V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Zpravodaj

Poznámka: Na těchto stránkách je Zpravodaj č. 3/97 uveden bez grafické úpravy a v podobě, v jaké byl před korekturou. V zájmu kontinuity textu je v internetové verzi pořadí článku proti hmotné podobě čísla mírně pozměněno.


Obsah:


Krajní meze /fejeton/
Postřehy z celostátní konference
Co nás čeká na srazu oblasti v Benešově u Semil
Reportáže
- Krvavej Čepelka v Malých Svatoňovicích
- Značkařská neděle v Trutnově
Rozhovor - Náš člověk na pochodu IML
Odznaky a jiné aktivity /6/
Zpravodaj představuje odbory - KČT Vysoké n. J.
Zpravodaj představuje zajímavá místa - Vlastivědné muzeum ve Vysokém n. J. a okolí města
Informace a zajímavosti


Krajní meze
V posledních číslech na tomto místě se objevují sentence, ve kterých mnozí mohou najít pokusy o poučování. A to je to, co lidé nesnášejí, alespoň nikoliv v častých a velkých dávkách. A navíc: nikdo nemá patent na rozum, jak ostatně vyjde najevo v dalších řádcích. Protože se blíží doba dovolených a odpočinku, nechť se na tomto místě objeví něco z podstatně jiného soudku.
Každý máme asi nějaké potíže a každému jeho zkušenosti velí po svém, jak jim čelit. Autor těchto řádků předchází střevním problémům, byť jsou v náznacích, fernetem, mezi jehož odpůrce ostatně vůbec nepatří ani za normálních okolností.
06. 05. 1995 po polednách při pochodu Přes tři hrady, který pořádá KČT Sopotnice. Za Žampachem jsem měl pocit, že pro klid a zdar dalšího putování je této prevence třeba. Proto jsem uvítal, že se na cestě nachomýtla hospůdka v Hejnici /přirozeně jde o shodu jmen se známějším - poutním - místem v Jizerských horách/. Samozřejmě si v těchto nouzových situacích dávám nejnižší možnou dávku. Však také byl přede mnou za výčepem za ceníkem stálo: fernet - 2 cl - 8 Kč. Někdy by se ale měl člověk soustředit nebo alespoň poslouchat, co říká. Nevím, na co jsem myslel, ale řekl jsem, že jako chci 2 deci. V dalším sledu událostí mi mělo aspoň dojít, proč nejbližší stoly cyklistů nápadně ztichly a že si mě hostinský dobírá. Mohl jsem alespoň sledovat, jakou dávku mi to vlastně nalévá. Alespoň mi mohlo být nápadné, proč se mí souputníci nápadně vytrácejí. Nezvykle velká dávka nápoje však už stála přede mnou. Ještě nic. Nemám totiž drobné, takže vytahuji 5O Kč a říkám s klidem, že jako za deset. Hostinský se na mě podíval ještě divněji a řekl, že jako za 64. Teprve teď mi došlo, co jsem způsobil a že není návratu zpět.
Na další chod událostí vzpomínám velmi mlhavě a nerad. Kamarádi zbaběle odešli, nápoj jsem tedy vypil vestoje narychlo /abych už byl konečně pryč/ a na třikrát, snad statečněji než Sokrates nápoj bolehlavu. Asi hodinu cesty - do Litice - jsem šel o krok dozadu a nemluvil. Protože naštěstí nebylo vedro, nebylo ani horších následků, odmyslíme-li si ony morální. Došel jsem po svých a nepochybně důstojně.
Vzpomenu-li si nyní kdykoliv na datum 06. 05. 1995, říkám si, že jsem na chvíli překročil krajní meze, na okamžik jsem zašel za rozcestí, za které se už nikdy nesmím ani nahlédnout, chci-li se věnovat pochodům opravdu jako kondiční turistice. A proto na turistických akcích s mírou a alkoholické nápoje......
Proboha, už jsem ve starých kolejích, naštěstí jen v této rubrice. Takže neradit a nepoučovat, hodně hezkých turistických zážitků o dovolených přeje

/Luděk/Postřehy z celostátní konference
Protože oficiální dokumenty byly zveřejněny v časopisu Turista, dovolte mi pouze hrst postřehů vystihujících atmosféru konference, jež se konala ve dnech 05. a 06. dubna v areálu České zemědělské university v Praze-Suchdol.
 • pozvánka na konferenci byla neobyčejně kompletní. Krom jiného obsahovala podrobný plán celé oblasti, kde se místo konference nacházelo, dále pak přehledy odjezdů autobusů ze stanice Dejvická a zpět z cílové stanice /Výhledy/
 • optimální spojení z Trutnova mě v sobotu do Prahy dopravilo v šibeničním čase - těsně po 14. hodině, přičemž zahájení bylo v 15 hodin. Měl jsem štěstí, jak na metro i autobus, které navazovaly těsně po sobě. Přesto jsem s dalšími dvěma účastníky přišel o několik minut později a - obrazně řečeno - vchodem pro služebnictvo. Nemohli jsme onu budovu v rozsáhlém areálu univerzity najít, až jsme se k ní přiblížili úplně z jiné strany, odkud jsme se mohli dostat pouze zamčenými prosklenými dveřmi. Naštěstí nám bylo odemčeno
 • vyplatilo se přečíst si dobře pozvánku. Podmínkou prezentace byla zdánlivá banalita - mít sebou průkaz KČT. Dva kolegové na to málem doplatili, ještě že konference byla velice tolerantní
 • protože nejznámější osobností konference byl RNDr. Jan Stráský, v té době jako ministr zdravotnictví zápolící s dodavateli léků, zajímalo mě jeho účinkování na konferenci. Mohu konstatovat, že své činnosti se zhostil velmi poctivě a odpovědně, prakticky po celou konferenci sledoval dění u předsednického stolu, v neděli dokonce její průběh řídil, navíc stačil ještě dojet do televize a zúčastnit se jednoho z nedělních publicistických pořadů
 • ústředí KČT cítí ještě dluhy v těchto okruzích činnosti: filozofie ochrany přírody /na jedné straně usilovat o její ochranu, na druhé straně tak činit v realitě doba, to jest nejít jenom cestou zákazů/, otázka dorůstající mládeže, systém práce oblastí, technická sekce /zabezpečující investice/
 • ústředí KČT rezolutně usiluje o znovuzískání domu ve Školské ulici v centru Prahy, pokud se jedná o devět hradů, i zde bude v úsilí pokračovat, nikoliv však do krajnosti /t. j. cestou soudních sporů/
 • byli určeni garanti jednotlivým oblastem z ústředního výboru KČT, v případě naší oblasti je jím dle očekávání Jirka Babovák
 • dle očekávání byla věnována největší pozornost očekávanému a také odhlasovanému vystoupení z KČT. Na konferenci zaznělo, že vystoupením nechce KČT rozbít T. J., ani vyvolat nepřátelství mezi KČT a ČSTV. Na nejnižších stupních, kde v místě existuje sepětí mezi turistikou a T. J., je ponecháno na vůli odborům KČT, zda chtějí zůstat jako odbory KČT v souladu se stanovami ČSTV současně jeho členy. Členství ve více organizacích není v rozporu s ničím a je poměrně častou praxí. KČT sníží na základě skutečnosti, že tyto odbory jsou v ČSTV, své požadavky na dotaci z nestátních peněz. Z příkladu České asociace Sport pro všechny /dříve ZRTV/ je patrno, že jeho řada odborů je mj. v tělovýchovných jednotách ČSTV a že členy T. J. mohou být i nejnižší články organizace, která sama není jako celek členem ČSTV. Jako odstrašující a nesprávný příklad byl uváděn příklad KČT Polabiny, který vystoupil z KČT proto, že jinak by nemohl být členem tamní T. J. Nebylo však možno vyloučit vznik jiné situace po valné hromadě KČT ve dnech 12. a 13. 04. podle mých záznamů v hlasování o vystoupení z KČT byli dva delegáti proti, jeden se zdržel. Jak jsem hlasoval já, co by Váš delegát s hlasem rozhodujícím? V souladu s mandátem z konference i se svým osobním přesvědčení jsem zvedl svůj lístek oranžové barvy ve prospěch vystoupení
 • dalšími důležitými rozhodnutími byly mj. zvýšení členských příspěvků od roku 1998 /z těchto prostředků budou odvody pouze pro ústředí, nikoliv pro oblasti, na ty půjdou prostředky z ústředí/ a rozhodnutí o tom, že členské známky bude nutno vybrat do 31. 01. příslušného roku, takže ten, kdo nezaplatí, nedostane již Turistu č. 2
 • další zajímavou osobností, jež se - dle svých slov neplánovaně - zúčastnila malé části nedělního jednání jako host, byl ředitel Sazky JUDr. Aleš Hušák, kromě jiného trutnovský rodák. Jeho osobu totiž doprovázela dosti nedobrá "reklama" z TV Nova. Samozřejmě, těžko si lze vytvořit obrázek z krátkého vystoupení, ale vystoupil zdravě sebevědomý, nikoliv nafoukaný, mladý muž s velmi neformálním projevem, v jehož části oceňoval činnost KČT v kontrastu s příběhem jeho přítele, který umřel na drogy
 • na konec něco pro Halinu Pawlowskou pro její Žito. V závěru jsem byl Jirkou Babovákem představen šéfredaktorce časopisu Turista paní Mgr. Svatavě Pátkové. Škoda, že jsem na její navštívenku nemohl reagovat předáním svojí. Určitě bych si jí na své náklady nechal udělat, kdybych nevěřil, že mě brzy v mé funkci jediného redaktora Zpravodaje nevystřídá někdo schopnější a nápaditější, třeba z Hostinného.
Jak už jsem napsal, nebylo mým cílem nahrazovat v tomto článku oficiální dokumenty z časopisu Turista /svou povinnost delegáta jsem, jak doufám, splnil na schůzi obastního výboru 17. dubna/, nýbrž přibližit Vám atmosféru jedné celostátní konference, kde se nemlátila prázdná sláma, ani nikdo nebyl ironizován, nýbrž kde se jednalo věcně a konstruktivně.

Luděk Š l o s a r - sekretář oblastiCo nás čeká na srazu oblasti v Benešově u Semil
Již čtvrtý ročník letního srazu turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší proběhne ve dnech 30. a 31. srpna v Benešově u Semil. Pro všechny příznivce turistiky se již připravují trasy pochodů, které povedou nejkrásnějšími místy našeho okolí a nevynechají ani takové přírodní skvosty, jakými jsou Bozkovské dolomitové jeskyně, Riegrova stezka, cesta údolím Kamenice či Kozákov. Nabídka je široká a pro každého v ní bude něco, pro pěší trasy od 15 do 50 kilometrů a také jedna trasa v délce 30 kilometrů, na níž vás provede průvodce. Pro cykloturisty budou připraveny dvě trasy v terénu v délce 35 a 50 kilometrů a dvě trasy silniční dlouhé 80 a 100 kilometrů. Propozice s podrobnějším popisem tras budou na odbory včas zaslány.
Bohatý je i doprovodný program, u táboráku zahraje místní country skupina, uvidíte diapozitivy z cest i výstavku starých pohlednic Benešova a Podkrkonoší. Pro oba dva dny bude otevřena i prodejna zdejší firmy SALEWA Czech, která má ve svém sortimentu řadu výrobků určených přímo pro turisty a navíc jim po předložení průkazu člena KČT poskytne slevu 10 %. S podobnou nabídkou přichází také firma Singing Rock, s jejímiž výrobky i pro nejnáročnější turistiku se budete moci také seznámit.
Výchozí místo a cíl všech tras bude ve sportovním areálu místní T. J. v Horním Benešově, tady bude zajištěno i občerstvení a ubytování ve vlastních stanech na připraveném tábořišti. Pořadatelé mohou zajistit také ubytování v prostorách obecního úřadu, lehátka a spací pytle je si však nutné objednat předem, a to nejpozději do 15. srpna.
Během srazu je možno plnit odznaky Turista oblasti Krkonoše a Podkrkonoší a Český ráj.
Účastníci setkání obdrží pamětní list s grafickým listem našeho člena akademického malíře Jiřího Salaby.
Do areálu T. J. v Benešově u Semil se dostanete z pojizerské silnice Semily - Jilemnice odbočením v Benešově u prodejny Salawa do horní části obce /vzdálenost cca 0,5 km/ nebo přímo ze Semil kolem radnice a hřbitova /vzdálenost ze Semil 3 km/. Bližší informace získáte na adrese Jan Mucha, 512 06 BENEŠOV U SEMIL čp. 188, případně na obecním úřadě v Benešově u Semil tel. 0431/2793 nebo po 16. hodině u Ing. Jana Martince domů na t. č. 0431/4071.

Jan Mucha - předseda KČT Benešov u SemilKrvavej Čepelka v Malých Svatoňovicích
Je málo pochodů v českých zemích tak dobře organizačně zajištěných jako tradiční "Krvavej Čepelka" v Malých Svatoňovicích. Proto i oblastní sraz turistů v roce 1998 má velkou naději, že bude na vysoké úrovni.
K milému přivítání v parčíku při prezentaci přispělo krásné počasí. Počet více než dvaceti sponzorů hovoří také za všechno. Ti umožnili obohatit pochod o tombolu, ve které si 41 pochodníků odneslo mimo diplomu a plaketky i věcnou upomínku. První cenou byl dokonce mercedes /angličák/.
Trasy pochodu byla tradiční - 15 km po Jestřebích horách a delší 35 km vedla na Jiráskovy skály přes Paseky zpět do cíle. Kdo dovede ocenit výhledy a krásy krajiny, dokonale se nabažil.
Škoda, že se odbory Klubu českých turistů nemohou domluvit. Některou sobotu není kam jít a někdy bychom se mohli roztrhnout na kusy. Na sobotu 07. června s "Čepelkou" se sešly "Barunka" v nedaleké České Skalici a populární Líšenské pochody Českým rájem. To se určitě odrazilo na nižším počtu účastníků na "Čepelkovi" - prezentovalo se 162 pěšáků a 31 cyklistů. Neviděl jsem žádnou skupinu dětí, jak tomu bývalo v minulosti. To není jen úkaz na tomto pochodu, to je jev všeobecný. Je to jen v dětech?
Využil jsem pochodu, abych si prošel část tematické naučné stezky, kterou tu vytváří oblast KČT Krkonoše a Podkrkonoší pod vedením pana Jiráska z VUD. Vede po stopách staleté důlní činnosti na Svatoňovicku, většinou lesy po svazích Jestřebích hor přivrácených na jihozápadní /svatoňovickou/ stranu. Je vyznačena žlutou turistickou značkou a chybí jí zatím orientační tabulky. Až bude hotová, bude možné po ní pořádat nejen individuální výlety, ale i hodnotný tematický pochod.
Svatoňovičtí kolegové nás všechny zvou na sobotu 06. září, kdy se tu bude konat mistrovství světa v běhu do vrchu. Při té příležitosti bude možno přijít do Malých Svatoňovic v rámci hvězdicové turistické akce " Hvězdicově na MS v krose" z Bohuslavic na Úpou, Trutnova /start na nádraží ČD/, Jívky, Úpice, Havlovic a Červeného Kostelce. Připravena je i cyklotrasa. Cílem všech tras bude do 15 hodin budova obecního úřad v Malých Svatoňovicích. V Malých Svatoňovicích bude možno i přespat. V 16 hodin bude pak mistrovství světa slavnostně zahájeno.

František Vacek - KČT Lokomotiva TrutnovZnačkařská neděle v Trutnově


Motto: V. Oblastní konference ukládá
  a/ odborům
 • uskutečnit dle svých možností značkařský den za účelem propagace značkařské činnosti a získání zájemců pro doplnění řad značkařů
usnesení oblastní konference ve Dvoře Králové z 01. 03. 1997


Naše oblast KČT nutně potřebuje doplnit řady značkařů. Někteří zemřeli /v Trutnově např. Tučková, Dr. Pitaš/, jiní to vzdali pro stáří anebo pro náročné pracovní úkoly. Přitom máme v oblasti hustou síť turistického značení, k jejímuž obnovování a údržbě je třeba úsilí desítek dobrovolných značkařů.
Zájemci o tuhle záslužnou činnost se sešli v neděli 08. června v půl osmé ráno v Trutnově u okresního úřadu a pod vedením zasloužilých značkařů manželů Vejnarových se vydali pomoci obnovovat značení na trase modré turistické značky vedoucí z Trutnova do Pekla. Tahle trasa je mimořádně náročná, protože vede městem, poté polem a lesem. V některých místech není vzdálenost mezi značkami klasických 250 metrů, ale namnoze kvůli dobré orientaci jsou značky mnohem blíž u sebe.
Nebyli jsme jen pasívními čumily, ale sami jsme si zkusili pracovat se štětcem a barvou. Šlo nám to docela dobře a nakonec nám vedoucí za naši pomoc poděkovali. Během práce jsme se dověděli řadu zásad, pravidel a zkušeností. Není to tak jednoduché, jak se povrchní turista domnívá. Značkaři se školí a mohou získávat čtyři kvalifikační stupně.
Jednu chvíli jsme "malovali" čtyři a na trase do Pekla jsme pracovali čtyři hodiny. Svou "učednickou" exkurzi jsme tedy skončili v Pekle. Dršťková polévka tu byla jako vždycky "vyprodaná", ale ohřáli nám docela dobrý guláš. Domů jsme se vzhledem k řiďounkému nedělnímu provozu autobusů dopracovali po svých.
Ještě jednou dík manželům Haně a Janu Vejnarovým!!

František Vacek - KČT Lokomotiva TrutnovRozhovor - Náš člověk v zahraničí - na pochodu IML
V minulém čísle na straně 8 jsme v pátém pokračování seriálu "Odznaky a jiné aktivity KČT" informovali o akcích IML spojených s plněním odznaku International Walker. Jak vypadají tyto pochody ve skutečnosti, jsem se ptal jejich účastníka, člena KČT Lokomotiva Trutnov, MUDr. Ladislava Holuba, který mezi svými nejbližšími kamarády slyší na přezdívku Harry. Otázky jsem kladl z pozice účastníka typických pochodů v našem blízkém a dalekém okolí.
Z /Zpravodaj/: Jakého pochodu IML jsi se vlastně naposledy zúčastnil?
/"Harry"/: Jednalo se o dvoudenní akci Okolo Bernu ve dnech 26. a 27. dubna. Obvykle chodíme na těchto akcích po 20 kilometrech, abychom poznali pořádně kraj a také se včas vrátili domů. Kromě toho jsou totiž možnosti absolvovat trasy 30 až 40 km. Nebereme si obvykle dovolenou, do Švýcarska jsem cestoval autem se třemi kamarády - z Hostinného a Mladé Boleslavi rovnou z práce a po pochodu se stejným způsobem vraceli zpět. Pro zajímavost z Bernu jsme vyjížděli okolo půl druhé odpoledne, v deset hodin večer jsme byli v Kolíně, pochopitelně v tom našem na Labi.
Z: Mohl bys srovnat pochody IML s našimi klasickými, třeba v našem okolí?
H: Rozdílů je hned několik. Snad zásadní rozdíl je celkovém pojetí pochodů. U nás jsou spíše pojímány jako akce kondiční turistika, v zahraničí jde spíše o společenskou událost. Před pochodem i po něm probíhají společenské akce, typická je dechovka, nechybí veselice. V Belgii třeba byla diskotéka. S tím koresponduje přístup průchozích míst. V každém takovém místě je samozřejmě všude otevřeno, místní živnostníci se snaží vhodným způsobem prezentovat. Nezřídka vítá účastníky i sám starosta. Vůbec zapojení významných funkcionářů je tu charakteristické. Na každé akci se snaží prezentovat také významné firmy, ve Švýcarsku to třeba byly Pepsicola a Knorr. Co Čechů šlo s chutní několikrát na polévku. Byly samozřejmě zadarmo.
Více do popředí vystupuje poznávací charakter. Trasy jsou voleny tak, aby účastník maximálně poznal kraj.
Z: Další zajímavosti?
H: Chodí se spíše po velkých skupinách. Nezřídka je vidět například vojenská jednotka, která pojímá pochod jako součást cvičení. Skupiny turistů chodí mnohdy s národními vlajkami. Pro nás je to dost nezvyklé. Narazíš třeba na borce z USA a z Japonska, kteří si v Evropě najmou karavan a putují po pochodech IML nebo IVV. Já sám se tu setkávám s mnoha kolegy, se kterými jsem šel "Kvadranty". Opravdu, společenský charakter převládá. Startovné je poměrně vysoké: našich 200 až 500 Kč, ve Švýcarsku tuším mezi 350 až 400 Kč. Pak je vše poměrně levné, ubytování, ve Švýcarsku jsme spali v atomových krytech, občerstvení, účast na společenských akcích a podobně.
Ještě hodně jsme toho povídali o akcích IML. Nakonec zbyla otázka:
Z: Co bys chtěl vzkázat či poradit našim čtenářům?

H: Zkuste to. Budete nadšeni nádhernou atmosférou pochodů IML a poznáte krajinu nejlepším možným způsobem - volnou chůzí, kdy je čas dívat se okolo sebe. Poznáte hodně nových kamarádů. Už se těším na nejbližší akci - 15. až 17. srpna v rakouském Mödlingu, kde získám, jak doufám, druhou bronzovou medaili International Walker.
Z: Přeji hodně úspěchů a děkuji za rozhovor.


ptal se Luděk ŠlosarOdznaky a jiné aktivity /6/
Výkonnostní turistika
 1. výkonnostní odznaky
 2. diplom TURISTA
 3. čestný titul Mistr turistiky
Tyto podmínky platí od 1. 1. 1993. Nenavazují na dříve vyhlášené podmínky turistické klasifikace po linii zápočtových cest ani na podmínky plnění původních výkonnostních odznaků.
Plnění výkonnostních odznaků, TURISTy všech stupňů ipodmínky k získání čestného titulu MISTR TURISTIKY nemá žádnéčasové omezení. Dosažení určitého stupně má trvalou platnosta neobnovuje se. Po splnění podmínek se odznaky a diplomy udělují zdarma.

1/ Výkonnostní odznaky

Jsou vyhlášeny tyto výkonnostní odznaky:

 • výkonnostní odznak pěší turistiky VOPT
 • výkonnostní odznak cykloturistiky VOCT
 • výkonnostní odznak lyžařské turistiky VOLT
 • výkonnostní odznak vysokohorské turistiky VOVHT
 • výkonnostní odznak vodní turistiky VOVT
 • výkonnostní odznak zimní turistiky VOZT
 • výkonnostní odznak turistiky mládeže VOTM
Podmínky VO mohou plnit pouze členové KČT.

VO mají tři stupně: bronzový, stříbrný a zlatý /VOPT má i stupeň diamantový/ a plní se postupně. Turista může plnit současně i několik VO různých přesunových prostředků, a to jak na akcích a tuzemsku, tak i na akcích v zahraničí. Bronzový VO mohou plnit turisté od 12 let, stříbrný, zlatý a diamantový po dosažení 15 let. VO mládeže má své základní rozdělení.
Podmínky VO se plní především na organizovaných akcích. Pokud se plní na akcích odborů KČT, je minimální účast 3 osoby. Individuální výjimky z těchto ustanovení povoluje příslušná sekce.
Potvrzování plnění VO vychází z iniciativy turisty. Za potvrzení se považuje vlastní vandrovní knížka, jednoduchý záznamník nebo diplom. U každého druhu dokumentace však musí být jméno a příjmení, adresa, odbor KČT a číslo členského průkazu. Účast a dosažené hodnoty potvrzuje organizátor nebo cvičitel přítomný na akci. Doklady předložené k udělení příslušného VO musí být evidovány chronicky za sebou.

Udělování VO:

každý VO bronz - sekce výkonnostní turistiky oblasti KČT

VOPT stříbro, zlato, diamant: Zdeněk Cabalka, Foltýnova 14, 635 00 BRNO

VOLT stříbro, zlato, diamant: RNDr. Jan Pavlík, Jílovišťská 29, 155 31 PRAHA 5 - Lipenec

VOCT stříbro, zlato, diamant: Ing. Jaroslav Svoboda, Trčkova 790, 503 46 TŘEBECHOVICE POD OREBEM

VOVT stříbro, zlato, diamant: Ing. Antonín Záruba, Na Kovářce 15, 150 00 PRAHA 5

VOZT stříbro, zlato: Gerhart Streubel, Litvínovská 52, 190 00 PRAHA

VOVHT: stříbro, zlato: Miroslav Holenda, Nad Šárkou 110,160 00 PRAHA 6

VOTM bronz: Rada mládeže VV KČT

VOTM stříbro: Antonín Vejrosta, nám. Mládežníků 677, 278 01 KRALUPY NAD VLTAVOUVladimír Škop - oblastní klasifikátorZpravodaj představuje odbory - KČT Vysoké n. J.
KČT ve Vysokém nad Jizerou byl založen r. 1901. Kromě pořádání výletů do okolí a značení turistických cest, hned první rok jich bylo šest, plnil i sociální úkoly. Pořádal vánočníŤ nadílky pro chudé děti ve Vysokém nad Jizerou i v okolních vesnicích. Vysocký KČT každoročně zřizoval ve škole prázdninovou noclehárnu pro mládež, ve které se mladým turistům dostal zdarma nejen nocleh, ale i poukázka na bezplatnou snídani a oběd v místním hostinci. Roku 1905 postavili turisté v parku pavilón nad turistickou mapou Krkonoš, kterou zhotovil učitel Fr. Mařatka.
První světová válka přerušila činnost KČT, která byla znovu obnovena roku 1922. Kronika z této doby byla ale za okupace odevzdána německým úřadům a zničena. Další zápis se dochoval až v r. 1948, kdy zanikl samostatný KČT ve Vysokém nad Jizerou. Na ustavující schůzi dne 02. 04. 1951 byl zvolen předsedou odboru turistiky Karel Šalda. Věnoval se hlavně s J. Lukášem značení a úpravě turistických cest. K dalšímu oživení činnosti došlo po r.1972, kdy se stává předsedou Karel Svatý, je založena nová kronika. Dne 14. 05. 1977 je uspořádán 1. ročník DP "Jarním krajem Zapadlých vlastenců" za účasti 257 osob. Letošní 21. ročník se konal 24. 05. 1997. O rok později - 15. 02. 1978 - byl uspořádán 1. ročník lyžařsko-turistické akce "Ve stopách první středoevropské padesátky", letos se konal 20. ročník. Největší účast byla v roce 1985 - 1.057 osob.
Od roku 1980 se stává předsedou Josef Jirouš a zastává tuto funkci do současnosti. Došlo k rozšíření členské základny /55 členů/ a tím i počtu turistických akcí. Začali jsme pořádat akce VHT, prošli jsme všechna pohoří Slovenska i ta téměř neznámá, a ty nejhezčí několikrát. Zorganizovali jsme přechod rumunského pohoří Faragaš,Pietra Krauli a Julských Alp. Největší zájem je u nás o lyžařskou turistiku, v letošním roce jsme uspořádali už 18. ročník lyžařsko-autobusového zájezdu na přejezd různých pohoří v Čechách a na Slovensku. Zásluhou Dr. Lukáše byly zřízeny dva vycházkové okruhy. Zúčastňujeme se DP, objevujeme krásu alpských zemí, kam nám nebylo možno za bývalého režimu vycestovat, začíná se nám dařit pořádat cyklo-turistické akce. Co se nám nedaří, je získat cvičitele pro mládež, jednatele, takového, jakým byla paní Ludmila Hodycová nebo Karel Svatý, kronikáře, jakým byl Pepa Matura a další obětavé organizátory.
Závěrem bych chtěl pozvat zájemce o turistiku k nám do Vysokého nad Jizerou a okolí, do nejhezčí části západních Krkonoš.

Josef Jirouš - předseda odboru KČT Vysoké n. J.ZPRAVODAJ PŘEDSTAVUJE ZAJÍMAVÁ MÍSTA - VLASTIVĚDNÉ MUZEUM VE VYSOKÉM N. J. A OKOLÍ MĚSTA

Motto: Nevíš, kam jít? Jdi do muzea.

Vlastivědné muzeum pro Vysoké a okolí má pro Vás připraveny tyto expozice:

LYŽAŘSTVÍ: lyže, saně, závodnická činnost, ceny trofeje

HISTORIE VYSOCKA: nejstarší zprávy, odlitky grošů z Tříčského pokladu, hrad Nístějka, středověké sklářství, poddanské bouře, rok 1848, protihabsbur s ké tábory lidu, zvláštní soud 1944, osvobození, expozice Dr. K. Kramáře

ZEMĚDĚLSTVÍ - modely chalup, ukázky zemědělských prací, nářadí, zpracování lnu

DOMÁCNOST - malovaný nábytek, nádobí a náčiní, sklo a keramika, oděv městský a venkovský

KULTURA - lidové plastiky, výstava Krakonošů, podmalby na skle, škola, zvyky, významné osobnosti, hudební nástroje, ochotnické divadlo, loutky

BETLÉM - pohyblivý betlém J. Metelky s figurkami řemeslníků a havířů

VÝSTAVY - obrazy a plastiky ze sbírek muzea, výstava obrazů St. Smrtky, malíře Jizerských hor, Českého ráje a Podkrkonoší - prodejní /konala se do 31. 05. 1997/, výstava fotografií M. Janury, rodáka z Poniklé

Zvláště pak upozorňujeme na publikaci o našem městě, o jeho historii, ze které vznikala současnost. Autorem je právník a historik, profesí archivář Dr. Václav Lukáš.

Otevírací doba denně mimo pondělí je od 08,30 do 12,00 hod., od 13,00 do 16,00 hod. Vstupné je 20,00 Kč, studenti a důchodci 10,00 Kč, žáci 5,00 Kč.

A nyní tip na zajímavou procházku:

Smírčí kříže na Roprachticku - jde o památníky dávno zapomenuté tragické události, oba byly asi postaveny nedlouho po sobě, jeden z nich má nápisy a letopočet 1736, na druhém je pouze IHS. První najdete U Koziny, druhý je situován mezi polemi a loukami při stezce nádherných pohledů k horám s dominantou Kokrháče, je viditelný od silnice při pohledu vlevo, jdete-li od Koziny.

V knize Umění lidových tesařů a kameníků se píše mj. o takovýchto kamenných křížích:

"..... sledujeme-li znaky a nápisy na nich i zprávy a pověsti o jejich původu, dospíváme k pevnému přesvědčení, že valná většina z nich upomíná na nějaké neštěstí, ať už vraždu, zabití nebo úmrtí způsobené bleskem, pádem ze stromu, smrtelný úraz při kácení lesa, při lovu, ve válkách apod. Lidé měli ještě v 18. století z těchto křížků posvátnou hrůzu, vyprávěli si, že u nich straší, že se v okolí ukazují světýlka, ohniví kocouři ...., mrtví zsinalí vojáci, jezdci atd. Věřilo se, že jakékoliv přemisťování takových památníků má za následek trest, který se dá usmířit jen vrácením kamene na původní místo".

Poznámka: Pověst Kříž na Kozině, kterou zapsal Jaroslav Večerník a kterou má Vlastivědné muzeum uloženou v rukopise, vztahuje jeden kříž k bitvě, kterou zde svedl rytíř Teodorik /Dětřich/ s Poláky asi kolem r. 1039-1054. Druhá část pověsti se vztahuje k druhému kříži, měli zde císařští po třicetileté válce porazit a zahnat švédský oddíl, který se tu ještě potloukal.

Toto jsou ovšem pověsti, které mohou mít zčásti historický podklad, ale tyto kříže jsou upomínkou na zcela jinou událost.

Jana Vaváčková - Vlastivědné muzeum Vysoké nad JizerouINFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
Zemřel Josef Stěhula. V dubnu opustil naše řady náš kolega, který byl hybnou pákou turistiky v Hostinném, hlavním organizátorem tamních pochodů. Jen několik týdnů se mohl těšit z veřejného uznání s medailí za veřejně prospěšnou činnost. Jeho nejbližší kolegové z KČT Hostinné ho do posledních chvil navštěvovali v Domově důchodců ve Vrchlabí. Turisté z Hostinného uctili jeho památku nejlepším možným způsobem - konsolidací činnosti odboru. Jeden z mnoha příkladů: autobusový zájezd na Líšenské pochody Českým rájem.
Oblast bez předsedy. Na schůzi výboru oblasti se nepodařilo nalézt kandidáta na předsedu, byť členové výboru na svých místech řádně pracují. Řízením oblasti byl dočasně - do zvolení nového výboru - pověřen sekretář oblasti Luděk Šlosar. Jedná se o provizorní řešení.
Pozvánka na pochod, který není v kalendáři. MO SPR-RSČ pořádá 04. 10. 1997 pro všechny přátele zdravého pohybu 1. ročník turistického pochodu "Republikánský šlapák" s trasami 15 a 20 km. Start je od 07 do 09 hodin v Trutnově před areálem ZPA CZ a Siemens Elektropřístroje. Startovné je 10 Kč pro obě trasy. Cíl je společný na Pasece v Jestřebích horách. Bližší informace:Josef Vích, Náchodská 351, 541 01 TRUTNOV, tel. do zam. 0439/807441, před pochodem i v denním tisku na plakátech.
A poznámka pro skeptiky: Jedná se o pravdu o pozvánku na turistickou akci, nic méně, nic více.


VŠECHNA ČÍSLA LETOŠNÍHO ROKU VYCHÁZEJÍ ZÁSLUHOU FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU KČT VRCHLABÍ VE VÝŠI 5.000 KČ. DĚKUJEMEZPRAVODAJ. Čtvrtletník pro pěšáky, kolaře, lyžníky a vodáky Podkrkonoší a Krkonoš. Ročník 3, číslo 3. Vydavatel: KČT - oblast Krkonoše a Podkrkonoší. Textová stránka: Mgr. Luděk Šlosar /šéfredaktor/. Adresa redakce: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Pouze telefonické vzkazy do zaměstnání /0439/807277.
Dáno do tisku: 09. 07. 1997. Místo vydání: Trutnov. Cena: zdarma. Náklad jednoho čísla: 600 ks.
Grafická stránka: M. I. O., Palackého 80/10, 541 01 TRUTNOV. Tisk: Tiskárna Tomešová, 541 01 TRUTNOV. Františekĺ Vacek, Křižíkova 554, 541 01 TRUTNOV, tel. č. 0439/812542.
Všem přispěvatelům děkujeme za zaslané příspěvky.
Uzávěrka příštího čísla do 03. 09. 1997.
Registrováno u Okresního úřadu v Trutnově pod registračním číslem RR/44/95/AI.
Můj E-mail:
ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 17.03.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem