V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Srazy oblasti

Pozvánka na 4. sraz Královéhradeckého kraje
Přehled dosavadních srazů turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší a oblasti Královéhradeckého krajePozvánka na 4. sraz oblasti Královéhradeckého kraje

O pořádání srazu oblasti v roce 2008 mi není mi známo, jakmile se tak stane, dám laskavému čtenářstvu na tomto místě vědět.

Historie dosavadních srazů turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší a oblasti Královéhradeckého kraje

Úvod
Celkový přehled srazů
Sraz turistů v roce 1994
Sraz turistů v roce 1995
Sraz turistů v roce 1996
Sraz turistů v roce 1997
Sraz turistů v roce 1998
Sraz turistů v roce 1999
Sraz turistů v roce 2000
Sraz turistů v roce 2001
Sraz turistů v roce 2002
Sraz turistů v roce 2003
Sraz turistů v roce 2004
Sraz turistů v roce 2005
Sraz turistů v roce 2006
Sraz turistů v roce 2007


Úvod
Nejvýznamnější událostí dnes již neexistující oblasti Krkonoše a Podkrkonoší byly srazy turistů oblasti, které se - alespoň v jejich počátcích - těšily četné účasti, dokonce i v případech, kdy k jejich pořádání nebyly využity tradiční pochody pořádané pořadatelské odbory, na které by se tak pouze nabalily.
Podkladem pro tyto dosti nesystematické údaje byly zprvu mé osobní zápisky z ročníků, jichž jsem se osobně zúčastnil. Přiznám se s ohledem na své turistické zaměření jsme spíše kladl v těchto zápiscích důraz na průběh turistických tras a pochodování samotné než na jejich společenskou část, což je u srazu a od člověka, který je rovněž funkcionářem oblasti, na pováženou, ale s tím se nedá hýbat, jsem už takový. To je důvod, proč se z nich čtenář více dozví o trasách, než o srazu jako společenské akci. Dokonce účast na prvním srazu v roce 1994 v Jilemnici, v jehož rámci se konal tradiční pochod Po stopách řídícího učitele Jana Buchara, jsem pojal čistě jako účast na tomto pochodu, to mi ještě opravdu oblast nic neříkala. Součástí zápisků jsou rovněž mé dobové reportáže.
V září 2002 se však do mých rukou dostala kronika srazů, na jejíž základě jsem tuto část stránek doplnil do ucelenějšího systému, který ve svém členění sestává z těchto částí, pravda pokud k nim existuje materiál:
  1. ročník - rok pořádání - pořadatel - datum konání - centrum konání
  2. razítko srazu /tady jsem si dovolil ve vztahu k dále uvedeným listinným materiálům co do rozměrů evidentní disproporci/
  3. propozice nebo plakát srazu
  4. komentář pořadatelů v kronice, novinové články, vybrané názory účastníků srazu zveřejněné v kronice
  5. odkazy na články ve Zpravodaji /krom článků autora těchto stránek/
  6. diplom nebo pamětní list účastníka srazu
  7. fotografický materiál ze zákulisí srazu
  8. statistické údaje ze srazu a z tras, které jsem absolvoval
  9. má reportáž včetně fotografií přímo z tras.
Přes toto výrazné obohacení je na Vás, milí návštěvníci, kteří máte po ruce potřebné materiály, abyste mi pomohli dále uvedené údaje doplnit. Budu Vám rovněž vděčen, jestliže mi pomůžete také upřesnit popisky k fotografiím, pokud se jedná o jména těch, kteří na nich vystupují, nebo o místa, k nimž se fotografie váží.

V roce 1994 vznikla nová oblast KČT Královéhradeckého kraje, v tomtéž roce se konal "překlenovací" sraz v Trutnově nazvaný již jako 11. sraz turistů regionu Krkonoše a Podkrkonoší. V tomtéž roce se výbor nové oblasti moudře rozhodl inspirovat tradicí předešlých srazů a v roce 2005 uskutečnit 1. sraz turistů oblasti KČT Královéhradeckého kraje. Mám výhrady k přerušenému číslování srazu znovu od samého počátku, jak je v oblasti prezentováno, jako tradicionalistovi se mi zamlouvá spíše označení srazu jako "1. sraz oblasti KČT Královéhradeckého kraje a 12. sraz turistů regionu Krkonoše a Podkrkonoší", asi tak jak například jsou prezentovány ročníky periodik, které změnily v průběhu své existence název, tuto alternativu dokonce podporoval i předseda oblasti RNDr. Hovorka. Jako chytrá horákyně respektuji oficiální číslování v následujících přehled, po odkazech však čísluji jednotlivé srazy v pořadí od prvního srazu předešlé oblasti v roce 1994.

Pozn.: Při zpracování této části stránek jsem si záměrně trochu pohrál s perspektivou, jistě omluvíte, že razítka jsou proti propozicím nebo diplomům ve větším měřítku.

Celkový přehled srazů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší
ročník datum pořadatel centrum srazu
01. 09. - 11. 09. 1994 KČT Jilemnice Jilemnice - areál sokolovny
02. 18. - 20. 08. 1995 KČT Bohuslavice Bohuslavice n. Ú. - hřiště
03. 06. - 08. 09. 1996 KČT Úpice Paseka - Jestřebí bouda
04. 30. - 31. 08. 1997 KČT Benešov u Semil Benešov u Semil - sportovní areál
05. 22. - 23. 08. 1998 KČT Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice - kulturní dům
06. 08. - 09. 05. 1999 KČT Vrchlabí Vrchlabí - kemp Lágr
07. 19. - 20. 05. 2000 KČT Hostinné Hostinné - koupaliště
08. 26. - 27. 05. 2001 KČT Žacléř Žacléř - bufet U Holuba
09. 05. - 07. 07. 2002 KČT Rokytnice nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou - sportovní hala
10. 21. - 22. 06. 2003 KČT Dvoráci Dvůr Králové nad Labem Dvůr Králové nad Labem - Dům dětí a mládeže Jednička
11. 28. - 29. 05. 2004 KČT Trutnov Trutnov - internát SLŠ v Lužické ul. a Mladé Buky - ZŠ ve Faltisově ulici


Celkový přehled srazů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší
ročník datum pořadatel centrum srazu
01. 19. - 21. 08. 2005 KČT Bohuslavice n. Ú. Bohuslavice n. Ú. - hřiště
02. 10. 06. 2006 KČT Hrot Česká Skalice Česká Skalice - sokolovna
03. 11. 08. 2007 KČT Náchod Machovská Lhota - restaurace U Lidmanů


Můj E-mail: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 1.4.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem