V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Odznak Turista oblasti


Podmínky plnění odznaku Turista oblasti
Informace o dalších odznacích v naší lokalitě a odkazy
Přehled míst v naší lokalitě podle plnění jednotlivých odznakůAktualizovaná pravidla plnění

VYDAL: oblastní výbor KČT oblasti Krkonoše a Podkrkonoší
CÍL: pozdvihnout turistickou činnost členů KČT i široké veřejnosti v naší oblasti, propagovat turistické akce bývalých odborů KČT oblasti Krkonoše a Podkrkonoší a nepřímo tak propagovat krásy Krkonoš a Podkrkonoší
PODMÍNKY PLNĚNÍ: 1. stupeň /žlutý/ - účast na třech akcích ve třech odborech oblasti
2. stupeň /zelený/ - splnění podmínek 1. stupně a účast na třech dalších akcích v dalších třech odborech oblasti
3. stupeň /modrý/ - splnění podmínek 2. stupně a účast na třech dalších akcích ve třech dalších odborech oblasti
4. stupeň /červený/ - splnění podmínek 3. stupně a účast na třech srazech turistů oblasti

všeobecné podmínky:
· odznaky se plní na akcích bývalých odborů KČT oblasti Krkonoše a Podkrkonoší. Akce jsou uvedeny v oblastním nebo celostátním turistickém kalendáři. Jedná se akce následujících odborů: 49004 Rokytnice nad Jizerou, 49005 Vysoké nad Jizerou, 49007 Jilemnice,49008 Benešov u Semil, 51002 Hostinné, 51003 Vrchlabí, 51004 Dvoráci Dvůr Králové nad Labem, 51005 Bohuslavice nad Úpou,51006 Trutnov, 51008 Žacléř, 51009 Úpice, 51012 Malé Svatoňovice a odboru turistiky Sokola Jablonec nad Jizerou
· podmínkou plnění těchto odznaků je účast na jednotlivých akcích a srazech bývalých odborů oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší /odbory se nesmí opakovat/. Účast na akci potvrzuje v tomto záznamníku pořadatelský odbor KČT oblasti
· účast není podmíněna délkou vybrané trasy a přesunovým prostředkem
. v případě, že se v příslušném kalendářním roce nebude konat sraz oblasti, určí oblastní výbor nejpozději do 31. 12. předchozího kalendářního roku pro příslušný kalendářní rok významnou turistickou akci oblasti. Účast na této akci pouze v příslušném kalendářním roce bude do záznamníku započítána jako účast na srazu oblasti. Akce bude oznámena vhodným způsobem - na internetové adrese http://www.zpa.cz/turistika/7.html, ve Zpravodaji nebo v oblastním kalendáři
· záznamník je k dostání u současných a bývalých odborů oblasti, eventuálně je možné si je zajistit na níže uvedených adresách. Po splnění podmínek prvního až třetího stupně dostanete odznak u toho odboru KČT, který jako poslední potvrdí účast na akci, popř. u odboru, který vydal záznamník
· čtvrtý stupeň odznaku uděluje bývalý klasifikátor oblastního výboru KČT Krkonoše a Podkrkonoší - Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4
· plnění tohoto odznaku se mohou zúčastnit i nečlenové KČT
· doba plnění odznaku není omezena

Záznamník si můžete objednat na adrese Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4, Pomněnková 435, 541 02 Trutnov 4, tel. 499732830, mobil 728262273, elektronická adresa: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz nebo Stanislav Maissner, Bohuslavice 62, 541 03 TRUTNOV 3, mobil 732652242, kteří zájemcům zprostředkují odbory, které je dosud mají na prodej. Záznamníky budou na prodej i na startu turistických akcí některých odborů KČT oblasti.

Aktualizovaná pravidla plnění odznaku Turista oblasti byla schválena výborem oblasti dne 08. 10. 2002 a nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2003.
Informace o dalších odznacích v naší lokalitě a odkazy

Další oblastní a tematické turistické odznaky, které je možno plnit převážně na území oblasti Krkonoše a Podkrkonoší v "hranicích" ke dni 31. 12. 2002:
OTO Krkonoše - Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3, tel. +420499892154, elektronická adresa lada.skop@quick.cz
OTO Náchodsko - OS ČSTV Náchod, Běloveská 522, 547 66 Náchod, tel. +420491426744, elektronická adresa cstv.nachod@worldonline.cz
OTO Rampušák - Orlické hory - OVV ČSTV Hradec Králové, Habrmanova 192, 501 016 Hradec Králové, tel. +420495523631, elektronická adresa cstvhk@quick.cz
OTO Podkrkonoší - Stanislav Maissner, Bohuslavice n. Ú. 62, 541 03 TRUTNOV 3, mobil +420732652242
TTO Cestami spisovatelů - Stanislav Maissner, Bohuslavice n. Ú. 62, 541 03 TRUTNOV 3, mobil +420732652242
OTO Jestřebí hory I - po absolvování první trasy na Jestřebí boudě /Paseka/
TTO Cestou J. Á. Komenského - Jan Vlček, B. Němcové 376, 542 01 ŽACLÉŘ
Pozor! Dnem 31.12.2002 skončilo desetileté období od zahájení této akce. Od 1.1.2003 nejsou již další záznamníky vydávány! Pro stávající majitele záznamníků platí veškeré podmínky pro plnění i nadále beze změn.
OTO Úpicko - Miroslav Vořechovský, Pod skalkou 1002, 542 32 ÚPICE
OTO Jestřebí hory II - Miroslav Vořechovský, Pod skalkou 1002, 542 32 ÚPICE
OTO Po stopách bojů 1866 - Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3, tel. +420499892154, elektronická adresa lada.skop@quick.cz
OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech - Stanislav Maissner, Bohuslavice n. Ú. 62, 541 03 TRUTNOV 3, mobil +420732652242
OTO Královédvorsko - zakoupení: v Domě dětí a mládeže "Jednička" a v knihkupectví "U Veselých" ve Dvoře Králové n.L., výdej odznaků po splnění: Karel Raich, Poděbradova 1815, 544 01 Dvůr Králové n. L., mobil +420608615331, dále na akcích pořádaných KČT "Dvoráci"
OTO Krajem tří řek - Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3, tel. +420499892154, elektronická adresa lada.skop@quick.cz


Zčásti pak můžete plnit na území oblasti v jejím bývalém rozsahu též
OTO Český ráj - Cestovní turistická kancelář HOŠKA-TOUR, nám. K. V. Raise 160, 507 81 Lázně Bělohrad
OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ - Antonín Hoza, Úpická 38, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
OTO Podzvičinsko - Cestovní turistická kancelář HOŠKA-TOUR, nám. K. V. Raise 160, 507 81 Lázně Bělohrad
TTO Hradník - Honza Linhart, Šikmá 234, 252 62 Horoměřice
TTO Rozhledník - Václav Zykmund, Rabštejnská 34, 323 00 PlzeňPřehled míst v naší lokalitě podle plnění jednotlivých odznaků

Taky se Vám to při plnění odznaků stává? Přijdete do nějakého místa, a potom doma ex post zjistíte, že jste si návštěvu v onom městě či v oné historické, přírodní či kulturní památce mohl nechat stvrdit do záznamníku odznaku, který právě plníte. Anebo jste razítkovali či opisovali, ale toliko do jednoho záznamníku, a ecce! ono místo se ještě naskýtá ještě v dalším záznamníku. A musíte sem někdy znovu. Cožpak o to, jsem stoupencem názoru, že na krásná místa se neškodí podívat vícekrát, ale pravdou je, že při dnešní stále se omezující veřejné dopravě, při vysokých cenách jízdenek, při možnosti podívat se místo toho jinam, kde jsme nebyli, je takovéto opomenutí ke vzteku.
I napadla mě myšlenka sestavit seznam míst dle odznaků uvedených předchozím oddíle a u každého z nich uvést, jaký odznak je možno v onom místě plnit. Až si někdo udělá čas a sestaví podobný megaseznam pro všechny platné turistické odznaky v celé republiky a nechá si ho v podobě programu patentovat /dnes je přece snaha vydělávat na čemkoliv/, dostane se turistovi do ruky neocenitelná pomůcka.
Zatím však máte na tomto místě seznam míst, které se plní u výše a zároveň níže uvedeného výčtu odznaků, a než ho začnete využívat, přečtěte si prosím a vezměte v úvahu následující návody a upozornění /kdo nemá trpělivost může přejít na své nebezpečí rovnou do seznamu:
  1. nejdůležitější upozornění: jedná se o seznam, který by vám měl pomoci nezapomenout žádné místo při plnění vybraných odznaků, neobsahuje samozřejmě žádnou nápovědu /např. opisů/, takovéto prohřešky proti etice zásadně neuznávám
  2. další důležité upozornění: seznam obsahuje pouze místa, kde se plní pouze následující oblastní nebo turistické odznaky: OTO Krkonoše, OTO Podkrkonoší, OTO Náchodsko, OTO Rampušák - Orlické hory, TTO Cestami spisovatelů, TTO Cestou J. Á. Komenského , OTO Úpicko, OTO Jestřebí hory II, OTO Český ráj , OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech, OTO Po stopách bojů 1866, OTO Podzvičinsko, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/, OTO Královédvorsko, OTO Krajem tří řek, TTO Hradník a TTO Rozhledník, proto neručím za to, že v oněch místech se nemohou plnit další odznaky /např. na Sněžce Vrcholy ČR apod./, jež nejsou v mém seznamu
  3. písmenko P za názvem odznaku znamená, že jde o místo pro plnění příslušného odznaku povinné, písmenko V naopak že jde o místo volitelné, což uvádím vždy u odznaku, kde jsou pouze volitelná místa
  4. až na výjimky nebylo v mých silách zjišťovat, jaké případné specifikum autor odznaku vyžaduje v tom kterém místě, t. j. zda požaduje návštěvu nějaké místní pamětihodnosti nebo zda mu stačí potvrzení odkudkoliv nebo zda mu stačí jakýkoliv doklad či zda lpí např. na razítku, to je nutno zjistit z příslušného záznamníku
  5. výběr míst se odvíjí prvotně od míst, kde se plní odznaky určené původně pro naši oblast, další k nim připojena podle dalších odznaků, proto je samozřejmě z pohledu geografického zdánlivě nesystematický, především čím dál od naší oblasti
  6. velmi důležitá poznámka: u celorepublikových záznamníků TTO Cestou J. Á. Komenského , A href="http://www.klubturistu.cz/odznaky/pages/trozhlednik_cerny_jpg.htm"> OTO Rozhledník a OTO Hradník uvádím v seznamu toliko místo zapadající do naší lokality
  7. obtížné bylo sjednocení názvosloví jednotlivých míst - např. vrch u Trutnova Šibeník je někdy uváděn jako Šibeniční vrch, jindy jako Gablenz, tam kde existuje u polských kopců český ekvivalent názvu, název odznaku z úcty k původnímu názvu uvádím u polského názvu, u českého ekvivalentu uvádím odkaz na polské heslo
  8. stejně obtížné je ujednocení přesnosti názvu jednotlivých míst - např. Poříčí uvádím jako pod heslem Trutnov, ale protože si nejsem jistý u Bělovsi, uvádím ji jako samostatné heslo - nikoliv pod heslem Náchod
  9. a nakonec návod na použití, jenž je jednoduchý, jak vysvítá z tohoto příkladu: jedu se podívat do Náchoda, najdu si příslušné heslo a zjistím, že v Náchodě mohu plnit v zámku nebo galerii OTO Náchodsko a OTO Rampušák - Orlické hory a dále TTO Cestami spisovatelů /povinné místo/, v okresním muzeu - OTO Po stopách bojů 1866 /povinné místo, ale pozor jedná se alternativu s městským muzeem v České Skalici/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /volitelné místo, ale pozor jedná se o alternativu s Hronovem/, dále je nutno se podívat na heslo "naučná stezka 1866 Náchod - Vysokov - Václavice", při tomto všem zjištění si musím najít výčet odznaků za druhou odrážkou a předpokládat, že se tu mohou plnit další odznaky, jež zde neuvádím /konkretně OTO Náchodsko, TTO Nádražníček apod./


SEZNAM MÍST


Adršpašské skály - OTO Náchodsko /P/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/, OTO Krajem tří řek /V/
Albeřice - OTO Krkonoše /V - alternativa s Lysečinami/
Andrzejówka - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Anenský vrch - OTO Rampušák - Orlické hory /P/
Arnoštov - OTO Podkrkonoší /V/
Babí - viz rozcestí nad Babím
Barunčina vyhlídka - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Batňovice - TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Úpicko /V/
Bellevue - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Běloves - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Benátky - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Benecko - OTO Krkonoše /V - alternativa se Žalým/
Besedice - OTO Český ráj /V- alternativa se Sokolem a Chlévištěm/
Betlém - OTO Podzvičinsko /V/, OTO Královédvorsko /V/
Bezník - OTO Podzvičinsko /V/
Bierutowice - kostel Wang - OTO Krkonoše /V/
Bílá Třemešná - OTO Podkrkonoší /V/, TTO Cestou J. Á. Komenského /V/, OTO Podzvičinsko /V/, pomník J. Á. Komenského - OTO Královédvorsko /P/
Bílé Poličany - OTO Podzvičinsko /V/, OTO Královédvorsko /P/
Bledne skaly - kiosek - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Bobří vrch - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Bohdašín /u Červeného Kostelce - OTO Náchodsko /V/
Bohuslavice nad Úpou - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Krajem tří řek /V/
Bojiště bitvy u Jičína - OTO Český ráj /V/
Bor /česká část/ - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/, vrchol - vyhlídka - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Bor /polská část - viz Bledne skaly/
Borová - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Olešnice v Orlických horách/
Bouda na Pláni - OTO Krkonoše /V/
Boušín - TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Boušínská kaple - viz Boušín
Bozkov - viz Bozkovské jeskyně
Bozkovské jeskyně - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Český ráj /V/
Božanov - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Otovic/
Božanovský Špičák - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /P/, vrchol - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Brada - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Bradlec - OTO Český ráj /V- alternativa s Kumburkem/
Bradlo - OTO Podkrkonoší /V/
Branka - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Bremst - OTO Jestřebí hory II /P/, viz Jestřebí hory
Brodský /rybník/ - OTO Náchodsko /V - alternativa s rybníkem Špinka/
Broumov - TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Janoviček/, klášter a klášterní knihovna - OTO Náchodsko /P/
Břecštejn - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/, TTO Hradník /V/
Bučina - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Buková hora - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Bukówka - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P - alternativa s Niedamirówem a dolinou Bialej Wody/
Byšičky - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Podzvičinsko /V/
Cerekvice nad Bystřicí - OTO Po stopách bojů 1866 /V/, OTO Podzvičinsko /V/
Čáp - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Čapkova chata /viz Vebrovka/
Častolovice - zámek - OTO Rampušák - Orlické hory /V/
Černá hora - OTO Krkonoše /V/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /P/, TTO Rozhledník /V/
Čeřovka /u Jičína/ - TTO Rozhledník /V/
Černá Voda - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Čertovy hrady - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Podzvičinsko /V/, OTO Královédvorsko /V/
Červená hora /u Broumova/ - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Červená Hora /u Č. Skalice/ - TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Vrchy a hory
severovýchodních Čech /V/, blízké rozvaliny - TTO Hradník /V/
Červený Kostelec - OTO Náchodsko /V/, TTO Cestami spisovatelů /P/
Červený Potok - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Králíků/
Česká Čermná - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Dobrošova/
Česká Metuje - OTO Krajem tří řek /V/
Česká Skalice - TTO Cestami spisovatelů /P/, městské muzeum - OTO Náchodsko /V/, městské muzeum - OTO Po stopách bojů 1866 /P - alternativa s Okresním muzeem v Náchodě/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/, viz vojenský hřbitov při silnici z České Skalice na Zlič, OTO Krajem tří řek /V/
Čihák - chata - OTO Rampušák - Orlické hory /V/
, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Čistěves - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Čížkovy kameny - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Debrné - OTO Krajem tří řek /V/
Deštné v Orlických horách - OTO Rampušák - Orlické hory /V/,
OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Devět křížů - TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Dílce - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Dlaskův statek - OTO Český ráj /V/
Dlouhé Dvory - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Dlouhý Most - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Dobrošov - pevnost - OTO Náchodsko /P/, OTO Rampušák - Orlické hory /P/, Jiráskova chata - OTO Náchodsko /V/, TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/, TTO Rozhledník /V/, chata, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa České Čermné/
Dobruška - rodný domek F. L. Heka nebo muzeum - OTO Rampušák - Orlické hory /P/
Dobřany - OTO Rampušák - Orlické hory /V/
Dohalice - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Dohaličky - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
dolina Bialej Wody - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P - alternativa s Bukówkou a Niedamirówem/
Dolní Lochov - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Dolní Morava - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa s Horní Moravou/
Dolní Olešnice - OTO Podzvičinsko /V/
Dolní Přím - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Doubravice - TTO Cestou J. Á. Komenského /V/
Drábské světničky - OTO Český ráj /V/, TTO Hradník /V/
Dubecko - TTO Rozhledník
Dubno - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Dvoračky - OTO Krkonoše /V/
Dvůr Králové nad Labem - OTO Podkrkonoší /V/, centrální pomník všem padlým ve válce r. 1866 - OTO Po stopách bojů 1866 /P/, městské muzeum - OTO Po stopách bojů 1866 /P/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/, OTO Podzvičinsko /P/, zoo safari - OTO Podzvičinsko /V/ a OTO Královédvorsko /V/, stará radnice - OTO Královédvorsko /P/, Kohoutův dvůr - OTO Královédvorsko /V/, kostel sv. Jana Křtitele - OTO Královédvorsko /V/, rodný dům A. P. Wagnera - OTO Královédvorsko /V/, rodný dům R. A. Dvorského - OTO Královédvorsko /V/, OTO Krajem tří řek /V/
Frýdštejn - OTO Český ráj /V/, TTO Hradník /V/
Frymburk - TTO Hradník /V/
Gablenz - viz Šibeniční vrch - Šibeník
Gluszyca - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P - alternativa s Walimí/
Hajnice - OTO Královédvorsko /V/, dále viz křižovatka silnice Hajnice - Studenec
Hanička - pevnost - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Harrachov - OTO Krkonoše /V - alternativa s Novým Světem/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Havlovice - TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Úpicko /V/
Hejšovina /viz Szczeliniec/
Hlavňov - TTO Cestami spisovatelů /P/
Hněvčeves - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Hodkovice nad Mohelkou - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Hoffmanova bouda - OTO Krkonoše /V - alternativa s Janskými Lázněmi/
Holovousy - OTO Podzvičinsko /V/
Honský Špičák - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /P/
Horní Branná - OTO Podkrkonoší /V/, TTO Cestou J. Á. Komenského /V/
Horní Lochov - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Horní Malá Úpa - viz Pomezní boudy
Horní Maršov - OTO Krkonoše /V/, OTO Krajem tří řek /V/
Horní Mísečky - OTO Krkonoše /V/
Horní Morava - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V -alternativa Dolní Moravy/
Horní Přím - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Hořice v Podkrkonoší - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/, OTO Podzvičinsko /P/, viz také Hořický chlum a Věž samostatnosti
Hořický chlum - TTO Rozhledník /V/
Hořičky - OTO Náchodsko /V/, TTO Cestami spisovatelů /P/
Hoříněves - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Hoříněveské lípy - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Hostinné - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/, OTO Podzvičinsko /V/, OTO Krajem tří řek /V/
Hradec Králové - muzeum východních Čech - OTO Po stopách bojů 1866 /P/, OTO Rampušák - Orlické hory /P/, Pražské předměsti/ - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Hrádeček - viz Břecštejn
Hrádek - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Hrádek u Nechanic - státní zámek - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Hronov - Jiráskův rodný domek - OTO Náchodsko /P/, TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Jestřebí hory II /P/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Náchoda/, OTO Krajem tří řek /V/
Hrubá Skála - OTO Český ráj /V/
Hrubý Rohozec - OTO Český ráj /V/
Hřibojedy - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Hřídelec - OTO Podzvičinsko /V/
Humprecht - OTO Český ráj /V/
Hůra - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Hvězda /u Příchovic/ - TTO Rozhledník /V/
Hvězda /v Broumovských stěnách/ - OTO Náchodsko /V/,TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/, chata - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Chalupa na Rozcestí - OTO Krkonoše /V/
Chelmsko Śl. - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Laczne/
Chléviště - OTO Český ráj /V- alternativa s Besedicemi a Sokolem/
Chlum - naučná stezka po centrálním bojišti - OTO Po stopách bojů 1866 /P/, památník bitvy - OTO Po stopách bojů 1866 /P/, rozhledna - TTO Rozhledník /V/, viz také Královéhradecké bojiště
Chomutice - OTO Podzvičinsko /V/
Chotěborky - OTO Podzvičinsko /V/, OTO Královédvorsko /P/
Choustníkovo Hradiště - OTO Po stopách bojů 1866 /V/, OTO Podzvičinsko /V/, OTO Královédvorsko /V/
Chvalkovice - OTO Náchodsko /V/, TTO Cestami spisovatelů /P/
Jablonec nad Jizerou - OTO Krkonoše /V/
Jablonné nad Orlicí - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Jamného nad Orlicí/
Jagodna - chata v obci - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Jakuszyce - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Jamné nad Orlicí - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Jablonného nad Orlicí/
Janovičky - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Broumova/
Jánská hora - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Janské Lázně - OTO Krkonoše /V - alternativa s Hoffmannovou boudou/
Jánský /vrch u Petříkovic/ - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Jánský vrch /nad Trutnovem/ - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Jaroměř - OTO Náchodsko /V/, OTO Podzvičinsko /V/, soutok Labe s Úpou - OTO Krajem tří řek /P, V/
Javorový vrch - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Jeřice - OTO Podzvičinsko /V/
Jestřebí hory - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Úpicko /V/
Jičín - OTO Český ráj /V/, okresní muzeum - OTO Po stopách bojů 1866 /P/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Jilemnice - OTO Podkrkonoší /V/
Jinolické rybníky - OTO Český ráj /V/
Jírova hora - TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Josefov - pevnost - OTO Náchodsko /P/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/, OTO Podzvičinsko /V/
, soutok Labe s Metují - OTO Krajem tří řek /P, V/
Kal - OTO Podzvičinsko /V/
Kamienczyk /hraniční přechod/ - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Karlov - OTO Podzvičinsko /V/
Karolinina vyhlídka - OTO Královédvorsko /V/
Karpacz - OTO Krkonoše /V/
Kavalírův dub - OTO Krajem tří řek /V/
Kbelnice - OTO Po stopách bojů 1866 /P/
Klášter Hradiště nad Jizerou - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Klášterec nad Orlicí - OTO Rampušák - Orlické hory /V/
Klášterská Lhota - OTO Krajem tří řek /V/
Klepý /viz Trojmórski Wrch/
Kocbeře - OTO Po stopách bojů 1866 /V/, OTO Královédvorsko /P/
Kocléřov - OTO Královédvorsko /V/, dále viz Nové Domy
Kolčarka - viz rozcestí pod Kolčarkou
Kolínská bouda - viz Lučiny
Komáří vrch - OTO Rampušák - Orlické hory /P/
Konecchlumí - OTO Podzvičinsko /V/
Koníček - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Kopanina - TTO Rozhledník /V/
Koruna - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/, vrchol - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Kost - OTO Český ráj /V/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/, TTO Hradník /V/
Kostelecké Končiny - OTO Náchodsko /V/
Kozákov - OTO Český ráj /V/, TTO Rozhledník /V/
Kozinec - OTO Podkrkonoší /V/
Kozlov - OTO Český ráj /V/
Krakonošovo údolí - OTO Krkonoše /V/
Krákorka - OTO Úpicko /V/
Kralický Sněžník - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P - alternativa pramene Labe/
Králíky - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Červeného Potoka/
Královec - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Lubawky/
Královecký Špičák - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /P/, vrchol - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/, viz také Vraní hory
Královéhradecké bojiště - OTO Po stopách bojů 1866 /V/, viz také Chlum
Království - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Královédvorsko /P/, OTO Krajem tří řek /V/
Kramolna - TTO Cestami spisovatelů /P/
Kraví hora - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Krčín - OTO Krajem tří řek /V/
Krkavčina - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Krkonoš - viz Zlaté návrší
Krkonošská vyhlídka /jižně od Pecky/ - OTO Podzvičinsko /V/
Kryštofova skála /kameny/ - OTO Jestřebí hory II /P/, viz také Jestřebí hory
křižovatka silnice Hajnice - Studenec - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Křížový vrch - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Kudowa Zdrój - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Kuks - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Podzvičinsko /V/, OTO Královédvorsko /P/, OTO Krajem tří řek /V/
Kumburk - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Český ráj /V - alternativa s Bradlecem/, TTO Hradník /V/
Kunčice nad Labem - OTO Krajem tří řek /V/
Kunštát /kaple/ - OTO Rampušák - Orlické hory /P/
Kunvald - OTO Rampušák - Orlické hory /V/
Kuří Vody - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Kvíčala - OTO Úpicko /V/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Labská - OTO Krkonoše /V/
Labská bouda - OTO Krkonoše /P - alternativa s pramenem Labe/, OTO Krajem tří řek /V/
Labská přehrada - OTO Krajem tří řek /V/
Labský důl - OTO Krajem tří řek /V/
Laczna - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Chelmska Śl./
Lanžov - OTO Podzvičinsko /V/
Lasówka - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Lázně Bělohrad - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Podzvičinsko /P/
Lázně U studně mariánské - OTO Královédvorsko /V/, Les Království - viz Království
Levín - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Podzvičinsko /V/
Lewin Kl. - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Lhota u Trutnova - OTO Jestřebí hory II /P/
Libín - OTO Podzvičinsko /V/
Libuň - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Lichkov - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Lípa - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Lipí - TTO Cestami spisovatelů /P/
Lipka /Dolní, Horní nebo Prostřední/ - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Liščí hora /u Kocbeře/ - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Liščí hora /v Krkonoších/ - OTO Krkonoše /V/
Lomnice nad Popelkou - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Český ráj /V/
Loreta - OTO Český ráj /V- alternativa s Velišem/
Lubawka - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Královce/
Lučiny - OTO Krkonoše /V/
Luční bouda - OTO Krkonoše /V/, OTO Krajem tří řek /P, V - její návštěvou možno splnit návštěvu pramene Úpy/
Lysečiny - OTO Krkonoše /V - alternativa s Albeřicemi/
Lysý vrch - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Lyžařská bouda - OTO Krkonoše /V/
Machov - OTO Náchodsko /V - alternativa s Machovskou Lhotou/, TTO Cestami spisovatelů /P/, - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Machovské Lhoty/
Machovská Lhota - OTO Náchodsko /V - alternativa s Machovem/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa s Machovem/
Malá Skála - OTO Český ráj /V/
Malé Svatoňovice - TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Podkrkonoší /V/, OTO Úpicko /návštěva muzea /P/ nebo libovolného místa V//, OTO Jestřebí hory II /P/
Markoušovice - OTO Úpicko /V/, OTO Jestřebí hory II /P/, viz také Jestřebí hory
Maršov nad Metují - OTO Krajem tří řek /V/
Maršov u Úpice - OTO Úpicko /V/
Martinovka - OTO Krkonoše /V/
Masarykova chata - viz Šerlich
Máslojedy - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Meziměstí - - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Ruprechtic/
Mieroszów - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Miletín - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Podzvičinsko /V/
Miličeves - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Mladé Buky - OTO Krajem tří řek /V/
Mladkov - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Mnichovo Hradiště - OTO Český ráj /V/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Modrý důl - OTO Krkonoše /V/
Mravenčí vrch - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/, viz také Vraní hory
Mříčná - OTO Podkrkonoší /V/
Mumlavský vodopád - OTO Krkonoše /P/
Mužský - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Myslivec - pomník - OTO Po stopách bojů 1866 /P/
Náchod - zámek nebo galerie - OTO Náchodsko /P/, OTO Rampušák - Orlické hory /V/, TTO Cestami spisovatelů /P/, okresní muzeum - OTO Po stopách bojů 1866 /P - alternativa s městským muzeem v České Skalici/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V- alternativa Hronova/, viz naučná stezka 1866 Náchod - Vysokov - Václavice
naučná stezka 1866 Náchod - Vysokov - Václavice - OTO Po stopách bojů 1866 /P/, OTO Krajem tří řek /V/
Nebákov - OTO Český ráj /V/
Nechanice - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Niedamirów - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P - alternativa Bukówky a doliny Bialej Wody/
Niemojów - - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Poniatówa/
Nová Paka - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Český ráj /V/, OTO Podzvičinsko /P/
Nové Domy /část Kocléřova/ - OTO Královédvorsko /P/
Nové Město nad Metují - zámek - OTO Náchodsko /P/, OTO Rampušák - Orlické hory /V/, OTO Krajem tří řek /V/
Nové Záboří - OTO Královédvorsko /V/
Nové Zámky - OTO Krajem tří řek /V/
Nový Bydžov - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Nový Hrádek - OTO Náchodsko /V/, TTO Cestami spisovatelů /P/
Nový Přím - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Nový Svět - OTO Krkonoše /V - alternativa s Harrachovem/
Obří důl - OTO Krkonoše /V/, OTO Krajem tří řek /V/
Odolov - OTO Úpicko/V/, OTO Jestřebí hory II /P/, OTO Po stopách bojů 1866 /V, viz také Jestřebí hory
Ohaveč - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Olešnice u Č. Kostelce - TTO Cestami spisovatelů /P/
Olešnice v Orlických horách - OTO Rampušák - Orlické hory /V/,
OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Borové/
Opočno - zámek - OTO Rampušák - Orlické hory /V/
Ostaš - OTO Náchodsko /V/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/, vrchol, kiosek - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Ostroměř - OTO Podzvičinsko /V/
Otovice - - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa s Božanovem/
Pantheon - viz Vranov
Paseka - OTO Úpicko /V/, OTO Jestřebí hory II /P - návštěva Jestřebí boudy při vyjmenovaných akcích KČT Úpice nebo ve všech ročních obdobích mimo uvedených akcí nebo V - jako nepovinného místa/, viz také Jestřebí hory
Paseky nad Jizerou - OTO Krkonoše /V/
Pastierka - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Pastviny - OTO Rampušák - Orlické hory /V/
Pec pod Sněžkou - OTO Krkonoše /V/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/, OTO Krajem tří řek /V/
Pecka - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Český ráj /V/, OTO Podzvičinsko /P/, TTO Hradník /V/
Peklo - OTO Náchodsko /V/, OTO Rampušák - Orlické hory /V/, TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Krajem tří řek /V/
Petrovice - OTO Úpicko /V/, OTO Jestřebí hory II /P/, viz také Jestřebí hory
Petrovka - OTO Krkonoše /V - alternativa se Špindlerovkou/
Petříkovice - OTO Jestřebí hory II /P/
Pielgrzymy - OTO Krkonoše /V/
Pilníkov- OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Podolí - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Police nad Metují - OTO Náchodsko /V/, TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Pomezní boudy - OTO Krkonoše /V/, TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Poniatów - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Niemojówa/
Potštejn - OTO Rampušák - Orlické hory /P/, TTO Hradník /V/
Prachov - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Prachovské skály - OTO Český ráj /V/
Pramen /altán u bunkru nad nádražím ČD Dvůr Králové n. L. - OTO Královédvorsko /V/
pramen Labe - OTO Krkonoše /P - alternativa s Labskou boudou/, OTO Krajem tří řek /P, V/
pramen Metuje - OTO Krajem tří řek /P/
pramen Moravy - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P - alternativa Kralického Sněžníka
pramen Úpy - OTO Krajem tří řek /P - možno splnit i návštěvou Luční boudy/
Pražská bouda - viz Lučiny
Probluz - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Přibyslav /u Nové Paky/ - OTO Podzvičinsko /V/
Příhrazy - OTO Český ráj /V/
Radków - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Radvanice v Čechách - OTO Jestřebí hory II /P/
Ratibořice - naučná stezka, mlýn - OTO Náchodsko /P/, zámek - OTO Náchodsko /V/, TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Krajem tří řek /V/- jako Babiččino údolí
Rezek - OTO Krkonoše /V/
Rokytnice nad Jizerou - OTO Krkonoše /V/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Rokytnice v Orlických horách - OTO Rampušák - Orlické hory /V/
, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Rosnice - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Rovensko pod Troskami - OTO Český ráj /V/
Rozběřice - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
rozcestí nad Babím - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
rozcestí pod Kolčarkou - OTO Jestřebí hory II /P/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/, viz také Jestřebí hory
rozcestí pod Machovským vrchem - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
rozcestí pod Starozámeckým vrchem - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
rozcestí pod Zvětralým vrchem - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
rozcestí u Švédského vrchu - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
rozcestí za Zámeckým vrchem - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Rozkoš /vodní nádrž/ - OTO Náchodsko /V/
Rtyně v Podkrkonoší - TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Podkrkonoší /V/, OTO Úpicko /návštěva muzea - expozice Hornictví /P/ a libovolného místa /V/
Rubínovice - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Rudník - OTO Podkrkonoší /V/
Ruprechtice - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Meziměstí/
Ruprechtický Špičák - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /P/, TTO Rozhledník /V/, vrchol - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Růžový palouček /u Žacléře/ - TTO Cestou J. Á. Komenského /V/
Rybná nad Zdobnicí - OTO Rampušák - Orlické hory /V/
Rychnov nad Kněžnou - zámek - OTO Rampušák - Orlické hory /V/
Rýchorská bouda - OTO Krkonoše /P/, TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /P/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Rýchory - viz Rýchorská bouda
Rýznburk- TTO Cestami spisovatelů /P/
Říčky - OTO Rampušák - Orlické hory /V/
Sadová - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Sczeliniec - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Sebuč - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Sedmihorky - OTO Český ráj /V/
Semily - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Český ráj /V/
schronisko Na Hali Szrenickej - OTO Krkonoše /V/
schronisko Na Rownie pod Sniezka - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
schronisko Na Sniezniku - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
schronisko Na Szrenicy - viz Szrenica
schronisko Odrodzenie - OTO Krkonoše /V/
schronisko Pod Labskim Szczytem - OTO Krkonoše /V/
schronisko Pod Sniezka - OTO Krkonoše /V/
schronisko Samotnia - OTO Krkonoše /V/
schronisko Strzecha Akademicka - OTO Krkonoše /V/
Skalka - zámek - OTO Rampušák - Orlické hory /V/
Skály - TTO Cestami spisovatelů /P/
Slatina nad Úpou - TTO Cestami spisovatelů /P/
Slavoňov - A href="onachodsko.html">OTO Náchodsko /V/
Slučí kameny - OTO Královédvorsko /V/
Sněžka - OTO Krkonoše /P/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Sobieszów - hrad Chojnik - OTO Krkonoše /V/
Sobotka - OTO Český ráj /V/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Sokol - OTO Český ráj /V - alternativa s Besedicemi a Chlévištěm/
Sokolec - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V -alternativa Swierek/
Stachelberg - viz rozcestí nad Babím
Stará Paka - OTO Podzvičinsko /V/
Staré Buky - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Staré Hrady u Libáně - OTO Český ráj
Starý Rokytník - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Stárkov - OTO Náchodsko /V/
Strážné - OTO Krkonoše /V/
Střezetice - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Střítež - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Studenec - viz křižovatka silnice Hajnice - Studenec
Suchovršice - OTO Úpicko /V/
Suchý vrch - vrchol, chata - OTO Rampušák - Orlické hory /P/,
OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/, TTO Rozhledník /V/
Svatý Petr - OTO Krkonoše /P - alternativa se Špindlerovým Mlýnem/
Svíb - naučná stezka - OTO Po stopách bojů 1866 / P/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Svijany - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Svinišťany - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Svoboda nad Úpou - OTO Krajem tří řek /V/
Swierki - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Sokolce/
Sychrov - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Szrenica - OTO Krkonoše /V/, schronisko - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Šárovcova Lhota - OTO Podzvičinsko /V/
Šerlich - Masarykova chata - OTO Rampušák - Orlické hory /V/
, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Šibeniční vrch - Šibeník - Gablenz /nad Trutnovem/ - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/, TTO Rozhledník /V/
Špindlerovka - OTO Krkonoše /V - alternativa s Petrovkou/, OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Špindlerův Mlýn - OTO Krkonoše /P - alternativa se Svatým Petrem/, OTO Krajem tří řek /V/
Špinka /rybník/ - OTO Náchodsko /V - /alternativa s rybníkem Brodský/
Tábor - OTO Český ráj /V/, TTO Rozhledník /V/
Taszów - pomník, kaplička - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Teplice nad Metují - OTO Krajem tří řek /V/
Teplické skály - OTO Náchodsko /V/, OTO Krajem tří řek /V/
Tlumaczów - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Trojmórski Wierch - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Trosky - OTO Český ráj /V/, TTO Hradník, věž Baba - TTO Rozhledník
Trubějov - TTO Cestami spisovatelů /P/
Trutnov - TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Podkrkonoší /V/, muzeum Podkrkonoší - OTO Po stopách bojů 1866 /P/, naučná stezka Po stopách rakouského vítězství 27. 06. 1866 - OTO Po stopách bojů 1866 /P/, Na bojišti - OTO Po stopách bojů 1866 /V/, Poříčí - OTO Po stopách bojů 1866 /V/, libovolně další místo - OTO Po stopách bojů 1866 /V- viz Šibeniční vrch, OTO Krajem tří řek /V/, Poříčí - OTO Krajem tří řek /V/
Třebechovice pod Orebem - památník - OTO Rampušák - Orlické hory /P/ Třípanský kámen - viz Červená hora /u Broumova/
Turnov - OTO Český ráj /V/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Turov - OTO Náchodsko /V/, TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Úbislavice - OTO Podkrkonoší /V/
údolí Bílého Labe - OTO Krkonoše /V/
Úpice - TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Podkrkonoší /V/, OTO Úpicko /návštěva muzea nebo hvězdárny /P/ nebo libovolného místa /V/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Úpská rašelina - viz pramen Úpy
Václavice - OTO Náchodsko /V/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/, viz naučná stezka 1866 Náchod - Vysokov - Václavice
vojenský hřbitov při silnici z České Skalice na Zlič - OTO Po stopách bojů 1866 /P/
Valdštejn - OTO Český ráj /V/, TTO Hradník /V/
Valečov - OTO Český ráj /V/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/, TTO Hradník /V/
Valy - OTO Podzvičinsko /V/
Vamberk - muzeum - OTO Rampušák - Orlické hory /V/
Vebrovka - TTO Cestami spisovatelů /P/
Velichovky - OTO Náchodsko /V/, OTO Podkrkonoší /V/, OTO Podzvičinsko /V/
Veliš - OTO Český ráj /V- alternativa s Loretou/
Velká Deštná - OTO Rampušák - Orlické hory /P/, TTO Rozhledník /V/, vrchol, kiosek - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Velká Úpa - OTO Krajem tří řek /V/
Velké Svatoňovice - TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Úpicko /V/
Velký Dřevíč - TTO Cestami spisovatelů /P/
Velký Vřešťov - OTO Královédvorsko /V/
Ves Svaté Kateřiny - camping Kateřina - OTO Královédvorsko /V/
Věž samostatnosti u Hořic TTO Rozhledník /V/
Vízmburk - OTO Úpicko /V/
Vlčice - OTO Podkrkonoší /V/, TTO Cestou J. Á. Komenského /V/, OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Vojice - OTO Podzvičinsko /V/
Vosecká bouda - OTO Krkonoše /V/
Vraní hory - OTO Podkrkonoší /V
Vraní výšina - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Vranov - TTO Hradník
Vrchlabí - /OTO Krkonoše /P - návštěva muzea KRNAP/, OTO Podkrkonoší /V/, OTO Krajem tří řek /V/
Vrchmezí - OTO Rampušák - Orlické hory /P/
Všestary - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Výrovka - OTO Krkonoše /V/
Vysoké nad Jizerou - OTO Krkonoše /V/
Vysokov - viz naučná stezka 1866 Náchod - Vysokov - Václavice
Vysoký kámen - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Waligóra - vrchol - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Walim - - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V - alternativa Gluszycy/
Wielka Sowa - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /V/
Wodospad Kamienczyka - OTO Krkonoše /V/
Wodospad Szklarki - OTO Krkonoše /V/
Zadní Hory - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Zálesí u Dvora Králové n. L. /místní část Doubravice/ - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Zámezí - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Zátluky - OTO Královédvorsko /V/
Závrchy - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Zieleniec - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/
Zlatá vyhlídka - OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/
Zlaté návrší - OTO Krkonoše /V/
Zlíč - TTO Cestami spisovatelů /P/, viz vojenský hřbitov při silnici z České Skalice na Zlič
Zlíčko - TTO Cestami spisovatelů /P/
Zvičina - OTO Podkrkonoší /V/, OTO Podzvičinsko /P/, OTO Královédvorsko /P/, TTO Rozhledník /V/
Zvole - OTO Krajem tří řek /V/
Žabínek - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Žacléř - OTO Podkrkonoší /V/, TTO Cestou J. Á. Komenského /V/
Žaltman - TTO Cestami spisovatelů /P/, OTO Úpicko /V/, OTO Jestřebí hory II /P/, OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech /V/, TTO Rozhledník /V/, rozhledna - OTO Hraničními hvozdy východních Čech /Sněžka - Kralický Sněžník/ /P/, viz také Jestřebí hory
Žalý - OTO Krkonoše /V - alternativa s Beneckem/, TTO Rozhledník
Žďár nad Metují - TTO Cestami spisovatelů /P/
Žehrovský les - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Železnice - OTO Český ráj /V/, OTO Po stopách bojů 1866 /P/
Železný - OTO Po stopách bojů 1866 /V/
Železný Brod - OTO Český ráj /V/
Žireč - OTO Podzvičinsko /V/, OTO Královédvorsko /P/, OTO Krajem tří řek /V/

Co říci na závěr? Pokud vím, je tento přehled ojedinělý, a jeho zpracování, jež probíhalo v příslušném období v každé mé volné chvilce, bylo náročné. Proto pokud naleznete v tomto výčtu nějaké nedopatření, omlouvám se vám předem, a budu vám vděčen, upozorníte-li mě na ně, stejně jako budu rád za každou další inspiraci.3a
Můj E-mail:
ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 1.4.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem