V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Zpravodaj

Poznámka:Jedná se o znění Zpravodaje č. 2/98 bez grafické úpravy a před korekturou.


Obsah:


V duchu klasického dramatu
Expozice - Z voničky členských schůzí
Kolize - Strohá fakta oblastní konference
Krize - Ve dnech údivu a zděšení
Peripetie - Usnesení ze 04. 04. 1998 aneb funkcionáři skládali reparát
Proč právě 105. Ski stopa Jana Buchara
Reportáž - Sedm statečných v toulavých botách
Zpravodaj představuje odbory KČT - Sokol Nová Ves nad Popelkou
Oslava výročí turistiky ve Dvoře Králové n. L.
V duchu klasického dramatu

Období od 14. března do 4. dubna prožívala drtivá většina členů KČT naší oblasti bohudík v obvyklém duchu běžného každodenního kvapu či klidu a za normálních turistických aktivit příslušných přicházejícímu jaru.
O tom, že naše oblast v tomto téměř na minutu třítýdenním období, se zmítala v krizi, bezvládí, snad i anarchii se buď nedověděla anebo pouze zprostředkovaně. Šlo o hektické období, které započalo 14. března v oněch okamžicích, kdy na oblastní konferenci ve Dvoře Králové po návrhu zástupce tamního odboru, podporovaného především garantem z ústředí, na rozdělení oblasti vypukla nekontrolovatelná a prudká výměna názorů, která nepřekročila nikdy hranice slušného chování, znamenala však, že konference nebyla dokončena. Šlo o dramatické období, které snad nejhorší chvíle ukončilo 4. dubna ve Vrchlabí, kdy se snad podařilo předejít nejhoršímu konci - totálnímu rozkladu. Šlo o období, kdy každý z hlavních protagonistů, ať již patřil k jakékoliv názorové skupině, buď toho naspal velmi málo nebo jeho spánek byl provázen divokými sny. Mnohým z nás zkrátily prožité události několik týdnů života. Spokojena mohla být jen Česká pošta, která v okresech Trutnov a Semily nepochybně zaznamenala v březnu největší obrat zásilek.
Jednalo se - spolu s tím, co předcházelo a co patrně nadejde - o období, jež probíhalo v duchu stavby klasického dramatu - od expozice /seznámení s prostředím/ členských schůzí přes kolizi /zauzlení děje/ oblastní konference, krizi /vyvrcholení konfliktu/ výše uvedeného třítýdenního období po peripetii /zvratu ve vývoji děje/ mimořádné doplňující oblastní konference ve Vrchlabí, na kterou se v nezvyklou dobu popolední dostavili zástupci z nejzazších koutů naší oblasti - kromě jiného ze Žacléře, Malých Svatoňovic na straně jedné, Vysokého nad Jizerou a Rokytnice nad Jizerou na straně druhé, kam obětavě přijeli krom jiných předseda malého odboru v Nové Vsi nad Popelkou a předseda odboru v Benešově u Semil, ten dokonce na kole, aby všichni dohromady prokázali obrovskou sílu sebereflexe a vyvedli tak oblast z nejhoršího.
I když jsem si vědom, že ve stavbě klasického dramatu chybí ještě poslední dějový celek, ukončíme v pevné víře, že zdravý rozum zvítězil a oblast je zachráněna, v tomto čísle Zpravodaje sledování děje ke 4. dubnu, abychom konečně seznámili čtenáře, co se vlastně událo. Protože není v oblasti nikoho, kdo by o sobě mohl říci, že je objektivní a nad věcí, budou zveřejněna především fakta, to jest převážně tentokráte citovány dokumenty a dopisy.
Teď konečně snad začne klidné období, kdy možná pocit ohrožení oblasti opadne. Je možné, že i ti, kteří 4. 4. nezaujali pohodlné vyčkávací pozice kritiků, kteří za nic neodpovídají, ale přijeli do Vrchlabí odhodlat se konkrétním činům, se mnohdy v lecčems sami neshodnou. Začne zase období všední práce, řešení běžných úkolů, i těch závažných, mezi nimi především definitivní diagnóza, případně i léčení účetnictví oblasti. Ve stavbě klasického dramatu se toto období nazývá katastrofa /t. j. zakončení, vyústění děje/, což je však také synonymem nepříjemné události. Když už používám cizích termínů, přál bych si, aby se toto období nazývalo spíše katarze, to jest očištění, kdy si všichni - teď už úplně všichni - podáme ruce a začneme v rámci oblasti se zase po dlouhé době věnovat tomu, kvůli čemu jsme do KČT vstoupili, totiž turistice.

 

Luděk

 

EXPOZICE - Z voničky členských schůzí aneb co odbor to jiné problémy , charismatičtí vůdcové a jiné zajímavosti.

Jako sekretář oblasti zúčastnil jsem se šesti, vlastně i s členskou schůzí mého mateřského odboru sedmi členských schůzí odborů naši oblasti. A to jsem ještě svou neúčastí dozajista zklamal přátelé z Benešova u Semil a schůze v Žacléři se za výbor oblasti zúčastnil kolega Maissner. Protože jsem podobný seriál absolvoval poprvé /a doufám, že v takovém rozsahu naposledy/, uvědomil jsem si teprve nyní, jak každý odbor je v něčem charakteristický a netypický. Zde jsou mé velmi kuse postřehy:
KČT Vrchlabí /15. 01. 1998 - restaurace Kufr ve Vrchlabí/: schůzi vévodila dvojice protagonistů - kolega Ing. Stránský, který zřejmě průběh schůze připravil včetně podkladů a návrhů, nápadů a námětů, a kolega Honza Mendřický, jenž představoval typ charismatického organizátora a vůdce turistických akcí. Ideálně se doplňující dvojice! Na členské schůzi se především řešila otázka zajištění účasti členů na rekonstrukci restaurace Kufr a kompenzace nesplnění navrženého penza brigádnických hodin členy odboru jiným způsobem. Dost lidí se tu zapojovalo do diskuse, ono taky bylo o čem diskutovat.
KČT Trutnov /28.01.1998 - jídelna Klubu důchodců v Trutnově/: jádro odboru tvoří stále agilní turisté důchodového věku, soustředěni kol předsedy Františka Vacka, který pro ně připravuje náplň výletů odboru. Odbor se pyšní zatím největším počtem držitelů nejvyššího stupně odznaku Turista oblasti a snad jako jediný uspořádáním značkařského dne v minulém roce.
KČT Bohuslavice n. Ú. /31.01. 1998 - restaurace U Kaštanu v Bohuslavicích n. Ú./: z celkového posledního počtu 16 se zúčastnilo 10 lidí, takže jsme seděli kol jednoho stolu a schůze připomínala spíše přátelské posezení. Relativně malý počet členů je obdařen nejideálnějším věkovým průměrem největší zralosti. Za každým člověkem pak musí být vidět kus práce /ten připravuje trasu pochodů, onen připravuje náplň novelizovaného záznamníku OTO Krkonoše, jeden vede jednání se sponzory, jiný zajišťuje množení písemných materiálů/. Kdo by se snad chtěl vézt, bylo by na něj pěkně vidět. Tolik nápadů a námětů tu zaznělo! Zkrátka orchestr složený z dobrých sólistů.
KČT Hostinné /31.01.1998 -restaurace U Sparťana v Prosečném/: tady se pevně po onemocnění a úmrtí kolegy Stěhuly chopil vlády Vašek Vancl, kterému se podařilo odbor zkonsolidovat. Přípravu na schůzi dělal zcela sám - dokonce i podklady pro zprávu o hospodaření. Přece jen to nyní vypadá tak, že mezi členy odboru najde hodně těch, kteří pomohou - kupodivu spíše ti novější. Do odboru vstupují noví a noví lidé - spíše mladého a středního věku.
KČT Úpice /04. 02. 1998 - vinárnička Bohemia v suterénu divadla v Úpici/: zde se všechno točí kolem Jestřebí boudy, jejíž zvelebováním odbor doslova žije. Přitom se mu daří obnovovat postupně i pořádání veřejných turistických akcí na úrovní minulých let. Jestliže se povede obnovit i květnový pochod, dosavadní laťku dokonce překročí. Imponovala účast dvou starostů - z Úpice a Radvanic.
KČT Jilemnice /06. 02. 1998 - zasedací místnost Autoklubu Jilemnice/: budu určitě subjektivní, ale tady nacházím vždy téměř rodinné prostředí. Opět dominují spíše relativně starší turisté - tradiční výlety od kašny, taky návštěva blízkých veřejných turistických akcí, osamocený stovkař Jirka Fišera. O místo na slunci se však již hlásí ti mladší - především nejúspěšnější chodec a cestovatel Vláďa Sedláček a Miloš Růžička z KRNAP.
KČT Dvůr Králové n. L. /07. 02. 1998 - Dům dětí a mládeže ve Dvoře Králové n. L./: schůze tu začala nezvykle - nejprve videoprogramem EUROBEDS. Příjemným překvapením byla účast dětí, na žádné jiné členské schůzi jsem je předtím neviděl. Největší dojem na mě udělalo nepřeberné množství materiálů a dobových dokumentů z turistiky ve Dvoře Králové a na Zvičině. Kde jinde se najde tolik historického materiálu o turistice - krom jiného fotografií, zápisů ze schůzí - jako tady u 100-letého jubilanta


 • Sedm různých schůzí v odlišném prostředí - v jídelně, jednacím sále, hospodě, ve vinárničce s interiérem potaženým jemnou látkou. Sedm různých odborů s různými ohnisky zájmů - zvelebování hostince či chaty, pořádání veřejných turistických akcí, výlety odboru, historie turistiky. Společné mají to nejdůležitější - věnují se turistice v naší oblasti Krkonoše a Podkrkonoší.

  Věcná poznámka na závěr: Ani na jedné členské schůzi nepadl návrh na rozdělení oblasti.

  Luděk Šlosar - sekretář oblasti

   

  KOLIZE - Strohá fakta oblastní konference

  • Zahájil Rosůlek Petr
  • volební komise : Škop , Dlouhý
  • návrhová komise : Šlosar , Mendřický
  • mandátová komise : Teichman , Kunc
  • Garant oblasti Jiří Babovák pozval přítomné na oslavu, která se koná dnes od 15 hod. ke stému výročí založení KČT ve Dvoře Králové. Při této příležitosti pozval do Dvora Králové ústřední výbor KČT, zástupce ústřední RK. Při této příležitosti budou dnes hosté přijati starostou města Dvora Králového . Za oblast se zúčastnil Luděk Šlosar.
  • Zpráva o činnosti - L. Šlosar
  • Zpráva o značení - P. Rosůlek
   Zhodnotil činnost za rok 1997 a hovořil o plánované činnosti na rok 1998. Bude nutné zapojit další členy KČT . Dobrá spolupráce značkařů s KRNAPem.
  • Zpráva revizní komise - F. Vacek
  • Diskuse:
   M. Kocourek - hodnocení situace v lyžařské turistice. Navrhuje, aby odbor Žacléř změnil termín LP Rýchor na 30. 1. 1999
   V. Škop - vydávání odznaků - klesá zájem, rozšiřuje se ale mimo oblast. Škop vydává pouze bronzové odznaky, ostatní na akcích. Připomínka k revizní zprávě. Počítač bude přidělen P. Rosůlkovi , bylo již rozhodnuto na schůzi ve Vrchlabí.
   J. Teichman - nesouhlasí se schůzemi OV ve Vrchlabí. Zápisy z výboru oblasti by měly být zasílány na odbory. Hodnocení značkařů, špatné značení u Čížkových kamenů.
   L. Šlosar - Je proti tomu, aby se odznak prodával. Hodnotí komunikaci ve značení, která se zlepšila. Připomíná , že cvičitelská komise není obsazena.
   F. Vacek - upozorňuje na velký počet nakoupených odznaků - asi 1 500 ks.
   J. Babovák - hovořil o vazbách Babovák - Celba. Zdůraznil, že p. Horák z OV značení nebyl spokojen s komunikaci s p. Celbou. Je třeba získat nové značkaře. Navrhuje v odborech KČT uspořádat značkařské neděle. O sponzoru výrobci tatranek Opavia hovořil již P. Rosůlek ve zprávě, J. Babovák se vrací k tomuto sponzorství. Logo nesmí být poničeno, jinak bude částka 2.800.000 Kč ročně krácena. Od státních orgánů jsme nedostali na rok 1997 částku, kterou jsme měli dostat. Společnost EUROREGION - karty EUROBEDS - katalog bude přílohou časopisu Turista. Od 10. 4. 1998 bude možno zakoupit akcie. Jako garant oblasti nebyl přizván na schůze výboru oblasti. Zpochybňuje dobré fungování oblasti. Vlajka oblasti, o které mluvil F. Vacek v revizní zprávě, je ve Dvoře Kkrálové, měly by být u hospodáře oblasti. Rovněž ohledně odběru členských známek pro Dvůr Králové odpovídá, že známky mají a nehradili kvůli přeplatku 740,- Kč z loňského roku.
   P. Rosůlek - oblast je postavena před těžkou budoucnost po odstoupení J. Babováka, protože z výboru nebyl zvolen předseda . L. Šlosar vzal hodně práce na sebe.
   ing. Růžička (KRNAP - tel. 0438 285 515) - hodnotí dobrou spolupráci značkařů a KRNAPu. Horská služba se již do značení neplete, což hodnotí jako správné. Je třeba uskutečnit nábor značkařů, je jich málo. Na hromadné sportovní akce je možné získat výjimku správy parku.
   ing. Skalka (KRNAP) - hovořil o akcích a novém značení na území.
   J. Mendřický - předal zástupcům odborů registraci členské základny, je třeba zkontrolovat , připsat nové členy a odeslat do 1. 4. 1998 do Vrchlabí.
   P. Rosůlek - na listopadové schůzi předsedů ve Vrchlabí se hovořilo o tom, že se musí některé věci změnit, zatím k tomu nedošlo.
   Pokračovalo se zprávami o činnosti v některých odborech. Hovořili zástupci odborů Úpice, Vrchlabí a Dvora Králové . Příspěvek zástupce Dvora Králové kolegy Koláře rozpoutal dosti bouřlivou diskusi a úplně změnil program konference. Nejsou spokojeni s prací oblastního výboru, jde o velkou oblast kvůli dopravnímu spojení, neřešila se otázka objednávání časopisu na kolegu Vacka a podobné připomínky . Vznikla diskuse, zda to je návrh nebo podnět na rozdělení oblasti.
   F. Vacek - zdůvodnil odběr časopisu Krkonoše pro oblast adresovaný na jeho jméno tím, že oblast nemá sídlo.
   Rozpoutala se debata o školícím středisku. Revizní komise neviděla do dnešního dne účetnictví za rok 1996, které zajišťoval J. Babovák přes firmu v Hradci Králové.
   L. Šlosar - navrhuje vybrat třetí osobu, která by revidovala účetnictví roku 1997.
   J. Babovák - zdůvodňuje vybírání peněz ve školícím středisku na stravování a považuje připomínku o něm jako další podnět pro rozdělení oblasti na oblast Krkonoše a Podkrkonoší.
   P. Rosůlek - navrhuje odborům svolat členské schůze, které by rozhodly o tom zda zůstat v oblasti či ne. J. Babovák - navrhuje svolat předsedy.
   V. Škop - kritizuje dojíždění členů výboru do Vrchlabí, když z pěti členného výboru jsou 3 členové z Trutnovska.
   Další připomínky měli kolegové Mikulášek, ing. Růžička, Kocourek, Vancl, Jebavý, kteří nechápou , že ten kdo oblast založil a tolik práce pro ni udělal, dnes oblast rozbíjí. Ing. Růžička je spokojen za KRNAP se spolupráci ve značení v oblasti. Protiřečí si zástupci z Bohuslavic, kteří nejsou příliš spokojeni dle jejich připomínek s činností výboru oblasti a přitom 2 členové z pěti členného výboru jsou z odboru Bohuslavice.

  Zapsala: Věra Hálková


  Zde zápis končí proto, že delegáti vidouce, že diskuse nevede k žádnému závěru, spontánně jednání opustili.

   

  KRIZE - Ve dnech údivu a zděšení

  Události, které se udály v hektických tří týdnech lze rekonstruovat takto:

 • Můj E-mail:
  ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
  Jsi od 17.03.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem