V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


free html hit
counter
ODBOR V ROCE 2011


Zpráva předsedy odboru J. Tichého z členské schůze odboru KČT Lokomotiva Trutnov konané dne 25. 01. 2012 včetně obrazové dokumentace z této schůze.


Vážení hosté, vážení turisté, členové odboru při TJ Lokomotiva Trutnov!

Scházíme se opět po roce, tradičně v druhé polovině ledna, na naší výroční členské schůzi, abychom zhodnotili činnost v roce 2011 a naplánovali si aktivity na rok 2012.
Zprávu o činnosti, s kterou vás nyní seznámím mám opět rozdělenou na pět bloků.

Členská základna.
Práce výboru.
Práce ve vyšších složkách KČT.
Turistické akce.
Zhodnocení a závěr.

1.Členská základna:
K 31.12.2011 nás je 70. K úpravě členské základny každoročně dochází při výběru členských příspěvků. Během roku 2011 zemřeli Miroslav Mička a Hana Douchová, další 4 členové přerušili členství.
Rozdělíme - li oněch 70 členů do kategorií, vypadá situace takto: junioři 4, dospělí 8, senioři 58. Jak se již několik let opakuji, stále nám téměř chybí členové v produktivním věku.

2. Práce výboru:
Výbor je devítičlenný. Schází se jednou měsíčně, druhou středu v běžném měsíci, kromě července a srpna. V minulém roce připravoval a hodnotil plán činnosti, zajišťoval organizačně tři stěžejní turistické akce pro veřejnost a to První jarní kilometry Za trutnovským drakem a Memoriál Miroslava Petiry. Zabýval se operativou, vyjadřoval se k rozhodnutím Oblastního výboru, staral se o vývěsní skříňku, dále vedl pokladnu a zajišťoval jednorázové akce.
Informování členské základny probíhá následovně:
 • Informační skříňka, v loňském roce byla skříňka zrekonstruovaná, nově natřena, opatřena novým sklem.
 • Informační bulletin.
 • Zpravodaj.
 • Členská schůze.
 • Letos poprvé je naše reklama i v Trutnovském podnikatelském kalendáři.


3.Práce ve vyšších složkách KČT:
Naši členové se podílejí i na práci vyšších složek KČT na oblastní i celostátní úrovni. Je to:
Luděk Šlosar - jako šéfredaktor oblastního Zpravodaje
Jana Skalková - jako členka oblastního výboru KČT a redaktorka Zpravodaje
Jaroslav Čížek - jako člen Krajské komise značení Královéhradeckého kraje, na úrovni celostátní jako člen Sekce turistického značení. Tam se podílí na počítačovém zpracování značených cest v programu "Evidence turistických značených tras".
Školí se 2 noví a hlavně mladí značkaři.

4. Hlavní činnost - turistické akce:
Jak jsem se již zmínil, pořádal náš odbor dvě akce pro veřejnost, které byly zařazeny do celostátního kalendáře turistických akcí - První jarní kilometry a Za trutnovským drakem. Účast na obou těchto akcích je do značné míry ovlivněna počasím a závisí i na pořádání jiných akcí ve městě i v okolí. Nemyslím tím jen turistických. Obou těchto turistických akcí se zúčastňuje málo členů našeho odboru, přesto že je pořádáme i pro ně.
První jarní kilometry byly 2.4.2011 a zúčastnilo se 178 pochodníků a cyklistů. Akce Za Trutnovským drakem, která se konala 28.5.2011, se zúčastnilo 100 pochodníků a cyklistů. Nově pořádaný pochod Memoriál Miroslava Petiry měl ůčast 44 pochodníků.
Z hlediska počtu a kvality ostatních akcí našeho odboru byl minulý rok velice úspěšný. Kromě obou zmíněných akcí z celostátního kalendáře bylo v plánu našeho odboru 62 akcí, které byly uskutečněny.
Turistická sezóna je každoročně zahájena na Nový rok výstupem na Žaltman. Tak tomu bylo i v roce 2010. Další akce byly plánovány a uskutečněny v širším okolí města Trutnova, to co je dosažitelné veřejnými dopravními prostředky. Kromě pochodů organizovaných našimi členy, jsme propagovali a zúčastnili se akcí pořádaných sousedními odbory, případně odbory z oblasti. Letos po zkušenostech z minulých dvou let jsme organizovali pouze jeden autobusový zájezd a to na tajný výlet. Velmi zdařilý byl týdenní hvězdicovitý pochod Jeseníky, kde jsme vycházeli z Vrbna pod Pradědem a tajný výlet do Police.
Nově jsme vloni uspořádali memoriál Miroslava Petiry. tato iniciativa nepřišla od našich členů, ale výbor akci zastřešil, podpořil. vystala i otázka, proč jsme podobnou akci neuspořádali na počest Fráni Vacka. je to pro to, že s iniciativou nikdo nepřišel.
Každý výlet je propagován ve skříňce a najdete ho i v plánu, který jste všichni obdrželi.
VV roce 2011 bylo registrováno 4.825 km, oproti minulému roku je to jen o 300 km méně.
Převážně na akcích odboru našlapali:
 • Josef Baudyš - 382 km
 • Jarmila Chudobová - 331 km
 • Marie Vašíčková - 319 km
 • Uršula Kubinová - 309 km
 • Irena Zapadlová - 292 km
 • Kristina Čermáková - 284 km
 • Alena Škodová - 276 km
 • Miroslava Dušková - 274 km
 • Miloslava Janatová - 274 km
 • Vlasta Nováková - 264 km
 • Karel Hák - 240 km
 • Jiřina Mládková - 224 km
 • VJaroslava Pénzešová - 213
Na akcích celostátního kalendáře našlapali:
 • Marie Vrabcová - 1.637 km
 • Mirek Souček - 1.528 km
 • Luděk Šlosar - 1.359 km
Další a nedílnou součástí našeho odboru je Cykloklub Krakonoš, jeho členové i nečlenové najezdili na lyžích 1574km a najezdili na kole 15 073 km a 919 km pěšky.
Jako největšího cestovatele chci zmínit Josefa Tučka a jeho výlet do Venezuely.
Prosím o potlesk.

5. Zhodnocení a závěr.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům za aktivní účast na akcích, které pro ně připravujeme, výboru za celoroční práci , partnerským odborům a oblasti za dobrou spolupráci a zejména Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov za služby, které nám poskytuje. v neposlední řadě děkujeme sponzorům. Dále bych chtěl popřát všem přítomným i nepřítomným členům KČT Lokomotiva Trutnov zdraví a hodně km na kole, lodi, lyžích a pěšky.
Děkuji za pozornost.


OBRAZOVÝ MATERIÁL Z ČLENSKÉ SCHŮZE, JEŽ SE KONALA 25. LEDNA 2012 V SALONKU HOTRLU PATRIA /1. POSCHODÍ/ V NÁCHODSKÉ ULICI /přičemž z důvodů dokumentárních k doložení rychlého průběhu schůze ponechali jsme časové údaje na obrázcích/.


účastníci členské schůze se pomalu ale jistě srocují. Foto: L. Šlosar


účastníci schůze jsou již připraveni k jednání, vpředu vpravo milý host, iniciátor a skvělý spolupracovník při pořádání Memoriálu Miroslava Petiry V. Petira, vedle něho druhý nejaktivnější člen odboru Míra z Liberce. Foto: L. Šlosar


salonek hotelu Patria, v němž účastníci pochvalovali si rovněž kvalitní obsluhu, se konečně řádně naplnil účastníky schůze. Foto: L. Šlosar


schůzi zahájil a spolehlivě celou řídil M. John. Foto: L. Šlosar


stručnou, ale obsahem zcela vyčerpávají zprávu o činnosti odboru za předešlý rok přednesl J. Tichý. Foto: L. Šlosar


na začátku schůze dorazil další milý host předseda odboru KČT Bohuslavice n. Ú. J. Teichman. Foto: L. Šlosar


odbor byl poctěn delegací z oblasti samotného předsedy V. Hovorky, který podrobně pohovořil o situaci v oblasti, přičemž zaujala informace o toku peněz do oblasti. Foto: L. Šlosar


nejvěrnější zůstali i při promítání obrázků z cesty J. Tichého do Argentiny a Chile. Chybějící celý čas na foto je 18.06 hod. Foto: L. Šlosar

Můj E-mail: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 1.4.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem