V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


free html hit
counter
Zpravodaj

Poznámka: Na těchto stránkách je Zpravodaj č. 2/08 uveden bez grafické úpravy, navíc však s neobyčejně bohatou fotografickou dokumentací.


Obsah:

Chceme nést svou štafetu dál /úvodník/
Uvedení Ing. Jana Hégra do Síně slávy české turistiky
Jak jsme tu turistickou sezónu vlastně letos začali .....
Letní turistický sraz
- Letní turistický sraz 2008 z pohledu organizačního štábu
- Vzpomínka na letní turistický sraz
- Loupežníci z Brend na celostátním srazu turistů 2008 v Lázních Bělohrad
120 let Klubu českých turistů
"Opevněné Trutnovsko" - památníky odhodlání a zrady
Svět je malý
Klub rodinné a příbuzenské turistiky
Co nabízí odbor KČT pro veřejnost - KČT Nové Město nad Metují
Střípky - klípky


Chceme nést svou štafetu dál
Ve svém úvodníku "Reportáž z jedné míle maratónského běhu zvaného život" ve Zpravodaji č. 2/2007 jsem vyslovil podiv na tím, jakými mnohdy podivnými zákruty se ubíraly a často protichůdnými směry plynuly osudy některých známých jedinců. Podobné mnohdy ještě více nečekané a nevyzpytatelné zvraty nalézáme v dějinách různých lidských pospolitostí - států, obchodních firem, klubů a spolků - i s přihlédnutím k tomu, že jejich trvání je zpravidla delší než pouhý lidský život. Mnohé z nich nacházely se až na samém vrcholu moci či slávy ve výšinách zdánlivě neohrozitelných, ale stačil nečekaný závan osudu, a ony zanikly či se ocitly na samém pokraji propasti a zmaru.
Nechci dokládat svá slova osudy starověkých říší, jakože Egypta, Řecka, Říma, či dokonce bájné Atlantidy, nebo říší Inků a Mayů, a posléze přeskočit na britské impérium či na Francii Ludvíka XIV., nad níž slunce nezapadalo, a své toulky dějinami zakončit tendenčně zánikem Sovětského svazu. V jejich případě většinou pádu předcházela pýcha.
Spíše mě napadají pospolitosti, jež samy se dostaly do víru společenských událostí, jenž strhl je až na samé dno. Mocná a věčná fotbalová Slavia, několikanásobný mistr ČR a vítěz předválečné Ligy mistrů - Středoevropského poháru - roce 1938, vlivem různých zásahů totalitního státu v 50. letech přišla o svůj stadion na Letné, hráče a později o tradiční název, několikrát sestoupila z I. ligy, a v sezóně 1963 - 64 bojovala o udržení v II. lize. Vedení Bohemians - vítěze ligy 1982 - 1983 - neadaptovalo se na společenské změny po roce 1989, a klub octl se na počátku tohoto tisíciletí na pokraji finančního krachu. Byli to však převážně neznámí bezejmenní lidé, kteří nedovolili oběma slavným klubům sestoupit do nejnižších pater: Věrní příznivci Slavie prostřednictvím umělců založili v roce 1964 Odbor přátel Slavie a odstartovali tak postupný, ale jednoznačný vzestup završený letošním titulem. Fanoušci Bohemky ustavili pak v roce 2005 Družstvo fanoušků Bohemians s cílem získat prostředky na uhrazení několikamilionového dluhu klubu. Výsledkem byl loňský jeho postup - byť zatím na jeden rok - do nejvyšší soutěže.
Také náš Klub českých turistů v průběhu 120 let své existence prošel mnoha těžkými situacemi - především ve válečných letech, ale také například vnitřní krizí v letech 1926 a 1927. Po převratu v únoru 1948 sice jeho činnost pokračovala v plném rozsahu, snad pouze s tím rozdílem, že odbory turistiky - na rozdíl třeba od jejich šťastnějších předchůdců v roce 1889 - podnikaly zájezdy místo do Paříže spíše do NDR, ale klub pozbyl něčeho cenného - svého názvu a samostatnosti. Tradici a vědomí návaznosti na KČT udržovaly i v tomto případě tisíce bezejmenných členů tehdejšího svazu turistiky ČSTV - značkařů, vedoucích a cvičitelů - svou běžnou každodenní činností, a jejich zásluhou se zdařilo šťastně dopravit pomyslný štafetový kolík kontinuity s KČT až do roku 1990, kdy byl Klub českých turistů znovu obnoven jako samostatná organizace.
Činnost dosavadních členů KČT po dobu jeho 120-ileté existence, ať v dobách, kdy rozvíjeli jeho bohatou činnost, či v časech, kdy zachraňovali alespoň část tradice KČT, budiž nám pobídkou, abychom ani my nepolevovali a donesli svůj svěřený štafetový kolík dalším generacím, ať pracujeme na zdánlivě nepatrném - z hlediska celku nevýznamném - úseku činnosti Klubu, i kdybychom právě procházeli sebevětšími osobními krizemi.
Také redakce Zpravodaje, dokud jí budou síly stačit a bude-li mít důvěru, zamýšlí plnit své základní poslání: přispívat oblastním čtvrtletníkem ke klubovému životu oblasti.

/Luděk/
Uvedení Ing. Jana Hégra do Síně slávy české turistiky
Klub českých turistů zřídil Síň slávy české turistiky jako symbolický způsob oceňování činovníků, vedoucích cvičitelů, značkařů a odborů KCT, kteří prokazatelným způsobem a nepřehlédnutelnou aktivitou přispěli ke zviditelnění, ke slávě i k prestiži a k úspěchům české turistiky doma i v zahraničí.
29. března 2008 byli delegáti celostátní konference KČT, mezi nimi i zástupci naší oblast Václav Hovorka, Luboš Hoška, Erika Kabrhelová, Jaroslav Rohulán, který dokonce na konferenci a zpět cestoval na kole, a Luděk Šlosar, přítomni slavnostního uvedení dalších pěti zemřelých již členů KČT do Síně slávy české turistiky. Mezi nimi byl do Síně slávy české turistiky uveden i zemřelý člen naší oblasti KČT Královéhradeckého kraje Ing. Jan Hégr, což je zasloužené ocenění jeho celoživotní práce pro turistiku.

po jejich uvedení do Síně slávy české turistiky shlížely o přestávkách jednání z panelu ve foyeru v 1. poschodí na rokující fotografie a stručné životopisy všech pěti nových členů Síně …. Foto: L. Šlosar


… mezi nimi též zemřelého člena KČT naší oblasti Ing. Jana Hégra. Foto: L. Šlosar

O Ing. Janu Hégrovi jsme uveřejnili pěkný článek předsedy oblasti Václava Hovorky Za Honzou Hégrem ve Zpravodaji č. 3/2006.

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje

Jak jsme tu turistickou sezónu vlastně letos začali .....
Pravda, trošku s odstupem se vracím k tomu letošnímu, oficiálnímu zahájení turistické sezóny pro rok 2008, ale proč si nepřipomenout jeden z důležitých letošních mezníků organizované turistiky naší královehradecké oblasti. To, že se realizace této významné události ujal náš, novoměstský odbor KČT 108306 nebylo vůbec náhodné. Ano, dá se namítnout, že v rámci 120-i let organizované turistiky se po celé republice konalo mnoho akcí (a ještě se konati budou), ale odbor KČT Nové Město nad Metují v tomto jubilejním roce slaví rovněž své - 115. - výročí vzniku (stanovy schváleny v roce 1893), ale také malou oslavičkou si předseda odboru připomenul rok, kdy přesně před 10-ti lety po zvolení do funkce v roce 1998 "spadnul rovnýma nohama" rovněž do zahájení sezóny, tenkrát ještě oblasti Jiráskovy-Královehradecké. Takže trojnásobný důvod.
Všechno už vlastně začalo na přelomu roku 2005 - 2006, kdy odbor KČT Nové Město nad Metují ve spolupráci s ředitelem městského muzea panem Jaroslavem Reslem začal pracovat na studii částečného přeložení novoměstského vycházkového okruhu. Od nápadu pak už nebylo daleko "nakrmit s myšlenkou hlavy pomazané." Pan Resl posléze tento projekt ještě zdokonalil tím, že navrhl zřídit na tomto úseku vyhlídkový altán. Důležité pak bylo v městské radě a zastupitelstvu prosadit dobrý nápad a nutnost finančních prostředků - no a pak už se do prací zapojily i Technické služby. Vyvrcholením všeho bylo slavnostní otevření nejen upravené pěšiny po ostrohu opukových skal pro veřejnost, ale hlavně symbolické přestřižení pásky na vyhlídce, které osobně provedl pan profesor Bohumil Dvořáček, dlouholetý kronikář města a autor knihy "Nové Město nad Metují - Pohledy do minulosti". Vyhlídka natrvalo ponese jeho jméno.
Pak už se jenom stačilo přihlásit na oblastním výboru, že se zhostíme realizace zahájení a mohlo se začít s vlastními přípravami. Z V. Mezinárodního zimního srazu turistů v Jablunkově v Beskydách jsme si přivezli zapůjčený znak ke 120-i letům KČT a začali jsme tlačit na oblast, aby se vyrobil ještě veliký poutač vítající účastníky turistického srazu (to bohužel nedopadlo). Velice ochotný a akci nakloněný ředitel městského muzea pan Jaroslav Resl, propůjčil bezplatně foyer Spolkového domu s veškerým sociálním zázemím (bývalá radnice) a dokonce se svými zaměstnanci připravili pro každého účastníka obálku s upomínkovými předměty.
Aby toho náhodou nebylo ještě málo, tak potvrzený účastnický list posloužil každému turistovi jako zlevněná vstupenka do muzea a galerie výtvarného umění v Zázvorce, ale také byla "klíčem" k bezplatnému výstupu na kruhovou rozhlednu zámecké věže. Vyvěsily se prapory (města a KČT), do vstupních prostorů se umístila výstavní tabla dokumentující široké spektrum činnosti odboru za těch krásných 115 let, na stolcích kromě upomínkových předmětů a pamětních listů byly připraveny plánky cyklotras a nového vyhlídkového okruhu. Pak už nic už nebránilo tomu, aby se za zvuků reprodukované hudby mohlo začít s presentací.
Bohužel, ironií osudu bylo to, že v tento den (29. 03. 2008) se současně konala celostátní konference KČT v Pardubicích a v Jičíně se organizoval už tradiční DP Pochod za Rumcajsem. Korunu všemu tomu dalo neuvěřitelně špatné počasí, takže jsme si připadali, že nezahajujeme jarní turistickou sezónu, nýbrž že organizujeme přípravu na nějakou polární expedici!! I přes tyto skutečnosti se zahájení zúčastnilo celkem 104 turistů a je teď na čtenářích Zpravodaje, aby si sami odpověděli na otázku: "Je to hodně, nebo málo?" Tak, jako mnozí před námi, jsme si i my trošku "polkli z hořkého kalichu", ale to už je osudové všem, kteří něco dělají pro druhé.
Závěrem si neodpustím štiplavou poznámku. Za celý oblastní výbor (všichni přeci nebyli delegováni na konferenci) se nedostavila jediná dušička a za čestné hosty mohu jmenovat pouze výše jmenovaného ředitele městského muzea a paní Mgr. Bronislavu Malijovskou - starostku města. Nicméně sezónu jsme zahájili, a tak vám všem, vážení turisté, přejeme do ní hodně krásných prožitků v turistických aktivitách.


Jiří Staněk - předseda KČT Nové Město nad Metují
Letní turistický sraz 2008 z pohledu organizačního štábu
V našem městě Lázně Bělohrad se z pověření ÚV KČT - v rámci oslav 120 let vzniku KČT - v termínu 04.- 08. 06. 2008 uskutečnil Letní turistický sraz 2008. Na organizaci se podílel místní odbor KČT a vydatně pomáhali členové odborů z Nové Paky, Hořic, Ostroměře a Pecky. Spolupořadateli srazu byly Město Lázně Bělohrad a CK Hoška-tour.
Na všechny srazové dny se přihlásilo celkem 402 účastníků. Na jednotlivé dny přijel následující počet další pěších i cyklo turistů: ve čtvrtek 338, v pátek 53, v sobotu 483 a v neděli 42. Celkem se v našem krásném městě v těchto dnech prezentovalo více než 1300 turistů, ale pod Zvičinou jich putovalo na dva tisíce. Je škoda, že i při takovéto akci se najdou tací, kteří (především na jednodenním putování) se nepřijdou prezentovat (tzn. zaplatit směšné startovné).
Hlavní srazové dny byly 04.- 08. 06. 2008, ale již od 31. 05. 2008 putovalo pět dnů 35 pěších turistů na akci "Po stopách prusko-rakouské války z roku 1866 na letní sraz" a 14 cykloturistů na akci "Orlickými horami a Kladským pomezím na letní sraz".
Účastníci srazu měli možnost poznávat blízké i vzdálenější okolí nejen na pěších či cyklo túrách, ale byly pro ně připraveny i autobusové zájezdy do Českého ráje a Stolových hor v Polsku. Odborný výklad o navštívených místech podali účastníkům zkušení průvodci.
V našem kouzelném kraji byly připraveny pěší trasy dlouhé 10 až 30 km. Vedly zvlněnou až kopcovitou krajinou přes Pecku do Nové Paky, kde se mohli turisté zúčastnit exkurze do místního pivovaru. Na Pecce měli možnost navštívit středověký hrad s expozicí o Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic, pána na Pecce. Další trasa vedla přes přírodní park Bažantnice na Byšičky do města kamenné krásy - Hořic - na trubičky. Po naučné stezce bělohradského rodáka K. V . Raise vystoupali turisté v sobotu na nejvyšší vrchol oblasti Zvičinu. Za námahu byli odměněni krásným pohledem na celý kraj, včetně Krkonoš. V neděli již trasa vedla nejbližším okolím lázeňského města - přes Kamennou Hůru k vyhaslé sopce ve Hřídelci.
Cyklotrasy byly dlouhé 40 až 60 km a vedly - mimo jiné - na vrch Tábor nad Lomnicí nad Popelkou nebo za architektonickou perlou východních Čech a střední Evropy - romantickou přehradu na řece Labi Les Království u Dvora Králové nad Labem.
Dík patří také vedení Anenských slatinných lázní, že umožnilo turistům návštěvu krytého bazénu,což se setkalo s příjemnou odezvou.
V podvečerních hodinách hlavních srazových dnů byl připraven kulturní program v Zámeckém parku. K poslechu, ale i k tanci, zde hrála country skupina Trosky, Johny Walker Band a vystoupil i místní národopisný soubor Hořeňák. Představila se i redakce časopisu Turista - mediální partner srazu.
Při další návštěvě našeho krásného kraje poslouží dobře zpracovaná brožura s uvedenými trasami a podrobným místopisem. Tuto brožuru, spolu s dalšími hodnotnými suvenýry s logem srazu, obdrželi účastníci již při prezentaci první den.
Na organizaci celého srazu se podílelo více než 90 pořadatelů. Přes malé výtky, které se týkaly spíše kvality některého ubytování, byla na konci srazu slyšet pouze slova chvály a uznání. Napomohlo k tomu jistě i perfektní objednané počasí.

účastníky srazu vítal velký poutač na rohu náměstí K. V. Raise a Lázeňské ulice. Foto: L. Šlosar


srdcem srazu byl Lázeňským dům na náměstí K. V. Raise v Lázních Bělohrad. Foto: L. Šlosar


z oficiálního programu srazu: na podiu zleva neznámá žena, manažer srazu Luboš Hoška, zástupce Klubu slovenských turistů, starosta Lázní Bělohrad Pavel Šubr a místopředseda KČT pro program Ján Babnič. Foto: V. Hovorka


z oficiálního programu srazu: na podiu zleva neznámá žena, předseda Oblasti KČT Královéhradeckého kraje Václav Hovorka, místopředseda KČT pro program Ján Babnič a manažer srazu Luboš Hoška. Foto: neznámý kolemjdoucí


setkání na srazu: manažer srazu Luboš Hoška, zástupce Klubu slovenských turistů, místopředseda KČT pro program Ján Babnič a neznámá žena. Foto: V. Hovorka


Lubomír Hoška - za organizační štáb
Vzpomínka na letní turistický sraz
Nepatřím mezi ty, kteří vícedenní turistické akce navštěvují pravidelně. Většinou to probíhá tak, že ráno přijedu, "uběhnu" pochod a navečer hurá domů. Teď jsem se však rozhodl jinak.
Přihlásil jsem se nejenom na celý sraz, ale i na akci "Po stopách prusko-rakouské války z roku 1866 na letní sraz", která mu předcházela jako předsrazová akce. A neudělal jsem vůbec špatně. Už od soboty 31.5. parta 35 nadšenců putovala po Náchodsku, Trutnovsku a ve středu i po královehradeckém bojišti na Chlumu. Ten den nás zradilo počasí, řádně začalo pršet a do Lázní Bělohradu jsme dorazili navečer jak "zmoklé slepice". V Lázeňském hotelu na náměstí proběhla prezentace. Dostali jsme srazovou tašku s pokyny, plány tras a suvenýry. A pak už hurá na ubytování.
Ráno nás vítalo slunce a modrá obloha. Po dobré snídani a s ještě lepší náladou jsem vyrazil na srazovou trasu - kam - přece na prohlídku novopackého pivovaru.
Bylo skutečně z čeho si vybírat. Na každý den organizátoři připravili tři pěší trasy, dvě cyklotrasy, ve čtvrtek dva autobusové zájezdy a v pátek jeden - druhý do Broumovských stěn se pro malý zájem neuskutečnil. Večer v zámeckém parku probíhal kulturní program a sraz byl oficiálně zahájen za přítomnosti starosty města a hostů z ústředí KČT.
V pátek jsme putovali do Hořic - města kamenné krásy. Na vrchu Gothard bylo možné absolvovat prohlídku galerie sochařských děl pod širým nebem, dokonce i s odborným výkladem. Po prohlídce města jsme vystoupali na protější vrch. Vpravo se nachází Masarykova věž samostatnosti s hvězdárnou a vlevo nová rozhledna. Výhled byl pěkný a vystoupat nahoru stálo opravdu zato. Navečer bylo možno jít si zaplavat do lázeňského bazénu. Pro velký zájem šla poslední skupina až ve 21 hodin. Kdo se nešel koupat, mohl navštívit koncert folkové skupiny "Trdlo" z Pardubic.
V sobotu teprve nastalo to správné srazové hemžení. Ten den se totiž očekával příjezd největšího počtu účastníků. K Lázeňskému hotelu dorazilo i několik autobusů. Z naší oblasti jsem viděl kolegy z Náchoda a Žacléře.
Na vrcholu Zvičiny, kam směřovaly všechny trasy, bylo kolem poledne hodně živo. Pak už stačilo seběhnout do Miletína, občerstvit se miletínskými modlitbičkami, popřípadě navštívit podzemí, nebo rodný domek K. J. Erbena.

na vrcholu Zvičiny, kam směřovaly všechny trasy, bylo kolem poledne hodně živo. Foto: L. Šlosar


ze Zvičiny stačilo pak seběhnout do malebného městečka Miletína - v tomto případě od Miletínských Lázní. Foto: L. Šlosar

Navečer se v zámeckém parku konal opět kulturní program. Starosta Lázní Bělohradu a hlavní pořadatel Luboš Hoška sraz zakončili a předali novou srazovou štafetu v podobě velké hole dalším pořadatelům.
A to už byla neděle ráno - tělocvična, kde jsme bydleli se začala vyprazdňovat a hlouček zájemců odešel na poslední geologickou vycházku do okolí - nastal čas se rozloučit. Musím přiznat, že jsem ani na chvíli nelitoval, že jsme se přihlásil na celou akci. Moc se mi tu líbilo a ani se mi nechtělo domů.
Můj velký dík - tedy poděkování nás všech, patří všem organizátorům v čele s Lubošem Hoškou. Vše bylo perfektně připravené a organizace fungovala tak, jak má. Možná trochu napomohlo i počasí, které se opravdu vydařilo a po celý sraz nám přálo. Už dnes se těším na další setkání, které proběhne za dva roky v Poličce. Pokud tam vše bude fungovat jako letos v Lázních Bělohradu - bude to O. K.
Luboši, děkujeme …

manažeru srazu Luboši Hoškovi a jeho sehranému mnohočetnému sboru pořadatelů patří za uspořádání srazu plné absolutorium a dík. Foto: V. Hovorka


Petr Škrdla - KČT Česká Skalice
Loupežníci z Brend na celostátním srazu turistů 2008 v Lázních Bělohrad
Náš turistický oddíl mládeže se pravidelně zúčastňuje akcí Klubu českých turistů. Účast na celostátním turistickém srazu je mimo našeho tábora vyvrcholením činnosti v daném roce.
Srazu v Lázních Bělohrad se zúčastnilo 25 členů oddílu po celou dobu konání a na závěrečné dny pak dorazili ještě další tři. Dobrá organizace, příjemní lidé na prezentaci, ochotni vyhovět i speciálním přáním naší skupiny, umocnili naše dojmy z velmi dobře připravených tras. Návštěva hradu Pecka, muzea K. V. Raise, klášterních sklepů a rodného domku K. J. Erbena, vyhlídkové věže Hořický chlum, Raisovy chaty na Zvičině, poutního kostelíku Byšičky, to je jen malý výčet navštívených zajímavých míst.
Doprovodný program byl zasazen do velmi příjemného prostředí zámeckého parku. Ubytování ve školní tělocvičně pak nemělo chybu a zrovna tak stravování. Milé prostředí pak dokresloval velmi ochotný personál a pan školník.

také doprovodný program těšil se značné pozornosti účastníků srazu. Foto: V. Hovorka

Sraz se konal v školním roce a tak jsme se ho mohli zúčastnit jen za pochopení vedení škol, které své žáky uvolnily, a také za podpory vedení města Úpice poskytnutím dotace z grantu města. Chci tímto všem poděkovat nejen za sebe, ale především za účastníky z turistického oddílu mládeže "Loupežníci z Brend".

Miroslav Vořechovský - předseda KČT Úpice


120 let Klubu českých turistů
Letošní rok, rok 2008, je výrazným jubilejním rokem našeho Klubu. Před 120 lety, přesněji řečeno 11. června 1888, byl založen Klub českých turistů. Takto významné výročí - jsme jedním z nejstarších, do dnešních dnů existujících, občanských sdružení - a jeho připomenutí jsou nosným prvkem letošních klubových akcí.
Každá oblast Klubu si určila jeden pochod, který byl zaměřen na připomenutí dlouholeté tradice KČT. Pro nás to byl celostátní Letní turistický sraz v Lázních Bělohradě, který se konal jako Putování Raisovým krajem, ve dnech 04. až 08. června.
Podrobnější články o srazu naleznete v tomto čísle, proto se omezuji jen na několik krátkých slov. Do místa srazu, Lázní Bělohradu, směřoval pěší pochod Po stopách prusko-rakouské války 1866 na letní sraz a cykloturistická trasa Orlickými horami a Kladským pomezím na letní sraz. Od čtvrtka do soboty si účastnici vybírali v široké nabídce pěších a cyklistických tras, umožňujících poznání památek a přírody Podkrkonoší. Nabídku rozšířily autobusové zájezdy do Českého ráje a Stolových hor v Kladsku. Celostátní sraz, zahájený ve čtvrtek večer za účasti vedení KČT a vedení Oblasti, ukončil v sobotu večer místopředseda Oblasti, kolega Hoška symbolickým předáním poutnické hole pořadateli 12. ročníku celostátního letního srazu ve dnech 31. 07. - 08. 08. 2010 - odboru KČT v Poličce.
Celostátním vyvrcholením oslav 120. výročí Klubu bylo pražské setkání turistů, které mělo dva významné dny. Prvním dnem byla středa 11. června. V tento den roku 1888 byl v Praze z iniciativy Vojty Náprstka Klub českých turistů založen. Proto hlavní slavnostní akce byly směřovány na středu. Dopoledne byla položením květin na hroby zasloužilých členů a zakladatelů Klubu (Dr. Kurze, arch. Pasovského, Dr. Čížka, Dr. Gutha-Jarkovského, Dr. Kropáčka) připomenuta jejich památka. Ve 13 hodin byl přijat Ústřední výbor Klubu pražským primátorem p. Dr. Bémem a po neformální besedě s ním si účastníci prohlédli historickou budovu Staroměstské radnice a potěšili se krásným výhledem na Prahu z věže radnice.
Odpoledne pokračovaly oficiální oslavy v Náprstkově muzeu. Po prohlídce knihovny Vojty Náprstka zahájil předseda Klubu p. PhDr. Stráský, zasedání Ústředního výboru Klubu, na kterém přivítal čestné hosty (starostu České obce sokolské, představitele vedení českých skautů - junáků, vedení slovenského klubu turistů, kterým předal vyznamenání Klubu).
V závěru slavnostního jednání položili oba naši nejvyšší představitelé, předseda a čestný předseda kytici k pamětní desce Vojty Náprstka. Středeční program uzavřel koncert Kapralova kvarteta z děl F. X. Richtera, W. A. Mozarta a A. Dvořáka. O přestávkách koncertu přednesli hlavní projevy pánové Stráský a Havelka. Dr. Stráský hodnotil současný stav, význam a aktivity KČT. Zdůraznil přínos Klubu nejen pro turistiku, ale nezastupitelnou roli aktivit Klubu (zejména značení) pro cestovní ruch. Cenný a zajímavý projev se pokusím od našeho p. předsedy získat, v kladném případě ho předám redakci Zpravodaje ke zveřejnění.
Čestný předseda p. Ing. J. Havelka věnoval svá slova historii Klubu a připomenul jména a to nejen členů, ale také mecenášů, která jsou spojena s rozvojem a životem KČT. Z naší oblasti byli připomenuti z činovníků a členů např. K. S. Kašpar a Ing. Hégr a z mecenášů např. J. V. B. Pilnáček, Cyril Bartoň - Dobenín a Dr. Ulrich. Perfektně profesionálně zahrané hudební skladby, kvalitní a fakty vyplněné projevy obou našich předsedů si vyslechli nejen členové KČT, ale i přítomní hosté - zástupci vrcholných orgánů exekutivy a představitelé krajských samospráv. Koncert v Betlémské kapli a následná přátelská, vzájemná diskuze přítomných ukončily slavnostní shromáždění ke 120. výročí KČT.
Čtvrtek a pátek vyplnilo jednání Ústředního výboru Klubu. S jeho výsledky - schválené úpravy směrnic, rozhodnutí o dokončení stovkových cyklomap a další schvalované materiály - seznámím ihned po obdržení zápisu členskou základnu Oblasti.
Sobotní program oslav 120. výročí KČT byl určen široké veřejnosti. Jeho těžiště bylo na dvou místech v Praze - na Staroměstském náměstí a u Petřínské rozhledny. Již dopoledne jezdila po Praze historická tramvaj KČT. Ve 12 hodin pak začal na Staroměstském náměstí kulturní program, vyplněný vystoupením folkových a folklorních kapel, výstavkou kuriozit (např. gigantická maxipostel).
Vyvrcholením staroměstského odpoledne bylo vztyčení největšího turistického rozcestníku v ČR (a možná i na světě - to potvrdí, či nepotvrdí komisař agentury Dobrý den). Na Staroměstském náměstí byl průběžný start pochodu a cyklojízdy S námi za zdravím a poznáním, jejichž cíl byl u Petřínské rozhledny. Zde účastníci a hosté mohli shlédnout vystoupení folklórního souboru. Po celé sobotní odpoledne měli účastníci oslav na zakoupenou symbolickou turistickou značku volný vstup na 8 pražských věží a od 19. hodiny v rámci Pražské muzejní noci bylo možno navštívit některé z celkem 51 objektů zapojených do této celostátní muzejní a galerijní akce.
Nedělním dozvukem oslav bylo splutí Vltavy z Bráníka do Tróje pořádané vodáky KČT a "tomíky".
Počasí přálo, dobře a kvalitně připravený program probíhal bez zádrhelů a tak jsem přesvědčen, že všichni zúčastnění se vraceli domů spokojeni s pocitem dobře stráveného času. Několik obrázků jak ze srazu v Lázních Bělohradě, tak z oslav v Praze jsem ve zmenšené podobě dal k dispozici do internetové verze Zpravodaje.

přijetí delegace ÚV KČT primátorem hlavního města Prahy Pavlem Bémem na Staroměstské radnici - I. Foto: V. Hovorka


přijetí delegace ÚV KČT primátorem hlavního města Prahy Pavlem Bémem na Staroměstské radnici - II. Foto: V. Hovorka


primátor hlavního města Prahy Pavel Bém a předseda KČT Jan Stráský v srdečném rozhovoru. Foto: V. Hovorka


čestný předseda KČT Jan Havelka a předseda KČT Jan Stráský před položením kytice k pamětní desce Vojty Náprstka. Foto: V. Hovorka


kytice na pamětní desce Vojty Náprstka položená sem nejvyššími představiteli KČT. Foto: V. Hovorka


slavnostní projevy o přestávce koncertu v kapli Betlémské. Foto: V. Hovorka


předseda KČT Jan Stráský při slavnostním projevu o přestávce koncertu v kapli Betlémské. Foto: V. Hovorka


zasedání ÚV KČT - u předsednického stolu zleva generální sekretář KČT Jaroslav Krejzlík, předseda KČT Jan Stráský, místopředseda KČT pro program Ján Babnič a místopředseda KČT pro majetek Klubu Jaroslav Šlechta. Foto: V. Hovorka


zasedání ÚV KČT - pohled do pléna. Foto: V. Hovorka


Václav Hovorka - předseda Oblasti KČT Královéhradeckého kraje
"Opevněné Trutnovsko" - památníky odhodlání a zrady
Když vystoupíte do sedla nad vesnici Babí u Trutnova, otevře se před vámi krásné přírodní panoráma: v dálce na obzoru Bor, Hejšovina a hřeben Orlických hor, v popředí samotné Trutnovsko - Vraní a Jestřebí hory, Janský vrch, údolí Úpy. Jen málokdo ovšem ví, že středem této malebné kopcovité krajiny prochází jedna z nejmohutnějších pevnostních linií v Evropě, budovaná v letech 1937 - 38 jako hráz proti hrozící agresi tehdejšího hitlerovského Německa. Tady všude stáli v září 1938 naši vojáci - hraničáři, aby zastavili očekávaný německý příval. Na zdi mohutných bunkrů vepsali své odhodlání: "Nedáme se", "Vytrváme". Nemohli za to, že Mnichovská dohoda změnila obranu v trapný ústup. Na zrazené pevnosti padl na desítky let stín zapomnění. Teprve počátkem devadesátých let skupina nadšenců - amatérů zpřístupnila veřejnosti část největší československé dělostřelecké tvrze Stachelberg právě nad vesnicí Babí. V jednom z pevnostních objektů návštěvník nalezne vojensko-historickou expozici s řadou plánů, fotografií a modelů, v sousedství též vyzbrojený objekt lehkého opevnění. Největší atraktivitu však představuje část zpřístupněného hlubokého podzemí pevnosti o délce půl až jeden kilometr s řadou rozestavěných chodeb a sálů. Občanské sdružení Stachelberg, které pevnost provozuje, zde postupně vytváří ukázky podzemních stavenišť tak, jak tu existovala při budování pevnosti v létě roku 1938. Nazrával také záměr, ukázat návštěvníkům část linie těžkého opevnění, která právě na Trutnovsku patří k nejmohutnějším v bývalém Československu. Myšlenku se podařilo realizovat a v roce 2007 byla otevřena naučná stezka "Opevněné Trutnovsko". Ta prochází v délce sedmi kilometrů po linii těžkých objektů od pevnosti Stachelberg k pěchotnímu srubu T-S 63 v údolí na okraji obce Libeč. Srub je dnes skupinou zájemců rekonstruován do původní podoby, tedy včetně pancéřového zvonu, výzbroje a výstroje. Bude zde též ukázka vyzbrojené lehké pevnůstky. U každého z objektů naučné stezky je umístěna informační tabule s jeho takticko-technickými daty, popisem bojového úkolu, výkresovou dokumentací, palebným systémem popisovaného srubu i objektů sousedních. Na každé tabuli je také rozebrán určitý tematický problém, týkající se těžkého opevnění - např. výstavba pěchotních srubů, jejich odolnost, výzbroj, zásobování vodou, spojení mezi objekty, osudy opevnění po roce 1938 apod. Naučná stezka je vedena zajímavým, většinou zalesněným, terénem mezi pevností Stachelberg a Libčí a prochází přes malebné, tiché údolí říčky Ličná. Na trase je několik vyhlídkových míst, v obou výchozích bodech (Stachelberg, Libeč) jsou autobusové zastávky a základní občerstvení. Naučnou stezku vybudovalo Občanské sdružení Stachelberg za finanční spoluúčasti města Trutnova. Další informace: http://www.stachelberg.cz
                http://www.t-s63.cz

Miroslav Kejzlar - Občanské sdružení STACHELBERG
Svět je malý
O Vánocích jsem s radostí listovala katalogem dodatků Kamenné kříže Čech a Moravy, v němž je uvedeno 300 nových křížů. Když jsem zjistila, že v okrese Trutnov jsou mimo jiné nové objekty ve Stříteži a Výšince, netušila jsem, co kolem jejich hledání zažijeme. Ač jsme se drželi zveřejněných popisů, neměli jsme štěstí.
Ve Stříteži má kříž stát "v lese nad obcí u lesní cesty asi 200 m od poutače se slonem." Marně jsme obcházeli lesní cesty a pěšinky, majíce za výchozí bod poutač slona (který je mimochodem v současné době notně poničen sprejery). Prostě jsme to vzdali s tím, že si na Výšince spravíme náladu. Popis byl také jasný: "Na levé straně lesní cesty, která odbočuje od parkoviště hostince Na Špici ve Výšince asi 100 m od odbočky v místě, kde tato vozovka vstupuje do lesa." Ať jsme četli uvedený popis jak chtěli a oblézali všechny skalky a kameny (nakonec už nalevo i napravo), nic. Vzdali jsme to.
O několik měsíců později jsem se v zaměstnání setkala s člověkem, který se o kamenné kříže intenzívně zajímá. Slovo dalo slovo, já mu mohla posloužit jinými informacemi, on mi na oplátku řekl, kde zhruba hledat dva výše uvedené, pro nás zatím začarované, objekty. Střítež - od poutače slona je to směrem na Trutnov k odbočce lesní cesty vlevo přesně 600 m, poté kolem vysílače téměř 500 m k lesní závoře. Před ní vpravo cestou dolů asi 100 m, kříž je vpravo od cesty.
Na Výšince jsme trochu zakufrovali, protože jsme odbočili dříve, než jsme měli, ale stejně jsme nakonec našli: z parkoviště od restaurace jít po cestě k lesu (na jeho okraji minout první odbočku vpravo), jít dál kolem oplocenky - celkem asi půl km, minout vpravo travou zarostlou a hned poté "bahnitou" odbočku, jít stále po cestě mírně do kopečka až do místa, kde se cesta opět rovná. Nalevo v tu chvíli není les, je vidět hlavní silnice k Trutnovu a její odbočka k Hajnici s autobusovou zastávkou, naproti je nepříliš vzdálen dům. Zde odbočit vpravo a potom je to těch 100 m po levé straně lesní cesty.

kříž nad Stříteží. Foto: J. Mistrová


kříž na Výšince. Foto: J. Mistrová

Den nato jsem obdržela mail od dalšího známého příznivce kamenných křížů, který mě upozorňoval na nové objekty s tím, jak těžko je lze najít. A já mu s notnou dávkou radosti poslala svoje snímky s vlastním popisem Výšinky, protože sem se ještě nedostal. Milí čtenáři, nezavrhněte katalog, z něhož jsem v úvodu citovala, je tam spousta zajímavých námětů.
Nezlobte se ani na autory v něm zveřejněných popisů těchto dvou objektů - oba jsou totiž zdaleka. Nakonec to hledání mělo svůj půvab stejně jako zjištění, jak je svět malý a jak se v jedné chvíli spustí lavina přenosu informací mezi lidmi stejného ražení, se stejným zájmem.

Jana Mistrová - Miletín
Klub rodinné a příbuzenské turistiky
26. dubna jsem absolvoval nejdelší trasu zdařilého pochodu Hadařská pětadvacítka v okolí Červeného Kostelce tradičně a poctivě přesně, ale bez zbytečného zdržování. V 15 hod. jsem byl totiž uveden milým kolegou turistou Pepíkem Laštovičkou do salonku restaurace Sokolovna na zajímavé setkání. Malou místnůstku opanovala sympatická skupinka lidí nejrůznějšího věku. Mnohé z nich jsem znal, potkával jsem je často na pochodech v nejbližším okolí, ale také například v Chrastavě, v Praze či v Ústí nad Orlicí, zpravidla v tričkách s nápisem KLUB RODINNÉ A PŘÍBUZENSKÉ TURISTIKY.
První turistický pochod tohoto neformálního turistického sdružení, jehož členy spojují příbuzenské či partnerské vztahy, se uskutečnil 01. 01. 2004, jednalo se o Novoroční výstup na Žaltman s účastí čtyř pochodníků. V tomtéž roce klub čítal 7 členů a účastnil se celkem sedmi turistických pochodů. Postupně se aktivity klubu zvýšily a v roce 2005 se již klub rozšířil na 12 členů a zúčastnil se 17-ti turistických pochodů. Ke značnému nárůstu aktivit pak došlo v roce 2006, kdy se členové klubu zúčastnili 40 turistických akcí a jeho členská základna se zvýšila. na 15.
Právě 26. dubna 2008 - jako v minulých letech po ukončení pochodu Hadařská pětadvacítka - se konalo se konalo tradiční vyhodnocení činnosti klubu za uplynulý rok. V komorním prostředí spoře osvětleného salonku chopil se slova prezident Klubu Pepík Laštovička a jal se předčítat zprávu o činnosti. Počáteční šepot naslouchajících brzy utichl, protože přibývající reminiscence na zajímavé zážitky na loňských putováních Klubu - zážitky vlastivědné jako v Lánech při Pochodu k 157. výročí narození T.G. Masaryka, společenské jako při odskoku z etapy DEP Za oblastními odznaky v Podkrkonoší do Kuksu na svatbu členů Klubu či dobrodružné jako při ohrožení stádem prasat u Káraného při Tulácké cítce - vzbuzovaly stále větší zájem účastníků.
Na zprávu plynule navázalo vyhodnocení nejúspěšnějších čtyř členů klubu /hodnotí se počet účastí na společných akcí klubu v kalendářním roce/, do něhož se sám prezident Klubu ze skromnosti nezahrnuje, a z nich pak vyhlášení krále, resp. královny klubu za rok 2007 - za minulý rok jí královnou klubu paní Helenka s 26 účastmi na akcích klubu.
O klubu jsem se rozhodl napsat proto, že jeho činnost může být inspirací pro oživení turistické činnosti - nejen pro příbuzenské "klany", ale třeba pro zaměstnance jedné firmy, obyvatele malých osad či velkých domů, nositele stejného neobvyklého příjmení nebo prostě pro neformální partu přátel se zájmem o turistiku - bez ohledu na členství v KČT.

vrcholem setkání Klubu rodinné a příbuzenské turistiky završujícím rok 2007 bylo předání diplomu královny klubu paní Helence prezidentem klubu Pepíkem. Foto: L. Šlosar


paní Helenka se oprávněně těšila titulu královny klubu za rok 2007, protože se zúčastnila 26 akcí klubu z celkového počtu 52 pochodů. Foto: L. Šlosar


šéfredaktoru Zpravodaje L. Šlosarovi /vlevo/ byl v průběhu setkání věrným průvodcem Klubem rodinné a přátelské turistiky jeho prezident Pepík Laštovička. Foto: Jarmila Křivdová

Sám Klub rodinné a příbuzenské turistiky po pěti letech své existence je názorným příkladem, do jakých výšin vede zvýšený zájem o turistiku. Zájem o činnost klubu dokladuje, že na jeho aktivitách se v roce 2007 podílelo celkem 18 členů Klubu, z toho 9 z Červeného Kostelce, po jednom z Hronova a Náchoda, 2 z Úpice a 5 dokonce z Prahy. Svědectvím širokého jeho záběru je pak účast klubu na 52 turistických pochodech v roce 2007, na kterých jeho členové absolvovali celkem 2.528 kilometrů. A konečně vážnost klubu dokládá skutečnost, že klub pozval na III. ročník turistického pochodu Poříčské toulky osobním dopisem přímo starosta městyse Velké Poříčí pan Ing. Král.
Co o tom soudíte, milí čtenáři, není příklad Klubu rodinné a příbuzenské turistiky hodný následování? Anebo znáte sami podobná zajímavá seskupení?

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje
Co pro veřejnost nabízí odbor KČT- KČT Nové Město nad Metují
Prolog šéfredaktora: V předešlém článku jste se dočetli, co nabízí svým členům jedno                                         neformální turistické sdružení. O tom, jaká je nabídka jednoho odboru KČT,                                         vypovídá část rozhovoru, zaslaného kolegou Jiřím Staňkem, který odpovídal
                                        v rozhovoru na toto téma za KČT Nové Město nad Metují.


Otázka: Jaké akce pořádáte pro své členy a příznivce turistiky?
KČT Nové Město nad Metují: Po roce 1998, kdy jsem převzal po přepečlivém předchůdci panu ing. Karlu Jansovi funkci předsedy (mimo jiné pan Jansa byl v čele odboru 12 let), tak jsem už tenkrát s nadčasovým předstihem rozšířil oblast přesunových prostředků jen z pěších vycházek na cykloturistiku. Těch vyjížděk na kolech bylo pochopitelně s počátku málo, ale dnes nám tyto cykloturistické výlety tvoří doslova páteř letních aktivit.
Víte, paní redaktorko, ať už chceme či nikoliv, cykloturistika se stala naprosto dominantní po celé Evropě, a Česká republika v tomto směru asi včas zachytila směr dalšího rozšíření organizované turistiky, a to je velmi dobře. Síť cyklostezek nám po celé republice roste jako houby po dešti a přejme si, aby vznikaly další, ale hlavně v okolí našeho města. Nemohu se dokonce zbavit dojmu, že těsně před revolucí už národ kromě registrovaných sportovců začínal silně zakrňovat v pohybu na zdravém vzduchu. Taky víme proč. Kola v obchodním řetězci prostě byly podpultovým zbožím a organizované členství se sledovalo úplně v jiných občanských sdruženích. Ale to bychom se dostali úplně někam jinam.
Dnes už náš program nabízí nejen samotným členům KČT, ale celé široké veřejnosti celou řadu vycházek a výletů. V zimě to jsou různé přesuny na běžkách o objemech jak pro začátečníky, tak i pro ty zkušenější. Od roku 2006 jsme začali organizovat i zimní táboření na naší turistické základně pod Rezkem (v letošním roce jsme to ale pro absolutní nedostatek sněhu zrušili).
Pro opravdové "polárníky" můžeme nabídnout i severské expedice pod vedením našeho zkušeného průvodce VHT p. Miroslavem Černým. Zimní měsíce jsou také prostorem pro pořádání velice zajímavých besed a přednášek doplněné promítáním dokumentů pořízených dnes už většinou v digitální podobě. K těmto setkáním využíváme místnost Spolkového domu, která je vybavena potřebnou technikou. No a na jaře, které už velmi hlasitě klepe na dveře /pozn.: rozhovor byl uskutečněn v I. čtvrtletí tohoto roku/, je program doslova přecpán nabídkou pěších nebo cyklistických výletů a vycházek.
Samozřejmě s příchodem jara a začínající novou sezónou je třeba také po zimě poopravit přechodové lávky v okolí města, je nutné také pořádně "zabrat" na naší turistické základně TOM a připravit ji pro letní aktivity dětí a samozřejmě naše 5-ti členná značkařská skupina musí provést v rámci údržby přeznačení desítky kilometrů turistických značených tras dle pokynů krajské sekce značení. Pravidelně už asi 5 let bez nároku na jakoukoliv odměnu každé jaro provádíme úklid a vyčištění povodí řeky Metuje z Pekla až do Nového Města nad Metují od jarních naplavenin a odhozených odpadků neukázněnými návštěvníky, a nevěřili byste, kolik se toho na multikáru pana J. Kroupy nasbírá! Jak vidíte, turistika není jenom v relaxačním pohybu, ale já tvrdím, že příroda je tou nejkrásnější dílnou na světě, ve které je radost pracovat!
Na letošní rok jsme připravili k uctění památky největšího znalce Orlických hor a Rampušáka v jedné osobě pana ing. Jana Hégra několik výletů, které mají jediný společný cíl "Putování Kačenčinou pohádkovou říší" a asi se mnou čtenáři budou souhlasit, ono to naše Kladské pomezí je skutečně pohádkově krásné.
Do uceleného výčtu turistických aktivit nesmím zapomenout ani na připravované poznávací autobusové zájezdy, které nám zajišťuje naše novoměstská dopravní společnost Orlobus. Těch letošních je rovných 10, přičemž šest z nich organizuje pan Josef Matuška z Ohnišova, ale ty nejsou zastřešeny našim odborem. Pro cyklistické labužníky organizujeme také 10-ti denní poznávací zájezd s koly do italských Dolomit a okolí Cortiny d´Ampezzo a okolí jezera Lago di Garda.
Pokud se někdo chce podrobněji seznámit s našim turistickým programem a nejen s ním, není nic jednoduššího než "zalovit" na stránkách http://www.kct-novemestonm.wz.cz a pak už nezbývá nic jiného, než si vybrat ze širokého spektra nabídky, která uspokojí každého zájemce. Záleží skutečně na každém jedinci, pro kterou akci se rozhodne a která vyhovuje jeho osobním zájmům a kondicím. K této vaší otázce je ještě nutné dodat, že všechny výlety a vycházky jsou vždy vedeny školenými a kvalifikovanými průvodci(k dnešnímu dni jich má náš odbor celkem 15).
/k rozhovoru se ještě vrátíme v některém příštím čísle/.

Tento materiál poskytl Jiří Staněk - KČT Nové Město nad Metují
Střípky - klípky
  • cestovatele mířící do západních Čech upozorňujeme, že v důsledku rekonstrukce hlavního nádraží v Praze budou od 30. 06. - 08,30 hod. do 10. 09. vlaky na trati č. 020 Praha - Hradce Králové končit a vyjíždět z Masarykova nádraží. Vlaky na trati Praha - Smíchov budou končit a vyjíždět z nádraží Praha - Smíchov. Bližší a přesnější informace doporučujeme sledovat na webových stránkách Českých drah a na elektronickém magazínu o drahách. Pro určení plynulého železničního spojení mezi naší lokalitou a západními Čechy je nutno tedy zohlednit čas vymezený pro cestování metrem nebo tramvají mezi Masarykovým nádražím a nádražím Smíchov
  • pořadatelům turistických akcí, kteří využívají sponzorských darů /například zdravotních pojišťoven/, doporučujeme zviditelňovat svého sponzora na propagačních materiálech ke sponzorované akci a tuto propagaci dokumentovat. Vyplatí se to při prokazování protislužeb za příspěvek.


-lš-


ZPRAVODAJ. Čtvrtletník pro pěšáky, kolaře, lyžníky a vodáky Podkrkonoší a Krkonoš. Ročník 14, číslo 2. Vydavatel: oblast KČT Královéhradeckého kraje. Redakce: Luděk Šlosar /šéfredaktor/, Jana Skalková /redaktorka/. Adresa redakce: Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Telefon domů 499732830, mobil 728262273. Elektronická adresa: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz.
Dáno do tisku: 25. 06. 2008. Místo vydání: Trutnov. Cena: zdarma. Náklad jednoho čísla: 50 ks.
Improvizovaná grafická úprava: Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Tisk: Luděk Šlosar. Distribuce: Dana Jágrová. Všem přispěvatelům děkujeme.
Uzávěrka příštího čísla do 15. 09. 2008.
Registrace: E 15083 ze dne 16. 02. 2004.


Můj E-mail:
ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 17.03.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem