V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Srazy oblasti11. ročník - sraz turistů v roce 2004 - pořadatel KČT Lokomotiva Trutnov - 29. - 30. 05. 2004 - Trutnov - internát Střední lesnické školy a Mladé Buky - hřiště ZŠ ve Faltisově ulici
razítko srazu
propozice nebo plakát srazu
slovo pořadatele a účastníků z kroniky
odkazy na články ve Zpravodaji
diplom nebo pamětní list účastníka srazu
pohled od zákulisí srazu
statistické údaje ze srazu a z jeho nejdelší trasy prvního dne
moje reportáž ze srazu
razítko srazu


propozice nebo plakát srazu

slovo pořadatele z kroniky
Protože odbory oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší přešly na doporučení výboru této oblasti začátkem roku 2004 do nové oblasti KČT Královéhradeckého kraje, konal se 11. sraz již pouze pod hlavičkou sraz turistů regionu Krkonoše a Podkrkonoší. Sraz pořádaný odborem KČT Lokomotiva Trutnov neměl tentokráte jediné zázemí v pravém slova smyslu, jeho hlavními centry byly 1. ZŠ kpt. Jaroše v ul. Gorkého v Trutnově /ubytování účastníků/, internát SLŠ v Lužické ul. v Trutnově /místo startu a cíle akce prvního dne srazu/ a ZŠ ve Faltisově ul.v Mladých Bukách /místo konání akce druhého dne srazu/. Sraz se konal ve třech dnech /28. - 30. 05. 2004/. Zatímco první den /pátek 28. 05. 2004/ byl věnován organizačním záležitostem, další dva dny srazu sestávaly ze dvou samostatných tématických akcí - v sobotu 29. 05. se konala tradiční turistická akce Za trutnovským drakem a v neděli 30. 05. hvězdicová akce Za středověkými šermíři a kupci s cílem právě v Mladých Bukách.
Pátek 28. 05. 2004 - po deváté hodině vyráží manažer srazu Luděk Šlosar vyznačovat rozsáhlou turisticky neznačenou trasu vedoucí od Nových Domů v Trutnově přes Libeč přes překrásné údolí potoka Líčná až do Malého Křenova. Počasí vzdor příznivým předpovědím skýtá chvílemi hrozbu deště. Od půl páté se do 1. ZŠ kpt. Jaroše sjíždějí první ubytování. Celkem bylo ubytováno 25 účastníků z Karlových Varů, České Velenice, Světlé nad Sázavou, Turnova, Mladé Boleslavi a Úpice, z nich 22 na obě noci.. Třináct ubytovaných byli členové TOM Loupežníci z Brend na čele s předsedou KČT Úpice Mirkem Vořechovským.
Sobota 29. 05. 2004 - probouzíme se tentokráte do krásného téměř letního dne. Na start první části srazu turistickou akci Za trutnovským drakem postupně v časovém rozmezí mezi 06. a 10. hodinou přichází celkem 259 účastníků, z toho 223 na pěší trasy a 36 na cyklo. Účastníci se pak postupně vracejí po poledni až do 19 hodin. S pěšími trasami vedoucími přes krásné údolí potoka Líčné na Stachelberg, které si účastníci delších tras prodloužili o Bernartice a Žacléř, ti nejzdatnější dokonce o Vraní hory s nejvyšším vrcholem Královecký Špičák, jsou převážně spokojeni, někteří mají výhrady k úvodnímu delšímu úseku po asfaltové cestě, který je bohužel daní turistické akce v rozsáhlém městě. Překrásné zázemí nalezli na hlavní kontrole v největší protipěchotní tvrzi v České republice na Stachelbergu, u které mohli posedět při krásném výhledu na Vraní hory, a jejíž chodby si mohli taktéž prohlédnout.
Neděle 30. 05. 2004 - zájemci o program druhého dne srazu vycházejí odkudkoli, ale mezi 09,30. a 12. hodinou jsou očekáváni za téměř letního dne pořadateli Maruškou Vrabcovou /zajišťovala pořadatelskou službu po oba dni/, Miládkou Novotnou /ač nečlenka KČT zajistila kontakt s OÚ Mladé Buky/, Janou Skalkovou /přes onemocnění zajistila nejnutnější zázemí ve škole/, Vláďou Sedláčkem /ač nyní dokonce původem z jiné oblasti obětavě vypisoval diplomy/ a Luďkem Šlosarem u ZŠ ve Faltisově ulici v Mladých Bukách. Pro účastníky je otevřeno občerstvení u paní Demuthové proti škole. Po půl desáté přijíždějí členové zlatého hřebu druhého dne srazu - skupiny historického šermu Rebels vedené Milanem Hubáčkem. Před očima napjatých účastníků se postupně na travnatém hřišti objevují kulisy středověké hospody s meči. Mezitím přichází milý host, jemuž vděčí pořadatelé za uskutečnění druhé části srazu, starostka obce Jarmila Uždilová, kterou zdraví předseda oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší Miroslav Vořechovský. Po 11. hodině se ti nejvěrnější a nejtrpělivější účastníci, především členové TOM při KČT Úpice Loupežníci z Brend a místní děti, dočkají. Vystoupení Rebels začíná drsnou soutěží pro několik věkových kategorií od nejmladších chlapců pro ty nejodrostlejší věku dobře po 50 letech na téma získání rytířské hodnosti. Účastníci musí nejprve vypít půllitr vody /což činí potíže nejstarším zvyklým na pivo/, sníst krajíc chleba /činí potíže bezzubým/, zahvízdat, mečem se trefit do míčku, otočit se třicetkrát kolem kůlu /což byla disciplina nejdrastičtější/ a za vzniklého stavu přeběhnout přes úzké prkno do cíle - to celé na čas. Poté byli pasováni nejúspěšnější účastníci jednotlivých kategorií i fiktivní soutěže útěchy za rytíře. Vystoupení pak okořenila scénka skupiny Rebels, v níž se flirtovalo s krásnou hostinskou, přepadávalo, vraždilo, ale také obživovalo. Nejvytrvalejší účastníci se oproti původnímu časovému rozpisu rozcházeli až po jedné hodině odpolední, ale bez výjimky spokojení.
Sraz neměl atmosféru těch nejúspěšnějších srazů, ale splnil vedle základního cíle - setkání turistů z našeho regionu - ještě další vzhledem k charakteristické době cíl specifický - překlenout tradici stávajících srazů turistů Krkonoš a Podkrkonoší do nové tradice srazu se širším rozsahem účastníků.

Luděk Šlosar - manažer srazu


odkazy na články ve Zpravodaji

Ojedinělá tradice bude prodloužena /sraz v roce 2004/ 01/2004
Když ne katedrála, tak alespoň solidní most /sraz oblasti v roce 2004/ 02/2004


diplom nebo pamětní list účastníka srazu
pro sraz nebyly vyhotoveny speciální diplomy, byly použity diplomy pro příslušnou část srazu, na jejichž levé straně bylo razítko srazu a na pravé razítko příslušné akce.

pohled od zákulisí srazu /foto a popisky pořadatelé a autor těchto stránek, což je jedno a totéž, další obrázky z prvního dne srazu jsou na části stránek věnovaných turistické akci Za trutnovským drakem za údaji o trasách/:


účastníci srazu byli ubytováni v I. ZŠ kpt. Jaroše v ul. Gorkého, kde dík pochopení školy nalezli během srazu skromné, ale pohodové zázemí


po rozpačitém úvodu srazu byli pořadatelé záhy překvapeni velkým zájmem turistů o průběh prvního dne srazu. Foto: L. Šlosar


pravou "srazovou" atmosféru vnesli na start děti z TOM Loupežníci z Brend z KČT Sparta Úpice. Foto: L. Šlosar


spokojeni byli účastníci i ze vzdálenějších míst, vpředu s Jirkou Válou ze Světlé nad Sázavou rozmlouvá pořadatelka obou dnů Maruška Vrabcová, vzadu pak s účastníkem z Českých Velenic rokuje Vláďa Sedláček z Kruhu, který po oba dny pořadatelům obětavě vypomáhal. Foto: L. Šlosar


po prvním dnu srazu čekalo účastníky v tělocvičně I. ZŠ v Trutnově útulné ubytování. Foto: L. Šlosar


nejmladší člen pořadatelského odboru Tom z Buků se - stejně jako další účastníci - těšil z pěkného diplomu hvězdicové akce Za středověkými kupci a rytíři, jež byla na pořadu druhého dne srazu. Foto: L. Šlosar


milým hostem druhého dne v Mladých Bukách byla tamní starostka Jarmila Uždilová, jež rozmlouvá s místopředsedou oblasti KČT Královéhradeckého kraje Mirkem Vořechovským. Foto: L. Šlosar


atraktivním zpestřením druhého dne byla soutěž, mladá účastnice zápolí se suchým chlebem, zatímco pořadatel ze skupiny historického šermu připravuje pro dalšího účastníka vůbec první disciplinu - pití půllitru obyčejné vody. Foto: L. Šlosar


celou soutěž sledoval od bran školy pořadatelský štáb - zleva Jana Skalková, Vláďa Sedláček, Míša Skalková, Maruška Vrabcová a Miládka Novotná. Foto: L. Šlosar


pěknou "srazovou" atmosféru druhého dne srazu nenarušil ani nepěkný incident, kdy se dva funkcionáři bývalé oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší Luděk Šlosar, jenž celé extempore vyvolal, a Mirek Vořechovský střetli v souboji na meče o teplá funkcionářská místa v hnutí KČT. Foto: neznámý kolemjdoucí


- na zdárném chodu druhého dne srazu měla největší podíl skupina historického šermu Rebels, jež se na snímku děkuje po zdařilém vystoupení, jež celý sraz zakončilo. Foto: L. Šlosarstatistické údaje ze srazu a z jeho nejdelší trasy prvního dne
datum: 29. 05. 2004 /1. den/
místo startu: Trutnov
místo cíle: Trutnov
trasa: 50 km
body: Trutnov, Křenov, Bernartice, Královecký Špičák, Černá Voda, Žacléř, Stachelberg, Nové Dvory, Trutnov
kontroly: 4
body: Bernartice, Královecký Špičák /SK/, Žacléř /SK/, Stachelberg
účastníci: celkem 259
počasí: teplé a slunečné počasí
terén: suchý


moje reportáž ze srazu

Pravda o zrození srazu
Stručné líčení srazu se nachází na mých stránkách v tradiční rubrice "slovo pořadatele a účastníků z kroniky" a hodnocení srazu zase ve druhém čísle Zpravodaje. Na místě, kde se obvykle objevují reportáže ze srazu napsané speciálně pro mé stránky, bych chtěl vylíčit, jak složitým a nelehkým způsobem sraz vznikal.
K pořádání srazu náš odbor vyzval předseda oblasti Mirek Vořechovský poprvé 21. června při slavnostním zahájení 10. srazu turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší ve Dvoře Králové nad Labem, výzva však nebyla pro nás překvapením, byli jsme ze stávajících členů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší posledními, kteří sraz ještě nepořádali. Na schůzi výboru oblasti téhož dne zástupci našeho odboru přislíbili projednat na nejbližší schůzi výboru uskutečnění srazu oblasti v roce 2004 a výboru oblasti výsledek projednání sdělit bez zbytečného odkladu.
Další váhání odboru ovlivnila skutečnost, že tyto události probíhaly v době, kdy z ústředí byl vyvíjen tlak, aby místo stávajících oblastí sdružovaných dle vůle jejich členů vznikaly oblasti kopírující hranice krajů, až skutečně 15. 10. 2003 výbor oblasti Krkonoše a Podkrkonoší definitivně rozhodl, že stávající oblast ukončí svou činnost a že všechny odbory vstoupí iniciativně do nové oblasti v rámci Královéhradeckého kraje. Řada z nás také nabyla dojmu, že mizí soudržnost turistů naší oblasti, vedla nás k tomu neúčast turistů některých odborů na 10. srazu, jež měla původ v nedostatečném působení jejich výborů. Zvláště účast turistů na 2. dni srazu byla katastrofální a zachraňovali ji pouze mladí "tomící" z KČT Úpice a pár jednotlivců. Jako nejvhodnější příležitosti k pořádání srazu byly zvažovány tři možnosti: první byl DEP Za oblastními odznaky v Podkrkonoší, druhou bylo pořádání turistické akce Za trutnovským drakem, třetí pak využití nějaké turistické akce mimo Trutnov, připadala v úvahu Mladobucká padesátka, proti této alternativě však hovořil pozdní termín pořádání /25. září 2004/ a v té době nepříznivé klima v obci.
Dne 25. 11. 2003 zaslal předseda odboru M. John elektronický dopis předsedům KČT Bohuslavice n. Ú., Malé Svatoňovice a Úpice, v němž adresátům sdělil, že náš odbor navrhuje sraz spojit s prvními dny DEP v Trutnově, a požádal předsedy jako spolupořadatele DEP, aby se k našemu návrhu jednoznačně vyjádřili do 09.12. 2003.
Zatím členská schůze KČT Lokomotiva Trutnov dne 21. ledna 2004 zmocnila v bodě 6 v usnesení úkol svůj výbor, aby uspořádal 11. sraz turistů regionu Krkonoše a Podkrkonoší za předpokladu, že k tomu bude existovat vhodné klima v rámci bývalé oblasti a součinnost v podobě akceptování vhodného termínu. Předseda našeho odboru pak teprve po urgencích obdržel v první polovině února 2004 od předsedů tří odborů zamítavé stanovisko ostatních odborů stran pořádání srazu turistů regionu Krkonoše a Podkrkonoší v prvních dnech DEP. Důležitou událostí, jež spád událostí pouze rámovala, byla pak v té době ustavující konference nové oblasti KČT Královéhradeckého kraje, jež se konala 14. 02. 2004 a do které aktivně vstoupilo všech osm stávajících odborů oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší.
Výbor odboru KČT Lokomotiva Trutnov na své schůzi 10. března 2004 pak konečně rozhodl, že 11. sraz oblasti uspořádá, a to ve dnech 28. až 30. 05. 2004. Na schůzi 10. března autor těchto řádků při jednání naznačil kostru programu. Souběžně došlo k definitivnímu vyřešení otázky ubytování účastníků, jež visela ve vzduchu již v souvislosti s uspořádáním samotného "Draka". Odbor totiž po léta zajišťoval ubytování v ZŠ v Šestidomí. Náznak nastupujících problémů se objevil již při posledním ročníku "Draka", obě tělocvičny jsou tu vytíženy volejbalem, takže naštěstí jediní dva účastníci museli čekat na ubytování do večerních hodin. V září 2003 nebylo schopno dát vedení školy závazný příslib stran ubytování na další ročník "Draka" /a tím i srazu/, neboť nevyloučilo možnost, že tu mohou probíhat další akce, a odkázalo nás na únor 2004. Naštěstí se mezitím osvědčilo ubytování účastníků DEP v ZŠ kpt. Jaroše v Gorkého ulici a také spolupráce s tamním ředitelem byla přímočará, proto se nám podařilo zajistit ústně ubytování na "Draka" a tím i na sraz v této škole. Dne 11. 03. 2004 jsme o ubytování požádali oficiálně písemnou cestou a bylo nám vyhověno.
Další otázkou, kterou bylo nutno vyřešit, byla náplň druhého dne, zvláště za situace, kdy bylo od počátku zřejmo, že v Trutnově nemáme k dispozici zázemí, které by účastníky srazu udrželo pohromadě i po akci "Za trutnovským drakem". Jako jednu z možností jsme zvažovali například zajištění exkurze do Rýchorského pralesa, ale byla tu hrozba fiaska z důvodu možnosti špatného počasí a vzdálenosti. Když jsme byli smířeni s tím, že na druhý den naplánujeme účastníkům další trasy a tím druhý den odsoudíme předem k naprostému nezdaru, jako ex machina mi došel 24. 03. 2004 řádek elektronický dopis. V dopise se vedoucí skupiny historického šermu /SHŠ/ Rebels Milan Hubáček nabídl odboru součinnost a odvolával se na spolupráci mezi skupinou a naší svazem turistů před patnácti lety, kdy při pochodech přes zříceninu hradu Břečtejn se obě strany dohodly na určitých hodinách, kdy se účastníci sešli opekli si uzeniny a v určitou hodinu dle programu se jim předváděla ukázka programu skupiny. Ihned mě napadlo využít skupiny k programu druhého dne srazu a tento návrh jsem předestřel ve své odpovědi ze dne 31. 03. 2004, což M. Hubáček 06. dubna 2004 akceptoval. V té době vyšel Zpravodaj s působností již pro celou novou oblast KČT a v něm se na poslední straně objevil skromný článek "Ojedinělá tradice bude prodloužena", v němž na šesti řádcích se objevila jediná konkrétní, ale důležitá informace - sraz se bude konat ve dnech 29. a 30. května 2004.
Zatím však problémem zůstávalo určení místa vystoupení a tím i místa konání druhého dne srazu. Hned od počátku se ukazovalo, že tímto místem nemůže být Břecštejn. 14. dubna. 2004 zjistil M. Hubáček u starosty Vlčíce, že prostranství v prostoru Břecštejna vlastní Lesy ČR a že na prostranství jsou vyvrácené stromy, o tomtéž se později přesvědčil 23. dubna osobně. Jako druhou alternativu jsme zvažovali obec Mladé Buky, protože Trutnov se nám zdál příliš přeplněný různými akcemi. Tady jsme jako první možnost uvažovali prostranství poblíž kostela sv. Kateřiny, ale zrovna v neděli před polednem se tu koná mše a navíc - přestože podstatná část válek v minulosti se konala ve jménu Boha a v řadě v nich hrála podstatnou roli církev - připadlo nám nakonec neetické, aby se šermířská produkce konala blíže Božího stánku. Nakonec jsme jako vhodné místo našli prostranství travnatého hřiště proti škole ve Faltisově ulici v Mladých Bukách. Jeho poloha nám umožnila vyřešit problém s občerstvením, protože proti škole na druhé straně Krkonošské ulici je stánkový prodej p. Demuthové.
Členka výboru Ing. Skalková, jež bydlí v Mladých Bukách, zjistila, že hřiště náleží obci Mladé Buky, a 20. dubna dokonce předjednala se starostkou obce paní Jiřinou Uždilovou možnost pořádání vystoupení skupiny a tím i závěr srazu zde. Přesně o týden později navštívil v mém doprovodu a za přítomnosti Ing. Skalkové vytypované místo M. Hubáček a odsouhlasil ho. Na druhý den - 28. května - po předchozích neúspěšných pokusech zaslat oficiální žádost starostce elektronickou poštou podařilo se tuto odeslat faxem z práce a dosáhnout oficiálního, byť ústního souhlasu starostky. Tak se konečně podařilo zajistit obsah a místo konání druhého dne srazu. Nebylo pak už obtížné vymyslet k němu navržené hvězdicové trasy anebo autobusové a vlakové spojení. Konečně jsem mohl přistoupit ke zpracování propozic k celému srazu, které jsem zhotovil 29. dubna, přesně měsíc před konáním prvního dne srazu /propozice na "Draka" byly samozřejmě hotovy již dříve, takže samostatný pochod byl propagován od dubna/.
Bohužel v této době došlo k sérii událostí, které mírně poznamenaly další průběh příprav. V našem odboru není zvykem, že by se k veřejně turistické akci ustavoval štáb. Akci mívá na starost jediný člověk, který je plně za ni odpovědný, na druhou stranu má pravomoc žádat ostatní o součinnost především v podobě personální součinnosti, jíž se mu zpravidla ve všech směrech dostane. Tíha odpovědnosti zůstane však na něm. Na mě zůstala i v případě textu propozic, které jsem nemohl konzultovat se svou nejspolehlivější spolupracovnicí, kterou postihla od konce dubna do konce května série nehod - onemocnění jejích dvou dětí a jí samé, takže to dokonce vypadalo na to, že s její pomocí přímo na srazu nebudu moci počítat vůbec.
Za tohoto stavu jsem se tak na konci dubna octl v situaci, kdy jsem neměl diplomy ani razítka, a kdy odbory věděly o srazu pouze z onoho krátkého a nekonkrétního článku ve Zpravodaji. Do situace jsem se navrátil hned 30. dubna, kdy jsem se telefonáty s firmami WIlLLCAP /výroba diplomů/ a Šlégr /výroba razítek/ ujistil, že na objednání hlavně diplomů je sice nejvyšší čas, nikoliv však pozdě. Téhož dne jsem umístil propagaci srazu na svých internetových stránkách. Dne 04. 05. 2004 jsem oficiálně objednal diplomy u firmy WILLCAP. Protože jsem chtěl zabránit zbytečnému plýtvání prostředky odboru, byly předmětem objednávky dotisk diplomů na "Draka", který ovšem předtím dělala jiná firma, a vytvoření a tisk diplomů na druhý den srazu. Definitivně jsem totiž pojal sraz jako dvě akce - v sobotu jako DP a TP "Za trutnovským drakem" a v neděli jako hvězdicovou akci "Za středověkými kupci a rytíři". Byl předpoklad, že opakováním těchto akcí nezávisle na srazu se nám podaří diplomy zužitkovat, což rozhodně nebylo lze předpokládat o diplomech na samotný sraz, jejichž počet se nedal odhadnout, a byla tu reálná hrozba, že většina jich bude vytištěna zbůhdarma. Oba druhy diplomů měly na diplomy srazu "posvětit" otisky razítka srazu. Konečně 06. května 2004 jsem nechal rozeslat pozvánky na sraz všem předsedům odborů nové oblasti a 4 bývalých odborů KČT Jilemnice, Benešova u Semil, Rokytnice n. J. a Vysokého n. J., které byly do 31. 12. 2002 členy naší oblasti a které jsou nyní v oblasti Ještědské, později 09. května jsem poslal tytéž pozvánky elektronickou poštou odborům nové oblasti, jež ohlásily elektronickou adresu. K milé korespondenci těchto dní pak patřila oficiální pozvánka starostce Mladých Buků ze dne 07. května s nabídkou spolupráce.
Příprava prvního dne srazu - turistické akce Za trutnovským drakem probíhala standardním způsobem, takže na poslední schůzi výboru před srazem 12. 05. 2004 mohlo býti shrnuto, že bylo zajištěno vyvěšení plakátů plakátovou službou a otevření jídelny v SLŠ od 7 hodin, že se v Radničních listech objevila propagace akce Za trutnovským drakem, že propozice na "Draka", ale taky i na sraz, byly doručeny na turistické akce Babička a Šmajd Novoměstskem, propozice na "Draka" předtím i na celostátní konferenci a na akci Jarní třicítka. Družstvo Fortis bylo požádáno o zajištění kontroly od 9 do 16 hod. ve formě vlastního razítka a o prodej piva, limonády a párků účastníkům s tím, že odbor hradí proti jednomu lístku účastníkům 5 Kč atd.
Další průběh do uskutečnění srazu byl již zcela bezproblémový: 14. května firma WILLCAP zpracovala po konzultaci se mnou definitivní podobu diplomů, 17. května jsem objednal razítka u firmy Šlégr, která mi již 19. května poslala elektrickou formou náhled razítek. Ty jsem si vyzvedl 24. května a diplomy 25. května. Podařilo se mi vyřešit menší problémy s nedělní částí srazu kontaktováním bývalé členky odboru M. Novotné, která velice pomohla při přípravě a později v neděli svou osobní účastí, prostřednictvím Ing. J. Skalkové, jejíž poměry se výrazně zlepšily, se podařilo zajistit i WC ve škole.
Stručný průběh srazu je popsán výše, takže jen stručně k událostem ze zákulisí. Vpravdě psychickým odpočinkem bylo pro mě v pátek před srazem značení velké části trasy od Nových Domků po silnici přes Libeč, údolí Líčné do Malého Křenova, při němž se mi definitivně ulevilo, když jsem se skutečně přesvědčil, že lávka přes Líčnou bezpečně stojí. Maruška a Vláďa později zjistili, že značení přes pochod vydrželo, nikdo k němu také neměl výhrady. Značení včetně cesty ze Zelené louky přes Bučinu do Nových Domků a návratu z Malého Křenova přes Stachelberg zpět na Zelenou louku/ mi trvalo od 10,15 do 15,15 hod. Ubytování v Gorkého ulici začínalo od 16,30 hod., naštěstí jsem měl domluveno s Petrem Kuncm z KČT Úpice, bydlícím v Trutnově, že na začátku zaskočí za mě, takže jsem mohl přijet po 17. hodině. Posléze poprávu odešel s TOM zmíněného odboru na vlastní akce, pročež jsem ubytování zajišťoval až do 21 hodin, jen jsem si dvakrát odskočil na chvíli do hospody U kapličky přes ulici. Poté jsem nechal klíč zevnitř v zámku sokolovny s tím, že jej ráno přinese Mirek Vořechovský. Po dobu ubytování jsem se mohl alespoň seznámit s ubytovanými, jichž bylo požehnaně celkem 25, z nich bylo ovšem 13 z TOM KČT Úpice.

sláva! sraz je zachráněn, totiž alespoň jeho první dne, lávka přes Líčnou je totiž na místě! Foto: L. Šlosar

Sobota probíhala bez problémů standardně jako každá akce Za trutnovským drakem, při ní jsem se většinou věnoval společenským povinnostem. Protože nemám rád formálnosti, rozhodl jsem se upustit od slavnostního zahájení srazu, v úzkém foyer internátu SLŠ by narušilo v 8 hodin prezentaci a většinu přítomných by ani nezajímalo. Večer jsem ještě chvíli poseděl do 21 hod. s několika účastníky v hospodě U kapličky a odjel domů.

podobné akce by nebyly myslitelné bez lidí dobré vůle jako Marušky z Trutnova /vpravo/, která se po oba dny rozhodující mírou podílela na pořádání srazu, a Zdeňka z Janských Lázní, jež se vytrvale programu obou dní zúčastňovala. Foto: L. Šlosar

V neděli jsem vyspalý šel v pokoji v 08,30 hod. do Mladých Buků. Sebou jsem přinesl z domova i igelitové pytle pro sběr odpadků. Na začátku druhého dne vyplavaly na povrch dva nedostatky: 1/ v propozicích na sraz sice bylo na druhé straně psáno, že prezentace hvězdicové akce je od 09,30 do 12 hod., nicméně v kostře programu na titulní straně bylo nešťastně uvedeno "účast na hvězdicové akci od 7 do 10 hodin", což někteří pochopili nikoliv jako průběh ale právě jako dobu prezentace, 2/ se SHŠ Rebels jsem si dal sraz v 09,30 hod. s tím, že začátek vystoupení je od 10 hodin, její členové se mírně opozdili a výstava kulis jim trvala okolo třičtvrtě hodiny, takže začátek se opozdil až téměř na 11 hodin, navíc po delší dobu trvala soutěž pro děti, takže slibně se scházející především místní účastníci se rozešli ještě před produkcí. Vlastní průběh to vcelku nepoškodilo, protože zůstali především členové TOM KČT Úpice, několik místních dětí a my pořadatelé, takže nakonec zavládla spokojenost, neb působení skupiny bylo opravdu individuální. Koneckonců, zdařilé vystoupení Rebels tak nakonec bylo určeno opravdu především pro účastníky srazu, byť to byli převážně právě děti z Úpice a Radvanice.

program druhého dne v Mladých Bukách se uskutečnil také zásluhou Jany z Buků, jež - stejně jako Miládka od tamtéž - držela kontakt s místní lidosprávou. Foto: L. Šlosar


druhý den srazu splnil svůj účel v tom, že zaujal především děti, škoda jen, že se nezdařilo dík nezkušenostem jeho průběh časově sladit. Foto: L. Šlosar

Nakonec jsme prohlédli školu, zda tu nezůstaly nějaké děti, posbírali papírky, jichž tu nezbylo mnoho, a já jsem svěží v pohodě odešel jako poslední po půl druhé domů. Celý sraz však pro mě skončil tím, že jsem byl k večeru stižen střevní chřipkou, po které jsem se dostal do práce až za týden v pondělí.
Můj E-mail: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 1.4.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem