V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


free html hit
counter
Archiv reportáží mých přátel


Úvod
1998 - 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Úvod

Motto:

Werich: "..... No já nevím - oni mi nic nenapíšou takhle ... snad maj dojem, že bych třeba poznal, že to je blbý nebo něco takovýho.."
Horníček:" Proč nenapíšete něco vy ?"
Werich:"" Protože mám dojem, že voni by poznali, že je to blbý."

forbína Interview ze hry Voskovce a Wericha Těžká Barbora


Milí návštěvníci, pokud nechcete číst následující úvod a zamýšlíte rovnou přejít na přehled reportáží mých přátel v závěru tohoto povídání, klikněte si prosím hnedle sem.
Přece si však myslím, že nezaškodí, jestliže vydržíte a v dalších několika řádcích se seznámíte s následujícím mým projektem i s jeho genesí. Kdo se pilně začte do mých reportáží u turistických akcí, jež si pro změnu může vyhledat zde, kdo se prokouše mým tolik inspirujícím líčením turistických zážitků, úsporným, leč výstižným popisem české krajiny, nenápadnými, ale přiléhavými charakteristikami mých turistických souputníků, mými pronikavými postřehy a duchaplnými závěry, zcela určitě se dobéře k závěru, že podstatná část toho, co jsem napsal, představuje v kategorii turistických reportáží namnoze absolutní a nepřekonatelný vrchol …….. drzosti a stupidity.
Poháněn proto špatným svědomím, založil jsem, abych čtenáře nějak odškodnil, následující projekt, vlastně jakousi nadaci na podporu srozumitelně píšících autorů.
Popudem k projektu byla mi dnes již legendární reportáž od Jany z Buků S duchem dědy v zádech" zveřejněná dříve na těchto stránkách, jež mi později dost zkomplikovala život. Reportáž totiž vzbudila značný ohlas na Trutnovsku i po celém světě. Samostatný odkaz na ni se ihned objevil na nejpřednějších webových stránkách /včetně řady osobních stránek českých politiků/, stejně jako na světových vyhledávačích - Yahoo, Google a Seznam nevyjímaje. Stejně jako kdysi verše Allana Ginsberga a prózy Jacka Kerouaca inspirovaly rozvoj beatníků, zmíněná reportáž podnítila k pěší turistice stovky mladých lidí především na Ústecku, Krásnobřezensku a Děčínsku, pro něž se stala doslova kultovním dílem. Příznivé ohlasy jsem začal pociťovat bezprostředně po jejím zveřejnění i já dočasným zvýšením návštěvnosti stránek - v průměru o 25,17 až 28,93 %, oproti dosavadnímu normálu.
Na pochodech následujících po zveřejnění zmíněné reportáže jsem byl dotazován, kdy se na mých stránkách objeví další reportáž od oblíbené autorky. Když se tak postupem času tak nestalo, byly intervence čtenářů stránek a účastníků pochodu důraznější. Kupříkladu manželé K. z Ronova nad Doubravkou mě žádali, abych na mých stránkách při každé aktualizaci zveřejňoval pět reportáží od Jany z Buků a pouze jednu doplňkovou ode mě, dálkoplaz I. N. z Brna - Řečkovic dokonce vyslovil názor, že budou-li tam reportáže od Jany, mé tam nemusí být vůbec.
Není ovšem pravda, že jsem kvůli agresivním čtenářům na rok přestal chodit pochody. Když už však intervence byly nesnesitelné, zúčastňoval jsem se jich po určitou dobu incognito v nenápadných převlecích - včetně škrabošek - většinou přestrojen za Pepka námořníka, Vladimíra Iljiče Lenina či Václava Klause …. a byl klid, lidé se mě přestali všímat.
Medializování celého případu se mi však unikat přece nedařilo. Postupně se na mě obraceli telefonicky i elektronickou a normální poštou významní jednotlivci a instituce - jen tak namátkově KČT Hořovice, BSP šiček balonových plášťů v Nelahozevsi, Helsinský výbor, Olga Sommerová, svazy zahrádkářů, ústecký krajský hejtman, z Dobříše dorazil dopis nějakého svazu spisovatelů - a všichni mě obviňovali z toho, že upírám na svých stránkách místo na slunci talentovanému autorovi /jen paní Sommerová napsala "talentované ženě" a ústecký hejtman o "talentované rodačce z Ústeckého kraje"/.
Všichni do jednoho mi ovšem křivdili. Nebylo však ani pravdou, že jsem další reportáže Jany z Buků nezveřejňoval pro její neúměrné finanční požadavky. Nikdy jsem neměl v tomto ohledu problémy, vždyť v širokém našem okolí je tolik měděných střech a desek!
Nezakládá se ani na pravdě, že by kolegyně přestala psát vůbec. Naopak mezitím sepsala … a nejen to …. i zveršovala další zážitky ze svých putování, na jejichž většině jsem byl přítomen i já /heč!!/ a soustředila je do básnické sbírky se záhadným názvem "S KULHAVÝM HLEMÝŽDĚM V PATÁCH". Podle posledních informací by sbírka měla vyjít v nakladatelství ODEON do konce září a to není vše. Pokud budou úspěšná jednání s panem Alfredem Strejčkem, mělo by do konce roku vyjít i CD se živými nahrávkami recitací jednotlivých částí sbírky ve Viole.
Ale přejděme k finále započatého tématu. Nejen proto, abych - jak jsem již uvedl na začátku tohoto povídání - odškodnil návštěvníky těchto stránek za duševní útrapy, jež jim způsobily mé reportáže, ale také abych definitivně vyvrátil podezření, že na svých stránkách bráním literárnímu vývinu nadějných autorů, založil jsem zde projekt, v jehož rámci již po určitou dobu zveřejňuji na svých stránkách také reportáže mých přátel - mladých perspektivních a ještě neokoukaných autorů v počtu jedna až dvě za aktualizaci. Více si nemohu pochopitelně dovolit, protože by se mohlo stát, že by čtenáři konečně zjistili, že reportáže mých přátel jsou zajímavější a mé by již odmítali, a to si pochopitelně nemohu dovolit.
Tímto počínem jsem tedy, jak doufám, vyvrátil i jakákoliv podezření, že ve své ješitnosti pohlížím na reportáže svých přátel, stejně jako na další reportáže jiných autorů na těchto stránkách - z akci našeho odboru, přezíravě, jaksi zvrchu. Opak je pravdou, mnohé reportáže mých přátel naopak vzbuzují můj obdiv, úžas a místy závist pro jejich pro mě absolutní nepřekonatelnost v tom, na jakém úžasně malém prostoru se dá vylíčit jeden turistický výlet nebo jak se určitý skutkový děj dá vyjádřit holou prostinkou větou - opravdu nelžu …. dokonce i nerozvitou - a zcela nedostižné pro mě jsou v tom, že z nich čtenář dokonce pozná, kudy se šlo a co se při tom přihodilo.
Rád na tomto místě oznamuji, že mí přátelé byli s mým projektem - ač neradi - nakonec nuceni dobrovolně souhlasit. Zatím nedošlo mezi námi ke shodě pouze v tom, jak pojmenujeme jejich nezávislé a neformální sdružení přispěvovatelů. Určitě půjde o název originální a neotřelý, zatím mohu prozradit, že pestrým sítem návrhů prošly čerstvě vymyšlené názvy "Ruchovci" nebo "Lumírovci", v záloze máme ještě pojmenování "Májovci".
Protože projekt za dobu svého trvání již zhutněl a zaznamenal první úspěchy, zpracoval jsem souhrnný přehled reportáží mých přátel zveřejněných na těchto stránkách, do něhož jsem pro úplnost zařadil i některé předtím zveřejněné reportáže ve starších číslech Zpravodaje, a dávám tak laskavému čtenářstvu možnost jednotlivé reportáže z mého projektu vyhledat si z jednoho místa.
Chcete-li si vyhledat svého oblíbeného autora, můžete si kliknout na archiv reportážích mých přátel v členění dle autorů.

Hezké počtení přejí

autoři jednotlivých textů a jejich editor Luděk z Trutnova

1998 - 2004
název reportáže název akce datum autor
Na srazech psi nekoušou
Poříčská čtyřicítka 22. 08. 1998 Vláďa z Kruhu /z Jilemnice/
Deštivá premiéra
Jarním Podzvičinskem 24. 04. 1999 Vláďa z Kruhu /z Jilemnice/
Na své si přišli nejen labužníci, ale i romantici
Sraz turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší 08. 05. 1999 Jožina z Čisté
V neočekávané společnosti
Cestami Kamila Maršálka 15. 07. 2000 Jana z Buků
Přes tři hrady a čtyři hospody
Přes tři hrady 07. 10. 2000 Jana z Buků
Průvodkyní po Jestřebích horách
Pojďte s námi 28. 10. 2000 Míša z Buků
Jak jsem oslavila svátek matek
Krvavej Čepelka 12. 05. 2001 Máša z Vrchoviny
Celý den "Palermo"
Krajem zapadlých vlastenců 28. 07. 2001 Máša z Vrchoviny
S duchem dědy v zádech
Babička 04. 05. 2002 Jana z Buků
Exkurs do Kačenčiny pohádkové říše
plnění podmínek soutěže "Kačenčina říše" 19. 06. 2004 Vláďa z Kruhu /z Jilemnice/
2005
název reportáže název akce datum
31 vyvolených: Cesta za dobrodružstvím
autobusový zájezd odboru KČT Trutnov na Pardubicko 01. 05. 2005 Míša z Buků
Setkání turistů ve Smiřicích s pořádnou porcí kilometrů navíc
Setkání turistů ve Smiřicích 14. 05. 2005 Vláďa z Kruhu /z Jilemnice/
Od třešně k třešni
Po stopách bojů r. 1866 25. 06. 2005 Máša z Vrchoviny
Hurá z Bohuslavic do okolí Trutnova
Pojďte s námi 22. 10. 2005 Maruška Beruška
Pochod ve vzpomínkách na Karla
Poslední pochod roku 05. 11. 2005 Máša z Vrchoviny
2006
název reportáže název akce datum
Vlnění se zasněženou krajinou
Memoriál Jindry Axmana 28. 01. 2006 Maruška Beruška
Turistické hemžení na Rýchorách
Lyžařský přejezd Rýchor 04. 02. 2006 Maruška Beruška
Za lyžařskou romantikou až na západní okraj Krkonoš
Ve stopě první středoevropské padesátky 11. 02. 2006 Maruška Beruška
Pochodování v zimním aprílu
Plnění OTO Královédvorsko 11. 03. 2006 Maruška Beruška
Na kontrole ve Rtyni
První jarní kilometry 01. 04. 2006 Vláďa z Jilemnice
Jak jsme pochodovali z Lomnice do Lomnice
Jarní pochod Podkrkonoším a Českým rájem 08. 04. 2006 Máša z Vrchoviny
Šedesátka v pohodě i se vzpomínkami
Pochod Hanče a Vrbaty 10. 06. 2006 Maruška Beruška
Výlet s atrakcemi všeho druhu
Výlet odboru KČT Lomnice n. P. do Žďárských vrchů 17. 06. 2006 Honza z Lomnice n. P.
Po vlastní trase s glejtem Krakonošova království
Šmajd naším okolím 19. 08. 2006 Maruška Beruška
Nemělo to chybu
Podzimní přírodou Podkrkonoším 23. 09. 2006 Maruška Beruška
Krásný den v Českém ráji
Českým rájem podzimem s kacanovským Sokolem 21. 10. 2006 Maruška Beruška
"Poslední puchýř" ve znamení rozhleden
Za posledním puchýřem 16. - 19. 11. 2006 Maruška Beruška
2007
název reportáže název akce datum
V Čelakovicích i na horách pěšky jako za vozem
Pochod tříkrálový 13. 01. 2007 Maruška Beruška
Letem světem /přes Mexiko a Bosnu/
Ve stopě první středoevropské padesátky 10. 02. 2007 Maruška Beruška
Od Ještědu k Jizeře
Výlet do Podještědí a Pojizeří 24. 02. 2007 Vláďa z Jilemnice
Malé hody pod Lanšperkem
Hledání Stromoucha 03. 03. 2007 Maruška Beruška
Jak jsem se vypravila na bledule
výlet do okolí Jičína 17. 03. 2007 Máša z Vrchoviny
Se spolehlivými průvodci na dálku
Líšnický puchýř 21. 04. 2007 Jarda ze Stěžer
Turistická siesta v okolí Jaroměře
Pochod okolo Jaroměře 28. 04. 2007 Jarda ze Stěžer
Mezi proudy
Praha - Prčice, ale také odjinud 19. 05. 2007 Jana z Buků
Se smrdutým skunkem v botě a co tomu předcházelo
Praha - Prčice, ale také odjinud 19. 05. 2007 Mirek z Kryblice
Hurá na Kozákov
Líšenské pochody Českým rájem 02. 06. 2007 Jarda ze Stěžer
Poručíme větru dešti
Výlet po Okruhu Boženy Němcové - na kole 05. 07. 2007 Jarda ze Stěžer
Lístek ze Železných hor
Výlet do Železných hor 16. 08. 2007 Jan z Jičína
Na nejnižší rozhlednu
Výlet na Semilsko 01. 09. 2007 Maruška Beruška
Ulov si svůj oběd aneb Za pstruhy do Pstružné
Výlet na česko-polského pomezí - na kole 08. 09. 2007 Jarda ze Stěžer
Reportáž z bloku našich dopisovatelů zčerstva vytržená
Novopacké pochody 29. 09. 2007 Máša z Vrchoviny
Přes Dvoračky
Výlet do Krkonoš 11. 11. 2007 Jan z Jičína
Předvánoční víkend
Výlety do Jizerských hor - předvánoční zamyšlení/lyže/ 15.- 16. 12. 2007 Jan z Jičína
2008
název reportáže název akce datum
Zimní dobytí Zvičiny
Lyžařský přejezd Zvičiny /pěšky/ 05. 01. 2008 Máša z Vrchoviny
Na útěku před deštěm do Českého ráje
Výlet do Českého ráje 19. 01. 2008 Maruška Beruška
Ouvertura k vydařené zpěvohře
Memoriál Jindry Axmana /pěšky/ 26. 01. 2008 Máša z Vrchoviny
Mezi Labem a Úpou
Výlet na Trutnovsko 23. 02. 2008 Jan z Jičína
Mezi Třemošnicí a Chrudimí
Výlet na Chrudimsko 15. 03. 2008 Jan z Jičína
Návrat do důvěrně známé poklidné krajiny
O Žižkův štít 19. 04. 2008 Jan z Jičína
Jak jsme dobyli Březinku
Okolo pevnosti 19. 04. 2008 Jarda ze Stěžer
Strastiplné putování nejen po Loupežnické pěšině
Loupežnickou pěšinou 17. 05. 2008 Máša z Vrchoviny
Žhavé putování za drakem
Za trutnovským drakem 31. 05. 2008 Máša z Vrchoviny
Mezi Jizerou a Kozákovem
Líšenské pochody Českým rájem 07. 06. 2008 Jan z Jičína
Přes tři hrady
Výlet do Podorličí 22. 06. 2008 Jan z Jičína
Po místech krutých bojů a idealizovaného dětství jedné spisovatelky
Po stopách bojů z roku 1866 28. 06. 2008 Jan z Jičína
Přes Suchý vrch
Výlet na Suchý vrch a do jeho okolí 20. 07. 2008 Jan z Jičína
Dva dny v Jeseníkách
Pobyt v Jeseníkách 26. - 27. 07. 2008 Jan z Jičína
Před deštěm do Polska
Toulky Machovskem 09. 08. 2008 Maruška Beruška
Na počest Jiřího Lukse
Račí stezkou 09. 08. 2008 Jan z Jičína
V poklidu jizerském
Výlet do Jizerských hor 23. 08. 2008 Jan z Jičína
V Orlických horách
Výlet do Orlických hor 30. 08. 2008 Jan z Jičína
Z Rokytnice do Pece
Výlet do Krkonoš 06. 09. 2008 Lukáš z Jičína
Zase v Jizerských horách
Výlet do Jizerských hor 20. 09. 2008 Jan z Jičína
Na Rýchorách
Výlet do Krkonoš 04. 10. 2008 Jan z Jičína
Časem zpátky do pohádky /Soukromý výlet podle Toulavé kamery na výstavu na Staré Hrady/
Výlet do Krkonoš 11. 10. 2008 Maruška Beruška
Mezi Metují a Stěnavou
Výlet na Broumovsko 01. 11. 2008 Jan z Jičína
Puchýřový triptychon ze severních Čech
Za posledním puchýřem 14. - 16. 11. 2008 Maruška Beruška
Mezi Smědou a Desnou
Výlet do Jizerských hor 15. 11. 2008 Jan z Jičína
Štěpánský výšlap
Výlet do okolí Jičína 26. 12. 2008 Jan z Jičína
V zimě v Jizerských horách
Výlet do Jizerských hor - na lyžích 27. 12. 2008 Jan z Jičína
2009
název reportáže název akce datum
Novoroční výšlap
Výlet na Novopacko 01. 01. 2009 Jan z Jičína
Na běžkách přes Zvičinu
Lyžařský přejezd Zvičiny - na lyžích 10. 01. 2009 Jan z Jičína
Přes Staropacké hory
Zimní přechod Staropackých hor 17. 01. 2009 Jan z Jičína
Hory bez hranic
Výlet do Jizerských hor - na lyžích 24. 01. 2009 Jan z Jičína
V zimě na Jizerce
Výlet do Jizerských hor v rámci výletu odboru KČT Jičín - na lyžích 07. 02. 2009 Jan z Jičína
Mezi Bedřichovem a Kořenovem
Výlet do Jizerských hor - na lyžích 12. 02. 2009 Jan z Jičína
Kolem Jizery za prvními bledulkami
Výlet do Českého ráje 28. 02. 2009 Maruška Beruška
Rodinné kino o Českém ráji na padesátikilometrovém pásu
Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem 28. 03. 2009 Jan z Jičína
Českým rájem za deště i sluníčka
Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem 28. 03. 2009 Jarda a Alča z Trutnova
Souboj s bahnem v Českém ráji
Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem 28. 03. 2009 Máša z Vrchoviny
Zážitky tentokráte z jiných koutů Podkrkonoší
První jarní kilometry 04. 04. 2009 Jan z Jičína
Mezi Poličkou a Čachnovem
Výlet do Vysočiny 11. 04. 2009 Jan z Jičína
Vojenským prostorem Libavá křížem krážem
Bílý kámen - - na kole 01. 05. 2009 Jarda ze Stěžer
Švédský vrch jako Bermudský trojúhelník
Hadařská pětadvacítka 02. 05. 2009 Jarda a Alča z Trutnova
Přes Jizerku
Výlet do Jizerských hor 02. 05. 2009 Jan z Jičína
Z Náchoda na Žaltman
Výlet do Jestřebích hor 09. 05. 2009 Jan z Jičína
Do kopce z kopce
Moravianská padesátka - - na kole 09. 05. 2009 Jarda ze Stěžer
Pro botičku přes půlku Čech za jediný den
Praha - Prčice, ale také odjinud 16. 05. 2009 Lukáš z Jičína
V údolí Krounky
Výlet na Chrudimsko 06. 06. 2009 Jan z Jičína
Z Kruhu do Kruhu přes Kotel
Pochod Hanče a Vrbaty 13. 06. 2009 Maruška Beruška
Mezi Štětím a Mšenem
Výlet na Kokořínsko 13. 06. 2009 Jan z Jičína
V Orlických horách
Výlet do Orlických hor 27. 06. 2009 Jan z Jičína
Na kole v Železných horách
Výlet do Železných hor - - na kole 25. 07. 2009 Jan z Jičína
Na Kokořínsku
Výlet KČT Jičín na Kokořínsko 01. 08. 2009 Jan z Jičína
Na kolách Jizerskými horami
Výlet do Jizerských hor - - na kole 05. 08. 2009 Jan z Jičína
Na stráních Králického Sněžníku
Výlet do Rychlebských hor a na Králický Sněžník /08. - 09. 08. 2009/ Jan z Jičína
Cyklotrasa do Svatojiřského lesa
Výlet na Mladoboleslavsko - 15. 08. 2009 Jan z Jičína
Velké dobrodružství na Černé hoře
Rudnickej vejšlap /05. 09. 2009/ Máša z Vrchoviny
Za Pecí ale v Krkonoších
Výlet do Krkonoš 06. 09. 2009 Jan z Jičína
Na kole Podkrkonoším
Výlet do Podkrkonoší - - na kole 12. 09. 2009 Jan z Jičína
Malebnou krajinou podzimního Novopacka
Novopacké pochody 26. 09. 2009 Jan z Jičína
Hádání se s itinerářem
Mladobucká padesátka 03. 10. 2009 Jarda a Alča z Trutnova
Mezi Smědou a Kamenicí
Výlet do Jizerských hor 10. 10. 2009 Jan z Jičína
Mlžnými zákoutími Jestřebích hor
Pojďte s námi 24. 10. 2009 Jarda a Alča z Trutnova
Přes Kozákov a Tábor
Výlet do Českého ráje 31. 10. 2009 Jan z Jičína
Překrásnými kouty našeho Podkrkonoší
Poslední pochod roku 07. 11. 2009 Jan z Jičína
Přes Kopaninu a Zbirohy
Výlet do Českého ráje 14. 11. 2009 Jan z Jičína
Ze Sobotky do Jičína
Výlet do Českého ráje 17. 11. 2009 Jan z Jičína
Z Rokytnice do Letohradu
Výlet do Orlických hor 21. 11. 2009 Jan z Jičína
Přes Kozlovský kopec
Výlet na Českotřebovsko 05. 12. 2009 Jan z Jičína
Mezi Rožďalovicemi a Jičínem
Výlet na Jičínsku 12. 12. 2009 Jan z Jičína
2010
název reportáže název akce datum
Přes Zvičinu v čase sněhových bouří
Lyžařský přejezd Zvičiny - pěšky 09. 01. 2010 Jan z Jičína
Z Roztok u Jilemnice do Jičína přes Staropacké hory
Lyžařský přejezd Staropackých hor - na lyžích / 16. 01. 2010 Jan z Jičína
Na lyžích do ledového baru
Výlet na pomezí Jizerských hor a Krkonoš - na lyžích / 23. 01. 2010 Maruška Beruška
Zmrzlý Čepelka tentokrát skutečně dostál svému jménu
Za zmrzlým Čepelkou 06. 02. 2010 Jarda a Alča z Trutnova
Přejezd Jizerských hor z Oldřichova do Kořenova
Výlet do Jizerských hor - na lyžích 17. 02. 2010 Jan z Jičína
Na běžkách pod Táborem
Výlet do Podkrkonoší - na lyžích 21. 02. 2010 Jan z Jičína
Počasí nakonec ukázalo vlídnou tvář
Pochod Českým rájem putování za Rumcajsem 27. 03. 2010 Jarda a Alča z Trutnova
Příjemná sobota v důvěrně známých koutech Českého ráje
Pochod Českým rájem putování za Rumcajsem 27. 03. 2010 Jan z Jičína
Okolo Trutnova na Bílou sobotu velikonoční
První jarní kilometry 03. 04. 2010 Jan z Jičína
V Lužických horách za počasí vskutku aprílového
Výlet do Lužických hor 10. 04. 2010 Jan z Jičína
Mezi Třemošnicí a Hlinskem
Výlet do Železných hor 17. 04. 2010 Jan z Jičína
Se zpestřením na Zvičině
O Žižkův štít 24. 04. 2010 Jan z Jičína
Na kole Českým rájem
Výlet do Českého ráje - na kole 06. 05. 2010 Jan z Jičína
Na Sněžku z různých míst
Výlet do Krkonoš 08. 05. 2010 Jan z Jičína
Svátek turistiky
Praha - Prčice, ale také odjinud 15. 05. 2010 Jan z Jičína
Všechny cesty vedly na Valdštejn
Putování na Valdštejn 22. 05. 2010 Jan z Jičína
Skrze močály a vstříc zdivočelým bikerům
Za trutnovským drakem 29. 05. 2010 Máša z Vrchoviny
Z Harrachova do Harrachova
Výlet do Krkonoš 29. 05. 2010 Jan z Jičína
Přes Devět skal
Výlet do Žďárských vrchů 05. 06. 2010 Jan z Jičína
Na rekordní šedesátce
Pochod Hanče a Vrbaty 12. 06. 2010 Maruška Beruška
Přes Hnědý vrch
Výlet do Krkonoš 20. 06. 2010 Jan z Jičína
Radost z poznání nové krajiny v závěru
Po stopách bojů r. 1866 26. 06. 2010 Jarda a Alča z Trutnova
Na Štěpánku a do Pasek nad Jizerou
Výlet do západních Krkonoš 27. 06. 2010 Alena z Jičína
Za vodou tichou a burácející
Výlet do Jizerských hor 03. 07. 2010 Alena z Jičína
Pod Zadním Plechem
Výlet do západních Krkonoš 05. 07. 2010 Jan z Jičína
Na kole Podkrkonoším
Výlet do Podkrkonoší - na kole 31. 07. 2010 Jan z Jičína
Vandropis - Chrudimka 2010 - pořadatel KČT Střížkov Praha
DEP Putování po řekách - Chrudimka 23. - 31. 07. 2010 Maruška Berouška
Výstup na Radhošť
Výlet do Beskyd 07. 08. 2010 Jan z Jičína
Do hor ze Strážného
Výlet do Krkonoš 19. 08. 2010 Jan z Jičína
Přes Velký Javorník
Výlet do Beskyd 21. 08. 2010 Jan z Jičína
V okolí Karpacze
Výlet do polských Krkonoš 18. 08. 2010 Alena z Jičína
Tajuplným Kittelovskem
Výlet na pomezí Jizerských hor a Českého ráje 21. 08. 2010 Maruška Beruška
Z Kuksu na Zvičinu
Výlet do Podkrkonoší 29. 08. 2010 Jarda a Alča z Trutnova
Za houbami po skvělém značení
Podzimním Královédvorskem 04. 09. 2010 Jarda a Alča z Trutnova
Na kolech na Zvičinu
Turistická pouť na Zvičinu - Loučení s létem 18. 09. 2010 Jan z Jičína
Lvím dolem
Výlet do Krkonoš 25. 09. 2010 Alena z Jičína
Na Sněžku
Výlet do Krkonoš 25. 09. 2010 Jan z Jičína
Plyšákům v ústrety
Mladobucká padesátka 02. 10. 2010 Jarda a Alča z Trutnova
V Pavlovských vrších
Výlet na jižní Moravu 02. 10. 2010 Jan z Jičína
Tanvaldský Špičák
Výlet do Jizerských hor 02. 10. 2010 Alena z Jičína
Hazmburk
Výlet do Poohří 09. 10. 2010 Alena z Jičína
Podzimní toulání Orlickými horami
Výlet do do Orlických hor 09. 10. 2010 Maruška Beruška
Křížovou cestu 21.století "Příběh utrpení a nadějí člověka"
Výlet do Kuksu 10. 10. 2010 Maruška Beruška
Kumburk
Výlet do Podkrkonoší 23. 10. 2010 Jarda a Alča z Trutnova
Ze Semil do Jičína
Výlet do Českého ráje 27. 10. 2010 Jan z Jičína
Rotštejn
Výlet do Českého ráje 30. 10. 2010 Jarda a Alča z Trutnova
Historickým Kutnohorskem
Výlet do středních Čech 30. 10. 2010 Maruška Beruška
Krajem slivovice opilí však pouze turistikou
Za posledním puchýřem 12. - 14. 11. 2010 Maruška Beruška
Štěpánský výšlap
Výlet na Kumburk 26. 12. 2010 Jan z Jičína
2011
název reportáže název akce datum
Nový rok u Žehrovky
Výlet do Českého ráje 01. 01. 2011 Jan z Jičína
Přes Zvičinu
Zimní přejezd - přechod Zvičiny - pěšky 08. 01. 2011 Jan z Jičína
Z Martinic do Jičína přes Staropacké hory
Zimní přechod Staropackých hor 15. 01. 2011 Jan z Jičína
Hustá zima na Lomnicku
Zimní výstup na horu Tábor 19. 02. 2011 Jarda a Alča z Trutnova
Na běžkách v Krkonoších
Výlet do Krkonoš - na lyžích 20. 02. 2011 Jan z Jičína
Přes Lanšperk a Žampach
Hledání Stromoucha 05. 03. 2011 Jarda a Alča z Trutnova
Jarním Podorlickem
Výlet do Podorličí 05. 03. 2011 Maruška Beruška
Brdskými lesy na konci vlády paní Zimy
Se Startem na start 12. 03. 2011 Jan z Jičína
Jarní cyklotrasa Jičínskem
Výlet na Jičínsko - na kole 21. 03. 2011 Jan z Jičína
O radostech z putování důvěrně známou krajinou
Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem 26. 03. 2011 Jan z Jičína
S improvizací přes Hrdoňovice a s přídavkem na Valdické bráně
Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem 26. 03. 2011 Alča a Jarda z Trutnova
Probouzející se krajinou kolem Trutnova
První jarní kilometry 02. 04. 2011 Jan z Jičína
Česká Třebová má hezké okolí
Pardubická podkova 16. 04. 2011 Jan z Jičína
V Krkonoších s posledními zbytky sněhu
Výlet do Krkonoš 21. 04. 2011 Lukáš z Jičína
Okolím Hořic v čase předvelikonočním
O Žižkův štít 23. 04. 2011 Maruška Beruška
Krajinou rozkvetlého Podkrkonoší
O Žižkův štít 23. 04. 2011 Jan z Jičína
O Hodu Božím na Sněžku
Výlet do Krkonoš 24. 04. 2011 Jan z Jičína
Nečekaná samota za Bysterskými Doly
Cikánské toulky Ohnišovem 30. 04. 2011 Alča a Jarda z Trutnova
Živá voda z Jestřebích hor pro Pepíka
Hadařská pětadvacítka 30. 04. 2011 Maruška Beruška
Aspoň v dohledu dávno již odvátého dětství
Babička 07. 05. 2011 Jan z Jičína
S babičkou na "Babičce"
Babička 07. 05. 2011 Maruška Beruška
Do Prčic na dva způsoby
Praha - Prčice, ale také odjinud 21. 05. 2011 napsali Jan ml. a Lukáš z Jičína
Kolem vraního hnízda dokola
Za trutnovským drakem 28. 05. 2011 Máša z Vrchoviny
Na kole zemí českou i polskou
Výlet do Polska - na kole 04. 06. 2011 Jan z Jičína
Okolím Miletína dosud nepoznaným
Pochod Karla Jaromíra Erbena 18. 06. 2011 Alča a Jarda z Trutnova
Na Sněžku s kufříkem
Výlet do Krkonoš 18. 06. 2011 Jan z Jičína
Oblast Příhrazských skal
Výlet do Českého ráje 25. 06. 2011 Alča a Jarda z Trutnova
Pod Stohem
Výlet do Krkonoš 02. 07. 2011 Jan z Jičína
Z Broumova do Červeného Kostelce
Červenokostelecká stovka - kratší trasa 02. 07. 2011 Maruška Beruška
Putování po Zlaté stezce Českého ráje
Vícedenní výlet do Českého ráje 03. - 06. 07. 2011 Alča a Jarda z Trutnova
Expedice Hrubý Jeseník
Vícedenní výlet do Jeseníků 07. - 09. 07. 2011 Jan ml. a Lukáš z Jičína
Vandropis - Ohře 2011
DEP Putování po řekách - Ohře 22. - 30. 07. 2011 Maruška Beruška
Rozloučení s Petrovou boudou
Výlet do Krkonoš 06. 08. 2011 Jan z Jičína
Střípky z Drahanské vrchoviny
Vícedenní výlet na Drahanskou vrchovinu 13. - 20. 08. 2011 Jan z Jičína
Sobotní triatlon
Šmajd naším okolím 20. 08. 2011 Maruška Beruška
Opožděné bycha honění přírody jihovýchodně od Prahy
Loučení s prázdninami na zámku Berchtold 03. 09. 2011 Vláďa z Jilemnice
Známé tváře a přátelské úsměvy na Královédvorsku
Podzimním Královédvorskem 10. 09. 2011 Alča a Jarda z Trutnova
Proč mě U medvěda nechtějí?
Lanškrounská kopa 09. - 10. 09. 2011 Máša z Nové Paky
Souboj s náročným terénem i poničeným značením pochodu
Teplicko adršpašská 33 17. 09. 2011 Alča a Jarda z Trutnova
Oslavenci muselo znít v uších
Kam nedošel velbloud 17. 09. 2011 Máša z Nové Paky
Cestou P. Josefa Toufara
Výlet do Vysočiny 17. 09. 2011 Jan z Jičína
Loukami a lesy v okolí Stárkova
Katovská třicítka 24. 09. 2011 Alča a Jarda z Trutnova
Okolím Duchcova
Pochod Karla Líma 24. 09. 2011 Jan z Jičína
Vraními horami
Výlet do Vraních hor 28. 09. 2011 Jan z Jičína
V krásné krajině pod Orlickými horami
Podorlický šmajd 15. 10. 2011 Jan z Jičína
Nový pochod v Podkrkonoší
Memoriál Miroslava Petiry 22. 10. 2011 Jan z Jičína
Důstojná vzpomínka
Memoriál Miroslava Petiry 22. 10. 2011 Vít z Trutnova
Třívěžové putování
Výlet do Jizerských hor 29. 10. 2011 Jan z Jičína
Podzimní putování přes vrch Vyskeř, hrad Kozlov do Svijan
Výlet do Českého ráje 29. 10. 2011 Alča a Jarda z Trutnova
Zvlněnou krajinou Novopacka
Poslední pochod roku 05. 11. 2011 Alča a Jarda z Trutnova
Na trase šestnácti kilometrů
Za posledním puchýřem 19. 11. 2011 Milan z Nového Města n. M.
Do Mnichova Hradiště z Borku přes Olšinu
Předsilvestrovské setkání členů, přátel a příznivců turistiky v Českém ráji 10. 12. 2011 Jan z Jičína
Z Nové Paky přes Kumburk do Jičína
Vánoční výstup na Kumburk 28. 12. 2011 Jan z Jičína
2012
název reportáže název akce datum
Vzhůru na Kozákov!
Novoroční výstup na Kozákov 01. 01. 2012 Jan z Jičína
Na obou svazích nad Východním potokem
Memoriál Jindry Axmana - pěšky 28. 01. 2012 Alča a Jarda z Trutnova
Na Labskou louku na běžkách
Výlet do Krkonoš - na lyžích 11. 02. 2012 Jan z Jičína
Prahou masopustní
S Valentýnem na Valentýnku 11. 02. 2012 Maruška Beruška
Po zajímavých vodních stavbách
Sezemické akvadukty 18. 02. 2012 Jan z Jičína
Můj E-mail: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 1.4.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem