V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Zpravodaj

Poznámka: Na těchto stránkách je Zpravodaj č. 1/96 uveden bez grafické úpravy a v podobě, v jaké byl před korekturou, s drobnými textovými úpravami zejména v názvech článků a v jejich sledu.


Obsah:


Vracím se jako boháč /fejeton/
Slovo předsedy
Reminiscence na "Velblouda"
Odznaky a jiné aktivity KČT /2/
Termínová listina veřejných turistických akcí pořádaných odbory KČT oblasti Krkonoše a Podkrkonoší v roce 1996
Zpravodaj představuje odbory - KČT Jilemnice
Zpravodaj představuje zajímavé lokality oblasti - Krkonošské muzeum v Jilemnici
Co nového ve vysokohorské turistice
O novinkách ve Zpravodaji


VRACÍM SE JAKO BOHÁČ
Bydlím v tisícihlavém sídlišti. Někdy mám pocit, že jeho obyvatelé se sem nestěhují, nýbrž jsou do těch míst dodáváni nějakou firmou, z jejíž pomyslné výstupní kontroly vycházejí vyrobeni přísně podle nějaké ČSN, podobni sobě vzhledem, životním stylem i chováním jako vejce vejci.
Jak je tomu zcela jinak při mých sobotních putováních! Krajina bývá prostá geometrických vzorců a i lidé, jež střetávám, připadají mi zcela jiní, tak mnohotvární. Každý je tak trochu pošetilec a asketa, když před rozbřeskem s gotickou sebekázní opouští lůžko, místo aby vychutnával jeho degenerující pohodlí, nebo když za nepřízně počasí trpělivě zdolává členité terény na náročných trasách. Každý je ale stejně tak trochu bohém a filozof, když v příjemné hospůdce s renesančním požitkářstvím popíjí pěnivého moku a vypráví nejneuvěřitelnější příhody, které nezažiješ na povinném korze ze Zelené louky na Nové Dvory a zpět, nebo když rozvíjí neopakovatelnou filozofii, ke které se nedobéřeš, na sídlištních parkovištích, nýbrž na stovkách kilometrů o samotě nebo s přáteli stejné krevní skupiny.
A tak třeba jdu Českým rájem s Jirkou z Jilemnice a poslouchám jeho výklad o principech jin a jang. Jindy šlapu s Mirkem z Asteru Praha při Sparťanském maratonu od vltavského břehu na Levý Hradec, a toto posvátné místo nás přímo vybízí k diskusím na téma, zda byli svatý Václav, Václav IV. nebo z doby nedávné Dr. Edvard Beneš vladaři či politiky slabými nebo prostě žili v obtížných dobách. Nebo jdu v lednu na Zvičinu z Vláďou z Kruhu a poslouchám jeho barvité vyprávění o legendárním fotbalovém pohárovém zápasu Turnov - Mříčná dorostu s překvapivým vítězstvím hostí 2 - 3. Jindy kráčím po Labské louce s radioamatérem Karlem a jsme němým účastníkem jeho lovů beze zbraní na éterech. A dál by bylo možno pokračovat dalšími příklady a příběhy .............
Pak přichází večer a já se vracím domů. Peněženka smutně plandá v kapsičce ledvinky, kterou ještě tak ráno nadouvala. Přesto se vracím jako boháč - bohatý o další zážitky a setkání se zajímavými nekonformními lidmi.
Všem těm pošetilcům, asketům, bohémům a filozofům /jistěže v dobrém smyslu slova/, prostě všem Vám, kteří stále brázdí četné turistické trasy, děkuje za zajímavé zážitky a přeje hodně štěstí v novém roce 1996

/Luděk/


SLOVO PŘEDSEDY
Před rokem jste dostali do rukou první číslo Zpravodaje oblasti Krkonoše a Podkrkonoší Klubu českých turistů a v průběhu roku ještě další tři čísla. Věřím, že i Vám se stejně jako mně čtvrtletník líbil, a jménem nás všech děkuji Luďkovi Šlosarovi za péči, kterou sestavování Zpravodaje věnuje. Od letošního roku se Zpravodaj oblasti dostává do každé turistické rodiny a věříme, že bude tím nejlepším pojítkem mezi oblastním výborem a našimi členy.
Kromě vydávání Zpravodaje jsme v loňském roce vyhlásili soutěž Turista oblasti, kde za splnění celého záznamníku obdrží účastník postupně čtyři pěkné odznaky. V Bohuslavicích nad Úpou proběhl v srpnu druhý sraz turistů oblasti. V oblasti jsme založili středisko školení pro výchovu tolik potřebných vedoucích a cvičitelů KČT. Výbor oblasti v březnu svolal oblastní konferenci, v průběhu roku se třikrát sešel na společném jednání s předsedy odborů, v listopadu byl svolán seminář vedoucích a cvičitelů oblasti, byla navázána spolupráce mezi oblastí a KRNAP.
Co oblastní výbor chystá v roce 1996? V lednu to bude seminář pro hospodáře, předsedy a revizory odborů, jak se správně chovat v oblasti účetnictví ve spleti platných zákonů a vůči státním orgánům. 2. března bude seminář vedoucích a cvičitelů oblasti, kteří se nezúčastnili semináře v listopadu a kteří mají zájem na zachování své kvalifikace. 9. března se pak uskuteční oblastní konference KČT. Třetí oblastní sraz turistů proběhne 06. - 08. září v Jestřebích horách. V průběhu roku se uskuteční školení vedoucích základní turistiky, cyklo a VHT. Chtěli bychom vyhlásit nový oblastní odznak Podkrkonoší a nové podmínky pro OTO Krkonoše.
Společnými silami jistě vše dokážeme. Zdrávi došli a dojeli.

Ing. Jiří Babovák - předseda OV KČT
REMINISCENCE NA "VELBLOUDA"
16. září vyrážím v Jablonci nad Jizerou na start "padesátky" pochodu "Kam nedošel velbloud" sám. Provází mě sice vytrvalý déšť, nicméně je natolik řídký, že nevolá po deštníku. Proti "Bucharovi" před týdnem je viditelnost lepší, takže místy před sebou vidím ve stále menší vzdálenosti svůj první cíl - chatu Dvoračky - svítící do dálek i v probouzejícím se ránu.
Je už hodnou chvilku po dešti, když sem po více než jedné hodině a půl docházím, třičtvrtěhodiny před otvírací dobou, takže si dávám pouze dvě pěkná razítka. Dál pokračuji již v pomalejším tempu. Dohonil jsem totiž Karla z Jablonce nad Jizerou, kotelníka, opraváře obuvi, v tuto chvíli radioamatéra v jedné osobě. Zatímco sdílím jeho společnost přes Krakonošovu zahrádku, prameny Labe až na boudu Vrbatovu, prohání se se svou radiostanicí po občanském pásmu, takže se ozývá např. "Tady Karel, expedice Velbloud, Rampouchu, Špindlerův Mlýn, ozvi se" apod. Zpomalení neželím, málokdy mám tak originálního společníka, navíc je hříchem Labskou a Pančavskou louku, natož prameny přelítnout. Chvilková mlha se definitivně roztrhala v odlétající chuchvalce. Na Labské jsem zklamán, v recepci nemají razítko, kiosk ovšem otevírá až za půl hodiny. Na hraně Pančavské louky několikrát zastavuji, dívám se do údolí směřujícímu ke "Špindlu", tak trochu držím i minutu ticha za ty, kteří se nechali zbytečně ráno otrávit nevlídným počasím a nedojeli. Definitivně se totiž ukazuje, že i mraky se trhají, a počasí nastavuje svou laskavější tvář.
Z prázdného bufetu v Jilemnické boudě střídavě sbíhám až k Třídomí a později od hotelu Skála stoupám na Rezek. V Chalupě Na Rezku vidím lidi, ale je tu zamčeno, z otevřeného okna mi poradí, abych šel zadem. Šéfuje tu správný vousatý horal. Když čtveřice mladých chce platit, táže se; "Na kolik to vidíte?", pak říká, že čaj je za 20 Kč, po chvilce zamyšlení však dodává:" Vy jste neměli citron, takže 18 Kč". Prosím, všechno ve veselém tónu, ceny jsou solidní, prostředí sympatické, domácké, proti někdy sterilnímu prostředí jiných bud lapajících do svých tenat Němce.
Po překonání údolí Jizery se jako vždy těším na Vysoké, i letos vychutnávám překrásné pohledy na Krkonoše s dominantou zakřiveného Kotle, zejména proto, že jsem v oněch místech před několika hodinami byl. Brzy nejvyšší body zahalí poslední temný mrak, který ještě hrozil deštěm. Krátce se stavím ve Sklenařicích ve vyhlášené hospodě Mexiko. Na nezbytné pivo je málo času, protože se ukazuje, že mi do cíle chybí o něco větší vzdálenost, než jsem čekal, a že nemusím stihnout vlak. Z rozcestí Na Perlíčku také již střídavě poklusávám, jedním okem se kochám pohledem do údolí a na protější svahy, druhým ovšem kontroluji rychle ubíhající cestu před sebou.
Ihned poté, co docházím do cíle, se mě ochotně chápe hlavní pořadatel. Dostává se mi kysela, které jinak nemusím, ale které nyní velice chutná, a čaje. Zjišťuji, že se dostavilo pouze 85 pochodníků, z toho téměř dvacet na "padesátku". Je to škoda, vždyť trasy jsou nádherné, pořadatelská služba precizní a zabezpečení pochodníků na startu a v cíli na vysoké úrovni. A tak si v duchu vybavuji, jak mi nahoře vyprávěl radioamatér Karel, že i děti ze Tříče - místo aby vyběhly malý kousek do Vysokého - jedou raději do školy oklikou autobusem .
Snad tedy za rok bude v Jablonci nad Jizerou účast odpovídající velmi dobré úrovni, na které je pochod organizován.


Luděk Šlosar - odbor KČT Lokomotiva Trutnov
ODZNAKY A JINÉ AKTIVITY KČT /2/
Celkový přehled. Základní odznak turistiky /ZOT/


Celkový přehled. Ve svém minulém článku jsem vás, vážení turističtí přátelé, seznámil s akcí Turista oblasti. Dnes bych se chtěl zaměřit na přehled všech odznaků a aktivit, které může turista plnit. Základní rozdělení vypadá takto:

Na úseku základní turistiky:
 • Základní odznak turista /ZOT/
 • Českomoravský turista /ČMT/
 • Oblastní turistický odznak /OTO/
 • Tématický turistický odznak /TTO/
 • Odznaky INTERNATIONALER VOLKSSPORT VERBAND /IVV/
 • Mezinárodní turistický odznak /MTO/
 • Přebor v cyklistické aktivitě /PCA/
 • Turistický závod /TZ/
Na úseku výkonnostní turistiky:
 • Výkonnostní odznak /VO/
 • Vrcholy České republiky
 • Cykloturistické vrcholy České republiky
 • Evropská cesta 3 /E3/ - její část
 • Odznaky INTERNATIONAL MARCHING LEAGUE /IML/
 • Turista III., II. a I. stupně
 • Mistr turistiky /MT/
Různé:
 • Šest beskydských vrcholů
 • Rožnovsko
 • Zimní vrcholy
 • Český tulák
 • Odznak turista značkař
 • Odznak jarní kilometry
Základní odznak turistiky /ZOT/ je určen pro členy KČT, kteří se zúčastňují akcí pořádaných odbory KČT. Slouží jako ohodnocení těch turistů, kteří vykonávají činnost na úseku základní turistiky.
Podmínky plnění: turista plnící ZOT musí absolvovat během roku na turistických akcích minimálně 300 km /v přepočtu na pěší kilometry/, z uvedené kilometráže nejméně 50 % na akcích vlast­ ního odboru, dále se musí zúčastnit alespoň jedné akce na pomoc životnímu prostředí. Tyto podmínky je nutno plnit po tři roky za sebou. V případě vážných důvodů /nemoc, dlouhodobá služební ces­ ta, základní vojenská služba aj./ může sekce výkonnostní turi­ stiky oblasti KČT termín plnění prodloužit o jeden rok nebo je přerušit. Zdravotně postižení turisté mají jedinou podmínku plnění ZOT: během roku absolvovat 10 vycházek nebo vyjížděk. Tuto jedinou podmínku plní po tři roky za sebou. V případě zhoršení zdravotního stavu mohou plnění odznaku kdykoliv přerušit.
Odznak plní členové KČT všech věkových kategorií celoročně, může se plnit i v zahraničí, má jeden stupeň a trvalou platnost, může být plněn jakýmkoliv přesunovým prostředkem v tomto přepočtu: 1 km pěšky = 2,6 km na kole = 1,2 km na lyžích = 2 km na koni = 1,2 km na lodi /v místech, kde je vzdálenost udaná v hodinách, se počítá za jednu hodinu vzdálenost 4 km/, záznamník ZOT lze koupit v jednotlivých oblastech KČT, plní se na vlastní náklady a riziko.
Účast na jednotlivých akcích odborů potvrzuje jejich vedoucí nebo cvičitel /u ostatních akcí organizátor/ do záznamníku ZOT, po splnění všech podmínek ZOT potvrdí záznamník předseda odboru KČT, kde je turista organizován. Odznak uděluje sekce výkonnostní turistiky oblasti KČT, ve které je odbor KČT registrován.

Vladimír Škop - oblastní klasifikátor
Termínová listina veřejných turistických akcí pořádaných odbory KČT oblasti Krkonoše a Podkrkonoší v roce 1996


Datum

název pochodu

ročník

POŘADATEL

kontaktní adresa

telefon

Přesunový prostředek, délka tras

místo startu /u hvězdicových tras průchozí místa/

čas

Celoročně - víkendy:

Jestřebí hory v každé roční době

KČT ÚPICE

Miroslav Vořechovský, Pod skalkou 1002, 542 32 ÚPICE

0439/932692

pěší, cyklo, lyže na libovolných trasách

s cílem na Jestřebí boudě /Paseka/ o víkendech

 

01. 01. 1996

Novoroční hvězdicový přechod Rýchor

11.

KČT ŽACLÉŘ

Vilém Görner, Mírová 354,
542 01 ŽACLÉŘ

lyže/náhr. pěší/ na libovolných trasách

s průchozím místem na Rýchorské boudě

1010 - 14 hod. průchozím místem

 

27. 01. 1996

Memoriál Jindry Axmana

12.

KČT HOSTINNÉ

osef Stěhula, Revoluční 488, 543 71 HOSTINNÉ

0438/942360

lyže - 16 km, /náhr. pěší - 5 - 8 km/

Hostinné - odb. učiliště u nádraží ČSAD

 

27. 01. 1996

Lyžařský přejezd Rýchor

26.

KČT ŽACLÉŘ

Vilém Görner, Mírová 354,
542 01 ŽACLÉŘ

lyže na trasách dle propozic

Žacléř - Národní dům

 

10. 02. 1996

Ve stopě první středoevropské padesátky

19.

KČT VYSOKÉ N. J.

Jiří Ďoubalík, 512 11 VYSOKÉ NAD JIZEROU čp. 296

lyže - 10, 30 a 50 km

Vysoké nad Jizerou - sokolovna

0

 

17. 02. 1996

Přejezd Krkonoš - Memoriál Karla Šaldy

22.

KČT ROKYTNICE N. J.

Ing. Jan Kocourek, Bratrouchov 100, 512 43 JABLONEC N. J.

0432/949287

lyže - 25, 40 km

Rokytnice nad Jizerou - dle propozic

 

30. 03. 1996

První jarní kilometry

13.

KČT TRUTNOV

Petr Dlouhý, B. Němcové 348, 541 01 TRUTNOV

>

0439/4650

pěší - 10, 25 a 35 km, cyklo – 30 - 60 km

Trutnov - Dům dětí a mládeže

 

13. 04. 1996

Jarní třicítka

19.

KČT BOHUSLAVICE N. Ú.

Jaroslav Teichman, Bohuslavice n. Ú. čp. 82, 541 03 TRUTNOV

0439/849120 /zam./

pěší - 8 - 35 km, cyklo - dle propozic

Bohuslavice n. Ú - stadion FC - hřiště T. J.

 

27. 04. 1996

Jarní provětrání

11.

KČT ŽACLÉŘ

Alfred Hübner, J. A. Komenského 59,
542 01 ŽACLÉŘ

pěší - 15, 25, 35 km

Národní dům

 

08. 05. 1996

Jarní pouť na Žalý

26.

KČT VRCHLABÍ

Jan Mendřický, Pražská 1149, 543 01 VRCHLABÍ

pěší na libovolných trasách

s cílem na Žalém

09 - 12 hod. průchozím místem

 

18. 05. 1996

Za trutnovským drakem

14.

KČT TRUTNOV

Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4

0439/807277 /zam./

pěší - 10-50 km , cyklo - 30 - 100 km

Trutnov - Dům dětí a mládeže

 

25. 05. 1996

Pochod Karla Klíče

21.

KČT HOSTINNÉ

Josef Stěhula, Revoluční 488, 543 71 HOSTINNÉ

0438/942360

pěší - 12, 25 a 35 km

Hostinné - odb. učiliště u nádraží ČSAD

 

25. 05. 1996

Jarním krajem zapadlých vlastenců

20.

KČT VYSOKÉ N. J.

Alfréd Adametz, 512 11 VYSOKÉ NAD JIZEROU 172

pěší - 12 a 35 km , cyklo - silniční - 120 km , horská kola - 60 km

Vysoké nad Jizerou - sokolovna

 

25. 05. 1996

Den rodinné turistiky - Za pohádkovými postavami

14.

KČT DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Jana Babováková, Seifertova 2374, 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

0437/5265 /zam./

pěší - 15 km

dle propozic

 

26. 05. 1996

Pojďte s námi na pouť na Tábor

02.

KČT JILEMNICE

Karel Kratěna, Ke stadionu 907 514 01 JILEMNICE

pěší - 19, 23, 34 km , cyklo - 50 km

JILEMNICE - Autoklub Krakonoš /proti nemocnici/

 

01. 06. 1996

Krvavej Čepelka

22.

KČT MALÉ SVATOŇOVICE

Jan Šafář, 17. listopadu 205, 542 34 MALÉ SVATOŇOVICE

pěší /15 - 30 km/, cyklo /20 - 100 km/

M. Svatoňovice - nám. K. Čapka

 

06. 06. - 09. 06. 1996

Na kole Českým rájem

02.

KČT BENEŠOV U SEMIL

Jan Mucha,
512 06 BENEŠOV U SEMIL čp. 198

cyklo /silniční i horská kola/ - 40 - 120 km

dle propozic - Stanový, Tábor, Krčkovice, Čertoryje

 

15. 06. 1996

Cesta za pohádkou

03.

KČT HOSTINNÉ

Josef Stěhula, Revoluční 488, 543 71 HOSTINNÉ

0438/942360

pěší - 3 - 4 km

Hostinné - park

 

13. 07. 1996

Cestami Kamila Maršálka

03.

KČT ŽACLÉŘ

Bohumil Votava, Dělnická 21, 542 01 ŽACLÉŘ

pěší - 15 a 35 km

Žacléř - dle propozic

 

17. 08. 1996

Šmajd naším okolím

21.

KČT BOHUSLAVICE N. Ú.

Jaroslav Teichman, Bohuslavice n. Ú. čp. 82, 541 03 TRUTNOV

0439/849120 /zam./

pěší - 8 - 50 km , cyklo - dle propozic

Bohuslavice n. Ú - stadion FC

 

06. 09. - 08. 09. 1996

SRAZ TURISTŮ OBLASTI KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

03.

KČT ÚPICE

MIROSLAV VOŘECHOVSKÝ, POD SKALKOU 1002, 542 32 ÚPICE

0439/932692

PĚŠÍ, CYKLO - 15 - 100 KM

PASEKA - JESTŘEBÍ BOUDA, RADVANICE

 

07. 09. 1996

Po stopách řídícího učitele Jana Buchara

09.

KČT JILEMNICE

Josef Libek, J. Buchara 993, 514 01 JILEMNICE

pěší - 8, 18, 28, 38, 51 km

Jilemnice - jídelna ATESO, a. s.

 

13. - 15. 09 1996

Safari - Sněžka

17.

KČT DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Jana Babováková, Seifertova 2374, 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

0437/5265

pěší - 10 - 100 km , cyklo - 30 - 300 km /na den/, akce IVV

start dle propozic

 

14. 09. 1996

HETOS – Hlídková etapová turistická orientační soutěž

21.

KČT ROKYTNICE N. J.

Miroslav Kocourek, Bratrouchov 100,
512 43 JABLONEC N. J.

0432/949287

pěší - 15, 25 km, pro rodiny

Rokytnice nad Jizerou - dle propozic

 

21. 09. 1996

Vandr přes Vraní hory

19.

KČT ŽACLÉŘ

Jaroslav Ruffer, K. Čapka 387, 542 01 ŽACLÉŘ

pěší - 15, 25 a 50 km

Žacléř - Národní dům

 

21. 09. 1996

Kam nedošel velbloud

17.

KČT JABLONEC N. J.

Jiří Šťastný, Letná 463, 512 43 JABLONEC NAD JIZEROU

0432/591923/

pěší - 10, 16, 25, 33, 37 a 50 km , cyklo - 25,40, 70 km

Jablonec n. J. - kulturní dům

 

28. 09. 1996

>Podzimní přírodou Podkrkonoším

20.

KČT HOSTINNÉ

Josef Stěhula, Revoluční 488, 543 71 HOSTINNÉ

0438/942360

pěší - 15 a 25 km

Hostinné - odb. učiliště u nádraží ČSAD

 

19. 10. 1996

Spadaným listím

03.

KČT ÚPICE

Miroslav Vořechovský, Pod skalkou 1002, 542 32 ÚPICE

0439/932692

pěší - 15, 20 km

Úpice – náměstí

8 až 10 hod.

 

26. 10. 1996

Pojďte s námi

06.

KČT BOHUSLAVICE N. Ú.

Jaroslav Teichman, Bohuslavice n. Ú. čp. 82, 541 03 TRUTNOV

0439/849120 /zam./

pěší - 15 a 25 km , cyklo - hvězdicově

Bohuslavice n. Ú - stadion FC

V termínovém kalendáři zahrnujícím pouze turistické akce odborů KČT oblasti již nejsou uvedeny akce odboru KČT Semily, který na základě rozhodnutí členské schůze z 26. 11. 1995 přešel od 01. 01. 1996 do oblasti Český ráj a Pojizeří. Protože je však nahlásil v době, kdy o přechodu nebylo ještě rozhodnuto, uvádíme alespoň jejich termíny:

01. 01. 1996 Novoroční výstup na Kozákov
21. 04. 1996 Jarní setkání na Kozákově
10. 08. 1996 Račí stezkou
ZPRAVODAJ PŘEDSTAVUJE ODBORY - KČT JILEMNICE
Odbor KČT byl založen 02. 07. 1889 a sdružoval tehdy 193 členů. U jeho zrodu stál nezapomenutelný řídící učitel v Dolních Štěpanicích Jan Buchar. Pro českou krkonošskou turistiku znamenala jeho práce něco zcela vynímečného a podařilo se mu naplnit všechno podle svých představ. Kolik jen turistických tras nám po něm zůstalo, co horských cest se za jeho přispění a dohledu úspěšně udržovalo! Byl také velkým propagátorem lyžování a učil děti a dospělé technice jízdy na tomto sportovním náčiní.
V roce 1922 byla v Jilemnici ustavena turistická Župa krkonošská. Jejím předsedou se stal Jan Buchar a jednatelem Jindřich Ambrož.
Náš odbor pracuje tedy již téměř 107 let a je jedním z nejstarších v českých zemích. V průběhu jeho trvání se střídala léta bohatá na vynikající úspěchy s údobími poklesu až stagnace, ale takový už je běh života. Nedaří se nám včlenit mezi nás více mladých lidí - snad jim dokáží ostatní sporty nabídnout něco jiného.
V současné době máme 41 členů, bohužel převážně starších. Mnozí z nich jsou však dostatečnou zárukou další úspěšné činnosti.
Na pochody do jiných odborů odjíždíme většinou ve slušném počtu. Sedmičlenný výbor se schází dle potřeby a připravuje jednání pro členské schůze v místnosti Autoklubu. Po vyčerpání programu zůstáváme při občerstvení a veselé zábavě s hudbou a tancem. Někdy se též promítají diapozitivy a prohlížejí fotografie z cest. Na podzim a v zimě se pravidelně scházíme v sobotu u kašny a jdeme na kratší vycházky do okolí. Na červen připravujeme 2. ročník akce "Pojďte s námi na pouť na Tábor". Pěšky nebo na kole poznáte krajinu ležící na jih od Jilemnice. Hlavní akcí bude opět záříjový pochod "Po stopách řídícího učitele Jana Buchara", který jistě zaujme všechny milovníky krkonošské krajiny. Protože s přípravou a značením pěti tras je spojeno značné úsilí našich členů, přáli bychom si, aby účast turistické veřejnosti byla letos co největší. Při správném počasí čekají na vás výhledy do kraje, na které se hned tak nezapomíná. Postaráme se vám o pohodlí na trase a hlavně v cíli. Vaše spokojenost bude pro nás povzbuzením do další práce.

Oldřich Soukup - KČT Jilemnice
ZPRAVODAJ PŘEDSTAVUJE ZAJÍMAVÉ LOKALITY OBLASTI - KRKONOŠSKÉ MUZEUM V JILEMNICI aneb Přijďte pobejt do Jilemnice!
Do Krkonošského muzea přichází každý rok množství návštěvníků. Však zde také je co obdivovat! Jsou zde instalovány národopisné a historické expozice a umělecká díla. Roku 1892 přivezli Harrachové z Norska pro své lesníky lyže a Jilemnice se stala kolébkou lyžování u nás. Bohaté tradice jsou dokumentovány v expozici "Počátky lyžování v českých zemích". Je možné se v ní seznámit také s vývojem světového lyžování a s našimi nejúspěšnějšími reprezentanty. Pozornost je věnována i turistickému lyžování. Další pozoruhodností muzea jsou betlémy, především unikátní mechanický betlém, jedinečné technické dílo zhotovené Jáchymem Metelkou v letech 1883 - 1913. Betlém od Františka Petráka zase znázorňuje známé stavby u nás i ve světě. V muzeu je také stálá expozice - výběr malířského díla Františka Kavána. Mimojiné je zde vystaven rozměrný obraz /5x2 m/ "Panoráma Kotle". Soubor 33 pohřebních štítů jilemnických cechů zhotovených na sametu a zdobených zlaceným stříbrem představuje největší kolekci v naší zemi.
Kde Krkonošské muzeum najdete? Je umístěno v budově bývalého harrachovského zámku v parku u kostela. Otevřeno je od 16. června do 15. září v úterý až neděli v 8-12 a 13-17 hod., ostatní měsíce v 8-12 a 13-16 hod.
A nyní se ohlédněme zpět do historie. Původně renesanční zámek založili pravděpodobně páni Křinečtí z Ronova ve 2. pol. 16. století. Ti byli vlastníky jilemnického panství do roku 1637, kdy je zdědili Harantové z Polžic a Bezdružic. V roce 1701 panství zakoupili Harrachové a drželi je až do roku 1945. V letech 1714 a 1895 byl zámek upravován.
Krkonošské muzeum vzniklo v roce 1891 ze sbírek pro Národopisnou výstavu českoslovanskou. Hlavní zásluhu na jeho založení měl Jáchym Metelka, ředitel dívčích škol a tvůrce betléma. U zrodu stáli i další lidé zvučných jmen, např. Jan Buchar, propagátor Krkonoš, letní i zimní turistiky /na jeho památku se v Jilemnici na podzim pořádá pochod/, dalším byl spisovatel Josef Šír. Muzeum bylo po dlouhá léta jediným českým muzejním ústavem v Krkonoších a patřilo k ohniskům zdejšího kulturního života.
Již v meziválečném období vznikly zárodky tří základních expozičních celků: historicko-národopisného, lyžařského a galerijního. Teprve po válce však došlo k rozšiřování a k rozvoji. Muzeum bylo umístěno nejprve v dívčí škole, později na staré radnici a v roce 1954 bylo přestěhováno do zámku. Předěl ve vývoji muzea znamenal rok 1976, kdy přešlo do správy Krkonošského národního parku a bylo možné zlepšit podmínky i šíři jeho působnosti.
Srdečně zveme, přijďte se podívat.

Markéta Zentrichová - KČT Jilemnice
CO JE U NÁS NOVÉHO VE VYSOKOHORSKÉ TURISTICE

Z vámi vyplněných dotazníků vyplynulo, že v oblasti Krkonoše a Podkrkonoší jsme měli 4 odbory, kde se VHT věnují alespoň tři členové /Trutnov, Hostinné, Semily, Rokytnice nad Jizerou/. Máme devět vedoucích a dva cvičitele VHT. Kvalifikaci chtějí získat tři turisté. Akce VHT jsou v naší oblasti organizované hlavně na komerční bázi, případně se naši členové účastní zájezdů jiných cestovních kanceláří.
Sekce VHT ÚV KČT vydala spolu s CK ALPY ke zkouškám vedoucích a cvičitelů tři brožury. Tyto budu distribuovat vedoucím a cvičitelům VHT oblasti zdarma. Několik dalších paré bude k dispozici u mě pro nové cvičitele a pro přípravu na zkoušky. Další zájemci si mohou uvedené brožury nakoupit u CK ALPY. Celková cena tří brožur kvalitně zpracovaných autory Hejlem, Simmem a Burešem je 180 Kč.
Kalendář akcí KČT VHT je Vám k dispozici u Vašich předsedů. U nich naleznete také podmínky členství v Alpenvereinu, jehož hlavní výhodou je unikátní pojištění pro případ úrazu, který se vztahuje na všechny kontinenty světa.
Sekce VHT ÚV KČT se do budoucna bude věnovat hlavně metodické práci.
Jako pracovník pověřený v oblasti VHT se v závěru obracím na členy s touto žádostí: Z důvodu pracovního zaneprázdnění hledám někoho, kdo by mohl alespoň 1x za rok zajet na aktiv sekce VHT ÚV KČT. Nebude tak docházet ke zbytečným zpoždění. Jsem k zastižení nebo vzkaz je mi možno doručit na t. č. 0439/808223 nebo faxu 0439/808501 /zaměstnání/ nebo na t. č. 0439/812259. Moje adresa je Úpská 549, 541 02 TRUTNOV 2.

Ing. Jiří Tichý - pověřený vedením VHT v oblasti
O NOVINKÁCH VE ZPRAVODAJI
 • grafické zpracování a vytištění bude v roce 1996 zajišťovat sdružení Marketing-Informace-Obchod v Trutnově. Věříme, že se nám podaří dosáhnout zkvalitnění grafické úpravy i včasnosti vydávání jednotlivých čísel
 • přestože v loňském roce byla z důvodu pracovního zatížení výrobní lhůta jednotlivých čísel dosti dlouhá, patří Luboši Hoškovi a jeho cestovní kanceláři Hoška-Tour velký náš dík za jejich velkou zásluhu na tom,, že se vydávání čtvrtletníku podařilo rozběhnout
 • v příštím roce se v pravidelné rubrice "Představujeme odbory KČT" seznámíme s historií a přítomností odborů KČT v Benešově u Semil /č. 2/96/, Žacléři /3/96/ a Hostinném /4/96/.


Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje

ZPRAVODAJ. Čtvrtletník pro pěšáky, kolaře, lyžníky a vodáky Podkrkonoší a Krkonoš. Ročník 2, číslo 1. Vydavatel: KČT - oblast Krkonoše a Podkrkonoší. Textová stránka: Luděk Šlosar /šéfredaktor/. Adresa redakce: Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Pouze telefonické vzkazy do zaměstnání /0439/807277.
Dáno do tisku: 20. 12. 1995. Místo vydání: Trutnov. Cena: zdarma. Náklad jednoho čísla: 600 ks.
Grafická stránka: Marketing-Informace-Obchod Trutnov, Havlíčkova 13, 541 01 TRUTNOV. Tisk: Tisk: Kopretina, Vrchlabská 299, 543 71 Hostinné. Distribuce: František Vacek, Křižíkova 554, 541 01 TRUTNOV.
Všem přispěvatelům děkujeme za zaslané příspěvky.
Uzávěrka příštího čísla do 15. 03. 1996.
Registrováno u Okresního úřadu v Trutnově pod registračním číslem RR/44/95/AI.
Můj E-mail:
ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 17.03.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem