , kde jsme si v parku s dětmi řádně zařádili. Tím však ještě vše nekončilo a tak na závěr jsme ještě poseděli u táboráku. Značně unaveni pak - všichni, nejen děti - usnuli hlubokým spánkem.
Ráno budíček obstaral Zdeněk hudbou v diskotékovém rytmu. Zabalili jsme své věci v tělocvičně a připravovali se na pěší přesun do Úpice, coby překvapení pro děti od vedoucích. Když se všichni smířili s cestou, vydali jsme se bez zavazadel na pochod směr Trutnov. Až poslední křižovatka dětem prozradila cíl naší cesty - ZOO. Návštěvu nám zajistila paní ředitelka, která nás před ZOO již čekala. Po prohlídce ZOO, kde děti nejvíce zaujaly opice, vodní a ptačí svět, jsme se vrátili do místa konání srazu, rozloučili se s pořadateli a slíbili si, že se opět na tomto místě sejdeme.

výpravě TOM z Radvanic pod hlavičkou KČT Úpice patří dík za to, že držela atmosféru srazu. Vzadu stojí zleva Petr Dlouhý /KČT Bohuslavice n. Ú./, Mirek Vořechovský /předseda oblasti a KČT Úpice/, Katka Dlouhá a Zdeněk Kameník /vedoucí odboru/. Foto: L. Šlosar

Ještě společné foto, přesun na autobus a odjezd domů.Počasí bylo během srazu sice chladné, ale nepršelo a na našich zážitcích ze srazu nenechalo žádné chmury.
Závěrem bych rád poděkoval pořadatelům za péči, kterou naší výpravě poskytovali po celou dobu pobytu

Miroslav Vořechovský - předseda KČT Úpice


Rentgenový snímek oblastního potlachu
Komplikace na úvod. Mé účasti na srazu předcházela tato úsměvná příhoda: Na sraz jsem cestoval z Trutnova jako spolucestující v osobním voze. Jeho řidič věděl o objížďce za Kocbeřemi a o tom, že autobusová doprava byla do Dvora Králové odkláněna přes Zboží, proto se bez rozmýšlení vydal tudy. V městě samém jsme zjistili, že dopravní značky nám neumožňují dostat se co nejpříměji na start, takže jsme museli ke všemu objet centrum města až téměř po druhém břehu Labe nedaleko ZOO . Po našem příjezdu jsme zjistili, že na místě je mezitím i výprava mého mateřského odboru, která autobusem odcestovala až po nás. Objížďka totiž začínala na kraji města .............
Místo startu. Srdce srazu bušilo v Domě dětí a mládeže Jednička v bývalé vile v ulici Spojených národů, dostal by ses tam tak, že by ses z centra vydal směrem severním kol původně románského děkanského kostela sv. Jana Křtitele, v kobce jehož věže "nalezl" 16. září 1817 Václav Hanka Rukopis královédvorský. Šel bys směrem k nemocnici, ale před velkým parčíkem uhnul bys doleva směrem na Mostka, ale po několika desítkách metrech bys byl v cíli. Kdybys přicestoval autem, mohl bys vjet dovnitř jedním ze dvou vjezdů. Na pevné ploše před budovou očekávali by Tě ochotní pořadatelé z odboru KČT Dvoráci Dvůr Králové nad Labem, založeného již roku 1898, načele se Standou Medunou, Lenkou Vackovou a Jardou Mrázkem. Pokud by ses chtěl občerstvit, Tvá přání by již za vchodem do budovy vyslyšela ochotná paní Olga Nedvídková. Ti všichni a dalších jejich přátelé a kolegové strávili na srazu a na jeho přípravě mnoho času. Pokud by sis chtěl odložit své věci, po pravé straně ve směru příchodu byla připravena prostorná garáž, kde měli pořadatelé své zázemí. K posezení s přáteli ráno či večer mohl jsi sejít za budovou k ohništi, kde byly připraveny vidlice k opečení uzenin. Ubytovat ses pak mohl v malé útulné tělocvičně.
Slavnostní zahájení. Bylo stručné, protože respektovalo, že rodící se krásný slunečný den ochlazovaný studeným severním větérkem vábí účastníky do terénu, ale přesto splnilo svůj účel. O slovo se přihlásili zástupce města Mgr. Dušan Kubica, ředitelka Olga Nedvídková a předseda oblasti Miroslav Vořechovský. Všichni účastníky přivítali a popřáli jim, aby se jim sraz líbil. Mirek Vořechovský navíc vyjádřil přesvědčení, že i kdyby došlo ke zrušení naší oblasti, budeme se i nadále takto scházet, stejně jako v uplynulých deseti letech. Vyzval odbor KČT Lokomotiva Trutnov, jediný odbor, který dosud nepořádal sraz, aby v příštím roce převzal štafetu srazů a zasloužil se tak o jejich pokračování. Milé setkání, jemuž přihlížely toliko dvě výpravy organizované z odborů oblasti /z KČT Úpice a Trutnova/ bylo završeno předáním vyznamenání III. stupně člence KČT Lokomotiva Trutnov Haně Douchové za činnost funkcionářskou v odboru na úseku hospodaření.

slavnostní zahájení, slovo má obětavá vedoucí DDM O. Nedvídková, první zprava manažer srazu J. Mrázek, druhý zprava předseda oblasti M. Vořechovský, za p. Nedvídkovou Mgr. D. Kubica, pod slunečníkem poznáváme též předsedu revizní komise oblasti a předsedu KČT Trutnov M. Johna. Foto: L. Šlosar


slavnostní zahájení, slovo má předseda oblasti M. Vořechovský. Foto: L. Šlosar

Trasa. Na sobotu byly připraveny čtyři trasy. První čtyři kilometry všech tras vedly na rozcestí na Kouska a byly lemovány pěti kontrolami pochodu Za pohádkovými lesem, který pořádal pořadatelský odbor souběžně jako již 04. ročník. Spatřili jsme tady ježibaby, klauna, krále a další pohádkové postavy. Nejdelší trasa 50 km pokračovala pak utěšenými lesy Hájemství, kolem Slučích kamenů /tady byla další kontrola speciálně pro pochody srazu/ do Debrného, poté ze silnice stoupáním dalšími lesními partiemi na Mostka, dále nad nádraží k Myslivně. Pak jsme pokračovali nejkrásnějším úsekem, střídavě lesnatým a střídavě lučním terénem k Červenému vrchu. Ještě v lese jsme zjistili, že na ojedinělém místě s výskytem mravenišť přibyla další, a poté z odkrytých míst jsme po našich pravicích s okouzlením sledovali výhledy na sluncem ozářené kopce Krkonoš. V Pecce jsme na čas zastavili netradičně v hotelu Koruna na dršťkové polévce. Itinerář trasy vedle nás dále přes Kal a kol Vyšehradu na Zvičinu - opět s výhledy na Krkonoše, kde se nám dostalo v Raisově chatě rychlé obsluhy přes svatební rej, jenž zde propukl. Kolem Masarykovy studánky sestoupali jsme posléze do Bílé Třemešné, kde poctili jsme krátkou návštěvou hospodu U Šmída a poté blíže přehrady přes Verdek doputovali jsme do cíle. Krásná trasa!!!

se strašidly a nadpřirozenými silami je nutno se mít zadobře, alespoň na trase akce Za pohádkovým lesem, pochopil i jinak nepraktický a bezelstný Luděk z Trutnova. Foto: neznámý kolemjdoucí


Slučí kameny zůstaly s definitivní platností za námi. Foto: L. Šlosar

Atmosféra srazu. Přestože jsem na srazu nespal, bylo mi dáno naštěstí plnými doušky nasát atmosféru srazu. Po nezbytném občerstvení hned u pořadatele přijal jsem pozvání do tělocvičny - azylu přespávajících účastníků, abych se zatajeným dechem sledoval na kouzelnickém představení oddílů mládeže z Radvanic a z Úpice záhadné zmizení některých účinkujících a s ulehčením jejich stejně zázračné objevení se. Poté zakoupil jsem uzeninu, sešel jsem za dům, opekl jsem ji na ohníčku a s chutí pozřel, škoda jen, že toto místo jako stvořené pro dlouhé diskuse, bylo tak řídce obsazeno těmi nejvěrnějšími. Nato před budovou odehrála se schůze výboru oblasti, taktéž - ač avizovaná v předchozím zápise - bohužel řídce obeslaná. Naopak byli jsme potěšeni účastí garanta ústředí - 1. místopředsedy KČT Františka Mosera. Hlavním bodem byla zpráva revizní komise. Zástupci KČT Lokomotiva Trutnov slíbili, že projednají na červencové schůzi svého výboru možnost uspořádání 11. srazu oblasti a že pro tuto myšlenku získají výbor odboru. Poté se nejvěrnější jádro srazu bohužel v tak malém počtu přesunulo do hospůdky Vagón, kde při melodiích country skupiny se už diskutovalo zcela bezprostředně.
Tristní druhý den. Když jsem v ranních hodinách přijel autobusem do Dvora Králové nad Labem linkovým autobusem, cestoval se mnou toliko jediný další účastník - další člen výboru, který se tak aspoň zúčastnil nedělního programu. Z dalších účastníků zůstala četná skupiny dětí z Úpic a Radvanic vedená Mirkem Vořechovským. Byl to docela tristní pohled sledovat převahu trpělivých pořadatelů nad námi dvěma účastníky nedělního programu. Pro druhý den nabídli pořadatelé vedle doprovodného programu /návštěvy ZOO/ dvě kratší trasy 28 a 17 km, zvolil jsem druhou směrem na Kuks přes Betlém, kterou jsem si o málo kilometrů zkrátil, protože mým hlavním cílem bylo získat další materiál do tohoto čísla Zpravodaje, který se skutečně objevuje na jeho konci. Poseděl jsem posléze ještě několik minut s osamělými pořadateli, s radostí jsem zaznamenal prudké oživení dík návratu dětí z KČT Úpice a před třináctou hodinou i já se s melancholickými pocity rozloučil s pořadateli.

náměstí T. G. Masaryka s renesanční radnicí /vpravo vedle sloupu/ a mariánským sloupem. Foto: L. Šlosar

Účast. Pořadatelství KČT Dvoráci Dvůr Králové nad Labem bylo výborem oblasti přisouzeno na jeho schůzi 12. záři 2002. Již v zápise z této schůze je uveden i termín konání 20. až 22. června 2003. Zmíněný termín se objevuje v listopadu 2002 v celostátním kalendáři turistických akcí, hned na to ve Zpravodaji č. 4/2002 a v těsném závěsu na sledovaných internetových stránkách Luďkových Obrázcích z turistiky v Podkrkonoší na adrese http://www.zpa.cz/turistika/6.html. Na oblastní konferenci 01. března 2003 v Žacléři jsme si ve svobodných volbách demokraticky odhlasovali v článku VI v bodě a/ za čtvrtou odrážkou úkol odborům, že zajistí účast svých členů na oblastním srazu KČT Krkonoše a Podkrkonoší pořádaném KČT Dvoráci Dvůr Králové n. L. Přípravě srazu byly věnovány všechny čtyři schůze výboru oblasti v roce 2003, zápisy z nich obdrželi předsedové všech výboru. Informace o srazu byla zveřejněna v letošním prvním čísle Zpravodaje. Propozice na sraz byly k dispozici od jara a objevily se i na shora uvedených internetových stránkách.
Odhlédneme-li od účastníků akce Za pohádkovým lesem zúčastnilo se srazu pouhých 60 účastníků, nejvzdálenější byli z Příboru, od Chrudimi a z Mladé Boleslavi. Větší účast svých členů zajistily toliko odbory KČT Sparta Úpice /děti z odboru mládeže/ a KČT Lokomotiva Trutnov, programu obou dní se zúčastnili toliko zástupci prvně jmenovaného odboru. Na srazu splnil turista Petr Kostka ze Sobětuch u Chrudimi podmínky nejvyššího 4. stupně odznaku Turista oblasti. Upřímně blahopřejeme!!
Jako čestní hosté byli na sraz pozváni garant ústředí, krajský hejtman, krajský koordinátor, KRNAP, prostřednictvím předsedů odbory KČT Jilemnice, Vysoké n. J., Rokytnice n. J. a Benešov u Semil, prostřednictvím sekretariátů turisté ze sousedních oblastí KČT Český ráj a Pojizeří, KČT Jiráskovy a Královéhradecké a KČT Jizersko-Ještědské, redakce časopisu Turista, redaktorka Zpravodaje a starosta města Dvůr Králové n. L. Z pozvaných se dostavili 1. místopředseda KČT František Moser, kterého ještě více než garanta ústředí považuji za velikého přítele turistů naší oblasti a jeho účasti si velice vážím. Starosta Dvora Králové nad Labem vyslal svého zástupce Mgr. Kubicu. Početnou výpravu vyslali turisté KČT Jilemnice, kteří jako již několikrát předtím prokázali svůj hezký vztah ke své bývalé oblasti. Z pozvaných, ačkoliv to nebyla jejich povinnost, se dále písemně omluvili krajský hejtman Ing. Pavel Bradík a bývalý předseda oblasti Jan Mendřický a ústně doslova na poslední chvíli pro onemocnění a rodinné problémy redaktorka Zpravodaje Ing. Jana Skalková. Členové výboru vedle informací uvedených výše se sami na své poslední schůzi 07. 05. dohodli a nepřítomní se v zápise dočetli, že příští schůze výboru bude na srazu 21. 06. od 18,00 hod., další podrobnosti budou upřesněny. Ze sedmičlenného výboru, jenž jako orgán oblasti je iniciátorem a garantem konání srazu, se na první den na sraz a na večerní schůzi dostavili tři, čtvrtý přijel alespoň na program druhého dne. Srazu a večerní schůze se zúčastnil i předseda revizní komise.
Pořadatelé. Už jednou jsem něco podobného na srazu poznal - 06. a 07. září 1996, kdy pořadatelé KČT Sparta Úpice uspořádali perfektní sraz v prostředí pro tyto účely jako stvořeném na Pasece v Jestřebích horách. I tehdy byla účast relativně mála, byť větší než dnes. Tehdy bylo příčinou neuvěřitelně mizerné deštivé počasí, které odradilo mnoho účastníků. Podobná zklamání jsem čas od času zažil při pořádání pochodu Za trutnovským drakem, kdy se mi účast zdála neuvěřitelně nízká.
Pořadatelé tohoto srazu věnovali pořádání srazu maximum svého času, po poslední měsíce jím doslova žili. Při akci samotné nezaznamenal jsem žádnou organizační závadu. Slabou účastí byli evidentně zaskočeni a zklamání, na jejich chování snaze a chování k účastníkům nebylo to znát. Překonav výše uvedené pocity při pořádání akce Za trutnovským drakem pod dojmem zážitků v cíli docházím nakonec vždy k závěru, že snad ani nezáleží na účasti, jako na tom, že všichni účastníci byli spokojeni a měli radost. Tento pocit nechť je útěchou i jejich, byli skvělí!!
Promarněná příležitost. Přesto si myslím, že 10. ročník srazu turistů oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší byl promarněnou příležitostí po roce se setkat, třeba si i vyříkat některé nesrovnalosti, hlavně pak demonstrovat soudržnost a sounáležitost turistů oblasti.


Luděk Šlosar - sekretář oblasti


Současná ekonomická situace vyžaduje nové přístupy
Současná ekonomická situace v KČT je velmi napjatá. Ústřední výbor musí učinit řadu opatření, aby byl dodržen rozpočet, který již musela ekonomická rada (ER ÚV KČT) KČT několikráte upravit. Na schůzce s výborem oblasti jsme si pohovořili o situaci. ministr pro místní rozvoj nepodepsal zatím žádost o 7 milionů na značení, které každoročně ministerstvo pro místní rozvoj turistům přispívá na značení turistických značených tras. Pro rok 2004 je signalizováno, že financování bude snad pouze prostřednictvím krajů - tedy krajských úřadů. Rovněž ministryně školství, mládeže a tělovýchovy nehodlá pro rok 2004 uvolnit finanční prostředky na tzv. "PROGRAMY", t. j. příspěvky na akce.
Co to znamená pro KČT? Jednak přehodnotit řadu programových momentů a pokusit se zajistit chod sekretariátu i propa-gaci KČT. Znamená to také zvýšit úsilí k získání dalších sponzorů. Znamená to úpravu členských příspěvků i odvodů pro OV, který jiné příjmové zdroje nemá a přitom musí plnit řadu úkolů. které před léty dělalo ústředí. Znamená také větší kontakty i osobní jednání s úředníky i zastupiteli v krajských úřadech. Znamená to hledat cesty ke starostům měst i obcí a získat je pro podporu turistiky.
Pokud by nedošlo k řadě ekonomických opatření, činnost KČT by jen těžko přežila kritický rok 2003 a možná i další. Další cesta tedy vede pouze přes pochopení členů a především činovníků nižších složek a jejich spolupráce se starosty, podniky, firmami atd. Další vývoj v KČT bude záviset na šikovnosti, ale i dobré vůli činovníků hledat nové formy i cestou financování činnosti.

František Moser - 1. místopředseda KČT


Jak hluboko sáhneme do peněženky v příštích letech
Sbor zástupců oblastí na své schůzi 13. dubna v bodě 1 svého usnesení schválil úpravu členských příspěvků na rok 2004 dle návrhu ústředí. Podle něho budou pro období roku 2004 ponechány dvojí příspěvky. Navržená výše byla následující: základní příspěvek 40,- Kč bude jednotný pro všechny členy, kteří si ho vyberou. Členové Asociace TOM platí příspěvek svému ústředí. Rozšířený příspěvek bude následující: junioři do 26 let, senioři nad 60 let věku a seniorky nad 55 let věku a invalidní důchodce - 60,- Kč, členové od 26 do 60 (resp. 55) let - 120; Kč. Rodinná známka bude představovat částku 260,- Kč. Člen ATOM bude hradit 20,-Kč. Protože automatizovaný výpočet příspěvků vychází pouze z data narození (výjimkou jsou invalidé), bylo by obtížně rozšiřoval ho jiná kritéria. Výše příspěvků pro oblast zůstává v pravomoci oblasti, rozhoduje oblastní konference. Výše příspěvku pro odbor zůstává v pravomoci odboru, rozhoduje výroční členská schůze (konference) odboru.
Od 01. 01.2004 budou dle tohoto návrhu zavedeny oddílové karty Eurobeds pro oddíly TOM v ceně 500, - Kč. Oddílová karta Eurobeds bude mít podobu písemného certifikátu na tiskopisu cenných papírů, který vystavuje ústředí ATOM na jméno vedoucího oddílu TOM a číslo odboru TOM a číslo odboru trojmo: pro vedoucího oddílu, pro ústředí ATOM a pro ústředí KČT. Karta platí (předá se vedoucímu oddílu) až po podpisu generálního sekretáře KČT, jímž je potvrzeno, že ústředí KČT přijalo 500 Kč za certifikát a člen TOM má uhrazen příspěvek za každého člena příslušného oddílu ATOM. Karta platí jen s registračním listem členů oddílu ATOM. Příjem z těchto karet není příjmem střediska Eurobeds, ale ústředí KČT: Na tuto kartu (certifikát) budou poskytovány pouze slevy na ubytování na všech chatách.
Ke zvýšení se SZO rozhodl vzhledem k navýšení pojistného za členy KČT. Tato úprava bude předložena ke schválení nejbližší konferenci KČT.
Sbor zástupců oblastí na své schůzi 13. dubna v bodě 2 svého usnesení dále vzal na vědomí návrh na úpravu členských příspěvků na rok 2005, který bude předložen konferenci KČT v roce 2004. Podle tohoto návrhu by měly být stanoveny jednotné členské příspěvky ve výši 140 Kč pro kategorii 26-60 (55) let), 70,- Kč pro mládež a seniory a 300 Kč pro rodinu. Dále navržen interval příspěvků oblasti minimálně 20,- Kč, maximálně 100; Kč ročně, s tím, že o výši tohoto příspěvku rozhoduje oblastní konference. Výše příspěvku pro odbor zůstane v pravomoci odboru, rozhoduje výroční členská schůze (konference) odboru. Zůstane zachována oddílová karta TOM.
Tento příspěvek byl zpracován na základě usnesení schůze Sboru zástupců oblasti ze 13. dubna 2004 a materiálu předloženému k této schůzi.

Luděk Šlosar - sekretář oblasti
K článku "Kam kráčíš turistiko?"
Otázka je položena hodně dramaticky. Je to s turistikou skutečně tak zlé?
Návrh ÚV KČT na zrušení stávajících a vytvoření 14 nových oblastí v rámci krajů podráždila jen několik funkcionářů, řadové členy klubu to nezajímá.Tři nejaktivnější odbory naší oblasti řekly svůj názor v posledním Zpravodaji. S návrhem nesouhlasí a jsou pro nové třeba malé oblasti. Před časem si chtěly založit novou oblast "Jestřebí hory", což jim ÚV neschválil.
Chválím příkladnou aktivitu těchto tří odborů v pořádání akcí, realizaci nových oblastních odznaků apod. V tom jsou na špici. I když Klub návrh ÚV přijme, nezabalí to a budou ve své aktivitě pokračovat. Nebudou k tomu potřebovat žádný oblastní výbor, ani ten dosavadní ani ten svůj navrhovaný. Stačí,že budou dál tak dobře spolupracovat, jako dosud. Pomoc sponzorů si zajistí samy /pomoc shora nebyla a nebude/,ani ji nepotřebují.
Některé obavy z velkých oblastí považuji za malicherné, např. že cesta delegátů na krajskou konferenci bude nákladná. Vždyť se nemusí konat každý rok jako dosud, ale jednou za dva roky. Argument, že oblast by měla řešit turistiku v oblasti Krkonoš, je nereálný. Za 12 let existence oblasti Krkonoše a Podkrkonoší se tento úkol vkládal do usnesení, ale nic se neudělalo. Celá "pomoc" byla v tom, že se na konferenci pozval zástupce KRNAP, který dostal slovo.To nebylo žádné řešení, to byla pouhá informace, která zapadla. Nevím taky, co by oblast mohla pro Krkonoše udělat, protože nemá žádné reálné možnosti.
Sekretář stávající oblasti v rámci diskuse o územní členění reaguje ve Zpravodaji tak, že podrobně a po právnicku složitě ukazuje na možnost založit nové "zájmové sdružení". Chce to písemnou zakladatelskou smlouvu, nové stanovy, mnoho všelikého úřadování, schůzování a dokonce nové členské příspěvky. Podle mě je to ztráta času a plýtvání silami několika obětavých funkcionářů. A životu klubu by to nepomohlo.
Stanovisko tří odborů vychází z nespokojenosti s nízkou úrovní a malé efektivnosti stávajícího OV. Krátké povrchní a málo kritické hodnocení poslední oblastní konference ve Zpravodaji to dokresluje. Co dává současná oblast odborům? Zpravodaj má malou informační hodnotu. Stojí peníze a dnes už ho dostává jen menší počet členů. Když přestane vycházet, nebude nikomu chybět a ušetří se peníze. Oblastní konference několik let v usnesení požaduje koordinaci termínů akcí odborů tak,aby se nekřížily. Letošní celostátní kalendář akcí ukazuje, že oblast nemá sílu to zajistit, viz lyžařské akce 01. 02. /Žacléř a M..Svatoňovice/ a 24. 5. pochody /Hostinné a Trutnov/. Nebude-li dosavadní oblastní výbor, nemusí to způsobit zánik oblastních srazů, které se v posledních dvou letech vydařily. Úloha OV v této věci byla minimální a všechna práce ležela stejně jen na odborech. Srazy mohou pokračovat, stačí dohovor mezi odbory a aktivita krajského koordinátora, který by mě1 pomáhat.
Návrh na oblasti v rámci krajů považuji za racionální.Turistika bude kráčet dál, dokud se v odborech najde dost aktivních lidí. Tam je základ existence Klubu.

František Vacek - KČT Lokomotiva Trutnov

Poznámka redakce:Pokud jde o náklady oblasti na Zpravodaj, podáváme toto vysvětlení: Zpracování a distribuce každého jednotlivého čísla nestojí oblast a tím i její členy ani korunu!!! Náklady na zpracování představují pouze volný čas a úsilí jeho redakce, inkoust na vytištění, papír a elektrickou energii jdoucí na vrub jeho redaktorů. Distribuce jednoho čísla každému odboru se vejde do poštovného, v jehož rámci se zasílají odborům jiné materiály. Je pak na odboru, zda sám se rozhodne nakopírovat doručený exemplář pro své členy. My věříme, že se rozhodne kladně a že nalezne třeba někoho, kdo mu kopírování udělá zdarma, jako je tomu třeba v případě KČT Lokomotiva Trutnov.


Každá poctivá práce je hodná ocenění
Činnost v KČT je ryze dobrovolná. Jakmile však přijmeme dobrovolně nějakou funkce, její vykonávání se stává již naší povinností, už jen kvůli tomu, že na kvalitě, včasnosti a výsledku naší činnosti je často závislý turistický osud našich kamarádů. Ale je tomu naopak: také dobrovolná činnost bez nároku na finanční odměnu je hodná ocenění, a na to se mnohdy zapomíná. Klubem tak prošla řada našich kolegů, jejichž činnost pomohla turistickému hnutí i nám jako turistům, ale kteří zůstali nedoceněni.
Klub českých turistů oceňuje práci pro KČT mimo jiné i veřejnými uznáními, která se udělují za zvláště prospěšnou činnost podle daných kritérií. V KČT je tato problematika upravena směrnice KČT ORG. 1/99 "Oceňování práce pro KČT - veřejná uznání, jež byla naposledy aktualizována v březnu 2002. Veřejné uznání KČT má čtyři stupně: III. stupeň - veřejné uznání - diplom /dále jen VU III.st./, II. stupeň - veřejné uznání - diplom s medailí /dále jen VU II.st./, čestné uznání KČT /dále jen ČU/, I. stupeň - veřejné uznání - čestný odznak Vojty Náprstka /dále jen VU I.st. ČOVN/.
Udělení veřejných uznání KČT může navrhovat orgán KČT, kde navrhovaný pracuje nebo vyvíjí nejaktivnější dlouhodobou činnost, t. j. odbor KČT, oblastní výbor KČT, ústřední výbor KČT, rady, sekce, komise KČT. V rámci vnitroodborové demokracie tedy může přirozeně výboru odboru navrhovat vyznamenání každý člen odboru.
Navrhovatel zpracuje návrh na předepsaném tiskopisu, který obsahuje nejzákladnější údaje o navrhovaném a zdůvodnění návrhu. Tento tiskopis by měl mít předseda každého odboru, případně je možno si o něj napsat sekretáři oblasti. Je potřebné uvést i termín, ke kterému má být uznání předáno.
V každém případě musí být o podání návrhu informován základní článek - ODBOR KČT. Výjimku možno učinit pouze u návrhu na ocenění zahraničního partnera nebo představitele státní instituce, eventuálně u významné osobnosti. Tuto výjimku může učinit pouze KČT. Mezi zásady potvrzování patří čitelný podpis představitele orgánu, razítko orgánu a datum projednání v příslušném výboru.
Vyznamenání III.stupně VEŘEJNÉ UZNÁNÍ - DIPLOM schvaluje a uděluje oblastní výbor KČT příslušné oblasti s podpisem předsedy OV KČT. Lze jej udělit kdykoliv, dle zvážení navrhovatele. Vyznamenání II.stupně VEŘEJNÉ UZNÁNÍ - DIPLOM S MEDAILÍ schvaluje a uděluje programová rada ÚV KČT s podpisem předsedy KČT /nebo jeho zástupce/. Lze jej udělit pouze u příležitosti životního jubilea 50, 55, 60, 65, 70, 75 let atd. nebo u příležitosti jubilea KČT 115, 120, 125 let atd. nebo odboru KČT od 80 let výše. Turisté starší 60. let mohou obdržet II.stupeň bez předchozího ocenění, turisté mladší 60. let pouze jsou-li nositeli III.stupně VÚ - diplom. Doba mezi III. a II. stupněm není určena, ale neměla by být kratší 3. let. ČESTNÉ UZNÁNÍ KČT (dále jen ČU) za dlouholetou úspěšnou a obětavou práci pro turistiku uděluje ÚV KČT na návrh O-KČT, OV KČT, sekcí, rad ÚV KČT. Uděluje se těm turistům, členům KČT, činovníkům, značkařům atd., kteří jsou již nositeli VU II. stupně a svojí dlouholetou činností se zasloužili o rozvoj turistiky, avšak nesplňují některou z podmínek udělení VU I. st. ČOVN. ÚV KČT může udělit ČESTNÉ UZNÁNÍ těm občanům ČR, nebo výjimečně i cizím státním příslušníkům, kteří svými činy ovlivnili turistiku ČR nebo mají podíl na propagaci turistiky a ČR v cizině (např. činovníci světových či evropských organizací). I.stupeň VEŘEJNÉ UZNÁNÍ - ČESTNÝ ODZNAK VOJTY NÁPRSTKA. Uděluje se za 30 let funkcionářské činnosti nebo 5 let po obdržení II.stupně VÚ - diplom s medailí. Splnění těchto dvou kritérií může výjimečně prominout KČT. Schvaluje a uděluje ÚV KČT. Lze jej udělit pouze při životním či klubovém jubileu.
Vyznamenání II. a III.stupně může být udělen i kolektivu - komisi, výboru, organizačnímu výboru hl. akce KČT atd., toto vyznamenání může udělit i ÚV KČT. Termín podávání návrh vychází z potřeb navrhovatele (výročí, jubileum atd.), ale je třeba dodržet tříměsíční předstih k technickému průběhu řízení (termíny schůzí PR či KČT a vybavení). Aby byl splněn smysl a naplněna forma udělování, je žádoucí, aby ocenění kterýmkoliv stupněm bylo provedeno důstojně při vhodné příležitosti. Doporučuje se i průvodní dopis s upřesněním, který může přiložit jakýkoliv orgán či předávající složka.
Databázi udělených vyznamenání svým členům vede oblast KČT. Na vyžádání ústředí KČT oblasti předávají své aktualizované databáze do centrální databáze, kterou spravuje ústředí KČT. Ústředí KČT informuje o udělených uznáních II. a I. stupně a čestných uznáních příslušnou oblast KČT.
Žádný ze čtyř stupňů oceňování nepostihuje tzv. výkonnostní oblast. Uděluje se pouze za dlouhodobé, úspěšné plnění úkolů a práci cvičitelskou, metodickou, značkařskou a funkcionářskou. Vyznamenání však lze udělit za mimořádné zásluhy o KČT, resp. viz "Zásady udělování". Protože jde o vyznamenání obnoveného KČT, nelze zdůvodňovat návrhy s odkazem na předchozí vyznamenání ČSTV, ale pouze za zásluhy a rozvoj české turistiky, byť minulého období. Do jubileí nelze započítávat výročí měst, obcí, TJ nebo jiných subjektů, které nejsou uvedeny ve směrnici Mimo shora uvedené čtyři stupně vyznamenání má možnost oblastní výbor nebo výbor odboru udělit dle vlastního rozhodnutí Čestné uznání oblasti nebo odboru členům, kteří se zasloužili o rozvoj příslušné složky KČT. Zásady udělování si příslušná složka upraví vlastními vnitřními předpisy, stejně tak evidenci. Udělení těchto čestných uznání nepodléhá ani schválení ani oznámení ústředí KČT. Udělující složky si tiskopisy čestných uznání vyžádají na ústředí KČT.
Medaile architekta Vratislava Pasovského je určena nejvýznamnějším osobám KČT a významným osobnostem veřejného života za celkový přínos pro KČT. Vyznamenání navrhují členové ÚV KČT a schvaluje ÚV KČT.

Luděk Šlosar - sekretář oblasti


Informace: Každá organizační složka KČT, která má vlastní registraci u ministerstva vnitra ČR, musí mít uzavřenou smlouvu o součinnosti s ústředím KČT, jinak jí nebude poskytnuta dotace dle směrnic HOSP. 4/2000 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu ústředí KČT na opravy a údržbu nemovitostí v majetku organizačních složek KČT a HOSP. 3/2000 Zásady pro poskytování, čerpání a zúčtování prostředků st. rozpočtu a rozpočtu ústředí KČT na pořizování a tech. zhodnocení investičního majetku.

-lš-


Rodina odborů oblasti na Internetu se rozrostla
S potěšením sdělujeme ctěnému čtenářstvu, že se rozrostla pomyslná rodina odborů naší oblasti, které mají své zastoupení na Internetu. K odborům KČT Bohuslavice n. Ú., Vrchlabí a Trutnov přibyl na jaře odbor KČT Úpice. Jeho stránky naleznete na adrese http://www.jestrebihory.cz/sport_uvod.htm. Jsou rozděleny na pět částí. V části Historie turistiky v Úpici je pojednáno stručně o historii turistiky ve městě od roku 1918, jsou zde vzpomenuti strůjci rozmachu turistiky v roce 1958. Poté je tu blíže rozvinuto hlavní zaměření turistů odboru - pořádání akci pro veřejnost, provozování Jestřebí boudy a značení a údržba turistických cest. V části Pořádané akce je v členění po měsících přehled osmi turistických akcí, které odbor samostatně pořádá nebo na nichž se v jednom případě spolupodílí. V části Turistické odznaky jsou podrobně vylíčeny podmínky plnění tří turistických odznaků, jejichž je odbor autorem. Text je zdařile graficky doprovozen zpodobněním titulních listů záznamníků a samotných odznaků. V části Oddíl mládeže je stručná informace o podmínkách vstupu do obou oddílů mládeže, z nichž jeden je v Úpici a druhý v Radvanicích. Stejně stručná, ale výstižná je informace v poslední části Členství v klubu.
Stránky jsou velmi pěkné, textově jednoduché a přehledné, splňují hlavní účel seznámit čtenáře s odborem KČT Sparta Úpice a skýtají možnost rozšíření stránek o další informace.

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje


Zpravodaj představuje zajímavé lokality oblasti - reliéf svatého Františka u Stanovic
Okolí Dvora Králové nad Labem směrem jihovýchodním je štědré na památky, mám na mysli Kuks a Betlém, které jsou také zakotveny v obecném podvědomí. Méně známým místem je reliéf svatého Františka, který se nachází mezi těmito místy, blíže ke Kuksu. Protože jsme dozajista předtím neodolali pokušení projít si Dvůr Králové nad Labem s náměstím s renesanční radnicí a mariánským sloupem, kostelem svatého Jana Křtitele a zoologickou zahradou, abych jmenoval aspoň některé zajímavosti, vydáme se k reliéfu odtud.
Za pěší zónou ve městě dojdeme k Labi a za ním půjdeme doleva po červené značce dlouhou Heydukovou ulicí, na jejímž konci musíme dávat pozor, abychom nezapomněli ve vilové čtvrti Žirečské podstráni odbočit doprava. Poté opustíme skrze nízké domky pozvolným stoupání město a dojdeme k lesu. Odtud věnujeme delší pohled městu, jež jsme právě opustili, stojí za to. Podél lesa dojdeme k viaduktu, jenž podejdeme, poté volně stoupáme a po úbočí zalesněného svahu pokračujeme po široké cestě. Na jednom místě dojdeme na zelenou značku, na ní je vhodné opustit červenou značku, byť tato by nás dovedla k cíli rychleji. Opatrně se zorientujeme na mýtině s poraženými stromy a vystoupáme až na horní okraj lesa, kde přejdeme doleva po žlutě značené značce. Zanedlouho přestaneme litovat namáhavější zacházky, protože tato pohodlně značená cesta nás provede celým Betlémem - souborem plastik Matyáše Bernarda Brauna. Smysl zacházky pochopíme, až se téměř na konci Betléma ocitneme znovu na červené značce, po ní bychom Betlém minuli. Znovu po této značce sestoupáme z lesa, podejdeme jiný viadukt a budeme pokračovat přes silnici k mostu ve Stanovicích.

na cestě k basreliéfu nenechte si ujít Betlém a v něm sochu Garina od Matyáše Bernarda Brauna v Betlému. Foto: L. Šlosar

Ten ovšem nepřejdeme a budeme pokračovat po pravém břehu Labe lučinatým, místy skrze hustou trávu a později volnějším stoupáním lesem. Na jednom místě naše kroky zastaví turistický ukazatel, který nás jemně upozorní, že jsme se ocitli dvacet metrů nad hledaným místem. Nyní nám nezbude než sestoupit opatrně po kamenité cestě a zastavit před neprostupným houštím, což nevadí, dále nepotřebujeme již jít.
Po sestupu se podíváme na skalnatou plotnu těsně nad námi, již jsme minuli téměř nepovšimnutou. Nachází se na ní dvě postavy: jedna se vznášející, druhá odspoda na ní hledící. Nejsem ani v nejmenším erudován v křesťanství, ani v historii náboženství, takže jsem si pouze dodatečně mohl vydedukovat, že se zřejmě jedná o výjev ze života tohoto světce - svatého Františka, když se modlil na úbočí hory La Verny, uviděl Krista v podobě ukřižovaného Serafa, který mu vtiskl do rukou a nohou a také do pravého boku stigmata kříže našeho Pána Ježíše Krista /v takovýchto situacích velice želím toho, že - i jako nevěřící - jsme ve škole nestudovali, co znamenají k pochopení různých památek všelikeré ty výjevy z křesťanství/. Na místě samém jsem své chabé vědomosti doplnil informací z rozcestníku, že reliéf vytesal sám Matyáš Bernard Braun kolem roku 1716 v době, kdy místo začalo tvořit spojovací článek na trase Kuks - Betlém.

basreliéf svatého Františka od Matyáše Bernarda Brauna v Betlému - cíl našeho putování. Foto: L. Šlosar

Po shlédnutí reliéfu je nejvhodnějším řešením pokračovat v prohlídce této zajímavé lokality návštěvou zámku v Kuksu pokračováním dále po žluté značce.

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje


Změny ve značení ve Dvoře Králové nad Labem a jeho okolí. Oznamujeme všem příznivcům pěší turistiky přeložku PZT (pěší značená trasa) č. 1820 modrá ve směru Dvůr Králové n. L. (nádraží bus) Záboří - Janská Studánka a dále do Trutnova.
Na podnět některých občanů našeho města je tato PZT přeložena následovně: Začíná na autobusovém nádraží a pokračuje k Městským lázním, do Komenského ulice a podél Šindelářské věže pokračuje k Městskému muzeu. Zde vlevo a podle Podharťského rybníka a Husova domu asi 300 m pod nemocnici. Tady odbočuje vpravo a podél vodojemů u nemocnice (zůstanou po levé ruce) se dostanete k Hartskému potoku (Kacák). Podle potoka dojdete na silnici pod Komárovem. Přejdete most a úzká silnička vás dovede do Komárova. Odtud již tato modře značená trasa vede po stávající cestě k Janské Studánce.
Původně vedla tato PZT od Městského muzea rovně podle Očni školy přes Korsiku, vedle hřbitova do Komárova. Tento úsek byl zrušen. PZT č. 1820 modrou pro vás připravili a řádně označili značkaři KCT Dvůr Králové n. L. Dvoráci. Věříme, že se vám tato nová cesta bude líbit a přejeme vám mnoho pěkných zážitků na značených trasách KČT v okolí Dvora Králové i na jiných místech.

Výbor KČT Dvoráci Dvůr Králové n. L.

ZPRAVODAJ. Čtvrtletník pro pěšáky, kolaře, lyžníky a vodáky Podkrkonoší a Krkonoš. Ročník 9, číslo 2. Vydavatel: KČT - oblast Krkonoše a Podkrkonoší. Redakce: Mgr. Luděk Šlosar /šéfredaktor/, Ing. Jana Skalková /redaktorka/. Adresa redakce: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Telefon domů 499732830, mobil 728262273. Elektronická adresa: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz.
Dáno do tisku: 02. 07. 2003. Místo vydání: Trutnov. Cena: zdarma. Náklad jednoho čísla: 25 ks.
Improvizovaná grafická úprava: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Tisk: Mgr. Luděk Šlosar. Distribuce: Mgr. Luděk Šlosar Všem přispěvatelům děkujeme za zaslané příspěvky.
Všem přispěvatelům děkujeme za zaslané příspěvky.
Uzávěrka příštího čísla do 15. 09. 2003
Registrováno u Okresního úřadu v Trutnově pod registračním číslem RR/44/95/AI.
Můj E-mail:
ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 17.03.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem