V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


free html hit
counter
Archiv reportáží mých přátel v členění dle autorů


Ten, jenž nechce se probírat následujícím úvodním líčením, jež však přece mnohé mnohým osvětlí, a jenž pílí rovnou k tomu svému oblíbenému autoru, nechť rovnou klikne in medias res sem:.
Ti, kteří pokračují ve čtení dále, jistě se mnou budou souhlasit v tom, že na turistice je okouzlující i to, že má z různých pohledů mnoho podob - třeba podle přesunových prostředků dělí se především na pěší, na provozovanou na kolech či na běžkách, podle cíle jejího provádění může býti kondiční nebo naopak poznávací, obě složky se samozřejmě více či méně prolínají, z pohledu jejích účastníků může být prováděna individuálně /což je někdy nejlepší, protože nikdo nikomu do ničeho nekibicuje a nenutí ho k rychlejšímu či pomalejšímu tempu, nebo jít tudy, když dotyčný chce jít jinudy/, s přáteli stejného zaměření /což se bohudík vyskytuje stále a při souznění přináší zážitky nejkrásnější/, rodinná /kteroužto turistiku považuji za nejsympatičtější, ale děti většinou odrůstají rychle, a doba je taková, že je odvádí k zálibám, jež s turistikou nemají nic společného, takže nebohý rodič může jen doufat, že nejde o záliby mající trvalý negativní dopad na potomka/ či v párech /jež se snad vyskytuje pouze u nás relativně starších, ty mladší pospojuje dost často jen to jediné nežli společné záliby, však tato skutečnost je také jedním z mnoha důvodů nestability vzájemných vztahů/.
V reportážích, či chcete-li ve vyprávěních, uvedených na těchto stránkách, zastoupeny jsou všechny druhy turistiky, ať již děleny jsou podle toho či onoho kritéria. Věřím, že zvláště, byť řídké, reportáže z rodinné či párové turistiky, povzbudí a inspirují, třeba pouhým konstatováním, že to jde, jen v prvním příkladě - při současné v liberální společnosti omezené "jurisdikci" rodičů, jež by však stejně ničeho nespravila, neb zájem o věc nelze vynutit žádnou mocí, tedy ani rodičovskou - je potřeba přilákat osobním příkladem a hlavně zaujmout, ve druhém pak hledat toho správného partnera, byť jedná se o hledání v kupce sena, jo takhle najít partnera pro konzumaci něčeho, to by bylo snazší pátrání, nebuďme však zapšklí, nýbrž objektivní a řekněme si, že dnes je zase naopak větší prostor pro hledání partnera dýchajícího na stejné vlně - především skrze internet.
Protože na tyto stránky dostane se - jak věřím - široké spektrum zájemců o turistiku, jistě ne každého zaujmou všechny reportáže, ale onen typ, jenž je mu více šitý na tělo - ať z toho či onoho pohledu, někoho zaujme líčení pochodů, onoho zase třeba reportáže z rodinné turistiky.
Nemá smyslu všechny reportáže členit z jednotlivých hledisek, výsledek by stejně nebyl přesný. Každý častý návštěvník se dle mého názoru spíše chytne jako pomocného kritéria autora té které reportáže, protože podle ní většinou nalezne, co hledá. Tak například v reportážích Jana z Jičína lze s vysokou mírou pravděpodobností nalézt vyprávění z rodinné turistiky, v reportážích Alči a Jardy z Trutnova příklady turistiky párové, Maruška Beruška dokonce publikovala reportáž o pochodu s miminem.
K tomu je třeba ještě přičíst skutečnost, že s přibývajícím počtem reportáží lze také očekávat dříve nepravděpodobnou možnost, že čtenáři přicházejí na tyto stránky dokonce již za svým oblíbeným autorem - jako třeba do divadla na Donutila nebo na Janžurovou nebo na fotbal na Jágra nebo Pavla Horvátha. I proto každý z autorů zaslouží si pod svým jménem seznam vytvořených děl. Připomeňme si nejprve, že prvotní dělení autorů reportáží vyplývá již z jejich umístění na těchto stránkách:
  • reportáže z výletů mého mateřského odboru KČT Lokomotiva Trutnov /různí autoři/ - doporučuji především jako inspiraci starším turistům, kterým nejde o lámání rekordů, kterým dokonce postačují výlety do blízkého okolí a kteří především ke stáru - často opomenuti svými nejbližšími - hledají spřízněné duše
  • mé reportáže - jejich obsah postupně pohybuje se od líčení putování na dlouhých trasách po spíše poznávací turistiku, trochu okořeněné, možná přesolené o glosy a úvahy, spíše čerpají ze zážitků z turistiky individuální, s přáteli, zřídka i párové
  • konečně již řečené reportáže mých přátel, či alespoň kolegů, v nichž naleznete všechny druhy turistiky vylíčené shora, kteréžto druhy máte jistě již vytipovány dle toho kterého autora či u nichž jste si již příslušného autora oblíbili natolik, že na něho na tyto stránky chodíte, ano jako třeba do divadla na Donutila nebo na Janžurovou nebo ve sportu na Messiho nebo Jágra.
Všem, kteří se v předešlém dosti složitém výkladu poznávají co konzumenti, vyšel jsem vstříc v tom ohledu, že jsem pro ně připravil právě členění reportáží mých přátel - či alespoň spřízněných kolegů - dle autorů.
Toto členění pak mějž ještě jeden vedlejší účinek - budiž pochopeno jako mé poděkování /a jistě i vděčných čtenářů/ všem mým přispěvovatelům, jako pro ně povzbuzující a pro mnohé z nich překvapivé shrnutí oslnivých výsledků jejich publicistické a literární činnosti a také jako povzbuzení k tomu, aby ve své činnosti i nadále neutuchali, a pokud snad přece načas utuchli, aby se ke své bohulibé a prospěšné činnosti alespoň občas a dle své chuti navraceli. A pokud snad někoho dalšího z okruhu mých známých níže uvedený přehled přilákání k tomu, aby i on přispíval svými vyprávěními, bude smysl dále uvedeného seznamu napěchován až po symbolický jeho okraj.
A na úplný závěr tohoto sáhodlouhého, nicméně snad smysluplného povídání bych chtěl vzpomenout jediného přispěvovatele, který stoprocentně na tyto stránky již bohužel nepřispěje, skvělého člověka, turistu, chodce a funkcionáře KČT Mirka z Kryblice.

Reportáže mých přátel dle členění podle autorů můžete hledat takto:
Nejprve si vyhledáte kliknutím příslušného autora v následujícím seznamu a v jeho rámci si pak najdete příslušný článek v chronologickém sledu :

Alča z Trutnova - 25 příspěvků /z toho 25 jako spoluautorka/
Alena z Jičína - 6 příspěvků
Honza z Lomnice n. P. - 1 příspěvek
Jan z Jičína - 104 příspěvky
Jan ml. z Jičína - 2 příspěvky /z toho 2 jako spoluautor/
Jana z Buků - 4 příspěvky
Jarda z Trutnova - 25 příspěvků /z toho 25 jako spoluautor/
Jarda ze Stěžer - 8 příspěvků
Jožina z Čisté - 1 příspěvek
Lukáš z Jičína - 5 příspěvků /z toho 2 jako spoluautor/
Maruška Beruška - 36 příspěvků
Máša z Vrchoviny /z Nové Paky/ - 17 příspěvků
Milan z Nového Města n. M. - 1 příspěvek
Mirek z Kryblice - 1 příspěvek
Míša z Buků - 2 příspěvky
Vít z Trutnova - 1 příspěvek
Vláďa z Jilemnice /z Kruhu/ - 7 příspěvků


Přehled je uváděn v tomto členění: 1/ název článku, 2/ akce, 3/ datum

¨
Alča z Trutnova
28. 03. 2009     Českým rájem za deště i sluníčka/ s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem
02. 05. 2009 Švédský vrch jako Bermudský trojúhelník /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Hadařská pětadvacítka
03. 10. 2009 Hádání se s itinerářem /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Mladobucká padesátka
24. 10. 2009 Mlžnými zákoutími Jestřebích hor /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Pojďte s námi
06. 02. 2010 Zmrzlý Čepelka tentokrát skutečně dostál svému jménu /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Za zmrzlým Čepelkou
05. 03. 2011 Přes Lanšperk a Žampach /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Hledání Stromoucha
27. 03. 2010 Počasí nakonec ukázalo vlídnou tvář /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Pochod Českým rájem putování za Rumcajsem
26. 06. 2010 Radost z poznání nové krajiny v závěru /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Po stopách bojů r. 1866
29. 08. 2010 Z Kuksu na Zvičinu /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Výlet do Podkrkonoší
04. 09. 2010 Za houbami po skvělém značení /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Podzimním Královédvorskem
02. 10. 2010 Plyšákům v ústrety
/s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Mladobucká padesátka
23. 10. 2010 Kumburk /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Výlet do Podkrkonoší
30. 10. 2010 Rotštejn /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Výlet do Českého ráje
19. 02. 2011 Hustá zima na Lomnicku /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Zimní výstup na horu Tábor
26. 03. 2011 S improvizací přes Hrdoňovice a s přídavkem na Valdické bráně /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem
30. 04. 2011 Nečekaná samota za Bysterskými Doly /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Cikánské toulky Ohnišovem
18. 06. 2011 Okolím Miletína dosud nepoznaným/s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Pochod Karla Jaromíra Erbena
25. 06. 2011 Oblast Příhrazských skal /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Výlet do Českého ráje
25. 06. 2011 Putování po Zlaté stezce Českého ráje /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Vícedenní výlet do Českého ráje
10. 09. 2011 Známé tváře a přátelské úsměvy na Královédvorsku /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Podzimním Královédvorskem
17. 09. 2011 Souboj s náročným terénem i poničeným značením pochodu /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Teplicko adršpašská 33
24. 09. 2011 Loukami a lesy v okolí Stárkova /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Katovská třicítka
29. 10. 2011 Podzimní putování přes vrch Vyskeř, hrad Kozlov do Svijan /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Výlet do Českého ráje
05. 11. 2011 Zvlněnou krajinou Novopacka /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Poslední pochod roku
28. 01. 2012 Na obou svazích nad Východním potokem /s Jardou z Trutnova jako spoluautorem/
Memoriál JIndry Axmana - /pěšky/
Alena z Jičína
27. 06. 2010 Na Štěpánku a do Pasek nad Jizerou
Výlet do západních Krkonoš
03. 07. 2010
Za vodou tichou a burácející
Výlet do Jizerských hor
18. 08. 2010 V okolí Karpacze
Výlet do polských Krkonoš
25. 09. 2010 Lvím dolem
Výlet do Krkonoš
02. 10. 2010 Tanvaldský Špičák
Výlet do Jizerských hor
09. 10. 2010 Hazmburk
Výlet do Poohří
Honza z Lomnice n. P.
17. 06. 2006 Výlet s atrakcemi všeho druhu
Výlet odboru KČT Lomnice n. P. do Žďárských vrchů
Jan z Jičína
16. 08. 2007 Lístek ze Železných hor
Výlet do Železných hor
11. 11. 2007 Přes Dvoračky
Výlet do Krkonoš
15.- 16. 12. 2007 Předvánoční víkend
Výlety do Jizerských hor - předvánoční zamyšlení/lyže/
23. 02. 2008 Mezi Labem a Úpou
Výlet na Trutnovsko
15. 03. 2008 Mezi Třemošnicí a Chrudimí
Výlet na Chrudimsko
19. 04. 2008 Návrat do důvěrně známé poklidné krajiny
O Žižkův štít
07. 06. 2008 Mezi Jizerou a Kozákovem
Líšenské pochody Českým rájem
22. 06. 2008 Přes tři hrady
Výlet do Podorličí
28. 06. 2008 Po místech krutých bojů a idealizovaného dětství jedné spisovatelky
Po stopách bojů z roku 1866
20. 07. 2008 Přes Suchý vrch
Výlet na Suchý vrch a do jeho okolí
26. - 27. 07. 2008 Dva dny v Jeseníkách
Pobyt v Jeseníkách
09. 08. 2008 Na počest Jiřího Lukse
Račí stezkou
23. 08. 2008 V poklidu jizerském
Výlet do Jizerských hor
30. 08. 2008 V Orlických horách
Výlet do Orlických hor
20. 09. 2008 Zase v Jizerských horách
Výlet do Jizerských hor
04. 10. 2008 Na Rýchorách
Výlet do Krkonoš
01. 11. 2008 Mezi Metují a Stěnavou
Výlet na Broumovsko
15. 11. 2008 Mezi Smědou a Desnou
Výlet do Jizerských hor
26. 12. 2008 Štěpánský výšlap
Výlet do okolí Jičína
27. 12. 2008 V zimě v Jizerských horách
Výlet do Jizerských hor - na lyžích
01. 01. 2009 Novoroční výšlap
Výlet na Novopacko
10. 01. 2009 Na běžkách přes Zvičinu
Lyžařský přejezd Zvičiny - na lyžích
17. 01. 2009 Přes Staropacké hory
Zimní přechod Staropackých hor
24. 01. 2009 Hory bez hranic
Výlet do Jizerských hor - na lyžích
07. 02. 2009 V zimě na Jizerce
Výlet do Jizerských hor v rámci výletu odboru KČT Jičín - na lyžích
12. 02. 2009 Mezi Bedřichovem a Kořenovem
Výlet do Jizerských hor - na lyžích
28. 03. 2009 Rodinné kino o Českém ráji na padesátikilometrovém pásu
Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem
04. 04. 2009 Zážitky tentokráte z jiných koutů Podkrkonoší
První jarní kilometry
11. 04. 2009 Mezi Poličkou a Čachnovem
Výlet do Vysočiny
02. 05. 2009 Přes Jizerku
Výlet do Jizerských hor
09. 05. 2009 Z Náchoda na Žaltman
Výlet do Jestřebích hor
06. 06. 2009 V údolí Krounky
Výlet na Chrudimsko
13. 06. 2009 Mezi Štětím a Mšenem
Výlet na Kokořínsko
27. 06. 2009 V Orlických horách
Výlet do Orlických hor
25. 07. 2009 Na kole v Železných horách
Výlet do Železných hor - - na kole
01. 08. 2009 Na Kokořínsku
Výlet KČT Jičín na Kokořínsko
05. 08. 2009 Na kolách Jizerskými horami
Výlet do Jizerských hor - - na kole
/08. - 09. 08. 2009/ Na stráních Králického Sněžníku
Výlet do Rychlebských hor a na Králický Sněžník
15. 08. 2009 Cyklotrasa do Svatojiřského lesa
Výlet na Mladoboleslavsko -
06. 09. 2009 Za Pecí ale v Krkonoších
Výlet do Krkonoš
12. 09. 2009 Na kole Podkrkonoším
Výlet do Podkrkonoší - - na kole
26. 09. 2009 Malebnou krajinou podzimního Novopacka
Novopacké pochody
10. 10. 2009 Mezi Smědou a Kamenicí
Výlet do Jizerských hor
31. 10. 2009 Přes Kozákov a Tábor
Výlet do Českého ráje
07. 11. 2009 Překrásnými kouty našeho Podkrkonoší
Poslední pochod roku
14. 11. 2009 Přes Kopaninu a Zbirohy
Výlet do Českého ráje
17. 11. 2009 Ze Sobotky do Jičína
Výlet do Českého ráje
21. 11. 2009 Z Rokytnice do Letohradu
Výlet do Orlických hor
05. 12. 2009 Přes Kozlovský kopec
Výlet na Českotřebovsko
12. 12. 2009 Mezi Rožďalovicemi a Jičínem
Výlet na Jičínsku
09. 01. 2010 Přes Zvičinu v čase sněhových bouří
Lyžařský přejezd Zvičiny - /pěšky/
16. 01. 2010 Z Roztok u Jilemnice do Jičína přes Staropacké hory
Lyžařský přejezd Staropackých hor na lyžích/ /
17. 02. 2010 Přejezd Jizerských hor z Oldřichova do Kořenova
Výlet do Jizerských hor /na lyžích/
21. 02. 2010 Na běžkách pod Táborem
Výlet do Podkrkonoší/na lyžích/
27. 03. 2010 Příjemná sobota v důvěrně známých koutech Českého ráje
Pochod Českým rájem putování za Rumcajsem
03. 04. 2010 Okolo Trutnova na Bílou sobotu velikonoční
První jarní kilometry
10. 04. 2010 V Lužických horách za počasí vskutku aprílového
Výlet do Lužických hor
17. 04. 2010 Mezi Třemošnicí a Hlinskem
Výlet do Železných hor
24. 04. 2010 Se zpestřením na Zvičině
O Žižkův štít
06. 05. 2010 Na kole Českým rájem
Výlet do Českého ráje - na kole
08. 05. 2010 Na Sněžku z různých míst
Výlet do Krkonoš
15. 05. 2010 Svátek turistiky
Praha - Prčice, ale také odjinud
22. 05. 2010 Všechny cesty vedly na Valdštejn
Putování na Valdštejn
29. 05. 2010 Z Harrachova do Harrachova
Výlet do Krkonoš
05. 06. 2010 Přes Devět skal
Výlet do Žďárských vrchů
20. 06. 2010 Přes Hnědý vrch
Výlet do Krkonoš
05. 07. 2010 Pod Zadním Plechem
Výlet do západních Krkonoš
31. 07. 2010 Na kole Podkrkonoším
Výlet do Podkrkonoší - na kole
07. 08. 2010 Výstup na Radhošť
Výlet do Beskyd
19. 08. 2010 Do hor ze Strážného
Výlet do Krkonoš
21. 08. 2010 Přes Velký Javorník
Výlet do Beskyd
18. 09. 2010 Na kolech na Zvičinu
Turistická pouť na Zvičinu - Loučení s létem
25. 09. 2010 Na Sněžku
Výlet do Krkonoš
02. 10. 2010 V Pavlovských vrších
Výlet na jižní Moravu
27. 10. 2010 Ze Semil do Jičína
Výlet do Českého ráje
26. 12. 2010 Štěpánský výšlap
Výlet na Kumburk
01. 01. 2011 Nový rok u Žehrovky
Výlet do Českého ráje
08. 01. 2011 Přes Zvičinu
Zimní přejezd - přechod Zvičiny - pěšky
15. 01. 2011 Z Martinic do Jičína přes Staropacké hory
Zimní přechod Staropackých hor
20. 02. 2011 Na běžkách v Krkonoších
Výlet do Krkonoš - na lyžích
12. 03. 2011 Brdskými lesy na konci vlády paní Zimy
Se Startem na start
21. 03. 2011 Jarní cyklotrasa Jičínskem
Výlet na Jičínsko - na kole
26. 03. 2011 O radostech z putování důvěrně známou krajinou
Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem
02. 04. 2011 Probouzející se krajinou kolem Trutnova
První jarní kilometry
16. 04. 2011 Česká Třebová má hezké okolí
Pardubická podkova
23. 04. 2011 Krajinou rozkvetlého Podkrkonoší
O Žižkův štít
24. 04. 2011 O Hodu Božím na Sněžku
Výlet do Krkonoš
07. 05. 2011 Aspoň v dohledu dávno již odvátého dětství
Babička
04. 06. 2011 Na kole zemí českou i polskou
Výlet do Polska - na kole
18. 06. 2011 Na Sněžku s kufříkem
Výlet do Krkonoš
02. 07. 2011 Pod Stohem
Výlet do Krkonoš
06. 08. 2011 Rozloučení s Petrovou boudou
Výlet do Krkonoš
13. - 20. 08. 2011 Střípky z Drahanské vrchoviny
Vícedenní výlet na Drahanskou vrchovinu
17. 09. 2011 Cestou P. Josefa Toufara
Výlet do Vysočiny
24. 09. 2011 Okolím Duchcova
Pochod Karla Líma
28. 09. 2011 Vraními horami
Výlet do Vraních hor
15. 10. 2011 V krásné krajině pod Orlickými horami
Podorlický šmajd
22. 10. 2011 Nový pochod v Podkrkonoší
Memoriál Miroslava Petiry
29. 10. 2011 Třívěžové putování
Výlet do Jizerských hor
10. 12. 2011 Do Mnichova Hradiště z Borku přes Olšinu
Předsilvestrovské setkání členů, přátel a příznivců turistiky v Českém ráji
28. 12. 2011 Nové Paky přes Kumburk do Jičína
Vánoční výstup na Kumburk
01. 01. 2012 Vzhůru na Kozákov!
Novoroční výstup na Kozákov
01. 01. 2012 Na Labskou louku na běžkách
Výlet do Krkonoš - na lyžích
18. 02. 2012 Po zajímavých vodních stavbách
Sezemické akvadukty
Jan ml. z Jičína
21. 05. 2011 Do Prčic na dva způsoby /s Lukášem z Jičína jako spoluautorem/
Praha - Prčice, ale také odjinud
07. - 09. 07. 2011 Expedice Hrubý Jeseník /s Lukášem z Jičína jako spoluautorem/
Vícedenní výlet do Jeseníků
Jana z Buků
15. 07. 2000 V neočekávané společnosti
Cestami Kamila Maršálka
07. 10. 2000 Přes tři hrady a čtyři hospody
Přes tři hrady
04. 05. 2002 S duchem dědy v zádech
Babička
19. 05. 2007 Mezi proudy
Praha - Prčice, ale také odjinud
Jarda z Trutnova
28. 03. 2009     Českým rájem za deště i sluníčka/s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem
02. 05. 2009 Švédský vrch jako Bermudský trojúhelník /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Hadařská pětadvacítka
03. 10. 2009 Hádání se s itinerářem /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Mladobucká padesátka
24. 10. 2009 Mlžnými zákoutími Jestřebích hor /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Pojďte s námi
06. 02. 2010 Zmrzlý Čepelka tentokrát skutečně dostál svému jménu /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Za zmrzlým Čepelkou
05. 03. 2011 Přes Lanšperk a Žampach /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Hledání Stromoucha
27. 03. 2010 Počasí nakonec ukázalo vlídnou tvář /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Pochod Českým rájem putování za Rumcajsem
26. 06. 2010 Radost z poznání nové krajiny v závěru /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Po stopách bojů r. 1866
29. 08. 2010 Z Kuksu na Zvičinu /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Výlet do Podkrkonoší
04. 09. 2010 Za houbami po skvělém značení /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Podzimním Královédvorskem
02. 10. 2010 Plyšákům v ústrety
/s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Mladobucká padesátka
23. 10. 2010 Kumburk /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Výlet do Podkrkonoší
30. 10. 2010 Rotštejn /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Výlet do Českého ráje
19. 02. 2011 Hustá zima na Lomnicku /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Zimní výstup na horu Tábor
26. 03. 2011 S improvizací přes Hrdoňovice a s přídavkem na Valdické bráně /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem
30. 04. 2011 Nečekaná samota za Bysterskými Doly /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Cikánské toulky Ohnišovem
18. 06. 2011 Okolím Miletína dosud nepoznaným/s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Pochod Karla Jaromíra Erbena
25. 06. 2011 Oblast Příhrazských skal /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Výlet do Českého ráje
25. 06. 2011 Putování po Zlaté stezce Českého ráje /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Vícedenní výlet do Českého ráje
10. 09. 2011 Známé tváře a přátelské úsměvy na Královédvorsku /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Podzimním Královédvorskem
17. 09. 2011 Souboj s náročným terénem i poničeným značením pochodu /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Teplicko adršpašská 33
24. 09. 2011 Loukami a lesy v okolí Stárkova /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Katovská třicítka
29. 10. 2011 Podzimní putování přes vrch Vyskeř, hrad Kozlov do Svijan /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Výlet do Českého ráje
05. 11. 2011 Zvlněnou krajinou Novopacka /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Poslední pochod roku
28. 11. 2012 Na obou svazích nad Východním potokem /s Alčou z Trutnova jako spoluautorkou/
Memoriál JIndry Axmana - /pěšky/
Jarda ze Stěžer
21. 04. 2007 Se spolehlivými průvodci na dálku
Líšnický puchýř
28. 04. 2007 Turistická siesta v okolí Jaroměře
Pochod okolo Jaroměře
02. 06. 2007 Hurá na Kozákov
Líšenské pochody Českým rájem
05. 07. 2007 Poručíme větru dešti
Výlet po Okruhu Boženy Němcové - na kole
08. 09. 2007 Ulov si svůj oběd aneb Za pstruhy do Pstružné
Výlet na česko-polského pomezí - na kole
19. 04. 2008 Jak jsme dobyli Březinku
Okolo pevnosti
01. 05. 2009 Vojenským prostorem Libavá křížem krážem
Bílý kámen - - na kole
09. 05. 2009 Do kopce z kopce
Moravianská padesátka - - na kole
Jožina z Čisté
08. 05. 1999 Na své si přišli nejen labužníci, ale i romantici
Sraz turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší
Lukáš z Jičína
06. 09. 2008 Z Rokytnice do Pece
Výlet do Krkonoš
16. 05. 2009 Pro botičku přes půlku Čech za jediný den
Praha - Prčice, ale také odjinud
21. 04. 2011 V Krkonoších s posledními zbytky sněhu
Výlet do Krkonoš
21. 05. 2011 Do Prčic na dva způsoby /s Janem ml. z Jičína jako spoluautorem/
Praha - Prčice, ale také odjinud
07. - 09. 07. 2011 Expedice Hrubý Jeseník /s Janem ml. z Jičína jako spoluautorem/
Vícedenní výlet do Jeseníků
Maruška Beruška
22. 10. 2005 Hurá z Bohuslavic do okolí Trutnova
Pojďte s námi
28. 01. 2006 Vlnění se zasněženou krajinou
Memoriál Jindry Axmana
04. 02. 2006 Turistické hemžení na Rýchorách
Lyžařský přejezd Rýchor
11. 02. 2006 Za lyžařskou romantikou až na západní okraj Krkonoš
Ve stopě první středoevropské padesátky
11. 03. 2006 Pochodování v zimním aprílu
Plnění OTO Královédvorsko
10. 06. 2006 Šedesátka v pohodě i se vzpomínkami
Pochod Hanče a Vrbaty
19. 08. 2006 Po vlastní trase s glejtem Krakonošova království
Šmajd naším okolím
23. 09. 2006 Nemělo to chybu
Podzimní přírodou Podkrkonoším
21. 10. 2006 Krásný den v Českém ráji
Českým rájem podzimem s kacanovským Sokolem
16. - 19. 11. 2006 "Poslední puchýř" ve znamení rozhleden
Za posledním puchýřem
13. 01. 2007 V Čelakovicích i na horách pěšky jako za vozem
Pochod tříkrálový
10. 02. 2007 Letem světem /přes Mexiko a Bosnu/
Ve stopě první středoevropské padesátky
03. 03. 2007 Malé hody pod Lanšperkem
Hledání Stromoucha
01. 09. 2007 Na nejnižší rozhlednu
Výlet na Semilsko
19. 01. 2008 Na útěku před deštěm do Českého ráje
Výlet do Českého ráje
09. 08. 2008 Před deštěm do Polska
Toulky Machovskem
11. 10. 2008 Časem zpátky do pohádky /Soukromý výlet podle Toulavé kamery na výstavu na Staré Hrady/
Výlet do Krkonoš
14. - 16. 11. 2008 Puchýřový triptychon ze severních Čech
Za posledním puchýřem
28. 02. 2009 Kolem Jizery za prvními bledulkami
Výlet do Českého ráje
13. 06. 2009 Z Kruhu do Kruhu přes Kotel
Pochod Hanče a Vrbaty
23. 01. 2010 Na lyžích do ledového baru
Výlet na pomezí Jizerských hor a Krkonoš - na lyžích /
12. 06. 2010 Na rekordní šedesátce
Pochod Hanče a Vrbaty
23. - 31. 07. 2010 Vandropis - Chrudimka 2010 - pořadatel KČT Střížkov Praha
DEP Putování po řekách - Chrudimka
21. 08. 2010 Tajuplným Kittelovskem
Výlet na pomezí Jizerských hor a Českého ráje
09. 10. 2010 Podzimní toulání Orlickými horami
Výlet do do Orlických hor
10. 10. 2010 Křížovou cestu 21.století "Příběh utrpení a nadějí člověka"
Výlet do Kuksu
30. 10. 2010 Historickým Kutnohorskem
Výlet do středních Čech
12. - 14. 11. 2010 Krajem slivovice opilí však pouze turistikou
Za posledním puchýřem
05. 03. 2011 Jarním Podorlickem
Výlet do Podorličí
23. 04. 2011 Okolím Hořic v čase předvelikonočním
O Žižkův štít
30. 04. 2011 Živá voda z Jestřebích hor pro Pepíka
Hadařská pětadvacítka
07. 05. 2011 S babičkou na "Babičce"
Babička
02. 07. 2011 Z Broumova do Červeného Kostelce
Červenokostelecká stovka - kratší trasa
22. - 30. 07. 2011 Vandropis - Ohře 2011
DEP Putování po řekách - Ohře
20. 08. 2011 Sobotní triatlon
Šmajd naším okolím
11. 02. 2012 Prahou masopustní
S Valentýnem na Valentýnku
Máša z Vrchoviny, nyní z Nové Paky
12. 05. 2001 Jak jsem oslavila svátek matek
Krvavej Čepelka
28. 07. 2001 Celý den "Palermo"
Krajem zapadlých vlastenců
25. 06. 2005 Od třešně k třešni
Po stopách bojů r. 1866
05. 11. 2005 Pochod ve vzpomínkách na Karla
Poslední pochod roku
08. 04. 2006 Jak jsme pochodovali z Lomnice do Lomnice
Jarní pochod Podkrkonoším a Českým rájem
17. 03. 2007 Jak jsem se vypravila na bledule
výlet do okolí Jičína
29. 09. 2007 Reportáž z bloku našich dopisovatelů zčerstva vytržená
Novopacké pochody
05. 01. 2008 Zimní dobytí Zvičiny
Lyžařský přejezd Zvičiny /pěšky/
26. 01. 2008 Ouvertura k vydařené zpěvohře
Memoriál Jindry Axmana /pěšky/
17. 05. 2008 Strastiplné putování nejen po Loupežnické pěšině
Loupežnickou pěšinou
31. 05. 2008 Žhavé putování za drakem
Za trutnovským drakem
28. 03. 2009 Souboj s bahnem v Českém ráji
Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem
/05. 09. 2009/ Velké dobrodružství na Černé hoře
Rudnickej vejšlap
29. 05. 2010 Skrze močály a vstříc zdivočelým bikerům
Za trutnovským drakem
28. 05. 2011 Kolem vraního hnízda dokola
Za trutnovským drakem
09. - 10. 09. 2011 Proč mě U medvěda nechtějí?
Lanškrounská kopa
17. 09. 2011 Oslavenci muselo znít v uších
Kam nedošel velbloud
Milan z Nového Města n. M.
19. 11. 2011 Na trase šestnácti kilometrů
Za posledním puchýřem
Mirek z Kryblice
19. 05. 2007 Se smrdutým skunkem v botě a co tomu předcházelo
Praha - Prčice, ale také odjinud
Míša z Buků
28. 10. 2000 Průvodkyní po Jestřebích horách
Pojďte s námi
01. 05. 2005 31 vyvolených: Cesta za dobrodružstvím
autobusový zájezd odboru KČT Trutnov na Pardubicko
Vít z Trutnova
22. 10. 2011 Důstojná vzpomínka
Memoriál Miroslava Petiry
Vláďa z Jilemnice /z Kruhu/
22. 08. 1998 Na srazech psi nekoušou
Poříčská čtyřicítka
24. 04. 1999 Deštivá premiéra
Jarním Podzvičinskem
19. 06. 2004 Exkurs do Kačenčiny pohádkové říše
plnění podmínek soutěže "Kačenčina říše"
14. 05. 2005 Setkání turistů ve Smiřicích s pořádnou porcí kilometrů navíc
Setkání turistů ve Smiřicích
01. 04. 2006 Na kontrole ve Rtyni
První jarní kilometry
24. 02. 2007 Od Ještědu k Jizeře
Výlet do Podještědí a Pojizeří
03. 09. 2011 Opožděné bycha honění přírody jihovýchodně od Prahy
Loučení s prázdninami na zámku Berchtold


Můj E-mail:
slosar@zpa.cz
Jsi od 01.04.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem